Byla 2YT-3526-804/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru susitarimu

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų V. Č. ir K. Č. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru susitarimu, ir

Nustatė

2Šalys prašo nutraukti jų santuoką, sudarytą ( - ) įregistruotą Elektrėnų savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 132 abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti sutartį dėl santuokos nutrakimo teisinių pasekmių, po santuokos nutraukimo pareiškėjai palikti iki sutuoktinę pavardę – M., pareiškėjui- Č. pavardę.

3Pareiškėjai gyvenant šeimyninį gyvenimą požiūriai į santuoką ir bendrą gyvenimą išsiskyrė, kiekvienas turi savo interesus, kurie tarpusavyje visiškai nesuderinami, kiekvienas gyvena savo gyvenimą. Faktiškai nebegyvena šeimyninio gyvenimo, santuoka tapo tik formali. Paskutiniuosius metus gyvena atskirai ir nebendrauja visiškai, nepalaiko sutuoktinių ryšių, kartu neveda bendro ūkio. Abu nusprendė, kad kartu gyventi ir išsaugoti šeimą nebegali, susitaikyti ir gyventi kartu nebesitiki ir nebenori. Buvimas santuokoje neteko prasmės.

4Pareiškėjai nurodo, kad bendrų kreditoriniai įsipareigojimai yra aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodo, kad santuokos nutraukimas bendru sutikimu yra bendras abejų sprendimas gera valia ir be konflikto susitvarkyti teisinius formalumus. Santuokoje įgytą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pasidalino sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Išlaikymo vienas iš kito nereikalauja. Nepilnamečių vaikų išlaikymas aptartas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje.

5Prašymas tenkintinas. Iš prašymo, pateikto teismui, matyti, kad yra visos sąlygos, numatytos CK 3.51 str. 1 d., nutraukti santuoką abejų sutuoktinių bendru sutikimu. Pagal CK 3.52 str. 2 d. pareiškėjai kartu su prašymu teismui pateikė 2017-01-18 sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuri neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių teisių, todėl ši sutartis tvirtintina. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.49 str. 2 d.,3.51-3.53 str., CPK 259 str., 268 str., 270 str., 539-541 str., teismas

Nutarė

6prašymą tenkinti.

7Nutraukti V. Č. a.k. ( - ) (iki santuokinė M.), ir K. Č. a.k. ( - ) santuoką, sudarytą ( - ) Elektrėnų savivaldybės CM skyriuje, įrašo Nr. 132 abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Nutraukus santuoką V. Č. palikti iki santuokinė pavardę – M., K. Č.– Č. pavardę. Patvirtinti 2017-09-04 V. Č. ir K. Č. sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių tokiomis sąlygomis:

8V. Č. a.k. ( - ), gyv. ( - ) ir K. Č. a.k ( - ) gyv. ( - ). (toliau kartu vadinami šalimis, sutuoktiniais), nutraukdami santuoką abiejų sutikimu patvirtiname, kad : V. Č., gimusios ( - ) ir K. Č., gimusio ( - ) santuoka sudaryta ( - ) Elektrėnų savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje (įrašas Nr.132)

9santuoka sudaryta daugiau nei prieš vienerius metus;

10santuokos metu, ( - ) gimė sūnus K. Č. ir ( - ) gimė sūnus A. Č.;

11abu sutuoktiniai yra veiksnūs;

12sutuoktiniai daugiau nei vieneri metai bendrai negyvena ir nėra jokios tikimybės, kad jie bendrai gyvens, bendro ūkio neveda bei santuokinio gyvenimo negyvena;

13santuoka tarp V. Č. ir K. Č. yra faktiškai iširusi. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, sudarome šią santuokos nutraukimo pasekmių sutartį:

 1. SUTARTIES DALYKAS
 1. Šia sutartimi reguliuojami šalių teisiniai santykiai nutraukiant santuoką bei po santuokos nutraukimo, įskaitant sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, turto padalijimo klausimus, vaiko išlaikymo ir gyvenamosios vietos nustatymo klausimus.
 1. SUTUOKTINIŲ TARPUSAVIO IŠLAIKYMAS
 1. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abi yra darbingos, neturi sveikatos sutrikimų, galinčių įtakoti būtinybę aptarti tarpusavio išlaikymo klausimus, susitaria, kad viena iš kitos nereikalaus ir nemokės kompensacijų, pašalpų ar kitų mokėjimų viena kitos išlaikymui.
 1. VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMAS IR DALYVAVIMAS JO

AUKLĖJIME

15

 1. Šalys susitaria, kad nuolatinė nepilnamečių vaikų K. Č. ir A. Č. gyvenamoji vieta bus kartu su mama V. Č..
 2. Šalys turi lygias teises ir pareigas rūpintis nepilnamečiais vaikais ir jų laisvalaikiu. Tiek vienas, tiek kitas sutuoktinis turi teisę kartu su skyriumi gyvenančiu vaiku leisti kartu laisvadienius ir/ar atostogas. Šia sutartimi preziumuojama, kad šalių teisės praleisti laisvadienius ir/ar atostogas yra lygios laiko atžvilgiu.

16IV.VAIKŲ IŠLAIKYMAS

 1. Šalys prisidės prie nepilnamečių vaikų išlaikymo, atsižvelgdamos į vaikų poreikius ir savo galimybes.
 2. Šia sutartimi šalys susitaria, kad K. Č. kiekvieną mėnesį nuo teismo sprendimo, kuriuo bus patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo, nepilnamečių vaikų A. Č. ir K. Č. išlaikymui mokės po 125 eur (vienas šimtas dvidešimt penkis eurai) kiekvienam vaikui periodinių išmokų iki jų pilnametystės. Išlaikymo sumas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka. Vaiko išlaikymui mokamus pinigus uzufrukto teise tvarkys V. Č..
 3. Pinigus skirtus vaikų išlaikymui K. Č. mokės iki einamojo mėnesio 10 dienos į V. Č. nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą arba grynais pinigais.

17V.TURTO BALANSAS. BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE TURIMO TURTO

PADALIJIMAS

19

 1. Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu iš bendrų lėšų įsigijo ir/ar užgyveno šį registruotiną kilnojamąjį turtą:

20Transporto priemones:

  1. AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ) pirmosios registracijos data 1999-05-19;
  2. ALFA ( - ) valstybinis Nr. ( - ) pirmosios registracijos data 2004-12-27.

21Nekilnojamąjį turtą:

  1. Žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), sudarantį 0,0600 ha plotą. (Registro Nr. 42/2188);
  2. Pastatą-sodo namelį, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) 79,97 kv.m. bendro ploto. (Registro Nr. 42/2188);
  3. Pastatą- garažą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). (Registro Nr. 42/2188);
 1. Šalys susitaria taip pasidalinti jų bendrojoje nuosavybėje turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą:
  1. K. Č. asmeninės nuosavybės teise atitenka transporto priemonė: AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ) pirmosios registracijos data 1999-05-19 .

229.2 V. Č. asmeninės nuosavybės teise atitenka transporto priemonė ALFA ( - ) valstybinis Nr. ( - ) pirmosios registracijos data 2004-12-27 9.3 K. Č. asmeninės nuosavybės teise atitenka

239.3.1 Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), sudarantis 0,0600 ha plotą. (Registro Nr. 42/2188);

   1. Pastatas-sodo namelis, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 79,97 kv.m. bendro ploto. (Registro Nr. 42/2188);
   2. Pastatas- garažas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (Registro Nr. 42/2188);
 1. Šalys pareiškia, kad kito dalintino kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, dalintinų piniginių lėšų neturi.
 2. Šalys taip pat pareiškia, kad pretenzijų dėl turto pasidalijimo būdo nereiškia ir ateityje nereikš, taip pat, kad vienas kitam netrukdys ir savo veiksmais ar neveikimu nedarys kliūčių nurodytu ir atitenkančiu turtu naudotis, disponuoti ar jį valdyti, ir kilus būtinybei suteiks visus tam reikalingus sutikimus, leidimus ir/ar atliks kitus įstatymų/teisės norminių aktų numatytus reikalavimus.

24VI. KREDITORINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Šalys pareiškia, jog turi bendrą prievolę AB „SEB“ bankui, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius pagal 2008-07-15 pasirašytą kredito sutartį Nr. 1550818031661-23.
 2. Šalys pareiškia, jog K. Č. turi asmeninę prievolę UAB „SB lizingas“ juridinio asmens kodas 234995490, buveinės adresas Laisvės ai. 80, Kaunas, pagal 2016-07-21 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. C607797650.
 3. V. Č. pareiškia, jog asmeninių prievolių neturi.
 4. Šalys susitaria, jog prievolės paskirstomos tokiu būdu:
  1. Šalys kreditoriaus AB „SEB“ bankas atžvilgiu pagal 2008-07-15 pasirašytą kredito sutartį Nr. 1550818031661-23, lieka solidarūs skolininkai, tačiau tarpusavyje įsipareigoja jog kredito likutį, kurį 2017-08-17 dienai sudaro 52 309,09 Eur ir iš jo kylantys visi kiti mokėjimai tenka K. Č., kuriam nuosavybės teise yra paliekamas visas nekilnojamasis turtas nurodytas šios sutarties 9.3. punkte.
  2. Jei K. Č. pažeis sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 15.1 punkte aptartą įsipareigojimą atsiskaityti su AB „SEB“ bankas pagal 2008-07-15 pasirašytą kreditavimo sutartį Nr. 1550818031661-23 ir K. Č. tenkanti prievolės dalis bus išieškota iš V. Č., tai susitarimą pažeidusi šalis tai yra K. Č. turės kompensuoti V. Č. išieškotas pinigų sumas ir sumokėti 5 (penkių) procentų nuo išieškotos sumos piniginę baudą, šiuos mokėjimus atliekant ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pinigų sumos išieškojimo. Jei per nurodytą terminą tarpusavio susitarimą pažeidęs K. Č. negrąžina V. Č. ieškotos skolos dalies ir nesumoka kompensacijos, V. Č. turi teisę kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl priverstinio pinigų išieškojimo, dokumento, patvirtinančio, kad iš V. Č. yra išieškota skolos dalis, kuri pagal tarpusavio susitarimą tenka K. Č., pagrindu.
  3. Kreditoriaus UAB „SB lizingas“ atžvilgiu esamas finansinis įsipareigojimas bendrai 164,36 Eur sumai lieka asmeniniu K. Č. įsipareigojimu.
 1. SUTUOKTINIŲ PAVARDĖS
 1. Šalys po santuokos nutraukimo bendru sutikimu pasilieka iki santuokos sudarymo turėtas pavardes, t.y. pareiškėja pasilieka mergautinę pavardę - „M.“, o pareiškėjas -„Č.“ pavardę.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Šalys susitaria, kad šią sutartį vykdys sąžiningai ir tinkamai.
 2. Esant bet kokioms kliūtims tinkamai vykdyti šią sutartį, šalys įsipareigoja viena kitą apie tai informuoti ir imtis priemonių kuo skubiau iškilusias kliūtis pašalinti.
 3. Visi šia sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
 4. Ši sutartis sudaroma trimis egzemplioriais - po vieną šalims, vienas Trakų rajono apylinkės teismui.
 5. Šalys pareiškia, kad sudarant šią sutartį jos konsultavosi su teisės patarėjais, kurie jiems išaiškino šios sutarties turinį, sąlygas, iš jų kylančias teisines pasekmes ir pasirašydamos šią sutartį pareiškia, kad supranta šios sutarties turinį, jame išdėstytas sąlygas bei tų sąlygų pagrindu kylančias teisines pasekmes ir laisva valia šią sutartį pasirašo.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai