Byla L2-3471-553/2009
Dėl teismo isakymo išdavimo, išieškant skola, delspinigius ir palukanas iš skolininko AB „Invalda“

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, susipažinusi su kreditoriaus V. V. pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola, delspinigius ir palukanas iš skolininko AB „Invalda“,

2n u s t a t e :

3Kreditorius V. V. kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, kuriuo praše priteisti iš skolininko AB „Invalda“ kreditoriaus naudai 1 737 720,12 euru negražintu paskolu, 74 648,00 euru palukanu už paskolas, 6 255,71 euru delspinigiu, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo isakymo visiško ivykdymo, 10 015,00 Lt bylinejimosi išlaidu, iš kuriu 9 615,00 Lt žyminio mokescio išlaidu ir 400,00 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi. Teismo isakymo ivykdymo užtikrinimui praše taikyti laikinasias apsaugos priemones.

4Pareiškima atsisakytina priimti.

5Bylu del teismo isakymo išdavimo nagrinejimo ypatumai itvirtinti Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) XXIII skyriuje. CPK 431 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos del teismo isakymo išdavimo nagrinejamos pagal kreditoriaus pareiškima del piniginiu reikalavimu, atsirandanciu iš sutarties, delikto, darbo santykiu, išlaikymo priteisimo ir kitu.

6Kreditoriaus reikalavimas del 1 818 623,83 euru priteisimo yra grindžiamas su skolininku UAB „Invalda“ sudaryta 2008-06-13 Paskolos sutartimi su 2009-01-05 pakeitimais, kuria paskolos gavejas – AB „Invalda“ isipareigojo gražinti suteikta 1 158 480,08 euru paskola iki 2011-09-11 bei 2008-06-13 Paskolos sutartimi del 579 240,04 euru paskolos suteikimo su 2009-01-05 pakeitimais, kuria paskolos gavejas – AB „Invalda“ isipareigojo gražinti suteikta paskola dalimis sutartyje nurodytais terminais. Anksciausias paskolos gražinimo terminas pagal pastaraja 2008-06-13 paskolos sutarti yra 2009-10-01. Kaip matyti iš pateiktu paskolos sutarciu salygu, paskolos gražinimo terminai pagal minetas paskolos sutartis dar nera sueje. Taciau, kaip nurodo kreditorius pareiškime, jis 2009-03-06 raštu vienašališkai nutrauke paskolos sutartis, iš paskolos gavejo pateiktu oficialiu dokumentu paaiškejus aplinkybems, kurios, kreditoriaus manymu, yra pakankamas pagrindas paskolos sutartims nutraukti pagal paskolos sutarciu 6.1.6 p. ir 6.1.4 p. Kreditorius teigia, kad paskolos gavejas skolininkas UAB „Invalda“ paskolos sutarciu nutraukimo negincija, taciau vien iš teismui pateiktu irodymu – V. V. 2009-03-06 rašto del paskolos sutarciu nutraukimo, kuriuo reikalaujama ne veliau, kaip per penkiolika dienu gražinti pagal paskolos sutartis suteiktas paskolas su paskaiciuotomis palukanomis, teismas negali pagristai spresti, kada šis raštas buvo iteiktas skolininkui, taip pat kad skolininkas yra informuotas apie paskolos sutarciu nutraukima, sutinka su jo pagristumu ir jo negincija.

7Nurodytos aplinkybes ir didele pareikšto reikalavimo suma teismui sudaro pagrinda spresti, jog nagrinejamu atveju tarp šaliu yra susikloste pakankamai sudetingi civiliniai teisiniai santykiai, reikalaujantys išsamaus ginco teisminio nagrinejimo. Kadangi pareikšto ginco nagrinejimas teismo manymu nera galimas supaprastinto proceso tvarka, nes reikalauja ivertinti keleta su gincu susijusiu sudetingu teisiniu klausimu, teismas, vadovaudamasis LR CPK 435 str. 2 d. 2 p., atsisako priimti kreditoriaus pareiškima, kaip neatitinkanti LR CPK 431 str. 1 d. numatytu leistinumo reikalavimu.

8Teismas paaiškina, kad atsisakymas priimti pareiškima del teismo isakymo išdavimo neužkerta kelio pareiškejui ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles (CPK 435 str. 4 d.).

9Vadovaudamasis CPK 435 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10Atsisakyti priimti kreditoriaus V. V. pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola, delspinigius ir palukanas iš skolininko AB „Invalda“ ir gražinti ji padavusiam asmeniui.

11Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškima neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal bendrasias ginco taisykles.

12Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai