Byla 2-500/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto K. G. prekybos įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo K. G. prekybos įmonės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Staticus“ dėl delspinigių priteisimo ir atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Staticus“ priešieškinį ieškovui K. G. prekybos įmonei dėl skolos ir delspinigių priteisimo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas K. G. prekybos įmonė prašė priteisti iš atsakovo UAB „Staticus“ 362 232,39 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 31 d. už vėlavimą atlikti statybos darbus, 6 procentų dydžio banko palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, t. y. per 10 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užpildyti statinio, esančio Birutės al. Nr. 52, Palangos mieste, statybos darbų žurnalą, įrašant statybos darbų žurnale visus atsakovo atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti statybvietėje, esančioje žemės sklype Birutės al. Nr. 52, Palangos mieste, laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 22 d.

6Atsakovas UAB „Staticus“ prašė priteisti jam iš ieškovo 1 294 035,90 Lt dydžio skolą už atliktus statybos darbus, 150 107,39 Lt delspinigių, 29 420 Lt specialisto išvadų teikimo ir ekspertizės atlikimo išlaidų, 8,49 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos – 1 473 563,29 Lt. Nesant nekilnojamojo ar kilnojamojo turto ar jo neužtekus visam reikalavimo sumos dydžiui užtikrinti, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje, paliekant teisę atsiskaityti su ieškovu. Ieškovo turimą turtą pavesti surasti ir aprašyti antstoliui. Nurodė, kad reikalavimo suma yra ypatingai didelė net ir juridiniam asmeniui, ieškovas galbūt yra nesąžiningas, todėl tai sukelia objektyvią grėsmę būsimam teismo sprendimo įvykdymui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi nutarė atsakovo reikalavimų užtikrinimui areštuoti ieškovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 1 473 563,29 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias ieškovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su atsakovu bei leidžiant atlikti įstatymų nustatytus privalomuosius mokėjimus, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį.

9Teismas nurodė, kad ieškovui 1 473 563,29 Lt suma yra itin didelė, ir vien tokio dydžio reikalavimo faktas padidina galbūt atsakovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ją rodo ir galbūt nesąžiningi ieškovo veiksmai, nes atsakovui statybos darbų nepavyksta perduoti ieškovui nuo 2010 m. balandžio 26 d. Todėl, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas gali siekti savo turtą paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims. Dėl to teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas K. G. prekybos įmonės atskirajame skunde išreiškia savo nesutikimą su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, tačiau savo prašymo neformuluoja. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos nepagrįstai. Nėra pagrindo manyti, kad reikalaujama didelė priešieškinio suma sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas yra pelningai dirbanti įmonė. Nėra pagrindo abejoti, kad, teismui patenkinus priešieškinį, būtų apsunkintas sprendimo vykdymas.

12Atsakovas UAB „Staticus“ prašo atmesti atskirąjį skundą. Nurodo, kad didelė ieškinio suma yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas turi laikytis šalių pusiausvyros principo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje yra įtvirtintas teisinės valstybės siekis. Teisinėje valstybėje teisingumas suinteresuoto asmens atžvilgiu yra pasiekiamas, kai jis gauna tai, dėl ko kreipėsi į teismą, t. y. įvykdžius teismo sprendimą. Taigi pagal Konstituciją taip pat turi būti siekiama užtikrinti teismų sprendimų įvykdymą.

16Teismų sprendimų įvykdomumą civiliniame procese užtikrina laikinosios apsaugos priemonės. Laikinosios apsaugos priemonės yra teisiniai ribojimai, teismo taikomi atsakovui ar jo turtui, kuriais siekiama užtikrinti būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 str. 1 d.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama garantuoti realų ir tinkamą būsimo procesinio teismo sprendimo byloje įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo galbūt palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, todėl CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimui įvykdyti. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17, 146 str.).

17Iš ieškinio matyti, jog ieškovui reiškiamas piniginis reikalavimas, t. y. būsimo galbūt atsakovui palankaus teismo sprendimo rezultatas gali būti piniginės sumos priteisimas iš ieškovo. Tokio sprendimo įvykdymas gali būti užtikrinamas neleidžiant ieškovui sumažinti turimo turto masės daugiau, nei jo reikia ieškinio reikalavimams patenkinti (CPK 145 str. 2 d.).

18Konstitucijos 46 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, jog Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmeninės ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. Taigi pagal Konstituciją valstybės siekis yra skatinti visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvas.

19Taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti siekiama derinti minėtas konstitucines vertybes bei siekti, jog jos viena kitos nepaneigtų (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-167/2008).

20Iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutarties matyti, kad teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo ieškovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą.

21Atsakovas, pateikdamas priešieškinį ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė (b. l. 10), kad ginčas kilęs dėl didelės pinigų sumos, o ieškovas yra galimai nesąžiningas ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

22Kaip minėta, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. (CPK 144 str. 1 d.). Nei vienos iš abiejų būtinų įstatyme nustatytų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui atsakovas neargumentuoja.

23Nagrinėjamoje byloje pareiga įrodyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas tenka atsakovui. Kaip minėta, atsakovas savo prašymą grindė didele ieškinio suma bei ieškovo vengimu vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

24Didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Ieškovas, kaip turto savininkas, laisvai disponuoja savo turtu, t. y. gali imtis nesąžiningų veiksmų siekdamas išvengti galimo išieškojimo patenkinus ieškinį. Tačiau galiojantys įstatymai nepreziumuoja šalių nesąžiningumo. Pats atsakovas nenurodė ir teismas nenustatė jokių aplinkybių, patvirtinančių galimą ieškovo nesąžiningumą, ar kitų aplinkybių, įrodančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų. Vien paminėjimas, kad ieškovas galbūt nesąžiningas, nėra pagrindas jį tokiu laikyti. Priešingai, turto areštas apsunkins ieškovo ūkinę veiklą, gaunamas pajamas ir dėl to jo kreditorių padėtis gali tik pasunkėti.

25Byloje nėra duomenų, kad ieškovas kokiu nors būdu jam priklausantį turtą, lėšas slėps, perleis tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkins savo turtinę padėtį siekdamas vengti galbūt atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, todėl nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatitiktų ekonomiškumo principo.

26Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas dirba pelningai, turi pakankamai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto (b. l. 62-75) ieškinio reikalavimams užtikrinti. Iš mokesčio deklaracijos (b. l. 33-34) matyti, kad ieškovas 2011 m. gavo 7 946 767 Lt pajamų ir 1 667 762 Lt pelno.

27Dėl aukščiau nurodytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto K. G.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas K. G. prekybos įmonė prašė priteisti iš atsakovo UAB... 6. Atsakovas UAB „Staticus“ prašė priteisti jam iš ieškovo 1 294 035,90 Lt... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi nutarė atsakovo... 9. Teismas nurodė, kad ieškovui 1 473 563,29 Lt suma yra itin didelė, ir vien... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas K. G. prekybos įmonės atskirajame skunde išreiškia savo... 12. Atsakovas UAB „Staticus“ prašo atmesti atskirąjį skundą. Nurodo, kad... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje yra įtvirtintas teisinės... 16. Teismų sprendimų įvykdomumą civiliniame procese užtikrina laikinosios... 17. Iš ieškinio matyti, jog ieškovui reiškiamas piniginis reikalavimas, t. y.... 18. Konstitucijos 46 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, jog Lietuvos ūkis... 19. Taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti siekiama derinti minėtas... 20. Iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutarties matyti, kad... 21. Atsakovas, pateikdamas priešieškinį ir prašydamas taikyti laikinąsias... 22. Kaip minėta, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų... 23. Nagrinėjamoje byloje pareiga įrodyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos... 24. Didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro... 25. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas kokiu nors būdu jam priklausantį turtą,... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas dirba pelningai, turi pakankamai... 27. Dėl aukščiau nurodytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir...