Byla 2-202-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant pareiškėjos V. C. atstovei adv. pad. A. K., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui K. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. C. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centras Vilniaus filialui, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, Vilniaus apskrities VMI, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos dėl valdymo fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja V. C. pareiškime ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ŽŪB „Visalaukiai“ valdyba 1997-08-05 priėmė sprendimą parduoti pareiškėjai sandėlį - malūną, esantį ( duomenys neskelbtini). Tai patvirtina 1997-08-05 protokolas Nr. 21, 1997-08-19 važtaraštis Nr. 783986. Nors sudarant sandėlio - malūno, esančio ( duomenys neskelbtini). pirkimo – pardavimo sutartį buvo įvykdytos visos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos, ji nebuvo įregistruota pagal įstatymų reikalavimus. Pareiškėja, tvarkydama sandėlio - malūno, esančio ( duomenys neskelbtini)dokumentus, sužinojo, kad 1997 m. įgyto sandėlio - malūno pirkimo – pardavimo sutartis neatitinka įstatymo nustatytos notariškai patvirtintos sutarties formos, bei neįregistruota VĮ Registrų centre. VĮ Registrų centras atsisakė įregistruoti pareiškėjos daiktines teises į minimą objektą, nes pareiškėja neturi įstatymo reikalaujamos formos sandėlio – malūno įsigijimo dokumento, bei pasiūlė kreiptis į teismą. Pareiškėja sandėlį – malūną, esantį ( duomenys neskelbtini) valdo sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo jau daugiau, nei 10 metų. Iš karto po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo 1997-08-12 su AB Rytų skirstomaisiais tinklais sudarė elektros energijos tiekimo sutartį, moka už suvartotą elektros energiją, kitus mokesčius, sandėlyje – malūne laiko grūdus, įvairius rakandus, mala grūdus. Per visą minimą laikotarpį jokie fiziniai ar juridiniai asmenys jokių pretenzijų dėl sandėlio – malūno nereiškė. Pareiškėja atliko sandėlio – malūno kadastrinius matavimus, prašo patvirtinti jai valdymo faktą, kaip atskirą daiktinę teisę į sandėlį – malūną, esantį( duomenys neskelbtini).

3Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovas atsiliepime ir teismo posėdyje nurodė, kad neprieštarauja, kad pareiškėjos pareiškimas būtų patenkintas.

4Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities VMI atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, pažymėjo, kad nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo jo įregistravimo viešajame registre momento, kasacinis teismas formuoja praktiką, kad CK 4.68 str. 1 d. nustatytas reikalavimas valdyti daiktą atvirai reiškia, kad po 2003-07-01 daikto valdymas turi būti įregistruotas viešajame registre. Daikto valdymas, neįregistravus jo viešame registre, negali būti pagrindas nustatyti valdymo faktą. Byloje nėra įrodymų, kad žemės sklypas, kuriame stovi sandėlis – malūnas priklauso nuosavybės teise pareiškėjai. Atsiliepimo į patikslintą pareiškimą nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina Vilniaus apskrities VMI atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

5Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centras Vilniaus filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė, kad minimas objektas, bei daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. l d. nurodo, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. To paties įstatymo 9 str. 2 d. nustato, kad nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre yra laikomas Lietuvos Respublikos. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. yra įtvirtinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą pagrindai. 2011-01-17 prašymu pareiškėja V. C. kreipėsi į VĮ Registrų centras Vilniaus filialą dėl minimo nekilnojamojo daikto sandėlio – malūno kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą, tačiau 2011-01-18 sprendimu buvo nuspręsta atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, nes nepateiktas dokumentas, patvirtinantis objekto suformavimo teisėtumą, 2011-01-07 parengta nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla neatitinka Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymų reikalavimų. Kadangi statinys Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas, todėl nuosavybės teisių į jį registravimas būtų galimas tik įregistravus šiame registre minėtą statinį įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos V. C. pareiškimas turėtų būti atmestas. Prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

6Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR aplinkos ministerijos atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos pareiškimo sprendimą palieka teismo nuožiūrai, prašo byla nagrinėti atstovui nedalyvaujant . Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

7Suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime nurodė, kad minėtas nekilnojamasis turtas Vilniaus rajono savivaldybės balanse neapskaitomas ir neprieštaravo, kad pareiškėjos pareiškimas būtų patenkintas, prašo byla nagrinėti atstovui nedalyvaujant . Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

8Liudytoja A. C. nurodė, kad yra pareiškėjos dukra, nurodė, kad jos tėvai sandėliu – malūnu naudojasi nuo 1997 m., motina jį išsipirko iš savo darbovietės, niekas jokių pretenzijų per visą valdymo laikotarpį jos tėvams nereiškė.

9Pareiškimas atmestinas.

10Teismas, vadovaujasi pareiškėjos V. C. pareiškime, bei jos atstovės advokato padėjėjos teismo posėdyje išdėstytomis aplinkybėmis, suinteresuotų asmenų pozicija, liudytojos parodymais, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo nekilnojamojo turto registro duomenų administravimo skyriaus 20101-06-16 raštu Nr. RA(12.5.1.32)-19415, kuriame pažymima, kad Nekilnojamojo turto registre duomenų apie nekilnojamuosius daiktus – sandėlį – malūną, ( duomenys neskelbtini), nėra (b.l. 12), VĮ Registrų cenrtro Vilniaus filialo 2011-01-18 sprendimu Nr. KS - 284, kuriame pažymima, kad yra nuspręsta atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, nes nepateiktas dokumentas, patvirtinantis objekto suformavimo teisėtumą (b.l. 44-45). Teismas pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. l d. nurodo, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, to paties įstatymo 9 str. 2 d. nustato, kad nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre yra laikomas Lietuvos Respublikos. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. yra įtvirtinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą pagrindai. 2011-01-17 prašymu pareiškėja V. C. kreipėsi į VĮ Registrų centras Vilniaus filialą dėl minimo nekilnojamojo daikto sandėlio – malūno kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą, tačiau 2011-01-18 sprendimu buvo nuspręsta atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, nes nepateiktas dokumentas, patvirtinantis objekto suformavimo teisėtumą, 2011-01-07 parengta nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla neatitinka Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymų reikalavimų. Kadangi statinys Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas, todėl nuosavybės teisių į jį registravimas būtų galimas tik įregistravus šiame registre minėtą statinį įstatymų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo jo įregistravimo viešajame registre momento, CK 4.68 str. 1 d. nustatytas reikalavimas valdyti daiktą atvirai reiškia, kad po 2003-07-01 daikto valdymas turi būti įregistruotas viešajame registre. Daikto valdymas, neįregistravus jo viešame registre, negali būti pagrindas nustatyti valdymo faktą. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad žemės sklypas, kuriame stovi sandėlis – malūnas priklauso nuosavybės teise pareiškėjai. Byloje surinktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja V. C. nuosavybės teise valdo sandėlį - malūną, esantį ( duomenys neskelbtini) (CPK 444 str. 2 d. 5 p.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

Nutarė

13Pareiškimą atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai