Byla 2-750/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Glasma service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui civilinėje byloje Nr. B2-5260-565/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Glasma service“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei UAB „Bordolina“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Glasma service“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Bordolina“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Aktualis“.

6Ieškinyje nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 51 272,71 Lt už gamybos ir montavimo darbus, atliktus pagal 2009 m. spalio 27 d. statybų rangos sutartį. 2009 m. kovo 19 d. raštu ieškovas informavo atsakovą, kad yra skola ir, jos nepadengus numatytais terminais, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas į raginimą nereagavo ir skolos nepadengė. Pasak ieškovo, akivaizdu, kad atsakovas nevykdo ir neketina vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl konstatuotina, kad jis yra nemokus.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Bordolina”.

8Teismas nustatė, kad pagal 2009 m. m. gruodžio 31 d. balansą UAB „Bordolina“ 2009 metų pabaigoje turėjo turto už 968 886 Lt, o mokėtinos sumos sudarė 363 523 Lt, 2010 m. gegužės 28 d. balanse apskaityta turto už 957 812 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 60 357 Lt. Įmonė neturi ilgalaikių įsipareigojimų. Šių duomenų pagrindu teismas padarė išvadą, kad įmonė vykdo savo įsipareigojimus: mokėtinos sumos nuo 363 523 Lt sumažėjo iki 60 357 Lt. Atsakovo pateikto 2010 m. gegužės 28 d. kreditorių sąrašo pagrindu teismas nustatė, kad 51 993 Lt sumos mokėjimo terminai suėję. Teismas taip pat nustatė, kad bendra atsakovui pareikštų reikalavimų suma teismuose iškeltose bylose yra 103 554,44 Lt ir ginčai dėl šių sumų priteisimo dar nėra pasibaigę, todėl, nustatydamas pradelstų įsipareigojimų sumą, į šias sumas teismas neatsižvelgė bei pažymėjo, kad net ir susumavus visas mokėtinas sumas (ginčijamas ir tas, dėl kurių nėra ginčo), jos neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismas taip pat pažymėjo, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad įmonė būtų sustabdžiusi ar nutraukusi savo veiklą.

9Apeliantas UAB „Glasma service“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Bordolina“.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK 185 straipsnio 1 dalyje. Nevertindamas apelianto pateikto pranešimo, kuris yra pagrindas priimti teisingą sprendimą, teismas priėmė nutartį, šiurkščiai pažeidžiančią rungtyniškumo, proceso teisingumo ir sąžiningumo principus, bei iš esmės nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, suformuotos įrodymų priėmimo, vertinimo ir tyrimo bylose.

122. Teigia, kad atsakovas nuo teismo nuslėpė kai kuriuos kreditorius, pateikė netikslią balanso informaciją. Atsakovas yra išsikėlęs iš savo buveinės patalpų, kas taip pat įrodo, jog įmonė nėra tokios būklės, kaip buvo nurodyta atsiliepime į ieškovo pateiktą ieškinį.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

14Teigia, kad sąlygų, numatytų ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje, kurioms esant teismas gali iškelti bankroto bylą, nėra. UAB „Bordolina“ pradelstų įsiskolinimų, kuriuos ji pripažintų, neturi. Bendrovė neturi įsiskolinimų ir kredito institucijoms. Teismui buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad bendrovėje turto apskaityta daugiau negu yra mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Ieškovas atskirajame skunde teigia, kad UAB „Bordolina“ pateikti duomenys apie įmonės finansinę būklę yra neteisingi, nes įmonė nuslėpė kai kuriuos kreditorius, tačiau ieškovas nenurodo, kokius konkrečiai kreditorius atsakovas nuslėpė. Pažymi, jog bendrovei pareikšti ieškiniai neįrodo, kad ji yra skolinga juos pareiškusiems asmenims, nes su pareikštais ieškiniais bendrovė nesutinka. Be to, bendra ieškinių suma neviršija į bendrovės balansą įtraukto turto vertės. Ieškovo teiginiai pagrįsti spėliojimais ir netinkamu bylos dokumentų interpretavimu.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. skundžiama nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui, nes laikė, kad nėra pagrindo jo pripažinti nemokiu, o taip pat nenustatyta kitų pagrindų bankroto bylai iškelti.

17Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą teigti, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Įmonės nemokumo sąvoka apibrėžia Įmonių bankroto įstatymas (toliau tekste ĮBĮ), pagal kurio 2 straipsnio 8 dalies nuostatą, įmonės nemokumu yra pripažįstama įmonė būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

18Skundžiamąja nutartimi teismas, remdamasis atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, pagal kuriuos įmonė turėjo turto už 968 886 Lt, o jos įsipareigojimai (mokėtinos sumos) sudarė 363 523 Lt, bei 2010 m. gegužės 28 d. balanso duomenimis, pagal kuriuos įmonė turėjo turto už 957 812 Lt, o įsipareigojimai (mokėtinos sumos) sudarė 60 357 Lt, o ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturėjo, sprendė, jog nėra pagrindo įmonę laikyti nemokia. Šių duomenų pagrindu teismas taip pat nustatė, kad įmonė vykdo savo įsipareigojimus: mokėtinos sumos nuo 363 523 Lt sumažėjo iki

1960 357 Lt. Teismas taip pat nustatė, kad bendra atsakovui pareikštų reikalavimų suma teismuose iškeltose bylose sudaro 103 554,44 Lt ir ginčai dėl šių sumų priteisimo dar nėra pasibaigę.

20Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, jog teismas, spręsdamas dėl atsakovo mokumo, nevertino jo pateikto pranešimo, kuris, pasak apelianto, yra pagrindas priimti teisingą sprendimą. Atsižvelgdama į šį apelianto argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad jo minimame pirmosios instancijos teismui adresuotame 2010 m. birželio 21 d. pranešime (prašyme dėl bankroto bylos iškėlimo, b.l. 92-93) ieškovas iš tiesų nurodė, kad atsakovas pateikė neteisingus kreditorių sąrašus, klaidindamas teismą, nenurodė ieškovo UAB „Glasma service“ kaip kreditoriaus, todėl galima manyti, kad kreditoriais nenurodyta ir daugiau asmenų. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą ir nustatydamas atsakovo kreditorinių įsiskolinimų dydį, atsižvelgė ir į atsakovo pateiktą jam iškeltų civilinių bylų sąrašą (b.l. 66) ir šio sąrašo pagrindu pagrįstai nustatė, kad bendra atsakovui UAB „Bordolina“ iškeltose civilinėse bylose pareikštų finansinių reikalavimų suma yra 10 554,44 Lt. Pažymėtina, kad šiame sąraše nurodyta ir civilinė byla, kurioje ieškovas UAB „Glasma service“ yra pareiškęs atsakovui 52 789,57 Lt ieškinį. Taigi nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad, klaidindamas teismą, atsakovas nenurodė ieškovo UAB „Glasma service“ kaip kreditoriaus. Vien aplinkybė, kad atsakovas neįtraukė jo į kreditorių, kurių reikalavimai nėra ginčijami, sąrašą (b.l. 43), negali būti vertinama kaip teismo klaidinimas. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nustatė, kad net ir susumavus visas ieškovo mokėtinas sumas (tiek ginčijamas, tiek tas, dėl kurių nėra ginčo), atsakovo įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Taigi, pirmosios teismas iš esmės įvertino ieškovo pateikto pranešimo duomenis ir juos aptarė nutartyje. Tai, kad šie duomenys įvertinti ne ieškovo naudai, nėra pagrindas teigti, kad teismas pažeidė rungtyniškumo, proceso teisingumo ir sąžiningumo principus ar nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos.

21Nesutikdamas su atsakovo pateiktais įmonės finansiniais duomenimis, ieškovas kartu su savo atskiruoju skundu pateikė antstolės 2010 m. liepos 23 d. patvarkymą Nr. 0093/10/01580 (b.l. 100). Tačiau šiame dokumente pateikti duomenys nesuteikia pagrindo spręsti, kad atsakovas yra nemokus. Šiame dokumente, be kita ko, yra nurodyta kad skolininko (atsakovo UAB „Bordolina“) sąskaitoms, esančioms AB DnB NORD banke ir AB SEB banke, yra taikyti apribojimai atitinkamai 77 216,04 Lt ir 93 217,78 Lt sumoms. Iš šio dokumento nėra aišku, kokių reikalavimų užtikrinimui yra taikyti apribojimai atsakovo lėšoms, ar šie apribojimai užtikrina reikalavimus, pareikštus pateiktame atsakovui iškeltų civilinių bylų sąraše (b.l. 66), ar jie užtikrina kitus reikalavimus. Tačiau netgi nustačius, jog tai yra apribojimai, taikyti ne atsakovo pateiktuose kreditorių sąrašuose nurodytų reikalavimų bei jam iškeltose civilinėse bylose, kurių sąrašą atsakovas pateikė, pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, o kitų, atsakovo pateiktuose sąrašuose nenurodytų kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, šios aplinkybės negali turėti esminės įtakos, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo: net ir visas sumas, kurioms taikyti apribojimai atsakovo lėšoms, kurioms atsakovui yra pareikšti ieškiniai ir kurios, kaip įsipareigojimai, yra nurodyti atsakovo 2010 m. gegužės 28 d. balanse, priskyrus prie įmonės įsipareigojimų, šių įsipareigojimų suma būtų žymiai mažesnė negu pusė atsakovo balanse įrašytos turto vertės.

22Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą ir nustatant, ar įmonė yra moki, svarbi yra ne visų įmonės įsipareigojimų, o tik pradelstų įsipareigojimų dydis (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Nustatant pradelstų įsipareigojimų dydį, prie tokių įsipareigojimų nepriskiriamos sumos, kurios yra ginčijamos teisme, nes, nenustačius šių įsipareigojimų pagrįstumo ir jų dydžio, prie pradelstų įsipareigojimų priskirti juos nėra pagrindo. Taigi, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas pradelstų atsakovo įsipareigojimų dydį, į atsakovo pateiktame jam iškeltų civilinių bylų sąraše nurodytas sumas neatsižvelgė pagrįstai (b.l. 66).

23Atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis apie atsakovo įsipareigojimų ir turimo turto vertės santykį, neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas yra nemoki įmonė (ĮBĮ 2 str. 8 d., CPK 178, 185 str.).

24Pažymėtina, kad apelianto teiginys, jog atsakovas pateikė netikslią balanso informaciją, nėra pagrįstas jokiais įrodymais, o teiginys, kad įmonė išsikėlė iš savo buveinės patalpų, taip pat nepaneigia skundžiamos nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, nes toks faktas įmonės nemokumo neapsprendžia. (CPK 178 str.).

25Remdamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo teisinius santykius tarp šalių, pagrįstai nustatė, jog atsakovas yra moki įmonė ir pagrįstai atsisakė iškelti bankroto bylą šiai įmonei, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista. Esant tokioms aplinkybėms atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329, 330 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas UAB „Glasma service“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 6. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 51 272,71 Lt už... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartimi atsisakė iškelti... 8. Teismas nustatė, kad pagal 2009 m. m. gruodžio 31 d. balansą UAB... 9. Apeliantas UAB „Glasma service“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo... 12. 2. Teigia, kad atsakovas nuo teismo nuslėpė kai kuriuos kreditorius, pateikė... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundžiamą nutartį... 14. Teigia, kad sąlygų, numatytų ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje, kurioms esant... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d.... 17. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 18. Skundžiamąja nutartimi teismas, remdamasis atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d.... 19. 60 357 Lt. Teismas taip pat nustatė, kad bendra atsakovui pareikštų... 20. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, jog... 21. Nesutikdamas su atsakovo pateiktais įmonės finansiniais duomenimis, ieškovas... 22. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą ir nustatant, ar įmonė yra... 23. Atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes, darytina išvada,... 24. Pažymėtina, kad apelianto teiginys, jog atsakovas pateikė netikslią balanso... 25. Remdamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....