Byla L2-482-153/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovės Ener-G Polska SP Z.O.O. atstovui advokatui K. P., atsakovės UAB „Skirnuva“ atstovei advokatei I. D.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Ener-G Polska SP Z.O.O ieškinį dėl skolos ir delspinigių 212 967,30 Lt priteisimo iš atsakovės UAB „Skirnuva“ ir

Nustatė

4Ieškovė Ener-G Polska SP Z.O.O. ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovės UAB „Skirnuva“ 192 300,24 Lt nesumokėtos skolos ir 20 667,06 Lt delspinigius; 10,13 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5 399,35 Lt žyminį mokestį; advokato atstovavimo išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad ji (subrangovė) pagal 2007 m. gegužės 17 d. su atsakove (generaline rangove) sudarytą Statybos subrangos sutartį (toliau ? Subrangos sutartis) atliko visus sąvartyno dujų surinkimo sistemos įrengimo darbus statomame objekte „Vilniaus apskrities regioninis sąvartynas Kazokiškių seniūnijoje“. Atsakovė darbus priėmė pasirašydama 2007 m. lapkričio 30 d. Darbų užbaigimo aktą ir 2008 m. gegužės 5 d. Atliktų darbų aktą, kuriame nurodyta, kokie darbai buvo atlikti ir atliktų darbų kaina, t. y. 864 268 Lt. Subrangos sutarties 7.1.3 p. numatė, kad likusią sutarties kainą atsakovė sumoka po Baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo. 2008 m. liepos 28 d. atsakovei buvo pateikta PVM sąskaita faktūra už atliktus darbus dar nesumokėtiems 175 020,41 eurų, kurioje nurodyta, kad apmokėjimas turi būti atliktas per 21 dieną nuo sąskaitos išrašymo dienos. Atsakovė sąskaitos neapmokėjo. 2009 m. sausio 23 d. atsakovei buvo išsiųsta pretenzija dėl įsiskolinimo apmokėjimo. Po teismo 2009 m. kovo 4 d. įsakymo, kuriuo iš atsakovės priteista 604 310,47 Lt skola, 20 667,06 Lt delspinigiai, 2 562,50 Lt žyminis mokestis ir 10,13 procentų metinės palūkanos, atsakovė 2009 m. kovo 12 d. sumokėjo dalį įsiskolinimo, t. y. 561 115,43 PLN, o remiantis oficialiu Lietuvos banko 2009 m. kovo 12 d. (mokėjimo dienos) nustatytu lito ir Lenkijos zloto santykiu (10 PLN = 7,3427 Lt), tai yra 412 010,23 Lt. Atsakovė liko skolinga 192 300,24 Lt, kuriuos ir privalo sumokėti. Kadangi atsakovė laiku nevykdė prievolės, privalo sumokėti Subrangos sutarties 8.1 p. nustatytus delspinigius ? 0,02 procento nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo 2008 m. rugpjūčio 19 d., o tai yra 20 667,06 Lt. Iš atsakovės turi būti priteista 10,13 procento (3.13 % + 7 % = 10,13 %) metinės palūkanos, skaičiuojant nuo priteistos sumos, už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanų dydis nustatytas remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., t. y. VILIBOR palūkanų norma, kuri teismo įsakymo dieną buvo 3.13 procento padidinta 7 procentiniais punktais. Patikslintu ieškiniu ieškovė nurodė (2 t., b. l. 168-169), kad prašo priteisti 192 300,24 Lt nesumokėtos skolos, o kadangi atsakovė privalėjo atsiskaityti su ieškove per 30 dienų, prašo mažinti delspinigių sumą iki 19 579,32 Lt (120,86 x 162 d.), ir 10,13 procentų metinių palūkanų iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovės UAB „Skirnuva“ atstovas advokatas J. J. prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko dėl šių motyvų:

71) ieškovė pažeidė Subrangos sutarties 4.3 p. užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami pagal šią Sutartį; 4.4 p. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir užbaigti darbus; 5.1. p. darbus pradėti 2007 m. birželio 18 d.; 5.2. p. darbus baigti ne vėliau kaip iki 2007 m. rugpjūčio 22 d. Atliktų darbų aktas buvo pasirašytas tik 2008 gegužės 5 d., sąskaita faktūra už atliktus darbus išrašyta 2008 m. liepos 28 d. Ieškovė vėlavo laiku atlikti darbus, ir dėl to atsakovė patyrė nuostolių;

82) Subrangos sutartyje 2.2 p. numatyta kaina yra litais, todėl sudarydamos sutartį šalys aiškiai išreiškė savo pasirinkimą dėl apmokėjimo valiutos. Ieškovė išrašytose sąskaitose faktūrose atsiskaitymo valiuta nurodė ir zlotus, ir eurus, todėl atsakovės neįpareigoja apmokėti sąskaitą eurais, priešingai ? atsakovę gali įpareigoti mokėti viena ar kita valiuta tik sutarties nuostatos, šiuo atveju sutartyje šalių valia išreikšta susitariant dėl kainos už atliktus darbus litais;

93) pagal Subrangos sutarties 7.5 p. atsakovė turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu ieškovė nesilaiko objekto statybos darbų vykdymo protokoluose nurodomų darbų terminų bei kitų sutartinių įsipareigojimų;

104) atsakovė neprivalo sumokėti ieškovei susidariusį valiutų skirtumą dėl valiutos nuvertėjimo laiku neapmokėjus sąskaitos faktūros. Visų pirma, valiuta, kuria turėjo būti atsiskaitoma pagal sutartį, yra litai, o ne eurai, šiuo atveju ieškovė, išrašydama sąskaitas zlotais ir eurais, nesilaikė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.36 str. ir subrangos sutartimi, atsakovė nebuvo įpareigota sąskaitą apmokėti eurais arba zlotais, tuo pačiu nėra įpareigota mokėti susidariusio valiutos skirtumo dėl Lenkijos zloto nuvertėjimo. Antra, pagal CK 6.36 str. skolininkas įpareigotas padengti susidariusį valiutų skirtumą tik tuo atveju, jei jis praleido prievolės įvykdymo terminą. Nagrinėjamu atveju atsakovė nepraleido prievolės įvykdymo termino, o priešingai ? vadovaudamasi Subrangos sutarties 7.5. ir 7.5.1 punktais, buvo sustabdžiusi apmokėjimą, nes ieškovė pažeidė sutartyje numatytus darbų atlikimo grafikus. Apie šiuos faktus ieškovė buvo informuota, todėl jos teiginiai, kad atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, yra nepagrįsti.

11Ieškovės reikalavimai tenkintini.

12Byloje kilo ginčas, ar atsakovė tinkamai įvykdė piniginę prievolę pagal rangos sutartį. Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos 2007-05-17 sutartis (1 t., b. l. 6-19). Remiantis šia sutartimi, ieškovė Ener-G Polska SP Z.O.O., būdama subrangovė, įsipareigojo atlikti sąvartyno dujų surinkimo sistemos įrengimo darbus statome objekte „Vilniaus apskrities regioninis sąvartynas Kazokiškių seniūnijoje“ pagal Priedus Nr. 1 ir 2 numatytas sąlygas. Sutarties 2.2 p. nurodyta, kad statybos kaina yra 1 067 798 Lt be PVM. Tai patvirtina ir šalių surašyti bendro biudžeto dokumentai (3 t., b. l. 43). Vėliau 2007 m. birželio 20 d. papildomu susitarimu statybos kaina buvo pakeista, statybos kaina nustatyta 866 525,00 Lt (2 t., b. l. 188). Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Tos pačios sutarties 7.2 p. nurodyta, kad generalinės rangovės (šioje byloje atsakovės UAB „Skirnuva“) patvirtintos PVM sąskaitos faktūros apmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pasirašymo dienos, tai patikslintame ieškinio pareiškime pripažino ir ieškovė (2 t., b. l. 168-169). Atsakovė darbus priėmė pasirašydama 2007 m. lapkričio 30 d. Darbų užbaigimo aktą ir 2008 m. gegužės 5 d. Atliktų darbų aktą (b. l. 38-41, 43, 1 t.), kuriame nurodyta, kokie darbai buvo atlikti ir atliktų darbų kaina ( 864 268 L.). Taigi susitarus šalims, kad likusią sutarties kainą atsakovė apmoka po baigiamųjų darbų atlikimo akto pasirašymo (7.1.3 p.), atsakovė privalėjo sumokėti ieškovei 175 020,41 EUR (604 310,47 Lt) skolą. 2008 m. liepos 28 d. atsakovei buvo pateikta PVM sąskaita faktūra už atliktus darbus 175 020,41 EUR apmokėti (1 t., b. l. 34-35), tačiau atsakovė per sutartyje nurodytą terminą (30 dienų) sąskaitos neapmokėjo. Todėl 2009 m. sausio 23 d. atsakovei buvo išsiųsta pretenzija dėl įsiskolinimo apmokėjimo (1 t., b. l. 36-37). Po teismo 2009 m. kovo 4 d. įsakymo, kuriuo iš atsakovės priteista 604 310,47 Lt skola, 20 667,06 Lt delspinigiai, 2 562,50 Lt žyminis mokestis ir 10,13 procentų metinės palūkanos (1 t., b. l. 49), atsakovė 2009 m. kovo 12 d. sumokėjo dalį įsiskolinimo, t. y. 561 115,43 PLN, tačiau nesutiko sumokėti palūkanas, delspinigius ir skolos sumos skirtumą (1 t., b. l. 57-59). Remiantis oficialiu Lietuvos banko 2009 m. kovo 12 d. (mokėjimo dienos) nustatytu lito ir Lenkijos zloto santykiu (10 PLN = 7,3427 Lt), tai yra tik 412 010,23 Lt, o ne 561 115,43 PLN. Atsakovė liko skolinga ieškovei 192 300,24 Lt, kuriuos privalo sumokėti. Teismas sutinka su ieškovės reikalavimu, kadangi atsakovė iš esmės neginčija savo prievolės dėl skolos sumos, tačiau skaičiavo susidariusią skolą sau naudingu kursu, dėl to ieškovė negavo jai priklausančio užmokesčio už atliktus darbus. Taigi, kaip jau nustatyta, ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą 2008-07-28, ši sąskaita turėjo būti apmokėta per 30 dienų nuo sąskaitos pasirašymo dienos. Nustačius, jog atsakovė skolą sumokėjo tik 2009-03-12, ir dėl lito ir zloto kurso skirtumo ieškovė negavo už darbą 192 300,24 Lt (604 310, 47-412 010, 23), ji privalo juos sumokėti. Atsakovės motyvas, kad ji skolos nesumokėjo dėl ieškovės vėlavimo atlikti darbus ir dėl to, kad sąskaitos faktūros atsakovės buvo peržiūrėtos ir pasirašytos tik 2010-02-20, todėl apmokėjimą ji atlikusi 2010-03-12, t. y. per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo, atmestinas, nes, kaip nustatyta, šalys susitarė, kad sąskaitą atsakovė apmokės pagal sutarties 7.3.1 p. ? po baigiamųjų darbų atlikimo akto pasirašymo. Todėl atsakovės teiginiai, jog iki 2010-02-20 (2 t., b. l. 183) pasirašinėjo ir tvirtino ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras, sustabdė užmokesčio mokėjimą dėl darbų vėlavimo ir dėl to nemokėjo skolos, yra nesąžiningi, nes pasibaigus sutarčiai atsakovė privalėjo atsiskaityti su ieškove, tuo labiau kad motyvas dėl ieškovės vėlavimo atlikti darbus atsirado tik po to, kai buvo užbaigti visi darbai, priduotas objektas ir ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas I. Š. patvirtino, kad ieškovė visus darbus atliko, objektą ir dokumentus pateikė komisijai, jokių sutarties pažeidimų atsakovė nenustatė, objektui suteiktas garantinis terminas, todėl ieškovė gali garantinio termino laikotarpiu atlikti remonto darbus. Darbams atlikti ieškovė naudojosi kitų asmenų paslaugomis, nes pati ieškovė negalėjo atlikti kai kurių darbų, tačiau tai darė atsakovės sutikimu (2 t., b. l. 187) ? tai nurodyta pasitarimo protokoluose. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas A. Valūnas patvirtino, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus, tačiau pripažino, kad jokių rašytinių įrodymų šioms aplinkybėms patvirtinti pateikti negali, visus pateiktus dokumentus dėl darbų atlikimo liudytojas tarpe kitų komisijos narių pasirašė, jokių pastabų dėl ieškovės darbo (vėlavimo atlikti darbą) šiuose dokumentuose nenurodė, ieškovės atlikti darbai buvo priimti komisijos. Atsakovės 2010-02-22 raštas (2 t., b. l. 12) dėl netinkamai atliktų darbų atsirado tik po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo.

13Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad atsakovė neįrodė, jog ieškovė netinkamai atliko pavestą darbą (CPK 178 str.), todėl konstatuojama, kad atsakovė be pagrindo nesumokėjo ieškovei už atliktą darbą. Atsakovės motyvas, kad ieškovė nepagrįstai nurodė skolą eurais, kad tokio susitarimo atsiskaityti už darbą Eurais tarp šalių nebuvo ir dėl to ieškovė pati kalta, jog susidarė išmokos skirtumas, yra teisiškai nereikšmingas. Iš esmės ginčas tarp šalių kilo ne dėl to, jog atsakovė nesumokėjo ieškovei už darbą tam tikra valiuta, o dėl to, kad atsakovė iki 2009-03-12 neatsiskaitė su ieškove, o vėliau, 2009-03-12, sumokėjo tik dalį skolos (1 t., b. l. 62), o ne visą užmokestį už darbą (b. l. 63, 1 t.). Nustačius, jog atsakovė tinkamai neįvykdė piniginės prievolės, o vėliau įvykdė tik dalį piniginės prievolės pagal PVM sąskaitą faktūrą (1 t., b. l. 56), iš atsakovės priteistina dalis skolos ir atsakovei taikomos įstatyme ir sutartyje numatytos sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (CK 6.36 str. 5 d., 6.37 str., 6.38 str.) Ieškovė prašo priteisti delspinigius už 162 dienas (0,02 procentų). Kadangi skolos dalis yra 55 695,08 EUR, arba 192 300,24 Lt, tai delspinigiai sudaro 162 (19579,32 / 0,02 / x 604310,47) plius palūkanos (2 t., b. l. 168-169), kurių norma sudaro vieno mėnesio VILIBOR paskolintų lėšų litais sudaro 10,13 procento, (3,13 procento plius 7 procentai), skaičiuojant nuo priteistos sumos, už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos 10,13 procento metinių palūkanų.

14Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (žyminio mokesčio ir advokato atstovavimo) ieškovei (CPK 88 str. 6 p., 98 str., 93 str. 1 d.) ir valstybei (CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p.) už procesinių dokumentų siuntimą (b. l. 2, 1 t., 2 t.), kurios yra 74,40 Lt.

15Ieškovė, kreipdamasi į teismą, sumokėjo 2562,50 Lt žyminį mokestį (1 t., b. l. 5) ir 2836,85 Lt (1 t., b. l. 135), iš viso 5399,35 Lt. Taip pat ieškovė sumokėjo advokatui už suteiktas jai teisinės paslaugas (1 t., b. l. 112, 2 t., b. l. 111-137, PVM sąskaita faktūra JBB Nr. 007055, JBB Nr. 007342) 25 039 Lt. ir 39 112,18 Lt. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą (byla sudėtinga įstatymo taikymo ir įrodymų vertinimo prasme), suteiktų teisinių paslaugų apimtį, pobūdį (byloje surašyta daug procesinių dokumentų, įvyko septyni teismo posėdžiai), taip pat vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos pirmininko ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtinta Rekomendacija dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ir CPK 98 str. nuostatomis, teismas sprendžia, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 30 000 Lt atstovavimo išlaidų.

16Byloje taikytas Lietuvos Apeliacinio teismo 2009-11-05 nutartimi (bylos dalis 122-124) areštuotas nekilnojamas turtas: du butai, esantys Vingio g. 6-32 (un. Nr. ( - ) , bendras plotas 74,28 kv. m) ir Vingio g. 6-39 (un. Nr. ( - ), bendras plotas 100,12 kv. m), Alytaus mieste areštas atsakovės turtui, paliekamas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 259-270 str.

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Priteisti iš atsakovės UAB „Skirnuva“ (į. k. 253663090, Naujoji g. 3, Alytus, a. s. ( - ), AB Dnb Nord bankas Alytaus skyr., b. k. 40100):

20192 300,24 Lt skolą, 19 579,32 Lt delspinigius, iš viso 211 879,56 (du šimtus vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis Lt 56 ct)Lt ir 10,13 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (211 879,56 Lt) nuo 2009 m. kovo 2 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

2130 000 (trisdešimt tūkstančių) Lt advokato teisinių paslaugų išlaidas;

225399,35 (penkių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt devynių Lt 35 ct) Lt žyminio mokesčio išlaidas;

23ieškovei ENER-G Polska SP Z.O.O. (į. k. 015228534, Al. Jana Pawla II, nr. 23, Varszuva, Lenkija, a. s. Nr. ( - ));

2474,40 (septyniasdešimt keturių Lt 40 ct) Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

25Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-05 nutartimi (bylos dalis 122-124) taikytas arešto priemones atsakovės UAB „Skirnuva“ (į. k. 253663090, Naujoji g. 3, Alytus, a. s. ( - ), AB Dnb Nord bankas, Alytaus skyr., b. k. 40100) nekilnojamam turtui: dviems butams, esantiems Vingio g. 6-32 (un. Nr. ( - ) , bendras plotas 74,28 kv. m) ir Vingio g. 6-39 (un. Nr. ( - ) bendras plotas 100,12 kv. m), Alytaus mieste, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Ieškovė Ener-G Polska SP Z.O.O. ieškiniu prašė teismo priteisti iš... 5. Ieškovė nurodė, kad ji (subrangovė) pagal 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovės UAB „Skirnuva“ atstovas advokatas 7. 1) ieškovė pažeidė Subrangos sutarties 4.3 p. užtikrinti, kad visi darbai... 8. 2) Subrangos sutartyje 2.2 p. numatyta kaina yra litais, todėl sudarydamos... 9. 3) pagal Subrangos sutarties 7.5 p. atsakovė turi teisę sulaikyti mokėjimus,... 10. 4) atsakovė neprivalo sumokėti ieškovei susidariusį valiutų skirtumą dėl... 11. Ieškovės reikalavimai tenkintini.... 12. Byloje kilo ginčas, ar atsakovė tinkamai įvykdė piniginę prievolę pagal... 13. Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad atsakovė neįrodė, jog ieškovė... 14. Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 15. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, sumokėjo 2562,50 Lt žyminį mokestį (1... 16. Byloje taikytas Lietuvos Apeliacinio teismo 2009-11-05 nutartimi (bylos dalis... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 259-270 str.... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės UAB „Skirnuva“ (į. k. 253663090, Naujoji g. 3,... 20. 192 300,24 Lt skolą, 19 579,32 Lt delspinigius, iš viso 211 879,56 (du... 21. 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Lt advokato teisinių paslaugų išlaidas;... 22. 5399,35 (penkių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt devynių Lt 35... 23. ieškovei ENER-G Polska SP Z.O.O. (į. k. 015228534, Al. Jana Pawla II, nr. 23,... 24. 74,40 (septyniasdešimt keturių Lt 40 ct) Lt bylinėjimosi išlaidas... 25. Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-05 nutartimi (bylos dalis 122-124) taikytas... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos...