Byla B2-2900-221/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo ir nutarimų

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, gavusi S. R., atstovaujamos advokato Žilvino Levicko, skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo ir nutarimų,

Nustatė

2pareiškėja prašo panaikinti BUAB „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo Nr. 5-1 protokolą ir šio susirinkimo nutarimus bei įpareigoti šios bendrovės administratoriaus UAB Verslo administravimo centras įgaliotą asmenį E. K.: 1) pakeisti Kauno apygardos teismui Stanislovo K. R. ir S. R. 2014 m. lapkričio 19 d. reikalavimų perleidimo sutartį, kurios pagrindu teismas nutartimi patikslintų BUAB „Mėsuva“ kreditorių sąrašą, t. y. vietoj buvusio kreditoriaus S. K. R. į BUAB „Mėsuva“ kreditorių sąrašą įtrauktų S. R.; 2) panaikinti BUAB „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolą, šio susirinkimo priimtus nutarimus ir įpareigoti šios bendrovės administratoriaus UAB Verslo administravimo centras įgaliotą asmenį E. K. sušaukti pakartotinį BAUB „Mėsuva“ kreditorių susirinkimą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, jog kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Tokia teisė asmenims, neįtrauktiems byloje kreditoriais, įstatyme nėra numatyta. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Be kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų taip pat turi ir bankroto administratorius, nes įstatymų normos nenustato baigtinio bankroto administratoriaus teisių sąrašo ir neriboja jo galimybės teismine tvarka ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimų.

5Kauno apygardos teisme nagrinėjama UAB „Mėsuva“ bankroto byla Nr. B2-354-221/2014, bankroto administratoriumi paskirtas UAB Verslo administravimo centras. Bylos duomenys patvirtina, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo E. K. 2014 m. lapkričio 25 d. teismui pateikė 2014 m. lapkričio 19 d. reikalavimų perleidimo sutartį, prašydamas vietoje S. K. R. su 1 369 584,50 Lt finansiniu reikalavimu į BUAB „Mėsuva“ kreditorių sąrašą įtraukti S. R. su 1 369 584,50 Lt finansiniu reikalavimu. Taip pat pateikė BUAB „Mėsuva“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2014 m. lapkričio 20 d., priimtus nutarimus. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi pakeitė BUAB „Mėsuva“ kreditorių S. K. R. į S. R. ir patvirtino jos 1 369 584,50 Lt (396 659,09 Eur) finansinį reikalavimą. Minėta Kauno apygardos teismo nutartis neįsiteisėjusi.

6Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad S. R., 2014 m. gruodžio 3 d. pateikdama skundą dėl BUAB „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nebuvo BUAB „Mėsuva“ kreditoriumi, todėl, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktu, neturėjo teisės skųsti kreditorių susirinkime priimtų nutarimų.

7Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes S. R. skundą atsisakytina priimti (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis, CPK 37 straipsnio 1 dalis, 137 straipsnio 2 dalis).

8Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 209–291 straipsniais,

Nutarė

9atsisakyti priimti S. R., atstovaujamos advokato Žilvino Levicko, skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo ir nutarimų.

10Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai