Byla 2S-658-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Liumineta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1078-808/2008 pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui UAB „Liumineta“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 37932,08 Lt žalai atlyginti, 98,85 Lt už elektros apskaitos prietaiso pakeitimą ir remontą, 783,45 Lt atliktos elektros skaitiklio ir jo plombų trasologinės ekspertizės išlaidas, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1164,43 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašė taikyti atsakovui priklausantiems nekilnojamiesiems, kilnojamiesiems daiktams, piniginėms lėšoms ar turtinėms teisėms, esantiems pas atsakovą arba trečiuosius asmenis laikinąją apsaugos priemonę – areštą, ieškinio kainą atitinkančiai sumai. Ieškovas prašė apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nepranešti atsakovui, kadangi egzistuoja reali grėsmė, kad toks pranešimas gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Atsakovo įsiskolinimas yra pakankamai didelis, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (LR CPK 144 str., 145 str., 148 str. 1 d.).

4Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2008-05-29 nutartimi prašymą tenkino. Teismas Nutarė

51) ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ reikalavimo užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę – kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, priklausančio atsakovui UAB „Liumineta“ areštą 38814,38 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui disponuoti areštuojamu turtu.

62) Nesant pakankamai atsakovo turto, ieškovo reikalavimo įvykdymo užtikrinimui taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę – piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui, areštą 38814,38 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui su areštuota pinigų suma atlikti bet kokias operacijas, išskyrus privalomus atsiskaitymus valstybės biudžetui ir ieškovui. Areštuojamą turtą palikti naudotis ir valdyti atsakovui.

73) Įpareigoti antstolį pagal įstatymų reikalavimus paskirti areštuojamo turto saugotoją.

84) Išaiškinti areštuojamo turto saugotojui, kad perduoto saugoti turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Už perduoto saugoti turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą saugotojas kiekvienu atveju atsako savo turtu. Teismas nustatė, kad ieškovas pareiškė reikalavimą iš viso 38814,38 Lt išieškojimo. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma yra pakankamai didelė ir pripažino, jog tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas, atsižvelgęs nustatytas aplinkybes, bei vadovaudamasis įstatymo nuostata, jog laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma negali viršyti pareikšto reikalavimo sumos, areštavo atsakovui priklausantį turtą, o turto esant nepakankamai – pas atsakovą ar trečiuosius asmenis esančias pinigines lėšas ar turtines teises 38814,38 Lt sumai, konkretų turtą pavedant surasti antstoliui (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., 2d., 148 str. 4 d.).

9Atsakovas UAB „Liumineta“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2008-05-29 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismo nutartis uždėti areštą atsakovo piniginėms lėšoms, esančioms banko sąskaitoje, yra nepagrįsta. Kadangi dėl veiklos specifikos banko sąskaitoje piniginių lėšų likutis visada yra nedidelis, atsakovas faktiškai nebegali naudotis banko sąskaita, o tai žlugdo įmonės veiklą. Atsakovo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje buvo nepagrįstas ir nereikalingas. UAB „Liumineta, įregistruota 1996 metais, yra veikianti ir turinti pakankamai turto. Vien tik įmonei priklausančio pastato, esančio ( - ), Vilniuje, vertė viršija 500000 Lt. Atskaičius lėšas, kurias atsakovas dar yra skolingas bankui, atsakovui priklausanti dalis sudaro mažiau kaip 380000 Lt. Nėra rizikos, kad dėl 38814,38 Lt ieškinio sumos gali būti neįvykdytas teismo sprendimas ar tokio sprendimo vykdymas būtų apsunkintas. Ieškovo teiginys, kad teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, buvo niekuo nepagrįstas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepranešus apie tai atsakovui, buvo neadekvatus bylos aplinkybėms. Be to, atsakovas būtų siūlęs taikyti kitas įstatyme numatytas garantijų formas. Byloje nebuvo pateikta jokių neginčijamų įrodymų, kad atsakovas skolingas ieškovui ieškinyje nurodytą sumą, tačiau pirmosios instancijos teismas nepareikalavo, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, kurie gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

10Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė palikti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2008-05-29 nutartį nepakeistą.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, nustato ir šių priemonių taikymo sąlygą bei esminį apribojimą: laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

13Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįsti tuo požiūriu, kad pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką jau vien didelė ieškinio suma yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinio suma yra didelė, sudaranti CPK 144 str. 1 d. numatytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

14Tai, kokia yra atsakovo turtinė padėtis, kad atsakovas gali patirti neigiamų pasekmių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesudaro teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, nes tai nesuteikia jokių teisinių privilegijų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

15Apelianto argumentas, jog areštavus atsakovo banko sąskaitą bus sutrikdoma jo finansinė veikla nepagrįstas tuo požiūriu, kad skundžiamojoje teismo nutartyje nurodyta, kad atsakovo turtas areštuojamas pagal eiliškumą: pirma areštuojamas kilnojamasis ar nekilnojamasis atsakovui priklausantis turtas ir tik nesant pakankamai atsakovo turto, taikomas piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui, areštas. Aplinkybė, kad nebuvo nurodytas konkretus areštuojamas turtas, nėra teisinė kliūtis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes įstatymų leidėjas numatė galimybę areštuoti atsakovo turtą, pavedant jį surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui (LR CPK 148 str. 4 d.).

16Įstatymų leidėjas nenustatė teismui pareigos kiekvienu atveju reikalauti, kad ieškovas, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrintų galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo nuostolius. Kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovas patiria žalą dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl šis atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Byloje nėra duomenų dėl atsakovo galimų nuostolių dydžio. Kolegija pažymi, kad pats atsakovas nepateikė įrodymų dėl galimų nuostolių dydžio nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui.

17Kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nereiškia bylos išsprendimo iš esmės, o ieškinio pagrįstumą įvertins pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės. Skundžiama nutartimi areštuotas atsakovo turtas 38814,38 Lt sumai neviršija ieškinio sumos. Kolegija daro išvadą, kad atsakovo turto areštas pagal ieškinio sumą atitinka proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principus ir siekiamą tikslą užtikrinti ieškinį.

18Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs atsakovui, nes šiuo atveju dėl didelės ieškinio sumos buvo reali grėsmė, jog toks pranešimas galėjo sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą. Tai neužkirto kelio atsakovui pasinaudoti apeliacijos teise ir apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

19Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 144 str. –148 str., 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

21Palikti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė ieškinį, prašydamas... 4. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2008-05-29 nutartimi prašymą tenkino.... 5. 1) ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ reikalavimo užtikrinimui... 6. 2) Nesant pakankamai atsakovo turto, ieškovo reikalavimo įvykdymo... 7. 3) Įpareigoti antstolį pagal įstatymų reikalavimus paskirti areštuojamo... 8. 4) Išaiškinti areštuojamo turto saugotojui, kad perduoto saugoti turto... 9. Atsakovas UAB „Liumineta“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į atskirąjį... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 13. Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino... 14. Tai, kokia yra atsakovo turtinė padėtis, kad atsakovas gali patirti neigiamų... 15. Apelianto argumentas, jog areštavus atsakovo banko sąskaitą bus sutrikdoma... 16. Įstatymų leidėjas nenustatė teismui pareigos kiekvienu atveju reikalauti,... 17. Kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nereiškia... 18. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos... 19. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 21. Palikti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartį...