Byla T-1208-720/2014
Dėl teismo baudžiamuoju įsakymu nuteistajam paskirtos bausmės – laisvės apribojimo - pakeitimo areštu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Tatjana Butkienė, sekretoriaujant Vitai Padriezaitei, dalyvaujant prokurorui Osvaldui Stadaliui, Kauno apygardos probacijos tarnybos Kauno probacijos skyriaus atstovei E. Z., nuteistajam E. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Kauno apygardos probacijos tarnybos Kauno probacijos skyriaus teikimą dėl teismo baudžiamuoju įsakymu nuteistajam paskirtos bausmės – laisvės apribojimo - pakeitimo areštu, ir

Nustatė

2Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 19 d. baudžiamuoju įsakymu pripažino E. J. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje ir paskyrė jam bausmę – laisvės apribojimą 8 mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir per 8 mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

3Kauno apygardos probacijos tarnybos Kauno probacijos tarnyba teikimu siūlo nuteistajam paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą.

4Kauno probacijos tarnybos atstovė nurodė, kad nuteistojo elgesį kontroliuoja nuo 2014 m. birželio 17 d.. Nuo to laiko nuteistasis E. J. dirbti neatlygintinų darbų nepradėjo, ji nedirba, darbo biržoje neregistruotas, jis yra netekęs bedarbio statuso, todėl jo darbo paieška Kauno teritorinėje darbo biržoje yra nutraukta, jis galės registruotis darbo biržoje 2014 m. gruodžio 23 d. kadangi nuteistasis nutraukė registravimąsi darbo biržoje, nedirbo, 2014 m. rugsėjo 1 d. jam buvo paskirta nuobauda – įspėjimas, tačiau nuteistasis ir toliau nevykdė teismo įpareigojimų, todėl 2014 m. spalio 9 d. jam buvo paskirta nuobauda – griežtas papeikimas. Tačiau nuteistasis ir toliau nevykdo teismo įpareigojimų, jis nedirba, nėra registruotas darbo biržoje, nedirba nemokamų darbų, todėl prašo teikimą patenkinti.

5Nuteistasis E. J. pripažino, kad jis nedirba, nėra registruotas darbo biržoje, nėra pradėjęs dirbti nemokamų darbų, tačiau nurodė, kad jis yra darbingas tik 40 %, darbo nesuranda, nedirba nemokamų darbų, nes blogai jaučiasi, žada pradėti juos atlikti sausio mėnesį. Nurodė, kad per tą laikotarpį nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo jis tris kartus gulėjo ligoninėje, tačiau pateikė dokumentus tik dėl ligos 2014 11 25 – 2014 12 03. Nurodė, kad jis turi auglį, tačiau tai patvirtinančių duomenų nepateikė.

6Prokuroras prašo teikimą patenkinti, kadangi nuteistasis be jokių objektyvių priežasčių nevykdo teismo įpareigojimų.

7Teikimas patenkintinas.

8Ištyrus įrodymų visetą nustatyta, kad nuteistasis E. J. nevykdo teismo įpareigojimų laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir per 8 mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Kauno probacijos tarnyba nuteistojo elgesį kontroliuoja nuo 2014 m. birželio 17 d. Nuteistasis pateikė medicinos dokumentus, patvirtinančius, kad jis nuo 2014 11 25 iki 2014 12 03 sirgo. Ištyrus įrodymų visetą nustatyta, kad jokių kitų objektyvių teismo įpareigojimo nevykdymo priežasčių nenustatyta, todėl darytina išvada, kad nuteistasis teismo įpareigojimus nevykdo piktybiškai.

9Esant išvardintoms aplinkybėms, darytina išvada, kad nuteistasis vengia vykdyti teismo įpareigojimus, todėl laisvės apribojimo bausmė keistina areštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 49 straipsnio 3 dalimi ir 65 straipsnyje nustatytomis bausmių keitimo taisyklėmis, dvi laisvės apribojimo dienas prilyginant vienai arešto parai, paskiriant ne daugiau, kaip 90 parų, arešto.

10Remdamasis išvardintais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 10 dalimi, 49, 65 straipsniais, 90 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 1 dalimi bei 364 straipsniu, teismas

Nutarė

11pakeisti nuteistajam. EVALDUI JASINAUSKUI, a.k. ( - ) Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę - laisvės apribojimą 8 mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir per 8 mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.- į 45 (keturiasdešimt penkias) paras arešto.

12Bausmę paskirti atlikti areštinėje.

13Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo E. J. sulaikymo dienos.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui paduodant skundą per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai