Byla II-33-333/2011
Dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė, susipažinusi su pareiškėjo UAB „Drūtas medis“ direktoriaus S. Ž. skundu dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

22010-10-15 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyriausiasis specialistas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą S. Ž. dėl pažeidimo, numatyto LR ATPK 621 str. 2 d, padarymo.

32010-10-20 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros nutarimu Nr. ( - ) AM038160 S. Ž. paskirta administracinė nuobauda – 4000 Lt bauda.

42011-03-10 Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi išnagrinėjus S. Ž. skundą Prienų agentūros nutarimas paliktas galioti.

52011-06-01 S. Ž. kreipėsi su prašymu į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūrą dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

62011-06-28 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūra sprendimu Nr. PER-S-1 atsisakė procesą atnaujinti.

72011-08-26 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas sprendimu Nr. ARS-2 pareiškėjo S. Ž. skundo netenkino, Prienų agentūros sprendimo nepanaikino.

8Pareiškėjas S. Ž., nesutikdamas su 2011-08-26 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu Nr. ARS-2, vadovaudamasis LR ATPK 30220 str. 3 d. ir 5 d. ( po 2011-01-01 galiojusi redakcija ) šį sprendimą apskundė Alytaus rajono apylinkės teismui ir skundu prašė jį panaikinti bei atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių 2010-10-20 Prienų agentūros išnagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje ir bylą išnagrinėti iš esmės.

9Skundas nenagrinėtinas.

10Iš pateiktos su skundu bei papildomai gautos medžiagos nustatyta, kad S. Ž. administracinį teisės pažeidimą padarė, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir priimtas nutarimas dėl pažeidėjo nubaudimo iki 2011-01-01.

112010-11-18 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302, 226, 232, 2321, 239, 2393, 241, 2411, 2461, 2462, 2467, 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt trečiojo skirsnio pakeitimo, kodekso papildymo 2571, 2601, 2602 straipsniais, dvidešimt trečiuoju1 ir dvidešimt trečiuoju2 skirsniais įstatymo Nr. XI-1142 25 straipsnyje nurodyta šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarka. Nustatyta, kad įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d., o administracinių teisės pažeidimų, kurių protokolai surašyti iki šio įstatymo įsigaliojimo, bylų teisena vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

12Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei įstatymines nuostatas pripažintina, kad pareiškėjo S. Ž. skundas ir prašymai dėl proceso atnaujinimo negali būti nagrinėjami Alytaus rajono apylinkės teisme dėl neteismingumo šiam teismui. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo data nulemia bylos teiseną. Vadovaujantis 2010-11-18 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. XI-1142 25 str. bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, iki 2011-01-01 galiojusios redakcijos, 20 str. 2 d., 153 str., 155 str. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, įskaitant ir administracinių teisės pažeidimų bylas, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi. Dėl nustatytų aplinkybių pareiškėjo S. Ž. skundas persiųstinas nagrinėti į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

13Vadovaudamasi 2010-11-18 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. XI-1142 25 str. bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, iki 2011-01-01 galiojusios redakcijos, 20 str. 2 d., LR BPK 228 str., 440 str. teisėja

Nutarė

14Pareiškėjo S. Ž. skundą ir prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių persiųsti nagrinėti į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui paduodant skundą Alytaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai