Byla T-XX-84-11
Dėl sprendimų panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Swedbank“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriui ir bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kurorto statyba“, dėl sprendimų panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimu patenkino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymą ir išregistravo iš nekilnojamojo turto registro duomenis apie 2000 m. birželio 16 d. sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2501/0031:112), esančio Meilės al. 5, Palangoje. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 283 paliko galioti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimą.

4Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad juridinis faktas apie sudarytą nuomos sutartį teisėtai buvo išregistruotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio žemėtvarkos skyriaus įsakymo dėl nuomos sutarties nutraukimo pagrindu (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalis). Tai, jog Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ir Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo buvo sustabdytas įsakymo, kuriuo nutraukta nuomos sutartis, galiojimas ir vykdymas, nebuvo kliūtis išregistruoti juridinį faktą, nes išregistravimo metu (2011 m. rugsėjo 1 d.) minėtos teismų nutartys dar nebuvo priimtos. Taip pat teritorinis registratorius neturėjo atsižvelgti į kreditoriaus, kuriam įkeista nuomos teisė, valią, nes teisės aktuose nenumatyti registratoriaus įgaliojimai atliekant tam tikrus veiksmus reikalauti kreditoriaus sutikimo.

5Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė pripažinti negaliojančiais valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimą bei valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. 283.

6Pareiškėjas nurodė, kad pagal 2005 m. birželio 14 d. sutartį bendrovei „Kurorto statyba“ suteikė kreditą, kuris buvo užtikrintas pastato, esančio Meilės al. 5, Palangoje, bei nuomos teisių į žemės sklypą, esantį Meilės al. 5, Palangoje, pagal 2000 m. birželio 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį įkeitimu. Teritorinis registratorius 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimu išregistravo iš nekilnojamojo turto registro minėtą valstybinės žemės nuomos sutartį Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 16VĮ-(14.16.2)-361 dėl nuomos sutarties nutraukimo pagrindu. Toks išregistravimas yra neteisėtas. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2005 m. birželio 23 d. raštu sutiko, kad nuomos teisė būtų įkeista, ir tokiu būdu nuomotojui atsirado pareiga nesiimti jokių vienašališkų veiksmų, kuriais nuomos teisė būtų panaikinta. Esant tokioms aplinkybėms, teritorinis registratorius neturėjo teisės išregistruoti nuomos sutartį be įkaito turėtojo (pareiškėjo) sutikimo ir prieš tai neatlikus atitinkamų duomenų išregistravimo iš hipotekos registro. Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2148-159/2011 buvo sustabdytas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 16VĮ-(14.16.2)-361 dėl nuomos sutarties nutraukimo galiojimas ir vykdymas, todėl šiuo metu teritorinio registratoriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimo priėmimo pagrindas neegzistuoja.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad keliamas ginčas yra susijęs ne tik su administraciniais, bet ir su civiliniais teisiniais santykiais. Byloje reikės spręsti ne tik dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų teisėtumo, bet ir dėl nuomos sutarties pasibaigimo, nuomos teisių įkeitimo, todėl ji turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme.

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Nors aptariamu atveju yra skundžiami viešojo administravimo subjektų priimti sprendimai, tačiau ginčas taip pat susijęs su iš nuomos sutarties bei nuomos teisių įkeitimo atsirandančių teisių ir pareigų vertinimu civiliniu teisiniu aspektu. Šiuo atveju, tik išsprendus su nuomos sutartimi ir nuomos teisių įkeitimu susijusius klausimus, bus galima spręsti dėl skundžiamų nekilnojamojo turto registratorių sprendimų teisėtumo. Tai sudaro pagrindą pripažinti, kad aptariamame ginče vyrauja civiliniai teisiniai aspektai, todėl jis turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis).

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

13Bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Swedbank“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriui ir bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kurorto statyba“, dėl sprendimų panaikinimo perduoti Palangos miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai