Byla 2-1282-445/2020
Dėl skolos už parduotus galvijus priteisimo pagal ieškovės žemės ūkio bendrovės „Fintera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Best Company LT“

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant atsakovės atstovei advokatei Mėtai Jurgaitei Kubilienei, nedalyvaujant ieškovės atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos už parduotus galvijus priteisimo pagal ieškovės žemės ūkio bendrovės „Fintera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Best Company LT“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 8661,03 Eur skolos už atsakovei parduotus galvijus, 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. 2019-12-09 preliminariu sprendimu, pagal ieškovės pateiktus leistinus rašytinius įrodymus, ieškinys buvo patenkintas.

52019-12-30 teisme gauti atsakovės prieštaravimai preliminariam sprendimui, kuriais nesutinkama su preliminariu sprendimu, prašoma jį panaikinti, ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; skirti ieškovei 5000 eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš paskirtos baudos skiriant atsakovei; įpareigoti ieškovę ŽŪB “Fintera“ sumokėti 1500 Eur užstatą galimų atsakovės UAB “Best Company LT“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti (vėliau pateiktu atskiru 2020-02-24 patikslintu prašymu prašo priteisti iš ieškovės 1250 eurų bylinėjimosi išlaidų). Prieštaravimuose nurodoma, kad ieškovė, pareiškusi atsakovei ieškinį dėl 8661,03 Eur skolos priteisimo, pasielgė nesąžiningai, piktnaudžiavo savo teise, kadangi nuslėpė nuo teismo aplinkybes, patvirtinančias, kad su ieškove yra atsiskaityta už 2019-05-24 parduotus galvijus. 2019 m. gegužės 16 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė – pirkti galvijus: limuzinų veislės karvių, veršiukų, už 1 kg gyvo svorio karvių mokant po 1,50 Eur, karvės neskirstomos kategorijomis. Gavusi dokumentus iš teismo 2019-12-11, atsakovė suprato, kad ieškovė nusprendė parduoti jai galvijus brangiau negu šalys buvo sutarusios, nuslėpusi nuo teismo įrodymus bei svarbias aplinkybes. Ieškovė nepateikė teismui 2019 m. gegužės 16 d. Pirkimo-pardavimo sutarties, kurioje šalys susitarė dėl galvijų pardavimo sąlygų, nors šią sutartį ir paminėjo ieškinyje, taip pat, ieškovė nepateikė teismui ir šios sutarties pagrindu ieškovės išrašytos 2019-05-24 PVM SF FNT Nr. 201908, taip galimai siekdama nuslėpti nuo teismo svarbias aplinkybes. Suderinusi su ieškove pagrindines galvijų pardavimo sąlygas, įskaitant pardavimo kainą, pasirašiusi sutartį, sumokėjusi ieškovės nurodytus avansus viso 30 000 Eur, 2019-05-24 atsakovė atvyko pasiimti galvijų, kuriuos tą pačią dieną išsivežė, o 2019-05-27 el. paštu gavo PVM sąskaitą-faktūrą su ieškove suderintai galvijų pardavimo kainai, kurią, šiek tiek vėluodama, beje dėl pačios ieškovės delsimo deklaruoti šią PVM sąskaitą-faktūrą VMI, pilnai apmokėjo, tuo tarpu ieškovė nusprendė, kad užbaigus pardavimo sandorį gali vienašališkai padidinti pardavimo kainą, kas iš esmės yra nesuderinama ir prieštarauja, tiek prievolių vykdymo, tiek ir sutarčių vykdymo principams, be to, iš esmės pažeidžia ir šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 2 punktą. Sudarydamos sutartį ieškovė ir atsakovė susitarė, kad galvijų kaina bus skaičiuojama už kg gyvo svorio. Šalių susitarimą, kad galvijų pardavimo bendra kaina sudaro 34 043,25 Eur + PVM, patvirtina ir ieškovės atlikti veiksmai deklaruojant 2019-05-24 PVM sąskaitą-faktūrą būtent šiai sumai VMI sistemoje. Ieškovė įrodinėja parduotų galvijų nuosavybės teisės perėjimą atsakovei, tačiau ginčo, jog atsakovei buvo parduoti važtaraščiuose nurodyti galvijai, nėra. Atsakovė niekada neneigė nupirkusi galvijus iš ieškovės, o iki dokumentų iš teismo gavimo atsakovė apskritai net nesuprato ko iš tikrųjų siekia ieškovė, kai 2019-07-11 el. paštu atsiuntė tariamai patikslintą sąskaitą (t. y. jos du lapus), kurią kaip minėta, akivaizdžiai klaidindama teismą, ieškinyje nurodo pateikusi atsakovei apmokėjimui perduodant galvijus 2019-05-24. Svarbu pažymėti ir tai, kad šis galvijų pardavimo sandoris buvo ne vienintelis, atsakovės sudarytas su ieškove tokiomis pačiomis pardavimo sąlygomis. Atsakovė pas ieškovę ir anksčiau pirko galvijus, mokėdama už gyvą svorį, o ne vienetais, ką patvirtina teikiamos ankstesnių sandorių sąskaitos. Ieškovė galimai sąmoningai nepateikė teismui pirkimo-pardavimo sutarties ir nusprendė pabandyti parduoti atsakovei galvijus brangiau, negu buvo sutarta. Ieškovės reikalavimas ginti savo teises teisme, klaidinant teismą dėl šalių suderintos galvijų pardavimo kainos, neabejotinai pripažintinas nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, todėl yra pagrindas skirti ieškovei įstatyme nustatytą maksimalią baudą.

6Ieškovė savo atsiliepimo per teismo nustatytą 14 dienų arba vėlesnį terminą į atsakovės prieštaravimus nepateikė, nors jai 2020-01-17 pakartotinai išsiųstas bei asmeniui, prisistačiusiam komercijos direktorium 2020-01-21 įteiktas teismo pranešimas bei atsakovės prieštaravimo kopija su priedais.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė tenkinti prieštaravimų reikalavimus preliminarų sprendimą panaikinti, ieškovės ieškinį atmesti, priteisti 1250 eurų bylinėjimosi išlaidų, taip pat prašė įvertinti ieškovės veiksmus piktnaudžiavimo prasme ir skirti ieškovei baudą, 50 procentų iš paskirtos baudos skiriant atsakovei. Nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią kaina 1,50 Eur už 1 kg, ieškovė nepateikė šios sutarties teismui, o tai yra piktnaudžiavimas procesine teise. Įstatymai draudžia vienašališkai keisti suderintas ir faktiškai jau įvykdytas sutarties sąlygas. Ieškovė nedeklaravo PVM sąskaitos faktūros, deklaravo 2019 m. liepos 1 d., po to atsakovė gavo pretenziją, o po 5 mėnesių kreipėsi į teismą. Anksčiau kaina irgi buvo nustatoma už gyvą svorį. Atsakovė visiškai atsiskaitė už galvijus pagal išrašytą sąskaitą ir sutartis pasibaigė ieškovei gavus galutinį atsiskaitymą 2019-06-19. Kainos kėlimas pasibaigus sandoriui yra neteisėtas iš esmės, o ieškovės kreipimasis į teismą pripažintinas kaip piktnaudžiavimas.

8Ieškovės atstovas į 2020-02-26 teismo posėdį neatvyko, nors žemės ūkio bendrovei „Fintera“ siųstas teismo šaukimas 2020-02-13 buvo įteiktas R. S., prisistačiusiam komercijos direktorium. Nebuvo gautas prašymas atidėti teismo posėdį, bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant ar kitas prašymas.

9Teismas konstatuoja:

10Preliminarus sprendimas naikintinas, ieškinys atmestinas.

11Byloje kyla ginčas ar atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove.

12Byloje ieškovė savo ieškinio dalyką įrodinėjo šiais rašytiniais įrodymais: Juridinių asmenų registro išrašu; 2019-05-24 PVM sąskaitos faktūros FNT Nr. 2001908, sumai 49904,03 Eur, kopija; 2019-05-24 važtaraščių 3 vnt., kopijos; Išrašas iš banko apie atliktus pavedimus laikotarpyje nuo 2019-05-09 iki 2019-09-30; Išrašas iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apie atsakovo ŽŪB Fintera valdomą gyvulių bandą Nr. 10495900029; Išrašu iš Veterenarijos dokumentų 2019-05-01 ir 2019-06-01 datoms, kur matomas galvijų pokytis. Formaliam, vien tik ieškovės pateiktų įrodymų vertinimo teismui pakako, kad ieškinys būtų patenkintas.

13Nepaisant to, atsakovei pateikus papildomus, jos atsikirtimus patvirtinančius įrodymus, teismas nustatė, kad su ieškove yra atsiskaityta už 2019-05-24 parduotus galvijus. Nustatyta, kad 2019 m. gegužės 16 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė – pirkti galvijus: limuzinų veislės karvių ir veršiukų, už 1 kg gyvo svorio karvių mokant po 1,50 Eur. Suderinusi su ieškove pagrindines galvijų pardavimo sąlygas, įskaitant pardavimo kainą, pasirašiusi sutartį, sumokėjusi ieškovės nurodytus avansus iš viso 30 000 Eur, 2019-05-24 atsakovė atvyko pasiimti galvijų, kuriuos tą pačią dieną išsivežė, o 2019-05-27 elektroniniu paštu gavo PVM sąskaitą-faktūrą su ieškove suderintai galvijų pardavimo kainai, kurią, nors ir šiek tiek vėluodama, atsakovė visiškai apmokėjo. Šalių susitarimą, kad galvijų pardavimo bendra kaina sudaro 34 043,25 Eur plius PVM, patvirtina ir ieškovės atlikti veiksmai deklaruojant 2019-05-24 PVM sąskaitą-faktūrą būtent šiai sumai Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje. Teismas daro išvadą, kad atsakovė visiškai atsiskaitė už galvijus pagal išrašytą sąskaitą ir sutartis pasibaigė ieškovei gavus galutinį atsiskaitymą 2019-06-19.

14Atmetus ieškinį atsakovė neprivalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanų (procesinių palūkanų) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis. Taip pat ieškovei nekompensuojamos jos patirtos 130 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Šio straipsnio 3 dalis numato, kad kai yra pagrindas manyti, kad ieškinį (pradinį ar priešieškinį), apeliacinį, atskirąjį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pareiškimą ar prašymą ypatingosios teisenos tvarka pateikęs asmuo gali piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir neatlyginti bylinėjimosi išlaidų, teismas turi teisę įpareigoti šį asmenį sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

16Nustatyta, kad ieškovės ieškinys buvo patenkintas taikant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.93 straipsnio 6 dalies 1 punkto nuostatas, t. y. 2019-05-24 PVM sąskaitos faktūrą FNT Nr. 2001908, 49904,03 Eur sumai, 2019-05-24 3 važtaraščius prilyginus pirkimo-pardavimo sutarčiai, laikant, kad pagrindinis dokumentas, įrodantis, jog galvijai buvo parduoti atsakovei yra važtaraščiai, kuriuose yra abiejų šalių atstovų parašai, nurodyti galvijų identifikaciniai numeriai bei išrašyta PVM sąskaita faktūra, taip pat laikant, kad kitas dokumentas patvirtinantis, jog turtas buvo perduotas atsakovo nuosavybei yra telyčių registracija bandos sudėtyje. Atsižvelgiant į tai, kad ne vien rašytine sutartimi ieškovė galėjo įrodinėti savo reikalavimų dalyką, vien tos aplinkybės, kad ieškovė nepateikė teismui 2019 m. gegužės 16 d. Pirkimo-pardavimo sutarties, kurioje šalys susitarė dėl galvijų pardavimo sąlygų, teismas neprilygina ieškovės piktnaudžiavimo veiksmams, jo nesąžiningumui, už kuriuos turėtų būti skiriama bauda. Teismas taip pat nenustatė, kad ieškovė sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Tais pačiais faktiniais pagrindais teismas atmeta ir atsakovės prašymą įpareigoti ieškovę ŽŪB “Fintera“ sumokėti 1500 Eur užstatą galimų atsakovės UAB “Best Company LT“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, nenustačius piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, nenustačius aplinkybių, kurioms esant ieškovė siektų neatlyginti bylinėjimosi išlaidų.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovei priteistina 1250 EUR suma už advokato pagalbą, kurią sudaro rašytiniais mokėjimais dokumentais patvirtintas 150 Eur sumokėjimas už susipažinimą su dokumentais, teisinę konsultaciją dėl ginčo su ŽŪB ”Fintera”; 750 Eur už prieštaravimų dėl 2019-12-09 Preliminaraus sprendimo parengimą; 50 Eur už prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimą; 300 Eur sumokėti už pasirengimą bylos nagrinėjimui ir interesų atstovavimą teismo posėdyje 2020-02-26.

18Šios išlaidos atitinka teiktų paslaugų pobūdį ir mastą, yra adekvačios, protingos, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 redakcija) nustatytam maksimaliam priteistino užmokesčio dydžių, todėl priteistinos iš ieškovės.

19Priėmus prieštaravimus, ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies numatytu pagrindu nėra primokėjusi ir neturėjo primokėti žyminio mokesčio. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXII skyrius nenumato, kad perėjimas į tolimesnį procesą po atsakovo prieštaravimų, kuris užbaigiamas galutiniu sprendimu prilygsta perėjimui į įprastinę ginčo teisenos tvarką, todėl šalims nei įstatymu, nei šiuo galutiniu sprendimu neatsiranda prievolė mokėti papildomą žyminį mokestį.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnio 4 punktu, 6.38 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 262, 270, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

21Panaikinti 2019-12-09 preliminarų sprendimą, priimtą Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų civilinėje byloje Nr. 2-7175-445/2019 (dabartinis bylos Nr. 2-1282-445/2020), ieškovės 2019-10-28 ieškinį dėl 8661,03 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atmesti.

22Atmesti atsakovės prašymą skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš paskirtos baudos skiriant atsakovei bei prašymą dėl užstato galimų atsakovės uždarosios akcinės bendrovės “Best Company LT“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

23Priteisti iš ieškovės žemės ūkio bendrovės „Fintera“, juridinio asmens kodas 300928614, 1250 EUR (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Best Company LT“, juridinio asmens kodas 302412475, naudai.

24Galutinis sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 8661,03 Eur skolos už atsakovei... 5. 2019-12-30 teisme gauti atsakovės prieštaravimai preliminariam sprendimui,... 6. Ieškovė savo atsiliepimo per teismo nustatytą 14 dienų arba vėlesnį... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė tenkinti prieštaravimų... 8. Ieškovės atstovas į 2020-02-26 teismo posėdį neatvyko, nors žemės ūkio... 9. Teismas konstatuoja:... 10. Preliminarus sprendimas... 11. Byloje kyla ginčas ar... 12. Byloje ieškovė savo ieškinio dalyką įrodinėjo šiais rašytiniais... 13. Nepaisant to, atsakovei pateikus papildomus, jos atsikirtimus patvirtinančius... 14. Atmetus ieškinį atsakovė neprivalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis numato,... 16. Nustatyta, kad ieškovės ieškinys buvo patenkintas taikant Lietuvos... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 18. Šios išlaidos atitinka teiktų paslaugų pobūdį ir mastą, yra adekvačios,... 19. Priėmus prieštaravimus, ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnio 4... 21. Panaikinti 2019-12-09 preliminarų sprendimą, priimtą Alytaus apylinkės... 22. Atmesti atsakovės prašymą skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą... 23. Priteisti iš ieškovės žemės ūkio bendrovės „Fintera“, juridinio... 24. Galutinis sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...