Byla 2-98/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų V. K. ir M. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-612-357/2007 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas ieškinį atsakovams V. K. ir M. K., tretysis asmuo akcinė bendrovė ,,Kanapa“, dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų V. K. ir M. K. 132 334,98 EUR skolą, 8,90 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ne didesnei kaip 456 926,22 Lt sumai areštuoti atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, gyvenamąjį namą, garažą, šulinį, tvorą, esančius (duomenys neskelbtini); atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį garažo boksą Nr. 29, esantį (duomenys neskelbtini); atsakovui M. K. nuosavybės teise priklausantį garažo boksą Nr. 40, esantį (duomenys neskelbtini); kitą atsakovams V. K. ir M. K. nuosavybės teise priklausantį turtą. Nurodė, kad atsakovų turtas nėra įkeistas ieškovui įkeitimu ar hipoteka. Ieškinio suma yra didelė, virš 450 tūkst. Lt, todėl yra grėsmė, kad atsakovai, sužinoję apie pareikštą ieškinį, perleis ar paslėps turtą.

4Šiaulių apygardos teismas 2007 m. gruodžio 27 d. nutartimi areštavo ne didesnei kaip 456 926,22 Lt sumai atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, gyvenamąjį namą, garažą, šulinį, tvorą, esančius (duomenys neskelbtini), atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį garažo boksą Nr. 29, esantį (duomenys neskelbtini), atsakovui M. K. nuosavybės teise priklausantį garažo boksą Nr. 40, esantį (duomenys neskelbtini), kitus atsakovams V. K. ir M. K. nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus. Nurodė, kad iš ieškovo pareikšto reikalavimo matyti, kad ieškinio suma yra didelė, prievolės įvykdymas nėra užtikrintas atsakovų turto įkeitimu, todėl yra pagrindas manyti, kad gali padidėti būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo rizika. Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas konstatavo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas.

5Atsakovai V. K. ir M. K. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nukrypo nuo susiformavusios teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis, byla Nr. 3K-3-146/2002) nagrinėjamu klausimu. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad atsakovai bandytų slėpti ar perleisti savo turimą turtą. Pagal teismų praktiką preziumuojama, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu kai ieškinio reikalavimo suma yra didelė. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, tai yra ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma didelė ar ne.

72. Nepagrįsta teismo išvada, kad prievolės įvykdymas nėra užtikrintas atsakovų turto įkeitimu. Priešingai, prievolė yra užtikrinta turto įkeitimu. Už gautą kreditą yra įkeistas hipotekos lakštu trečiojo asmens AB ,,Kanapa“ nekilnojamasis turtas, todėl ieškovas neturi teisinio pagrindo reikšti reikalavimą atsakovams pagal laidavimo sutartis, nes dar nėra pardavinėjamas įkeistas turtas. Pagal CK 6.81 straipsnį, kai prievolė neįvykdyta skolininkas AB ,,Kanapa“ ir laiduotojai, t. y. atsakovai turi atsakyti solidariai. Ieškovas nepareiškė ieškinio pagrindiniam skolininkui AB ,,Kanapa“, todėl arešto mastas atsakovų turtui turėtų būti žymiai mažesnis, nei nurodytas ieškinyje.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra, ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normų numatytų priemonių.

10Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje ši aplinkybė preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, kadangi didelė ieškinio kaina gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad ieškinys yra pareikštas fiziniams asmenims, todėl sprendžia, jog yra tikėtina, kad didelė ieškinio kaina –

11456 926,22 Lt gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, dėl ko pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas skundžiamą nutartį šia aplinkybe, turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Vadovaujantis CPK 178 straipsniu, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus tuos atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tuo tarpu atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, jog jų finansinė būklė yra gera ir nėra grėsmės, kad ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas gali būti neįvykdytas (CPK 178 str.). Todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėjo įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, o įvertinti ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma didelė ar ne.

13Nepagrįstas ir apeliantų argumentas, kad prievolė yra užtikrinta turto įkeitimu. Iš byloje esančios Kreditavimo sutarties Nr. 1968 matyti, kad bankui įkeistas turtas nuosavybės teise priklauso ne apeliantams, o AB ,,Kanapa“, kuri nėra atsakovu šioje byloje (b. l. 4-5).

14Teisėjų kolegija, vertindama apeliantų argumentus, kad ieškovas neturi teisinio pagrindo reikšti reikalavimą atsakovams pagal laidavimo sutartis, nes dar nėra pardavinėjamas įkeistas turtas, atkreipia dėmesį į tai, jog šios apeliacijos objektas – laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina ieškinio pagrįstumo, taip pat aplinkybių, ar ieškovo nurodyti atsakovai tikrai turi pareigą atsakyti pagal pareikštą reikalavimą, nes tai svarstytina nagrinėjant bylą iš esmės, įvertinant visas bylos aplinkybes bei įrodymus ir priimant sprendimą dėl ieškovo reikalavimų, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinio reikalavimai dėl 456 926,22 Lt skolos priteisimo yra pareikšti atsakovams V. K. ir M. K., todėl atitinkamoje bylos stadijoje laikinosios apsaugos priemonės šių asmenų atžvilgiu taikytos pagrįstai, tuo siekiant užtikrinti būsimo procesinio sprendimo byloje įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.).

15Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti ar keisti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

17Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai