Byla eB2-2529-254/2016
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tėviškės bio-granulė“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės LIVILA ieškinius dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tėviškės bio-granulė“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovai, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 ir 6 straipsniais, pateikė teismui ieškinius dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškovai nurodo, kad jie yra atsakovės kreditoriai. 2016 m. rugpjūčio 24 d. duomenimis ieškovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui (toliau – VSDFV) atsakovės mokestinė nepriemoka valstybės biudžetui buvo 5 549,03 Eur, o ieškovei UAB LIVILA skola sudaro 4 476 Eur pagrindinės skolos ir 949,93 Eur delspinigių. Ieškovai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyje numatytus reikalavimus.

3Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriamas K. K..

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Teismui nepavykus iš atsakovės vadovo gauti visų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, gautais iš teismų informacinės sistemos Liteko, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis): Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV), valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro ir valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“, iš antstolių kontorų.

6Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis atsakovė UAB „Tėviškės bio-granulė“ yra dalyvaujančiu byloje asmeniu 11 civilinių bylų.

7Pagal Juridinių asmenų registro duomenis atsakovė įsteigta 2010-10-08. Paskutiniai registrui atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai teikti už 2015 metus. Kaip matyti iš atsakovės paskutinio 2015-01-01 – 2015-12-31 ataskaitinio laikotarpio balanso, atsakovės bendra turto vertė sudarė 77 537 Eur, iš jų ilgalaikis turtas – 15 972 Eur, o trumpalaikis turtas – 61 565 Eur; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 107 491 Eur. 2015 m. laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, atsakovė patyrė 43 821 Eur nuostolių, 2014 m. atsakovė patyrė 21 902 Eur nuostolių.

8Iš 2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, kad bendrovės pagrindinė veikla – granulių perpardavimas bei montažo paslaugos. Ilgalaikį turtą sudaro programinė įranga, transporto priemonės ir kita įranga, įrankiai ir įrenginiai, kurių likutinė vertė finansinių metų pabaigoje sudaro 15 972 Eur. Trumpalaikį turtą sudaro pirktos ir perparduoti už 2 406 Eur skirtos prekės, sumokėti avansai už 21 137,41 Eur sumą, pirkėjų įsiskolinimai už 34 629,66 Eur ir kt. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurių bendra suma sudaro 107 490,98 Eur, sudaro trumpalaikė paskola – 16 079,69 Eur, skolos tiekėjams 14 029,49 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 13 211,37 Eur, kitos mokėtinos sumos – 6 392,27 Eur.

9Iš vadovo pateikto 2016 m. rugsėjo 23 d. balanso matyti, kad 2016 m. atsakovės bendra turto vertė sudarė 85 915,11 Eur, iš jų ilgalaikis turtas – 2 760,96 Eur Lt; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 109 654,66 Eur. 2016 m. laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, atsakovė gavo 6 214,07 Eur pelno.

10Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, galima daryti išvadą, kad pagal finansinius rodiklius atsakovės veikla nuo 2014 m. buvo nuostolinga ir nuostoliai didėjo.

11Juridinių asmenų registrui pateiktame 2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte įmonės vadovas K. S. nurodė, kad 2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje yra 5, 4 darbuotojai. Iš VSDFV 2016-09-08 duomenų matyti, kad atsakovės įmonė turi tik 2 apdraustuosius asmenis, skola VSDFV biudžetui sudaro 5 549,03 Eur.

12Šių aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad dėl susiklosčiusios finansinės padėties įmonės ūkinės komercinės veiklos apimtys buvo mažinamos.

13Iš VMI 2016-09-08 duomenų matyti, kad atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 6 573,57 Eur.

14Atsakovė Nekilnojamo turto registro duomenimis nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės vardu registruoti 2005 m. gamybos automobilis SAAB 9-5 ir 2004 m. gamybos automobilis VOLVO XC90, kuriems yra taikomas areštas.

15Iš antstolių kontorų gautų duomenų nustatyta, kad priverstine tvarka iš atsakovės UAB „Tėviškės bio-granulė“ išieškoma 56 097,84 Eur skola, iš kurios didžioji dalis vykdomųjų bylų iškeltos išieškotojo VSDFV Alytaus skyriaus naudai.

16Aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), nes į balansą įrašyto turto vertė sudaro 85 915,11 Eur, o turimais duomenimis atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso sudaro 68 097,34 Eur (56 097,84 + 6 573,57 + 5 425,93). Nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu galima daryti išvadą, kad atsakovė yra faktiškai nemoki ir negali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams ir valstybės biudžetui.

17Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius K. K., kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 ir 4 dalys).

18Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

20iškelti atsakovei UAB „Tėviškės bio-granulė“ (juridinio asmens kodas 302551838, registracijos adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Ugniagesių g. 7-2) bankroto bylą.

21Atsakovės administratoriumi paskirti K. K. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-FA026).

22Uždėti UAB „Tėviškės bio-granulė“ (juridinio asmens kodas 302551838) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

24Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

25Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

26Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

27Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovai, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 ir 6... 3. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriamas K. K..... 4. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 5. Teismui nepavykus iš atsakovės vadovo gauti visų dokumentų apie atsakovės... 6. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis atsakovė UAB „Tėviškės... 7. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis atsakovė įsteigta 2010-10-08.... 8. Iš 2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, kad... 9. Iš vadovo pateikto 2016 m. rugsėjo 23 d. balanso matyti, kad 2016 m.... 10. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, galima daryti išvadą, kad... 11. Juridinių asmenų registrui pateiktame 2015 m. finansinės atskaitomybės... 12. Šių aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad dėl susiklosčiusios... 13. Iš VMI 2016-09-08 duomenų matyti, kad atsakovės skola valstybės biudžetui... 14. Atsakovė Nekilnojamo turto registro duomenimis nekilnojamojo turto neturi. Iš... 15. Iš antstolių kontorų gautų duomenų nustatyta, kad priverstine tvarka iš... 16. Aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto... 17. Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriamas bankroto... 18. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki... 19. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10... 20. iškelti atsakovei UAB „Tėviškės bio-granulė“ (juridinio asmens kodas... 21. Atsakovės administratoriumi paskirti K. K. (įmonių bankroto administravimo... 22. Uždėti UAB „Tėviškės bio-granulė“ (juridinio asmens kodas 302551838)... 23. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 24. Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 25. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 26. Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 27. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...