Byla I-4578-661/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, susipažinęs su A. K. skundu,

Nustatė

3teisme gautas pareiškėjo skundas, kuriuo prašoma:

41) įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją per vieną mėnesį nuo teismo nutarties įsigaliojimo dienos išmokėti teismo priteistą pinigų sumą ir 10 procentų infliacinių nuostolių nuo priteistos sumos;

52) įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją nutraukti tolimesnį neteisėtą žalos išieškojimą.

6Skundą atsisakytina priimti.

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

8Pirmą kartą su šiais reikalavimais pareiškėjas kreipėsi į teismą 2008-09-29 ir teismas 2008-10-06 nutartimi byloje I-4464-661/2008 atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nes A. K. praleido įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti ir neprašo šio termino atnaujinti. Iš naujo paduodamas skundą pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

9Konstatuota, kad apie skundžiamus atsakovės veiksmus (neveikimą) pareiškėjas sužinojo gavęs 2008-03-04 atsakovės raštą, tačiau į teismą kreipėsi tik 2008-09-29, praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo sužinojimo apie skundžiamą aktą, todėl praleido įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti.

10Pareiškėjas pripažįsta, kad skundą padavė praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą terminą ir prašo praleistą terminą atnaujinti, nurodydamas, kad gavęs atsakovės atsakymą nemanė esant tikslinga kreiptis į teismą, nes LR Vyriausybė dar nebuvo priėmusi nutarimo dėl neišmokėtų pensijų grąžinimo termino. Vyriausybei priėmus tokį nutarimą, pareiškėjas nusprendė kreiptis į teismą.

11Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti atmestinas.

12Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. nustato, kad jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

13Prašyme atnaujinti praleistą terminą pareiškėjas nurodė, kad nustatytu terminu nesikreipė į teismą, nes manė, kad tai netikslinga, taigi jokių objektyvių kliūčių įstatymo nustatytu terminu kreiptis teisminės gynybos nebuvo. Kadangi įstatymo nustatytu terminu pareiškėjas sąmoningai ir netrukdant jokioms objektyvioms kliūtims nepadavė skundo administraciniam teismui, nėra pagrindo pripažinti, kad apskundimo terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, ir prašymas dėl termino atnaujinimo atmestinas.

14Atmetus prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, skundą atsisakytina priimti.

15Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

17atmesti A. K. prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakyti priimti skundą.

18Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

19Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai