Byla 2-6417-956/2016
Dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovo A. K. prašymą dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G.,

Nustatė

22016-04-01 Panevėžio miesto apylinkės teisme teisėjos rezoliucija priimtas ieškovo A. K. patikslintas ieškinys dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G..

32016-04-01 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovo reikalavimai – 1) pripažinti negaliojančiu Valstybinės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistės D. G., sudarytą 2013-09-19 žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą, nustatant žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) r., ribas dalyje ties 10-12 riboženklių gretimybę, kur yra A. K. pavardė ir parašas; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus 2014-03-28 sprendimą „( - )“ Nr. ( - ) ir šiuo sprendimu patvirtintus žemės sklypo (kadastrinis Nr. (( - )) kadastro duomenis - išskirti iš civilinės bylos Nr. ( - ) į atskirą bylą suteikiant civilinės bylos Nr. ( - ) ir perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

4Specialios teisėjo kolegijos 2016-07-11 nutartimi (teismingumo byla Nr. ( - )) nuspręsta, kad administracinė byla Nr. ( - ) (buvęs civilinės bylos Nr. ( - )) teisminga bendrosios kompetencijos teismui ir byla 2016-07-20 grąžinta Panevėžio miesto apylinkės teismui.

52016-08-11 Panevėžio miesto apylinkės teisme iš Panevėžio apygardos administracinio teismo gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo (likusių dviejų reikalavimų). Nurodė, kad nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), dėl kurio ribų buvo kilęs ginčas, 2016-05-25 pirkimo – pardavimo nutartimi pardavė bei nebėra žemės savininkas. Ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

6Ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo tenkintinas.

7CPK 140 str. 1 d. numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas ieškinio atsisako, atsisakymo nuo ieškinio pasekmės ieškovui yra žinomos, ieškinio atsisakymas priimamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.). Ieškovui išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

8Jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Kadangi žyminio mokesčio dalies grąžinimo klausimas išspręstas 2016-06-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ), todėl žyminio mokesčio dalis ieškovui nebegrąžinama.

9Iš ieškovo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 88 str., 92 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str. 2 d., teismas

Nutarė

11priimti ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir civilinę bylą Nr. ( - ) pagal ieškovo A. K. ieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems asmenims K. D., D. G., nutraukti.

12Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

13Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai