Byla eB2-1784-480/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Euro paštas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Euro paštas“,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Euro paštas“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 3434,26 Eur, atsakovė nuo 2009 m. II ketv. ieškovui neteikia pranešimų apie darbuotojui priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas. Skolos išieškojimas iš atsakovės buvo perduotas vykdyti antstoliui, kuris Fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus pavaduotojo sprendimą grąžino 2015-03-10 su išieškojimo negalimumo aktu. Atsakovė registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, ji VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia nuo 2008 m., todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2015-04-01 nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Euro paštas“ vadovą per 10 dienų nuo teismo nutarties gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti ieškinyje nurodytu atsakovės buveinės adresu, taip pat atsakovės įmonės registracijos adresu grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė“. Procesiniai dokumentai įteikti įmonės vadovei jos VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu 2015-04-22, tačiau dokumentų atsakovės vadovė teismui nepateikė. Teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, atsižvelgiant į tai, kad teismas bankroto byloje turi būti aktyvus bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro paštas“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis UAB „Euro paštas“ įregistruota 2007-05-28, bendrovės vadovė nuo 2008-05-23 yra J. L.. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai šiai įstaigai neteikiami nuo 2008 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis 2015-05-19 deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma sudaro 541,45 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis UAB „Euro paštas“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi.

7Nustačius, kad atsakovė UAB „Euro paštas“ neatsiskaito su kreditoriais, nemoka privalomų mokesčių valstybei, nekilnojamojo turto neturi, veiklos nevykdo, atsakovės vadovė nevykdė teismo įpareigojimo ir nepateikė teismui duomenų apie įmonės finansinę būklę, darytina išvada, jog UAB „Euro paštas“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

8Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Euro paštas“ administratoriumi skirtinas R. J., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Iškėlus UAB „Euro paštas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Euro paštas“ (j. a. k. 300855575, registracijos adresas: ( - )) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Euro paštas“ bankroto administratoriumi R. J., Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA-445.

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Euro paštas“ (j. a. k. 300855575, registracijos adresas: ( - )) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Euro paštas“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai