Byla e2-31608-129/2015
Dėl kredito, kredito mokesčio, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė,

2sekretoriaujant Irenai Žukauskienei,

3dalyvaujant atsakovei V. B.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, AB, ieškinį atsakovei V. B. dėl kredito, kredito mokesčio, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 217,30 Eur negrąžintą kreditą, 72,29 Eur kredito mokestį, 17,36 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2015 m. liepos 15 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovė atsiliepime ir teismo posėdyje ieškinį pripažino dalinai, nurodė, kad sutinka padengti įsiskolinimą, likusį po 2015-04-23, neskaičiuojant delspinigių ir procentų. Nurodė, kad visi kreditoriai buvo informuoti 2015-04-23, jog ištikus finansiniai krizei ir netekus pajamų bei pragyvenimo šaltinio, nebegali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Prašė atidėti sprendimo vykdymą, nes yra bedarbė, netekėjusi, gyvena pas motiną, nekilnojamojo ar kitokio turto, santaupų ar vertybinių popierių, laiduotojų ar rėmėjų neturi. Iki 2015-03-31 dirbo redaktore puse etato minimalaus atlyginimo ( - ) leidykloje.

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo BnP Finance, AB (buv. AB „Bobutės paskola“) ir atsakovės V. B. 2014-11-03 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. z2jsk3pm (toliau sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 289,62 Eur (1000,00 Lt) vartojimo kreditą 12 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 144,81 Eur kredito mokestį, mokant po 36,20 Eur iki 2015-11-03. (el. b. l. 11-21). Atsakovė akceptavo vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas sumokėdama 0,01 Lt registracijos mokestį į ieškovo sąskaitą, mokėjimo nurodymas Nr.26 (el. b. l .5 ). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t. y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Kredito suteikimo faktą patvirtina ieškovo pateiktas 2015-11-03 vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 30464 dėl 1000,00 Lt sumos pervedimo iš ieškovo banko sąskaitos į atsakovės (el. b. l. 24). Ieškovas nurodo, kad nors ragino atsakovę sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovė neįvykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, neatsakė į pasiūlymą sudaryti taikos sutartį todėl 2015-06-25. siųstu išankstiniu pranešimu nutraukė su atsakove sudarytą sutartį (el. b. l. 25). Pažymi, kad atsakovė ieškovui liko skolinga 217,30 Eur negrąžinto kredito, 72,29 Eur kredito mokesčio ir 17,36 Eur palūkanų. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų ginčijusi sutarties sąlygas, jos nutraukimą ar atsiskaičiusi su ieškovu dėl reikalaujamos priteisti sumos nėra (CPK 178 straipsnis).

10Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito, kredito mokesčio nesumokėjo. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 217,30 Eur negrąžintą kreditą ir 72,29 Eur kredito mokestį yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

11CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalį, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.1 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti sutartyje numatyto dydžio metines palūkanas, metinė palūkanų norma 82,38 procento (el. b. l. 20). Ieškovas atsakovei paskaičiavo 17,36 Eur palūkanas (el. b. l. 26). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 17,36 Eur palūkanas yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 2 dalis).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. liepos 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio (el. b. l. 24) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 121 Eur už advokato pagalbą (el. b. l. 27) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), iš viso – 136 Eur.

14Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

15Sutinkamai su CPK 284 straipsniu teismas, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį, sprendimo įvykdymą atideda 6 mėnesiams.

16Vadovaudamasis CPK 259,268,269,270,284 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš atsakovės V. B., asmens kodas ( - ) ieškovo BnP Finance, AB, juridinio asmens kodas 302447985, naudai 217,30 Eur negrąžintą kreditą, 72,29 Eur kredito mokestį, 17,36 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (306,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. liepos 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136 Eur bylinėjimosi išlaidas.

19Sprendimo įvykdymą atidėti 6 mėnesiams.

20Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Vilniaus miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai