Byla 2-173/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Vinco Versecko (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1371-55/2008 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui, Kūno kultūros ir sporto departamento Lietuvos olimpiniam sporto centrui, UAB „Saunų rojus“ dėl Vilniaus miesto valdybos sprendimo ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo, statybų leidimų ir pažymos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo:

  1. Panaikinti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 2024V „Dėl sklypo Ozo g. 39 ribų ir dydžio nustatymo“.
  2. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 1998 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 3240-01 „Dėl žemės sklypo Vilniaus mieste suteikimo naudotis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpiniam sporto centrui“.
  3. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 1998 m. lapkričio 9 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 88K01/98-19660 tarp Vilniaus apskrities viršininko ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro.
  4. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2000 m. rugsėjo 4 d. sutartį ir dvi 2000 m. gruodžio 15 d. sutartis dėl 2000 m. rugsėjo 4 d. sutarties pakeitimo tarp Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro, kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir UAB „Saunų rojus“.
  5. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2000 m. rugsėjo 11 d. valstybinės žemės subnuomos sutartį ir 2000 m. gruodžio 15 d. sutartį dėl valstybinės žemės subnuomos sutarties pakeitimo tarp Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro ir UAB „Saunų rojus“.
  6. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 01A-66-V-983 „Dėl sklypo Ozo g. 39 detaliojo plano papildymo“.
  7. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2002 m. spalio 29 d. statybos leidimą Nr. 565/LT-177 išduotą statytojai UAB „Saunų rojus“ hidroterapijos centro inžinerinei infrastruktūrai statyti.
  8. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2003 m. lapkričio 24 d. statybos leidimą Nr. NS/1809/03-1898, išduotą statytojai UAB „Saunų rojus“ apartamentiniam viešbučiui statyti.
  9. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2004 m. kovo 23 d. pažymą apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį Nr. 101-11.10-205.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 28 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti, nes kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui. Nurodė, kad ieškiniai dėl teisių pripažinimo, jeigu neprašoma išreikalauti turto ar priteisti pinigų, yra neturtinio pobūdžio. Prašomais pripažinti negaliojančiais administraciniais aktais ir sutartimis ginčo žemės sklypas ir jo dalis atsakovams buvo suteikti naudotis neatlygintinai. Teismas taip pat nurodė, jog iš ieškinio aplinkybių ir pridėtų dokumentų matyti, kad prašoma pripažinti negaliojančia 1998 m. lapkričio 9 d. panaudos sutartis yra nutraukta, prašomos pripažinti 2000 m. rugsėjo 11 d. subnuomos sutartis ir 2000 m. gruodžio 15 d. jos pakeitimo sutartys laikomos pasibaigusiomis (negaliojančiomis), registre nurodyta, kad ginčo sklypas priklauso valstybei ir jį patikėjimo teise valdo Vilniaus apskrities viršininko administracija. Reikalavimas panaikinti statybos leidimus ar pažymą apie nebaigtą statyti pastatą taip pat nėra turtinio pobūdžio, nes nesukuria ir nepanaikina turtinių teisių ir pareigų. Ta aplinkybė, kad ieškinys yra susijęs su daiktinėmis teisėmis nereiškia, kad jis yra turtinio pobūdžio.

5Atskiruoju skundu Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškinys yra neturtinio pobūdžio. Ginčijamomis sutartimis atsakovai Lietuvos olimpinis centras ir UAB „Saunų rojus“ įgijo teisę valdyti ir naudotis žemės sklypu Ozo g. 39, Vilniuje. Šių sutarčių pagrindu buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas dėl statybos leidimo išdavimo. Prašomų pripažinti negaliojančiais panaudos ir nuomos sutarčių pagrindu minėti atsakovai įgijo teisę valdyti ir naudotis minėtais sklypais, tai yra įgijo šias daiktines teises. Vien tai, kad šiuo ieškiniu neprašoma priteisti pinigų ar išreikalauti daiktą neleidžia jo laikyti neturtiniu. Tai, kad prašomos pripažinti sutartys yra nutrauktos, nereiškia, kad jos yra neturtinio pobūdžio. Be to, ginčijamų sutarčių nutraukimas nereiškia jų negaliojimo nuo sudarymo momento. Prašomų pripažinti negaliojančiomis sutarčių pagrindu UAB „Saunų rojus“ buvo išduotas statybos leidimas, iki šių sutarčių nutraukimo sklype buvo pastatytas statinys, kurio statyba nebaigta. UAB „Saunų rojus“ įteisinus nuosavybės teises į statinį ji įgys tam tikras teises ir ginčo sklypo atžvilgiu. Ieškinys dėl daiktinių teisių įkainojamas pagal rinkos vertę. Ieškovas šį ieškinį įkainojo 1 514 422 Lt suma, todėl vadovaujantis CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu jis teismingas apygardos teismui.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Šios apeliacijos dalykas yra klausimas, kokio pobūdžio yra tarp šalių kilęs ginčas bei kokiam teismui yra teismingas Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pateiktas ieškinys.

8Kolegija pažymi, kad ieškinio teismingumo klausimą galima teisingai išspręsti tik nustačius, kokio pobūdžio ieškinys yra pareikštas, kokios teisinės pasekmės atsiranda jo patenkinimo ar atmetimo atveju. Ieškiniai pagal procesinį tikslą skirstomi į ieškinius dėl pripažinimo, ieškinius dėl priteisimo ir ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo. Iš teismui pateikto ieškinio matyti, kad ieškovas prašo panaikinti individualaus pobūdžio teisės aktus ir pripažinti negaliojančiomis sudarytas sutartis. Kadangi ieškinyje yra pareikšti tiek administracinio, tiek civilinio pobūdžio reikalavimai (dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis), todėl ieškinys priskirtinas bendros kompetencijos teismui, tačiau kilo ginčas, kuriam teismui, apylinkės ar apygardos, jis yra teismingas.

9Pareikštas ieškinys yra dėl pripažinimo, tai yra šiuo ieškiniu siekiama panaikinti atitinkamų valstybės institucijų sprendimus, įsakymus, leidimus bei pripažinti negaliojančiais sudarytus sandorius. Taigi pareikštais ieškinio reikalavimais siekiama pripažinti administracinius aktus ir vėliau sudarytas sutartis neteisėtais, tačiau jais neprašoma priteisti turtą ar pinigų sumą ir nereikalaujama atlikti veiksmus (pvz. atlyginti žalą, perduoti turtą), iš kurių valstybė gautų turtinės naudos. Nors dalis reikalavimų (sutarčių pripažinimas negaliojančiomis) susiję su daiktinėmis teisėmis į žemę (CK 4.20 straipsnis) ir šie reikalavimai yra turtinio pobūdžio, tačiau jų negalima išreikšti pinigais, tai yra neįkainojami reikalavimai, todėl šių reikalavimų sumos negalima nustatinėti pagal 85 straipsnio nuostatas.

10Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pareikštais reikalavimais neprašoma priteisti turtą ar pinigų sumą, o tik prašoma panaikinti institucijų priimtus aktus ir pripažinti sandorių negaliojimo faktą. Šiuo atveju, kaip minėta, ieškovas nereikalauja, kad teismas įpareigotų atsakovą UAB „Saunų rojus“ atlikti tam tikrus veiksmus jo atžvilgiu (atlyginti žalą, perduoti turtą ir pan.). Apygardos teismas laikėsi teisingos pozicijos, kad reikalavimų patenkinimo atveju valstybė neįgys turto, o tik bus panaikinti įstatymo reikalavimų neatitinkantys sandoriai. Tai, kad ieškinio patenkinimo atveju ateityje gali kilti ginčas dėl ginčo sklype pastatyto statinio, nereiškia, kad šis ieškinys įkainojamas (susijęs su turto priteisimu), kadangi ateityje atsirasiantys santykiai ir galimi ginčai negali nulemti nagrinėjamų teisinių santykių pobūdžio.

11Ieškovas pareikštą ieškinį įkainojo 1 514 422 Lt suma, nurodė, kad dėl tokios ieškinio kainos jis yra teismingas apygardos teismui. Atskirajame skunde nėra nurodyta, kaip yra paskaičiuota ieškinio suma, tačiau iš atskirojo skundo turinio galima spręsti, kad turima omenyje ginčo sklypo kaina. Kolegija su šiais ieškovo argumentais nesutinka, kadangi ieškinio suma pagal daikto rinkos vertę nustatoma tada, kai pareiškiamas reikalavimas dėl daikto išreikalavimo ar jo kainos priteisimo (įkainojamas reikalavimas), tuo tarpu šiame ieškinyje nekeliami reikalavimai dėl žemės sklypo nuosavybės teisių ir jo išreikalavimo iš neteisėto valdymo. Ieškovas nepagrįstai ieškinio sumą nurodo pagal žemės rinkos vertę, kadangi, kaip minėta, pareikšti ieškinio reikalavimai yra neįkainojami ir jų suma negali būti nustatinėjama pagal CPK 85 straipsnio taisykles.

12Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovų pareikšti reikalavimai teismui nėra įkainojami, todėl bylos teismingumo klausimas turi būti sprendžiamas ne pagal ieškovo nurodomą CPK 27 straipsnio 1 dalis 1 punktą (kai ieškinio suma viršija 100 000 Lt), o pagal CPK 26 straipsnio 1 dalyje ir 29 ir 33 straipsniuose įtvirtintas bendrąsias teismingumo taisykles.

13Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija daro išvadą, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl nėra pagrindo ją naikinti.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai