Byla 1S-2114-175/2012
Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria patvirtintas Kybartų pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-10-18 nutarimas taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam A. U., nustatant jam įpareigojimus ir pareigas visam lygtinio paleidimo laikotarpiui

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Algerdo Urbšio, teisėjų Reginos Majauskienės, Dmitrijaus Korsakovo, sekretoriaujant Viktorijai Akelienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria patvirtintas Kybartų pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-10-18 nutarimas taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam A. U., nustatant jam įpareigojimus ir pareigas visam lygtinio paleidimo laikotarpiui.

3Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,

Nustatė

4A. U., gim. ( - ), nuteistas 2006-07-03 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 149 str. 4 d. - laisvės atėmimu 10 metų.

5Bausmės pradžia 2006-07-03, bausmės pabaiga 2016-07-03.

6Kybartų pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija 2012-10-18 nutarimu nusprendė taikyti nuteistajam A. U. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, siūlant teismui nustatyti jo atžvilgiu konkrečias baudžiamojo poveikio priemones.

7Tuo pagrindu Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2012-11-16 nutartimi patvirtino Kybartų pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-10-18 nutarimą taikyti lygtinį paleidimą nuteistajam A. U., nustatant jam visam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laikotarpiui įpareigojimus - lygtinio paleidimo laikotarpiu pagal galimybes rūpintis savo nepilnamečiais vaikais, išlaikyti juos; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, tame tarpe alkoholinių gėrimų; per 1 mėnesį registruotis darbo biržoje arba pradėti dirbti.

8Prokuroras skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir priimti naują sprendimą. Skunde prokuroras teigia, kad A. U. atlieka bausmę už labai sunkų smurtinį nusikaltimą, savo kaltės jis iš esmės nepripažįsta, o nuteistojo susitaikymas su nukentėjusiąja kelia abejonių, taip pat neatliktos bausmės dalis yra didelė. Nuteistojo Socialinio tyrimo išvadoje nurodyta, kad jis yra įvykdęs dalį individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių, ko teismas tinkamai neįvertino. Skunde pažymima, kad Socialinio tyrimo išvadoje nurodyta, jog nuteistojo nusikaltimuose ir gyvenimo stiliuje yra agresijos panaudojimo pavyzdžių, jis yra turėjęs smurtinio elgesio epizodų, kurių metu bandė priversti paklusti kitus asmenis. Nesugeba atskirti probleminių sričių, kurios turėjo įtakos nusikalstamumui, įžvelgti sprendimų galimybes sau, apgalvoja ne visas savo veiksmų pasekmes, pernelyg greitai daro išvadas. Socialinio tyrimo išvadoje pažymėta galima piktnaudžiavimo alkoholiu problema. Pažymėtina, kad psichologinės grupės išvadoje nėra įvertinimo apie pakartotinio smurtinio nusikaltimo riziką, atsižvelgiant į nuteistojo galimo smurtinio elgesio ypatumus bei ankstesnio piktnaudžiavimo alkoholiu faktus. Be to, pats nuteistasis dalyvavo tik privalomose socialinės reabilitacijos programose.

9Prokuroro skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikinama ir dėl skundo priimamas naujas sprendimas.

10Lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos galima taikyti asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals (LR BVK 157 str. 1 d., straipsnio redakcija galiojanti nuo 2012-07-01). Ar tokią išvadą galima daryti, teismas sprendžia iš bylos duomenų visumos.

11Patvirtindamas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą taikyti nuteistajam A. U. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, apylinkės teismas tokį sprendimą motyvavo tuo, kad nuteistasis yra atlikęs įstatymo reikalaujamą 1/2 bausmės dalį, PN dirbo, buvo tik skatintas, nebaustas, dengia civilinį ieškinį, savo kaltę pripažįsta ir gailisi, yra įgijęs specialybes, yra įvykdęs visas individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, o psichologo išvada nuteistajam taip pat palanki. Tačiau su tokių teismo argumentų pagrindu padarytomis išvadomis sutikti negalima.

12Iš bylos duomenų matyti, kad A. U. bausmę atlieka už labai sunkų smurtinį nusikaltimą prieš savo šeimos narį - mažametę dukrą. Kaltės iš esmės nuteistasis nepripažino. Anksčiau jis teistas 2 kartus ir jam buvo taikytas lygtims paleidimas, tačiau išbuvęs lygtinio paleidimo laikotarpį, po to jis įvykdė apysunkį ir labai sunkų nusikaltimą, už kurį šiuo metu atlieka bausmę. Nors nuteistasis teigia, kad su nukentėjusiąją dukra yra susitaikęs, tačiau šiuo metu nukentėjusioji yra nepilnametė, iš dalies finansiškai išlaikoma nuteistojo, todėl nuteistojo teiginiai apie susitaikymą turi būti vertinami kritiškai. Socialinio tyrimo išvadoje nurodyta, kad nuteistasis yra įvykdęs dalį individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių. Išvadoje pažymima, kad jo nusikaltimuose ir gyvenimo stiliuje yra agresijos panaudojimo pavyzdžių, yra turėjęs smurtinio elgesio epizodų, kurių metu bandė priversti paklusti kitus asmenis. Nuteistasis nesugeba atskirti probleminių sričių, kurios turėjo įtakos nusikalstamumui, įžvelgti sprendimų galimybes sau, apgalvoja ne visas savo veiksmų pasekmes, pernelyg greitai daro išvadas. Socialinio tyrimo išvadoje pažymėta galima piktnaudžiavimo alkoholiu problema. Pažymėtina, kad psichologinės grupės išvadoje nėra įvertinimo apie pakartotinio smurtinio nusikaltimo riziką, atsižvelgiant į nuteistojo smurtinio elgesio ypatumus bei ankstesnio piktnaudžiavimo alkoholiu faktus. Be to, nuteistasis dalyvavo tik privalomose socialinės reabilitacijos programose. Nors skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad PN psichologinės tarnybos išvada nuteistajam yra palanki, tačiau pačioje išvadoje taip pat nurodyta, kad dėl silpnų prognostinių įgūdžių, nuteistasis ne visada įvertina galimus sunkumus.

13Šių aplinkybių apylinkės teismas tinkamai neįvertino, todėl skundžiamoje nutartyje padarė neteisingas išvadas, kurios sąlygojo neteisingo sprendimo priėmimą. Tuo pagrindu skundžiama nutartis naikinama ir dėl skundo priimamas naujas sprendimas – lygtinio paleidimo komisijos nutarimas dėl A. U. lygtinio paleidimo netvirtinamas. Tokį sprendimą teisėjų kolegija priima įvertinusi nuteistojo padarytą nusikalstamą veiką, jos pobūdį, pavojingumo laipsnį, nuteistojo asmenybę, jį charakterizuojančią medžiagą, elgesį viso bausmės atlikimo metu ir nusikalstamo elgesio rizikos lygį, kuo remiantis negalima padaryti pagrįstos išvados, jog A. U. laikysis įstatymų ir nenusikals.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 9 dalimi, teismas

Nutarė

15Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį panaikinti.

16Kybartų pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-10-18 nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. U. nepatvirtinti.

17Ši nutartis neskundžiama ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai