Byla 2A-1628-178/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Laimos Gerasičkinienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Dovilei Masiliauskytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui E. K.,

4atsakovo atstovui A. C.,

5trečiojo asmens atstovei R. P.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Pylimo pirtis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. sausio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Projektas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pylimo pirtis“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I. Ginčo esmė

9Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 95 032 Lt skolą, 1 849 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2008 m. rugsėjo 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. kovo 3 d. ieškovas su atsakovu sudarė rangos sutartį Nr. 1-01/03/07, pagal kurią ieškovas atliko rangos darbus: pirties pastato, esančio Subačiaus g. 49A, Vilniuje, rekonstrukcijos darbus. Pagal rangos sutarties 6 punktą atsakovas už ieškovo atliktus darbus įsipareigojo atsiskaityti kartą per mėnesį pagal tarpusavyje pasirašytas atliktų darbų pažymas iki kito mėnesio 30 dienos. Rangos sutarties pagrindu atsakovui priėmus ir pasirašius pažymas apie atliktus darbus ir apie atliktų darbų vertę už 2007 m. gruodžio mėnesį, už 2008 m. kovo mėnesį, už 2008 m. birželio mėnesį, buvo išrašytos ir atsakovui pateiktos šios PVM sąskaitos faktūros: Nr. PST 60, suma 39 450 Lt, Nr. PST-65-1, suma 49 033 Lt, Nr. PST-70-1, suma 25 549 Lt. Tačiau atsakovas tik iš dalies apmokėjo pirmąją sąskaitą faktūrą, pervesdamas 19 000 Lt, todėl atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus. Atlikti darbai bei atliktų darbų rezultato perdavimo faktas fiksuoti abiejų šalių atstovų pasirašytuose atliktų darbų aktuose ir pažymose apie atliktų darbų vertę. Ieškovas savo rangos sutartyje numatytas prievoles įvykdė tinkamai – atliko rangos darbus rekonstruojant pirties pastatą. Pareigą apmokėti už atliktus rangos darbus numato statybos rangos sutartis bei CK 6.687 straipsnio 1 dalis, todėl draudžiama vienašaliai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Atsakovo skola pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras yra 95 032 Lt.

10Vilniaus miesto apylinkės 3 teismo 2008 m. rugsėjo 8 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai ir iš atsakovo ieškovui buvo priteista 96 881 Lt skolos ir delspinigių bei 6 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 148 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo, kuriuose prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir atmesti ieškinį. Nurodė, jog ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai neatitinka įstatymo tokiems įrodymams keliamų reikalavimų, kadangi pažymas ir aktus apie atliktus darbus yra pasirašęs darbų priežiūrą vykdantis asmuo, kurio pareiga – fiksuoti darbų apimtis, tačiau tvirtina šiuos dokumentus bendrovės vadovas parašu ir spaudu. Teismui pateikti minėti dokumentai nebuvo pateikti bendrovės vadovui, jo nepasirašyti ir neantspauduoti. PVM sąskaitos faktūros nebuvo pateiktos atsakovui, nėra jokių atžymų apie jų išsiuntimą ir gavimą įmonėje UAB „Pylimo pirtis“. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog visas rangos sutartyje numatytas prievoles įvykdė tinkamai. Remonto darbai atsakovo iniciatyva buvo nutraukti dėl blogos darbų kokybės ir termino pažeidimo. Apie netinkamą ieškovo atliktų darbų kokybę liudija ir subrangovų – UAB „Mūras“, UAB „Alrasta“ pateikti raštai, kuriuose nurodomi ieškovo padaryti darbų defektai. Be to, paaiškėjo, kad į atliktų darbų aktus buvo įrašomi neatlikti darbai, už kuriuos reikalaujama atlyginti. Rangos sutartis nebuvo įvykdyta dėl ieškovo kaltės, todėl ieškovas privalo atlyginti patirtus nuostolius – 66 601,50 Lt delspinigius, negautas pajamas dėl neveikiančių objektų: saunos ir turkiškos pirties negautos pajamos sudaro 70 875 Lt, kavinės patalpų nuomos – 8 800 Lt. Bendra UAB „Pylimo pirtis“ patirtų nuostolių dėl ieškovo kaltės suma sudaro 146 276,50 Lt.

12Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus prašė preliminarių sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad nors atsakovas teigia, jog pažymos ir aktai priimti ir pasirašyti neįgalioto asmens, tačiau jas pasirašęs A. N. buvo priimtas į darbą UAB „Pylimo pirtis“ pirties pastato remonto statybos darbų techninės priežiūros vadovu, visų atliktų darbų apimtis ir kokybę tikrino ir priiminėjo kvalifikuotas atsakovo specialistas. PVM sąskaitos faktūros atliktų darbų apmokėjimui atsakovui buvo siunčiamos paštu. Be to, dėl neapmokėtų sąskaitų ne kartą buvo kreiptasi į atsakovą, tai matyti iš rašto, pasirašytinai įteikto atsakovo vyr. finansininkei. Kaltė dėl nekokybiškai atliktų darbų tenka ne ieškovui, o kitiems rangovams. Tai patvirtina išrašas iš statybos darbų žurnalo, kur pažymėta, kad defektų priežastis yra stogas, kurio ieškovas neremontavo, ir bloga vidaus patalpų, kurių ieškovas neremontavo, hidroizoliacija. Atsakovui žinoma, kad broko kaltininkai UAB „Mūras“ 2008 m. birželio mėn. pašalino defektus.

13Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog nesutinka su ieškinio reikalavimais. Ieškovas statybos rangos sutartyje numatytų rekonstrukcijos darbų nustatytu laiku neatliko ir pats tinkamai nevykdė sutarties. Rangovas netinkamai atliko rangos darbus rekonstruojant pastatą, esantį Subačiaus g. 49A, Vilniuje, o atlikti darbai buvo su trūkumais.

14Bylos nagrinėjimo metu ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus ir prašė priimti galutinį sprendimą, kuriuo preliminarų sprendimą iš dalies pakeisti ir priteisti iš atsakovo 80 200 Lt skolą, 1 560 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumokėtą žyminį mokestį (1 226 Lt), atstovavimo išlaidas (1 695 Lt) bei kitas bylinėjimosi išlaidas, grąžinti atsakovui permokėtą žyminį mokestį 605 Lt.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus miesto apylinkės 3 teismo 2011 m. sausio 7 d. sprendimu patikslintas ieškinys buvo patenkintas ir pakeistas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 8 d. preliminarus sprendimas: iš atsakovo ieškovui priteista 80 200 Lt skola, 1 560 Lt delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 4 420 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Projektas“ naudai; iš atsakovo valstybei priteista 124,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; ieškovui grąžinta 605 Lt permokėta žyminio mokesčio dalis ir 1000 Lt likusi nepanaudota pinigų suma, esanti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje.

17Teismas nurodė, kad atliktų darbų aktai už 2007 m. gruodžio mėn. yra pasirašyti abiejų šalių atstovų ir antspauduoti įmonių spaudais, o atliktų darbų aktai už 2008 m. kovo ir birželio mėnesius yra pasirašyti iš užsakovo pusės tik atsakovo darbuotojo A. N. – statybos techninės priežiūros vadovo, tačiau parašai nėra patvirtinti atsakovo spaudu. Šis asmuo atsakovo įmonėje dirbo nuo 2006 m. liepos 3 d. Subačiaus g. 49A, pirties pastato remonto statybos darbų techninės priežiūros vadovu, darbus priimdavo tiesioginių matavimų būdu, apžiūrėdamas ir sutikrindamas atliktus darbus vietoje. Kadangi techninės priežiūros vadovas buvo atsakovo darbuotojas, įgaliotas priimti atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktuose, o 2008 m. kovo ir birželio mėn. atliktų darbų aktuose A. N. parašais patvirtinta, kad aktuose išvardinti darbai yra atlikti, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad šie darbai nebuvo atsakovo priimti. Tai, kad nebuvo uždėti atsakovo įmonės antspaudai ant aktų, tėra tik formalus dokumentų formos trūkumas. A. N. yra atsakovo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, todėl už jo veiksmus atsako atsakovas. Ieškovas negali atsakyti už atsakovo darbuotojo veiksmus. Atliktų darbų priėmimo aktai patvirtina, kad atsakovas darbus priėmė be išlygų, tai reiškia, kad be trūkumų. Atlikta pirties pastato ekspertizė patvirtino, jog dauguma darbų, nurodytų į bylą pateiktose darbų atlikimo aktuose, yra atlikta ir jų kokybė yra vidutinė. Teismas, įvertinęs eksperto paaiškinimus ir ekspertizės akto tiriamąją dalį bei priedus, kaip nepagrįstus atmetė atsakovo argumentus, jog ekspertizė yra neišsami, atlikta nepilnai. Iš eksperto paaiškinimų matyti, jog jis tyrė tiek 2007 m. gruodžio, tiek 2008 m. kovo ir birželio mėn. darbų priėmimo aktuose nurodytus darbus, tačiau ekspertizės akte aprašė tik tuos aktus, kuriuose rado neatitikimų tarp juose nurodytų darbų ir vietoje atliktų darbų. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl netinkamos eksperto kvalifikacijos, nes ekspertui V. M. suteiktas kvalifikacijos atestatas Nr. 9561, suteikiantis teisę būti statinio projekto dalies ir šios dalies ekspertizės vadovu būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybinės, ūkinės veiklos statinių grupėms. Iš įrašo, pasirašyto Statybos ir būsto departamento direktoriaus Z. M. matyti, jog atestatas išduotas vadovaujantis STR 1.01.01:1996 reikalavimais ir galioja 10 metų. Atestatas išduotas 2000 m. birželio 23 d., taigi, ekspertizės atlikimo ir akto surašymo (2010 m. balandžio mėn.) metu jis buvo galiojantis. Teismas atsižvelgęs į tai, kad atlikti darbai atsakovo buvo priimti be išlygų, kad ekspertizės metu buvo patvirtinta, jog dauguma aktuose nurodytų darbų yra atlikta ir jų kokybė yra vidutinė, atitinkanti statybos norminius reikalavimus, atmetė atsakovo atsikirtimus į ieškinį, kad darbai, nurodyti aktuose, už kurių atlikimą ieškovas prašė priteisti apmokėjimą, yra nekokybiški, su broku. Teismas nurodė, kad atsakovas, atsisakydamas atsiskaityti su ieškovu, rėmėsi šalių sudarytos sutarties 13.4 punkto nuostata, kad statinio valdytojas atsisako mokėti už prastai atliktą darbą arba atsiradus trūkumams, sustabdyti darbus iki defektai bus pašalinti. Teismas pažymėjo, kad ginčai dėl šios rangos sutarties vykdymo tarp šalių yra kur kas platesnio pobūdžio, negu ginčas, sprendžiamas šioje byloje. Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl apmokėjimo už darbus, priimtus pagal konkrečius 6 atliktų darbų priėmimo aktus ir jų pagrindu išrašytas tris PVM sąskaitas faktūras. Atsakovas nepagrįstai siekia išplėsti ginčą ir dėl kitų darbų atlikimo, už kuriuos šioje byloje nėra prašoma priteisti apmokėjimą. Atsakovas nepagrįstai plečiamai aiškina sutarties 13.4 punkto nuostatas, teigdamas, kad jeigu prastai atlikti bet kokie darbai, tai atsakovas turi teisę iš vis nemokėti ieškovui už darbą. Šią sutarties nuostatą reikia vertinti kaip užsakovo teisę nemokėti už nekokybiškus darbus, t. y. darbus atliktus su trūkumais, tuo tarpu tiek darbų priėmimo aktais, tiek ekspertizės aktu buvo nustatyta, kad ieškovo atlikti darbai, už kuriuos prašoma priteisti apmokėjimą, yra atlikti kokybiškai, jų kokybė atitinka statybos norminius reikalavimus, todėl šiuo atveju sutarties 13.4 punkto nuostata dėl nemokėjimo už prastai atliktus darbus negali būti taikoma. Šis sutarties punktas negali būti aiškinamas taip, jog esant bet kokių darbų trūkumams užsakovas turi teisę nemokėti už visus, net ir kokybiškai atliktus darbus. Kadangi atsakovas turi atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus, bet už juos neatsiskaitė, teismas ieškinį tenkino.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

19Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės 3 teismo 2011 m. sausio 7 d. panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti.

20Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

211. Ieškovo pateikti dokumentai - atliktų darbų aktai ir pažymos neįforminti pagal STR reglamento 20 punkto reikalavimus, t.y. pasirašyti vien techninės priežiūros vadovo, bet nepatvirtinti bendrovės vadovo antspaudu, nes jam net nebuvo pateikti. Taigi, jie negali būti laikomi tinkamais dokumentais, kurių pagrindu turi būti vykdomi atsiskaitymai už atliktus darbus.

222. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad kadangi pastato techninės priežiūros vadovas A. N. buvo atsakovo darbuotojas, įgaliotas priimti atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktuose, todėl nėra pagrindo teigti, jog ginčo darbai nebuvo atsakovo priimti, o kad nebuvo uždėti atsakovo antspaudai ant aktų, yra tik formalus trūkumas. Į bylą pateikti įrodymai (dalinės ekspertizės aktas, atsakovo 2008 m. balandžio 17 d. ir gegužės 23 d. pretenzijos, subrangovų UAB „Mūras“, UAB „Visanda“, UAB „Alrasta“, ieškovui adresuotai raštai dėl atliktų darbų kokybės, terminų nesilaikymo, įkainių už darbą ir statybines medžiagas užaukštinimo, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas) patvirtina priešingą išvadą- kad remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai. Todėl minėtos teismo išvados prieštarauja ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

233. Teismas sprendimą iš esmės grindė eksperto V. M. ekspertizės akte padarytomis išvadomis. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nesutiko su eksperto paaiškinimais ir išvadomis, kad atliktų darbų kokybė yra normali, atitinka statybos normų reikalavimus. Eksperto išvados padarytos tik du kartus apsilankius objekte, yra neišsamios, o tik apibendrinančios, palankios tik ieškovui. Ekspertas pagal teismo suformuotus klausimus privalėjo ištirti ir išanalizuoti statybos remonto darbus, įvertinti jų kokybę, darbų ir statybinių medžiagų įkainius, padarytų defektų pašalinimo apimtis visame objekte, o ne apsiriboti 2008 m. kovo ir birželio mėn. ieškovo atliktų darbu aktuose nurodytų darbų tyrimu. Abejonių kėlė ir V. M. išduotų eksperto kvalifikaciją patvirtinančių atestatų atitikimas įstatymų reikalavimams. Atsakovo atstovai prašė skirti pakartotinę ekspertizę, tačiau teismas tokį prašymą atmetė, taigi, teismas buvo šališkas, nes palaikė ieškovo ir eksperto argumentus, kad reikėjo atlikti tik 2008 m. kovo ir birželio mėnesio aktuose nurodytų atliktų darbų ekspertizę. Dėl šių priežasčių buvo išreikštas nepasitikėjimas bylą nagrinėjančia teisėja, tačiau jis nebuvo realizuotas.

244. Atsakovas pagrįstai, remdamasis rangos sutarties 13.4 punktu, nemokėjo už atliktus darbus, nes jie buvo atlikti nekokybiškai, ieškovas nereagavo į atsakovo pretenzijas dėl defektų, subrangovų raštus ir kt. Atsakovas, sustabdydamas atsiskaitymus su ieškovu, taip pat rėmėsi ir CK 6.665 straipsnio nuostatomis, suteikiančiomis teisę taikyti sankcijas rangovui, nekokybiškai atlikusiam darbus ir atsisakiusiam pašalinti darbų defektus. Tokie atsakovo veiksmai neprieštarauja ir CK 6.655 straipsnio nuostatoms, kad užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Dėl nekokybiško ir vietomis neužbaigto darbo pirties pastatui buvo padaryta žala, daugelyje vietų remonto darbus yra būtina atlikti iš naujo.

255. Teismas nepagrįstai susiaurino šios bylos nagrinėjimo ribas, tuo pažeisdamas CPK 185 ir 265 straipsnių nuostatas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas, laikydamasis rungimosi principo, turi aiškintis ne tik tas aplinkybes, kuriomis grindžiami šalių reikalavimai bei atsikirtimai, bet ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

266. Kadangi pagrindinis ieškovo reikalavimas buvo patenkintas nepagrįstai, nepagrįstai buvo tenkinti reikalavimai ir dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Tretysis asmuo pateikė prisidėjimą prie atsakovo apeliacinio skundo ir prašė jį tenkinti.

28Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

29Nurodo, kad atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia aplinkybėmis, kurios nebuvo ieškinio šioje byloje dalykas, t.y. atsakovas, nurodydamas tam tikras problemas, siekia išvengti apmokėjimo už tinkamai atliktus darbus. Teismas, priimdamas sprendimą, atliko pakankamą įrodymų ir ginčo santykius reguliuojančių teisės normų analizę. Tai, kad atsakovas turi kitokią nuomonę dėl bylos įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nėra pagrindas išvadai, kad skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas ar kad buvo pažeisti įrodinėjimo procesą reglamentuojančios teisės normos. Teismas teisingai aiškino tiek įstatyminio reguliavimo, tiek statybos rangos sutarties nuostatas, atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykius bei sandorio prigimtį, atliktų darbų bei panaudotų medžiagų dokumentinį pagrindimą. Taigi, naikinti skundžiamo sprendimo nėra pagrindo.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Ginčas kilęs dėl 2007 m. kovo 3 d. šalių sudarytos rangos sutarties vykdymo, konkrečiai dėl apmokėjimo pagal atliktų darbų aktus už 2007 m. gruodžio, 2008 m. kovo ir birželio mėnesius.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

33Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai argumentai dėl skundžiamo teismo sprendimo.

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Visus apeliaciniame skunde nurodytus argumentus iš esmės galima sugrupuoti į grupes: 1) ginčo atliktų darbų aktai nelaikytini tinkamais įrodymais, kurių pagrindu galėtų kilti atsakovo pareiga mokėti ieškovui, 2) argumentai, susiję su bylos nagrinėjimo eigoje atliktos ekspertizės išvadų kritika, 3) argumentai, susiję su šalių sudarytos rangos sutarties 13.4 punkto bei CK 6.655, 6.665 straipsnių nuostatų aiškinimu. Turint galvoje virš minėtas apeliacijos ribas, teisėjų kolegija pasisako dėl šių apeliacinio skundo grupių argumentų.

36CK 6.694 straipsnio 1 dalis numato, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. CK 6.694 straipsnio 4 dalis nustato, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys.

37Šalių sudarytos rangos sutarties nuostatos detaliau nereglamentuoja atliktų darbų priėmimo ir perdavimo sąlygų, tačiau sutarties 13.4 punktas nustato, kad darbų trūkumai (brokas, defektai) įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale. Ši sutartinė nuostata siejasi su įstatymo reikalavimu, kad užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui (CK 6.662 str. 1 d.). Be to, CK 6.662 straipsnio 2 dalis nustato, kad trūkumų faktu užsakovas gali remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Iš esmės tokias pačias užsakovo pareigas bei jų nevykdymo pasekmes nustato ir statybos rangą reglamentuojantis CK 6.689 straipsnis.

38Šiuo atveju ginčo objektu esančių atliktų darbų aktai yra pasirašyti be išlygų. Jokių darbų priėmimo metu trūkumus konstatuojančių surašytų atskirų rašytinių aktų, kaip tai numato rangos sutarties 13.4 punktas, nėra. Atmestinas atsakovo aiškinimas neva pasirašyti darbų atlikimo aktai nėra leistini įrodymai dėl to, kad du iš jų pasirašyti tik atsakovo paskirto statybos techninės priežiūros vadovo A. N., bet nepasirašyti atsakovo vadovo ir neantspauduoti atsakovo antspaudu. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos visiškai pagrįstai nurodė, kad tai tik formalus dokumento formos trūkumas, nes aktai pasirašyti asmens, kuris pagal atsakovo pavedimą būtent tiesiogiai ir kontroliuoja darbų atlikimą bei jų kokybę. Juo labiau, kad apklaustas pirmosios instancijos teismo posėdyje A. N. nurodė, turįs techninės priežiūros vadovo ir statybos darbų vadovo atestatus, atliktų darbų kokybę tikrino vietoje, visi darbai buvo atlikti, atsakovo vadovas nepasirašęs „todėl, kad tarp jų kilo konfliktas“ (t. 4 b.l. 60).

39CK 6.662 straipsnio 3 dalis nustato, kad užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu akivaizdžių trūkumų atveju. Taigi, juo labiau atsakovas negalėtų tokio pobūdžio trūkumais remtis po to, kai jis darbą tikrino, jo paskirtas asmuo pasirašė tiek ginčo aktus, tiek įrašus statybos darbų žurnaluose. Minėto straipsnio 4 dalis numato kitokią tvarką neakivaizdiems (paslėptiems) trūkumams. Tačiau ir tuo atveju net jei būtų įrodyta, jog paslėpti trūkumai atsirado būtent dėl ieškovo kaltės apskritai (tai šioje byloje iš esmės neįrodyta, nes iš bylos duomenų matyti, kad darbus objekte atliko keli rangovai, kurie kaltino vienas kitą dėl atsiradusių trūkumų arba juos šalino – 2008 m. gruodžio 18 d. aktas) ar, juo labiau, konkrečiai dėl aktualiuose šiai bylai atliktų darbų aktuose nurodytų darbų (kas byloje taip pat neįrodyta), daryti išvadą, kad atsakovas galėtų remtis paslėptų trūkumų faktu nėra pagrindo – pats atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė UAB „Alzida“ išvadas (t. 4 b.l. 113), kuriose, be kita ko, nurodyta, jog visus konstatuotus trūkumus „buvo galima ir privalu pastebėti darbų atlikimo metu“ (išvadų 3 lapas).

40Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi atliktų darbų aktais ir tinkamai vertino jų pasirašymo pasekmes.

41Teisėjų kolegija atmeta argumentus, susijusius su ekspertizės akto išvadomis bei eksperto kvalifikacija. Pats atsakovas sutiko su eksperto kandidatūra, nereikšdamas jokių abejonių dėl jo kvalifikacijos (t. 3 b. l. 57), kurią patvirtina į bylą pateiktas jam suteiktas kvalifikacijos atestatas, tol, kol nebuvo pateiktos iš esmės atsakovui nepalankios išvados. Pažymėtina, kad atsakovas, keldamas klausimą dėl pakartotinės ekspertizės, apeliaciniame skunde (kaip ir pirmosios instancijos teisme) nurodo, jog bylos nagrinėjimo eigoje turėjo būti tiriama visa darbų objekte apimtis, o ne tik pagal ginčo dalyku esančius tris atliktų darbų aktus. Vienok teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog ginčo dalykas šioje byloje yra (ne)apmokėjimas pagal ieškovo ieškinyje nurodytus aktus, taigi, ir teisminio nagrinėjimo ribos, nesant priešieškininių reikalavimų, yra apibrėžtos darbų pagal šiuos aktus, o ne visos objekto statybos tyrimu (CPK 265 str. 2 d.). Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad apylinkės teismas neturėjo pakankamo pagrindo (apeliacinės instancijos teismas taip pat) tenkinti atsakovo prašymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo.

42Nepagrįsti argumentai susiję su atsisakymu mokėti ieškovui pagal ginčo atliktų darbų aktus rangos sutarties 13.4 punkto pagrindu bei remiantis CK 6.655, 6.665 straipsnių nuostatomis. Šis sutarties punktas nustato, kad atsakovas įsipareigoja nemokėti už prastai atliktą darbą arba, atsiradus trūkumams, sustabdyti darbus iki trūkumai bus pašalinti. Tačiau, kaip pagrįstai nurodyta skundžiamame sprendime, neįrodžius, kad darbai pagal šiuos aktus atlikti su trūkumais, nėra jokio pagrindo juos vertinti kaip atliktus prastai, juo labiau, kad darbų priėmimas be išlygų leidžia daryti priešingą išvadą. Šiame kontekste paminėtina, kad atsakovo atsisakymas apmokėti pagal ginčo aktus negali būti grindžiamas ir rangos sutarties 7 punkto pagrindu (šis punktas apeliaciniame skunde neminimas, tačiau teisminio nagrinėjimo metu atsakovas rėmėsi ir juo). Šis punktas suteikia teisę užsakovui nepasirašyti atliktų darbų aktų, jei nepašalinti anksčiau apmokėtų darbų defektai, nesilaikyta darbų grafiko ir pan. Šiuo atveju, kaip minėta, ginčo aktai yra ne tik pasirašyti ir nenuginčyti, bet atliktų darbų aktai už 2007 m. gruodžio mėn. dar ir iš dalies apmokėti. Tuo tarpu už tinkamai atliktą darbų dalį rangovas turi teisę gauti apmokėjimą bet kuriuo atveju (CK 6.658 str. 4 d.).

43Todėl, nenustačius materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimų, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl virš paminėtų aplinkybių apeliacinis skundas jame nurodytų motyvų pagrindu negali būti tenkinamas, skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 straipsniais,

Nutarė

45Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

46Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Pylimo pirtis“ 1 692 Lt už advokato pagalbą ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Projektas“, 12,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Dovilei Masiliauskytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui E. K.,... 4. atsakovo atstovui A. C.,... 5. trečiojo asmens atstovei R. P.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija... 8. I. Ginčo esmė... 9. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 95 032 Lt skolą, 1 849 Lt... 10. Vilniaus miesto apylinkės 3 teismo 2008 m. rugsėjo 8 d. preliminariu... 11. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo,... 12. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus prašė preliminarių... 13. Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė,... 14. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus ir prašė... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus miesto apylinkės 3 teismo 2011 m. sausio 7 d. sprendimu patikslintas... 17. Teismas nurodė, kad atliktų darbų aktai už 2007 m. gruodžio mėn. yra... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės 3 teismo 2011 m.... 20. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 21. 1. Ieškovo pateikti dokumentai - atliktų darbų aktai ir pažymos... 22. 2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad kadangi pastato techninės... 23. 3. Teismas sprendimą iš esmės grindė eksperto V. M. ekspertizės akte... 24. 4. Atsakovas pagrįstai, remdamasis rangos sutarties 13.4 punktu, nemokėjo už... 25. 5. Teismas nepagrįstai susiaurino šios bylos nagrinėjimo ribas, tuo... 26. 6. Kadangi pagrindinis ieškovo reikalavimas buvo patenkintas nepagrįstai,... 27. Tretysis asmuo pateikė prisidėjimą prie atsakovo apeliacinio skundo ir... 28. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą... 29. Nurodo, kad atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia aplinkybėmis, kurios... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 31. Ginčas kilęs dėl 2007 m. kovo 3 d. šalių sudarytos rangos sutarties... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Visus apeliaciniame skunde nurodytus argumentus iš esmės galima sugrupuoti į... 36. CK 6.694 straipsnio 1 dalis numato, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą... 37. Šalių sudarytos rangos sutarties nuostatos detaliau nereglamentuoja atliktų... 38. Šiuo atveju ginčo objektu esančių atliktų darbų aktai yra pasirašyti be... 39. CK 6.662 straipsnio 3 dalis nustato, kad užsakovas, priėmęs darbą jo... 40. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 41. Teisėjų kolegija atmeta argumentus, susijusius su ekspertizės akto... 42. Nepagrįsti argumentai susiję su atsisakymu mokėti ieškovui pagal ginčo... 43. Todėl, nenustačius materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimų,... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331... 45. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. sausio 7 d. sprendimą palikti... 46. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Pylimo pirtis“ 1...