Byla 2-198-164/2012
Dėl iškeldinimo iš buto

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, sekretoriaujant R. V., dalyvaujant ieškovei K. R., trečiajam asmeniui B. Š., institucijai, teikiančiai išvadą Šilutės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) atstovei Kristinai Šadauskaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos apygardos prokurorės ieškinį atsakovams S. Š. ir J. Š., trečiajam asmeniui B. Š., institucijai, teikiančiai išvadą- Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl iškeldinimo iš buto,

Nustatė

3Atsakovai J. Š. ir S. Š., nepateikę atsiliepimų į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai (CPK 124 str. 2 d.). Negauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

4Ieškovė, gindama viešąjį interesą, prašo iškeldinti atsakovus S. Š. ir J. Š. iš buto, esančio ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos. Ieškinyje nurodo ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagrindiniai motyvai tokie, kad prokuratūroje ieškinio rengimo metu suteikti duomenys patvirtino, kad atsakovams J. ir S. Š. 2010 m. lapkričio 26 d. Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimu yra neterminuotai apribota tėvų valdžia, o vaikų globėja paskirta B. Š.. Tyrimo metu surinkti duomenys, kad atsakovai gyvena B. Š. priklausančiame bute kartu su savo vaikais, į kuriuos yra apribota tėvų valdžia. Šitas jų elgesys pažeidžia LR CK 3.160 str. 3 d. reikalavimus draudžiančius gyventi kartu. Kai yra apribota tėvų valdžia leidžiama tik matytis su vaikais, o ne gyventi. Tyrimo metu nustatyta, kad gyvendami kartu su vaikais tėvai savo elgesiu daro žalingą įtaką nepilnamečiams vaikams bei neužtikrina namuose saugios aplinkos, naudoja psichologinį smurtą prieš buto savininkę, tuo traumuodami vaikus ir sudarydami neįmanomas sąlygas vaikams namuose jaustis saugiai. B. Š. reikalavimu neišsikelia iš buto, sukuria psichologinę įtampą ir iš esmės pažeidžia vaikų teises ir interesus. Šių aplinkybių pakanka, kad J. ir S. Š. iškeldinti iš B. Š. nuosavybės teise priklausančio buto, vadovaujantis LR CK 6.611 str. pagrindu. Įrodymai pateikti. Motyvai ieškinyje pridedamuosiuose dokumentuose, tai yra B. Š. paaiškinimai, mergaičių paaiškinimai, kuriuose yra išdėstoma mergaičių pozicija, kad jos nori gyventi atskirai nuo tėvų be to ir buto sąlygos liudija, kad neįmanoma kartu gyventi, nes per mažai yra vietos.

5Tretysis asmuo B. Š. ieškinį palaiko ir paaiškino, kad atsakovai geria, nedirba, iš namų išnešė daiktus, valkiojasi.

6Institucijos, teikiančios išvadą Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Kristina Šadauskaitė ieškinį prašo tenkinti ir paaiškino, kad atsakovams jau daugiau nei metai yra neterminuotai apribota tėvų valdžia, trijų vaikų atžvilgiu, kurio tikslas toks, kad mergaitės turėtų saugią aplinką, gyventų tinkamomis gyvenimo sąlygomis, tačiau net ir apribojus tėvų valdžią, tėvai savo tokiu elgesiu gyvendami kartu labai kenkia. Mergaitės yra išsigandusios, nes pas Š. ateina draugų kompanijos ir jie būna neblaivūs. Mergaitės yra paauglės ir joms yra visokių grėsmių. Kai yra girti asmenys, jie yra nevaldomi. Tėvai ne tik, kad neapgintų, nei vaikų, nei močiutės, jie patys girtauja. Namuose yra tikrai labai prastos gyvenimo sąlygos, nors ir senelė turi dviejų kambarių butą su visais patogumais, tačiau tėvai gyvena viename kambaryje, o jos visos keturios turi glaustis tik viename kambaryje.

7Ieškinys tenkintinas.

8Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-09-30 raštu Nr. (17.41)-7710 gautas Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus prašymas ginti nepilnamečių O. Š., gim. ( - ), D. Š., gim. ( - ), ir G. Š., gim. ( - ), interesus ir iškeldinti S. Š. ir J. Š. iš B. Š. buto, esančio ( - ) (b.l. 5). Dėl šių aplinkybių prokuratūroje buvo atliktas tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, jog Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-11-26 sprendimu neterminuotai apribota atsakovų J. Š. ir S. Š., valdžia jų vaikų: O. Š., gim. ( - )D. Š., gim. ( - )ir G. Š., gim. ( - ) atžvilgiu. O., D.ir G. S. nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir jų globėja (rūpintoja) paskirta B. Š.. Vaikų nuolatinės globos (rūpybos) vieta nustatyta globėjos (rūpintojos) B. Š. gyvenamoji vieta. J. Š. ir S. Š. priteistas išlaikymas nepilnamečiams vaikams po 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo 2010-10-07 iki vaikų pilnametystės (b.l. 6-8).

9B. Š. prokuratūrai pateiktame paaiškinime nurodė, jog iki 2010 metų ji su J. ir S. Š. bei jų vaikais gyveno bute, adresu ( - )., kuris nuosavybės teise priklausė I. N.. 2010 metais B. Š. nusipirko butą, adresu ( - ). Po Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-11-26 sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo priėmimo, ji kartu su globojamomis mergaitėmis gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - )., o J. ir S. S., kurį laiką liko gyventi nuomojamame bute, adresu ( - ).J. ir S. Š., dėl alkoholio vartojimo praradus nuomojamąjį butą, 2011 metų pavasarį B. Š. leido laikinai apsigyventi pas ją, kol pastarieji išvyks dirbti į užsienį. Kadangi J. ir S. Š. nevyksta dirbti į užsienį, nuolat vartoja alkoholį, niekur nedirba, reikalauja pinigų, sudaro psichologinę įtampą namuose, B. Š. reikalavo išsikraustyti iš jos buto, tačiau atsakovai į jos prašymą nereaguoja ir iki šiol gyvena jos bute (b.l. 9-10).

10Iš nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad butas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso B. Š. (b.l. 12-13).

11Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, prokuratūros pavedimu, atlikęs patikrinimą, 2011-11-04 raštu Nr. R3(17.41)-8655 konstatavo, jog J. ir S. Š. gyvena B. Š. bute, adresu ( - ). Rašte nurodoma, jog pastarieji niekur nedirba, neturi nuolatinių pajamų, reikalauja pinigų iš vaikams skirtų išmokų ir ne tik nevykdo tėvų pareigų, bet ir savo elgesiu bei daromu psichologiniu spaudimu B. Š. trukdo tinkamai atlikti globėjos pareigas, daro neigiamą įtaką, žalą vaikams, kelia psichologinį diskomfortą, pavojų jų sveikatai ir vystymuisi (b.l. 14).

12O., D. ir G. Š. paaiškinimuose nurodyta, kad mergaitės nori gyventi kartu su savo globėja, pageidauja, jog tėvai išsikraustytų ir gyventų atskirai, nes pastoviai jaučia nuolatinę baimę dėl tėvų ir jų draugų girtavimo, triukšmo, pažeminimų savo bei močiutės atžvilgiu. O., D., G. Š. nurodė, jog tėvai dažnai būna neblaivūs, triukšmauja ir grasina, kai senelė jų neįsileidžia į namus, reikalauja iš jos pinigų (b.l. 15-17).

13S. Š. paaiškinime nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą dėl tėvų valdžios apribojimo jam buvo išaiškinta, kad apribojus tėvų valdžią, jis ir jo žmona J. negalės kartu gyventi su vaikais viename bute bei buvo pasiūlyta kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę dėl socialinio būsto suteikimo. Paaiškinime nurodė, kad kito buto neieškojo, pastovaus darbo neturi, negauna jokių pajamų, nėra registruotas darbo biržoje, todėl kartu su vaikais gyvena mamos B. Š. bute. Patvirtino, jog vartoja alkoholį, grįžta į namus neblaivus (b.l. 18).

14LR CK 3.180 str. 3 dalyje reglamentuota, jog apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams yra sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka tik teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams.

15Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 19 straipsnis įpareigoja ginti vaikus, patiriančius psichologinį ir fizinį smurtą, įžeidimus, grubų elgesį, priežiūros nebuvimą ar nerūpestingą elgesį jų atžvilgiu. Konvencijos 27 straipsnyje reglamentuota, jog pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Prokuratūros surinkti duomenys patvirtina, kad atsakovai J. ir S. Š., kuriems 2010-11-26 Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimu yra neterminuotai apribota tėvų valdžia jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu, gyvendami kartu su vaikais globėjai B. Š. nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - )., pažeidžia 3.180 str. 3 d. reikalavimus, draudžiančius gyventi kartu. Be to, tyrimo metu nustatyta, jog gyvendami kartu su vaikais, pastarieji savo elgesiu daro žalingą įtaką nepilnamečiams vaikams bei neužtikrina namuose saugios aplinkos, naudoja psichologinį smurtą prieš buto savininkę, tuo traumuodami vaikus ir sudarydami neįmanomas sąlygas vaikams namuose jaustis saugiai. B. Š. reikalavimu neišsikelia iš buto, sukuria namuose psichologinę įtampą, kuri iš esmės pažeidžia vaikų teises ir interesus. Esant šioms aplinkybėms atsakovai J. Š. ir S. Š. iškeldintini iš B. Š. nuosavybės teise priklausančio buto, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios vietos.

16Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis: po 50,00 Lt žyminio mokesčio ir po 12,41 Lt pašto išlaidų, iš viso po 62,41 Lt valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93str., 96str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 - 268 str., 270 str.,

Nutarė

18ieškinį patenkinti.

19Iškeldinti atsakovus S. Š., asmens kodas ( - ) ir J. Š., asmens kodas ( - ) iš buto, esančio ( - )., nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

20Priteisti iš S. Š. ir J. Š. iš kiekvieno po šešiasdešimt du litus 41 ct (62,41 Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Atsakovai J. Š. ir S. Š., nepateikę atsiliepimų į ieškinį, į teismo... 4. Ieškovė, gindama viešąjį interesą, prašo iškeldinti atsakovus S. Š. ir... 5. Tretysis asmuo B. Š. ieškinį palaiko ir paaiškino, kad atsakovai geria,... 6. Institucijos, teikiančios išvadą Šilutės rajono savivaldybės... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-09-30 raštu Nr. (17.41)-7710 gautas... 9. B. Š. prokuratūrai pateiktame paaiškinime nurodė, jog iki 2010 metų ji su... 10. Iš nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad butas, adresu ( - ),... 11. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,... 12. O., D. ir G. Š. paaiškinimuose nurodyta, kad mergaitės nori gyventi kartu su... 13. S. Š. paaiškinime nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą dėl tėvų... 14. LR CK 3.180 str. 3 dalyje reglamentuota, jog apribojus tėvų valdžią... 15. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 19 straipsnis įpareigoja ginti... 16. Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis: po 50,00... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 - 268 str., 270... 18. ieškinį patenkinti.... 19. Iškeldinti atsakovus S. Š., asmens kodas ( - ) ir J. Š., asmens kodas ( - )... 20. Priteisti iš S. Š. ir J. Š. iš kiekvieno po šešiasdešimt du litus 41 ct... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...