Byla 2-248-753/2012
Dėl skolos , 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų J.V. S. ir A.S. S. ir termino atnaujinimo ieškiniui pateikti, tretieji asmenys byloje-UAB „Verslo konsultantai“ ir J. B

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė,

2sekretoriaujant Rasai Dženkaitienei, Nijolei Agurkienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Valstona“ atstovui Stanislavui Ivanovui, jo atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, atsakovui J. V. S., jo atstovei advokatei N. G. , trečiojo asmens UAB „Verslo konsultantai“ atstovams Viliui Kalvaičiui ir Juditai Tuzaitei, nedalyvaujant atsakovei A. S. S., trečiajam asmeniui J. B. , viešame teismo išnagrinėjo civiline bylą pagal ieškovės UAB „Valstona“ ieškinį , patikslintą ieškinį atsakovams J. V. S. ir A. S. S. dėl skolos , 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų J.V. S. ir A.S. S. ir termino atnaujinimo ieškiniui pateikti, tretieji asmenys byloje-UAB „Verslo konsultantai“ ir J. B., ir

Nustatė

4ieškovas UAB „Valstona“ pateikė teismui ieškinį, patikslintą ieškinį dėl 39 910 skolos priteisimo ieškovui solidariai iš atsakovų J.V. S. ir A.S. S., 5 procentų metinių palūkanų priteisimo už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, bei prašo ieškiniu atnaujinti terminą ieškiniui pateikti. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad UAB „Valstona“ 2003-04-28 paprastojo vekselio pagrindu paskolino UAB „Vevelija“ , į.k. 1069269, 32 000 Lt , bei 2003-08-01 paprastojo vekselio pagrindu paskolino UAB „Vevelija“ -10 000 Lt. , tokiu būdu tarp ieškovo UAB „Valstona“ ir UAB „Vevelija“ susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Pagal abu vekselius buvo numatyta, jog jie turės apmokėti per 5 dienas nuo pateikimo. Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės asmens, t.y. vekselio davėjo, valios, sąžiningas, teisingas ir apdairus, protingas ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaikydamas, kada šis bus perduotas pagal indosamentą. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju . Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2003-04-28 paprastajame vekselyje kaip laiduotojas savo ranka įrašydamas žodius“laiduoju:J. V. S., a.k. ( - ) Kaišiadorių raj., Žiežmariai“ ir 2003-08-01 paprastajam vekselyje kaip laiduotojas savo ranka , įrašydamas žodžius „laiduoju :direktorius J. S. ,a.k. ( - ) pasirašė atsakovas

5J. V. S.. 2004-01-15 Vilniaus apygardos teisme UAB „Vevelija“ buvo iškelta bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirtas UAB –„Verslo konsultantai“, kurių įgaliotas asmuo buvo A. P.. Ieškovas iš UAB „Verslo konsultantai“ gavo pranešimą 2011-09-26 dėl informacijos pateikimo , jo užklausus siekiant sužinoti ar UAB „Valstona“ buvo įtraukta į UAB „Vevelija“ kreditoriumi pagal 2003-08-01 paprastąjį vekselį bei 2003-04-28 paprastąjį vekselį, bei ar UAB „Vevelija“ įmonės buhalterinę apskaitą įtraukė ir kada 10 000 Lt. pagal 2003-08-01 paprastąjį vekselį bei 32 000 Lt. pagal 2003-04-28 paprastąjį vekselį. Pagal gautą atsakymą raštu nurodyta, kad 2007-04-13 buvo priimta Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl UAB „Vevelija“ pabaigos ir išregistravimo, o 2007-05-31 įmonė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro .Vadovaujantis 2004-03-30 LR archyvų įstatymo pakeitimo Nr.IX-2084 17 str., 2007-05-08 BUAB „Vevelija“ bankroto administratorė perdavė Elektrėnų savivaldybės administracijos archyvui norminių teisės aktų nustatyta tvarka saugoti ilgo bei laikino saugojimo dokumentus“.

62011-10-26 Elektrėnų savivaldybės administracija raštu informavo, kad patikrinus UAB „Vevelija“ rugpjūčio mėn. finansinius dokumentus ( kasos pirminius dokumentus, banko išrašus) apie 2003-08-01 UAB „Valstona“ 10 000 Lt, kreditą duomenų nėra, bei pateikė patvirtintas dokumentų kopijas , įrodančias , kad UAB „Valstona“ suteikė 32 000 Lt. kreditą ir kad nebuvo įtraukta į kreditorių sąrašą. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad UAB „Valstona“ į UAB „Vevelija“ kreditorių sąrašą nebuvo įtraukta, prievolę atsiskaityti turi atsakovas, kuris 2003-04-28 paprastajame vekselyje savo ranka yra pasirašęs kaip laiduotojas „laiduoju: J. V. S., a.k( - )Kaišiadorių raj., Žiežmariai“ ir 2003-08-01 paprastajame vekselyje-„laiduoju:Direktorius J. S. , a.k. ( - ) bei atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo BUAB „Vevelija“ bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ galimai netinkamai vykdė BUAB „Vevelija“ bankroto procedūras, dėl ko ieškovė nebuvo įtraukta į BUAB „Vevelija“ kreditorių sąrašą, bei ieškovei nebuvo išsiųstas pranešimas apie kreditorinių reikalavimų pateikimą, ką patvirtina byloje pateiktas Elektrėnų savivaldybės administracijos raštas ‚Dėl likviduotos UAB „Vevelija“ duomenų pateikimo“, jog nėra duomenų, kad UAB „Valstonai“ būtų buvę siųsti raštai ar pranešimai kuomet buvo vykdoma bankroto procedūra. Ieškovo nuomone, vekselio laidavimą ir CK reglamentuotą laidavimą vienija ta pati prievolių užtikrinimą apibūdinanti sąvoka ( LR CK 6.70 str.1d.) , tačiau vekselio laidavimas yra savarankiškas prievolės pagal vekselį įvykdymo užtikrinimo būdas, reglamentuotas kitame įstatyme ( Vekselių laidavimo santykiams taikomas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau ĮPVĮ įstatymas). Laidavimas pagal LR CK inter alia yra nustatomas sutartimi ar įstatymu ( LR CK 6.77 str.1 d.), o vekselio laidavimo atveju pakanka tik vienašalės laiduotojo valios išraiškos vekselyje. Pagal ĮPVĮ 33 straipsnį laidavimas įrašomas vekselyje arba išreiškiamas žodžiu „laiduota“ arba kitu atitinkamu įrašu ir laiduotojo parašu. Vekselio laidavimu pripažįstamas ir laiduotojo parašas pirmoje vekselio pusėje, išskyrus vekselio mokėtojo arba jo davėjo parašus .Laiduojant būtina nurodyti, už kurį asmenį laiduojama. Jeigu to nenurodyta, laikoma, kad laiduota už vekselio davėją. Pagal CK laidavimas yra išimtinai papildoma ( šalutinė) prievolė. Ieškovės nuomone, atsakovo J.V. S., kaip laiduotojo prievolė atsiskaityti su ieškove UAB „Valstona“ tebegalioja iki šiol, nors UAB „Vevelija“ yra likviduota. UAB „Vevelija“ ieškovui UAB „Valstona“ yra sumokėjusi bendroje sumoje 2090 Lt.( 2003-07-21 – sumokėjo 490 Lt, 2003-06-19-1600 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad J.V. S. laidavo už UAB „Vevelija“ santuokos metu, tokiu atveju atsakovas prisiėmė prievolę, kaip bendrą sutuoktinių prievolę, kuri laikytina sutuoktinių prievole , kaip kylanti iš vieno sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės, bei solidarios sutuoktinių prievolės ( LR CK 3.109 str.1-3 d.). Bendros sutuoktinių prievolės turi būti vykdomos iš bendro sutuoktinių turto , visi sandoriai sudaryti vieno iš sutuoktinių, sukuria bendras prievoles abiem sutuoktiniams, nes sąžiningi kreditoriai negali būti priklausomi nuo sutuoktinių tarpusavio santykių ir kt. aplinkybių. Todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovų J.V. S. ir A.S. S. solidariai 39 910 Lt. pagal 2003-04-28 bei 2003-08-01 paprastuosius vekseliu., bei 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo atnaujinti terminą pateikti ieškiniui, nes UAB „Vevelija“ direktorius J.V. S. nuolat žodžiu kalbėjo apie skolos padengimą geranoriškai, todėl ieškovė tikėjo, kad su ja bus atsiskaityta, todėl ieškiniu nesikreipė į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo J.V. S. kaip laiduotojo, ką numato LR CK 6.89 str. Ieškovė nurodo, kad apie UAB „Vevelijos “ bankrotą, jos likvidavimą nebuvo žinoma, bei pats atsakovas J.V. S. nesiėmė jokių veiksmų informuoti laiduotojo dėl neapmokėtų vekselių, todėl prašo atnaujinti terminą ieškiniu ( T1 b.l.3-8 ieškinys, b.l.130-135 patikslintas ieškinys) .

7Ieškovės UAB „Valstona“ atstovas Stanislovas Ivanovas palaikė patikslintą ieškinį , prašė jį patenkinti visiškai, priteisti iš atsakovų J.V. S. ir A.S. S. patirtas bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai. Atstovo paaiškinimu, į UAB „Veveilija“ jis daugelį kartų kreipėsi, kad būtų apmokėti minėti paprastieji vekseliai, tačiau nėra kreipęsis į UAB „Vevelija“ raštu dėl to, ar raštu kreipęsis į laiduotoją , t.y. šios bendrovės direktorių J.V. S. , tačiau teigia, kad su atsakovu J.V. S. šis klausimas buvo išspręstas draugiškai, užtikrinant , kad skolos bus apmokėtos. Atstovo teigimu, dėl minėtų vekselių apmokėjimo jis keturis kartus buvo kreipęsis pačioje įmonėje UAB „Vevelija“ , tačiau įmonės finansine padėtimi jis nepasidomėjęs, bei nebuvo jokių požymių, kad įmonė galėtu bankrutuoti , bei ne kartą telefonu yra kalbėjęs su pačiu atsakovu, bei apie tai dar 2010 m. pavasarį ar vasaros pradžioje su juo apie tai kalbėjo. Atstovo paaiškinimu, jis nežino, kokiam tikslui įmonė skolinosi pinigų , bei nežinantis ar paskolintos lėšos buvo panaudotos atsakovo S. šeimos poreikių tenkinimui ( 2012-07-09 teismo posėdis, T2 b.l.66-67). Bei atstovo paaiškinimu, aplinkybę , kad UAB „Vevelijai“ buvo atsisakyta išduoti paskolą Medicinos banke, jis sužinojęs ne iš karto (T2 b.l.66-67). Ieškovo atstovo paaiškinimu ( 2012-07-09 teismo posėdyje) , kad UAB „Vevelija“ iškelta bankroto byla, jis sužinojęs gal 2007 ar 2008 metais ( konkrečiai nežinantis ),vėliau patikslino, jog sužinojęs apie tai tik 2011 metais ( į atstovės advokatės G.Girdzijauskienės klausimą, T2 b.l.70), o laikotarpiu nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. iki gruodžio mėn. dėl paskolintų pinigų grąžinimo į atsakovą J.V. S. kreipėsi žodžiu, laikotarpiu nuo 2004 m. iki 2007 m. kreipėsi reguliariai , t.y. kas du mėnesiai , kas pusmetį, bei buvę atvejų, kad ir metus nesikreipė, kuomet atsakovas gulėjo ligoninėje. S.Ivanovo teigimu, su J.V. S. niekada nebuvo kalbos , kad UAB „Vevelija“ –iškelta bankroto byla, jis kalbėdavo „nesujaudink anksčiau ar vėliau su tavimi atsiskaitysime“. Bei šio teismo posėdžio metu ieškovo atstovo S.Ivanovo teigimu, kokiu tikslu gautus pinigus J.V. S. panaudojo jis nesiaiškino, tačiau jam sakęs, kad naudos iš tų pinigų jis neturėjęs (T2 b.l.70).

8Ieškovo UAB „Valstona“ atstovė advokatė Gintarė Girdzijauskienė pilnai palaikė ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimus jame išdėstytais motyvais, prašė juos tenkinti pilnai ( T2 b.l.67-69). Atstovės paaiškinimu, ieškovei nebuvo žinomos aplinkybės dėl vykdomos bankroto procedūros UAB „Vevelija“ ir jos likvidavimo, nes atsakovas J.V. S. UAB „Vevelija“ direktorius ir kaip šios įmonės laiduotojas, geranoriškai žadėjo ieškovei grąžinti pinigus pagal 2003-04-28 ir 2003-08-01 paprastuosius vekselius . Dalis prievolės -490 Lt ir 1600 Lt. yra sumokėta, todėl daroma išvada, kad UAB „Vevelija“ pripažino savo prievolę. Atstovės paaiškinimu, tik gavus trečiojo asmens UAB „Verslo konsultantai“ pranešimą, buvo kreiptasi raštu į Elektrėnų savivaldybės administraciją, dėl likviduotos UAB „Vevelija“ duomenų pateikimo, ir 2011-10-26 gavus iš jos raštą, matyti, kad ieškovė UAB „Valstona“ nebuvo įtraukta į UAB „Vevelija“ kreditorių sąrašą, o pakartotinai kreipusis į minėtą archyvą raštu ( 2012-04-12 raštas Nr. 03.2-21), nurodyta, kad įrodymų įrodančių jog UAB „Valstonai“ būtų siųsti raštai ar pranešimai dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo nėra, todėl bankroto administratorius , be jokios pateisinamos priežasties nepranešė ieškovei apie UAB „Vevelija“ iškeltą bankroto bylą, ir nepagrįstai buvo suvaržyta UAB „Valstonos“ teisė tapti kreditoriumi bankrutuojančios įmonės UAB „Vevelija“ . Dėl šios aplinkybės ir tai, kad UAB „Vevelija“ dalį pavedimų ( 490 Lt. ir 1600 Lt.) yra atlikusi, ką patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai ( pavedimai), bei tai, kad J.V. S. gera valia ketino atsiskaityti, teigiama , jog UAB „Vevelija“ tikėjo , jog atsiskaitys su UAB „Valstona“, todėl prašo atnaujinti terminą ieškiniui pateikti. UAB ‚Vevelija“ direktorius J.V. S. turėjo pateikti išsamią informaciją bankroto administratoriui apie kreditorius, todėl tai nepadaręs, jis pasielgė nesąžiningai ieškovės atžvilgiu, užkirsdamas galimybę UAB „Valstonai“ pateikti laiku kreditorinius reikalavimus. Atstovės nuomone , kadangi iš pateiktų archyvinių duomenų matyti, kad 10 000 Lt. nėra UAB „Vevelija“ dokumentuose ( atsispindi tik dėl 32 000 Lt), laiko, jog ši pinigų ( 10 000 Lt) nebuvo įnešta į įmonės kasą, todėl ieškinys reiškiamas solidariai abiems atsakovams –sutuoktiniams A.J. S. ir J.V. S., kaip naudos gavėjai, nes jais naudojosi J.V. S.. Atstovės nuomone, atsakovas J.V. S. 32 000 Lt. išmokų gavęs per dividendus, todėl ieškovas pagrįstai reiškia 39 910 Lt. skolos priteisimą iš abiejų atsakovų solidariai ( t2 b.l.67-69). Vadovaujantis LR CK šeštosios knygos 871 str.3 d., mano , kad vekselis yra pakankamas paskolos dokumentas, kuris rodo pinigų perdavimo faktą , todėl ieškovo reikalavimo teisė yra pagrįsta, sandoris 10 000 Lt. sumai nebuvo nuginčytas, atsakovas J.V. S. ir įmonės buhalterė J. B. pasirašius vekselyje, jie tikrai gavo pinigus, nes kitu atveju jie būtų nepasirašę.

9Atsakovas J.V. S. nesutiko su ieškovės UAB“Valstona“ pareikštu patikslintu ieškiniu, jį prašo atmesti kaip nepagrįstą , priteisti iš ieškovės jo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas . 2012-07-09 teismo posėdyje J.V. S. paaiškinimu, 2003 m. UAB „Vevelija“ kreipėsi į Medicinos banką dėl paskolos suteikimo, nes bendrovei trūko apyvartinių lėšų, bei buvo susidariusi 32 000 Lt. skola už suvartotą elektros energiją Trakų elektros tinklams .2003-04-28 buvo išduotas Medicinos banko paprastasis vekselis , kurį 32 000 Lt. pinigų sumai pasirašė vyr. finansininkė J. B., ir jis kaip laiduotojas –UAB „Vevelijos“ direktorius. 32000 Lt. pinigai buvo pervesti į UAB „Vevelija“ sąskaitą, ir jais atsiskaityta skola –mokestis už bendrovės suvartotą elektros energiją. Atsakovo paaiškinimu, 10 000 Lt. pinigų sumai paprastasis vekselis ( 2003-08-01) pasirašytas jo, tačiau šie pinigai nebuvo gauti iš ieškovės, nes ieškovės direktorius S.Ivanovas reikalavo palūkanų už 2003-04-28 pasirašytą paprastąjį vekselį -32000 Lt. sumai., ir 10 000 Litų pinigų sumos ieškovas nepervedė į UAB „Vevelija“ sąskaitą. UAB „Vevelija“ jis dirbo direktoriaus pareigose iki 2004 m. vasario mėn., t.y. iki bankroto paskelbimo. J.V. S. teigimu, ieškovui UAB „Valstona“ direktoriui S.Ivanovui buvo žinoma sunki bendrovės turtinė padėtis, t.y. kad bankas nesuteikė jai paskolos, bei dar iki bankroto iškėlimo , jis kelis kartus buvo sutikęs ieškovės atstovą S.Ivanovą Kaune , sakė jam, kad bendrovė yra prie bankroto ribos , bankas nedavė paskolos ( buvo ketinama gavus iš banko paskolą grąžinti ieškovui skolą). J.V. S. paaiškinimu, jis pats asmeniškai niekada nėra žadėjęs ieškovui grąžinti skolos , nes gauti 32 000 Lt. buvo panaudoti UAB ‚Vevelija‘ interesams, o ne jo asmeninėms reikmėms. Jis bankroto administratoriui pateikė visą įmonės dokumentaciją, jam nepranešė , kad yra 32 000 Lt. paskola, nes nebuvo tokios kalbos( T2 b.l.69-70).

10Atsakovo J.V. S. ir S.A. S. atstovė advokatė N. G. prašė atmesti ieškovės UAB „Valstona“ patikslintą ieškinį kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str., jeigu vekselyje nenurodytas terminas, apmokėti jis turėtų būti pateiktas per vienerius metus. UAB „Vevelijos “ bankroto iškėlimo dienai nė viena iš prievolių pagal paprastąjį vekselį nebuvo pasibaigusi, paprastasis vekselis nebuvo pateiktas apmokėti, ką pripažįsta pats ieškovas. Atsakovas J.V. S. pripažįsta , kad 32 000 Lt. buvo perversti ieškovės į UAB „Vevelija“ sąskaitą, ir pinigai buvo panaudoti ne J.V. S. asmeninimas ar šeimos interesams, o apmokėjimui įsiskolinimui, susidariusiam už suvartotą elektros energiją, ką posėdyje patvirtino trečiasis asmuo J. B.. Atsakovo V.J. S. paaiškinimu, 10 000 Lt. vekselį jis pasirašė kaip juridinio asmens UAB „Vevelija“ atstovas - direktorius , tačiau pinigų negavo ir tokia pinigų suma nebuvo pervesta į UAB „Vevelija“ sąskaitą, nes šalių sutarimu , tokią pinigų sumą ( palūkanas) jie sumokės, gavę iš banko paskolą. Pats vekselis nėra buhalterinės apskaitos dokumentas ir jis neleidžia teigti, kad šitie pinigai pagal buhalterinės apskaitos įstatymą buvo tinkamai apiforminti įmonėje ( UAB „Valstona“ ), nes ieškovas tokių rašytinių pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Atstovės nuomone, ieškovas dar 2003 m. žinojo apie UAB „Vevelija“ sunkią turtinę padėtį, nes AB Medicinos bankas , su kuriuo darbuotoju K. atrimai bendravo ieškovas , ko jis pats neginčijo, UAB „Vevelijai“ neišdavė paskolos, bei nurodė teismui skirtingas datas -2007m., 2008 m. , o vėliau 2011 m. , kuomet jis sužinojęs apie UAB „Vevelija“ iškeltą bankroto bylą ir jos likvidavimą , tačiau tai užimta kaip gynybinė pozicija, siekiant pateisinti praleistą terminą ieškiniui pateikti .Atstovės nuomone, ieškovas , siekdamas susigrąžinti skolą neatliko jokių veiksmų , nes nuo 2003-08-01, t.y. paskutinio vekselio surašymo datos, vekselio davėjui nepateikė jo, ir kito paprastojo vekselio apmokėti, ir po 8 metų ieškiniu kreipiasi į teismą. UAB „Vevelija“ nuosavybės teise patalpų neturėjo, jas nuomojosi, iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymą perėmė bankroto administratorius, į kurį ieškovas nesukreipė, vekseliai apmokėti nebuvo pateikti vekselio davėjui, todėl šiuo atveju vekselio gavėjas neturi teisės reikalauti , kad vekselį apmokėtų laiduotojas, kai įstatymas numato tokiam reikalavimui dviejų metų terminą. Prašo taikyti ieškinio senatį, patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Šiuo atveju nepagrįstai ieškovas prašo apmokėti pagal vekselius laiduotojo, neprašant, kad jį pirmiausiai apmokėtų vekselio davėjas, bei byloje nėra pateiktą jokių pagrindžiančių įrodymų, kad gautos lėšos ( pinigai ) būtų panaudoti Stančikų šeimos interesams, jų poreikių tenkinimui, J.V. S. sutuoktinei atsakovei A.S. S. apie šias prievoles nieko nebuvo žinoma, todėl nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl solidarios prievolės atlyginimo. Ieškovas UAB „Valstona“ per tokį ilgą laiko tarpą nesisėmė jokių veiksmų skolai išreikalauti , bei nepateikė jokių rašytinių pagrindžiančių duomenų, kad atsakovui J.V. S. buvo išmokėti 32 000 Lt. už dividendus, kai tokius duomenis galėjo per atstovę išsireikalauti iš Vį Registrų centro Juridinių asmenų registro. ( T2 b.l.73-74). 2012-10-17 teismo posėdyje atsakovas J.V. S. paaiškino, kad sutartis Nr.20 buvo pasirašyta kaip dokumentas, jog UAB „Vevelija“ siūlo UAB „Valstonai“ automobilį, įrangą, ar produkciją, kuris turėjo likti pas ieškovą. Tuomet automobilio vertė buvo 30000 Lt ar 40 000 Lt, tačiau ieškovas prašė pinigų, nors įmonė jau ėjo link bankroto .Ieškovas paskutinį kartą dėl pinigų buvo atvykęs į UAB „Vevelija“ kepyklos patalpas, gal rugsėjo mėn. po vekselio pasirašymo, jam buvo žinoma įmonės finansinė padėtis, nes susitikime dalyvavo ir vyr. finansininkė J. B. (T2 b.l.136-137).

11Trečiojo asmens J. B. (T2 b.l.137-138) paaiškinimu ( dirbusi UAB „Vevelija“ vyr. buhalterės pareigose), pirmasis vekselis buvo pasirašytas AB Medicinos banke, nes įmonės finansinė padėtis buvo sunki, kurį pasirašė direktorius J.V. S.. Antrasis vekselis rugpjūčio mėn. 1 d. buvo pasirašytas UAB „Vevelija“ , adresu Ateities g.3, Vievyje, patalpose, t.y. diretoriaus J.V. S. darbo kabinete, 10 000 Lt. sumai, tačiau pinigai nebuvo gauti, nes buvo sutarta, kad tai kaip palūkanos už 32 000 Lt., kuriuos pavedimu pervedė įmonei UAB „Valstona“ .Ji pasirašė vekselyje kaip UAB „Vevelija“ vyr. buhalterė, tačiau ne kaip vekselio laiduotoja. J. B. tvirtinimu, ieškovui UAB „Valstona“ direktoriui S.Ivanovui gerai buvo žinoma UAB „Vevelija“ sunki finansinė padėtis, nes apie tai buvo kalbama jai girdint, tačiau ji nežinanti aplinkybių ar direktorius J.V. S. ir UAB „Valstinos“ direktorius S.Ivanovas tarpusavyje pasirašė kokią nors raštinę sutartį.

12Atsiliepimu į patikslintą ieškinį atsakovai J.V. S. ir UAB „Vevelija“ ir A. S. S. nesutiko su patikslinto ieškinio reikalavimais (T2 b.l.27-29) , prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas ieškovo į kreditorių sąrašą neįtraukė, nes bankroto iškėlimo diną , t.y. 2004-01-15 ieškovo prievolė dar nebuvo pasibaigusi nei pagal vieną iš UAB „Vevelija“ pasirašytų vekselių, kurių terminas baigėsi -2004-04-28 ir 2004-08-01, bei abu vekseliai buvo pas ieškovą, jų atsakovo J.V. S. vadovaujama įmonė neturėjo, bei duomenys apie prievolę atsispindėjo įmonės buhalteriniuose dokumentuose. Atsiliepime nurodo, kad ieškovui buvo žinoma apie UAB „Vevelijos“ sunkią turtinę padėtį, aplinkybes dėl nesuteiktos banke įmonei paskolos, iš kurios buvo ketinama atsikaityti su ieškove pagal vekselius , bei ieškovė buvo informuota apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Vevelija“ . UAB „Valstona“ kaip kreditorius nesiėmė jokių veiksmų skolai iš UAB „Vevelija“ atgauti , nes ji buvo vekselio turėtoja ‚ bei ĮPVĮ 40 str. numatytais terminais privalėjo pateikti apmokėti neprotestuotiną vekselį skolininkui UAB „Vevelijai“, ko nepadarė.Sandoris nebuvo sudarytas šeimos interesais , bei sudarytas be atsakovės A.S. S. žinios ( LR CK 3.109 str.3 d.), todėl ji nepagrįstai byloje įtraukta atsakove ir pareikštas reikalavimas priteisti prievolę solidariai (t2 b.l.27-29). Atsiliepime nurodo, kad nepagrįstas ieškovės reikalavimas atnaujinti terminą ieškiniui pateikti, nes daugiau nei septynerius metus ieškovas nesiėmė jokių veiksmų skolai atgauti, nesielgė kaip skolininkas tinkamai pagal ĮPVĮ nuostatas dėl savo interesų gynimo, bei nepateikė svarbių priežasčių, pagrindžiančių ieškinio termino praleidimą.

13Atsakovė A. S. S. teismo posėdyje nedalyvavo, kuriai tinkamai ir laiku pranešta apie posėdžio laiką ir vietą. Atsakovės interesus byloje atstovavo advokatė N. G. ( T2 b.l.30), kuri prašė ieškovės UAB „Valstona“ patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

14Trečiojo asmens UAB „Verslo konsultantai“ atstovai V. Kalvaitis ir J. Tuzaitei prašė atmesti ieškovės patikslintą ieškinį kaip nepagrįstą.

15Trečiasis asmuo –UAB „Verslo konsultantai“ byloje pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškovės UAB „ Valstona“ ieškinį , kurį prašė atmesti kaip nepagrįstą (T2 b.l.20-21) . Atsiliepime nurodė, kad LR CK 1.5 str. nustato , jog civilinių santykių subjektai įgyvendindami savo teises bei atlikti pareigas , privalo veikti pagal teisingumo , protingumo ir sąžiningumo reikalavimus . Asmuo turi elgtis apdairiai, rūpestingai, atidžiai, teisingai ir sąžiningai. Atsiliepime nurodo, kad pagal LR Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus ir administratoriaus veiklos praktiką, apie bankroto bylos iškėlimą yra pranešama kreditoriams registruotais laiškais, kurių sąrašą, iškėlus bankroto bylą, pateikia bankrutuojančios įmonės vadovas ( akcininkai, likvidatorius) , bei apie bankroto bylos iškėlimą skelbiama viešai Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“, spaudoje, apie įmonės statuso pasikeitimą informuojamas juridinių asmenų registras, bei informacija talpinama VĮ Registrų centre viešai prieinamoje bazėje. Šiuo atveju ieškovas turėjo apdairiai, atidžiai, rūpestingai domėtis skolininku ir jo turtine padėtimi . Bei LR CK 6.89 str.1 d. nuostata, kuri numato, kad kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat, kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dviejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui (T2 b.l.20-21). Prie atsiliepimo pateiktas duomenys iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų viešo dokumentų paieškos (T2 b.l.22-23) iš kurios matyti, kad bendra Lietuvos ir Rusijos įmonė UAB „Vevelija“ išregistruota 2007-05-31 pagal 2007-05-17 prašymą ( gavimo dokumento data 2007-05-18), bei pateikti kiti rašytiniai duomenys –informacija apie bankrutavusių juridinių asmenų pabaigą ir išregistravimą bendros Lietuvos ir Rusijos įmonės UAB „Vevelija“ , adresu Ausieniškių km., Vievio sen., Elektrėnų sav., 2007-04-13 Vilniaus apygardos teismo sprendimu , išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro data -2007-05-31 (T2 b.l.24).

16Patikslintas ieškinys atmestinas.

17Vekselis yra vertybinis popierius , kuris išrašomas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam ( Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ( toliau –Įstatymo) 2 straipsnio 2 dalis.Juridinių asmenų išduodamus, akceptuojamus , perduodamus ir laiduojamus vekselius pasirašo asmenys, turintys šią teisę pagal juridinių asmenų įstatus ( nuostatus), arba minėtųjų asmenų įgaliotieji asmenys ( Vekselių naudojimo taisyklių( toliau Taisyklių)10 punktas). Vekselio apmokėjimas gali būti užtikrinamas laiduojant visą sumą arba jos dalį. Laiduoti gali trečiasis asmuo arba pagal vekselį įsipareigojęs asmuo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-278/2011), aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką ta linkme, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė. Vekselio viešo patikimumo savybė reiškia, kad sąžiningas šio vertybinio popieriaus turėtojas gali pasitikėti tuo, jog dokumentas atitinkantis įstatyme vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas šiame dokumente išreikštos teisės subjektas .Vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio, o tai reiškia, kad ši prievolė yra savarankiška, t.y. nesieja teisinis ryšys su jos atsiradimo pagrindu- tuo teisiniu santykiu ( tam tikru sandoriu), dėl ko vekselis buvo išrašytas. Tai reiškia, kad skolininkas ( vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus ( vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį ( tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę –prievolę pagal vekselį. Tokios prievolės subjektai negali remtis jo atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalauti vykdyti at atsisakyti vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Vekselio viešo patikimumo savybė sąlygoja tai, kad šio vertybinio turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių. Taigi, nepagrįstai atsakovo J.V. S. yra nurodyti argumentai, susiję su vekselio atsiradimo pagrindu pagal 2003-08-01 paprastąjį vekselį , nurodžius kaip palūkanas už 32000 Lt. pinigus UAB „Vevelijai“ pagal 2003-04-28 paprastąjį vekselį ( T1 b.l.15, 16), nes jis nebuvo užginčytas, nepareikšti prieštaravimai, ką numato ĮPVĮ 19 str.), nors tokias pat aplinkybes 2012-10-17 teismo posėdyje nurodė trečiasis asmuo J. B.(T2 b.l.137). Teismas nesutinka su atsakovo J.V. S. argumentu, kad esant laidavimo santykiams , reikalavimas pirmiausia turi būti nukreiptas į pagrindinį skolininką, bet ne į laiduotoją ( LR CK 6.76 str.1 d.). Laidavimas yra išimtinai papildoma ( šalutinė) prievolė pagal LR CK.Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia , pasibaigia ir laidavimas ( LR CK 6.76 str.2 d) .Vekselio laidavimą nuo LR CK reglamentuoto laidavimo skiria skirtingą šių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų esmę apibūdinantis požymis.Vekselio yra įpareigotas lygiai taip pat kaip ir asmuo , šiuo atveju juridinis asmuo UAB „Vevelija“ už kurį jis laidavo (ĮPVĮ 34 straipsnis 1 dalis), o skolininkas ir laiduotojas kreditoriui atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai ( ĮPVĮ 49 straipsnis 1 dalis). Šiuo atveju, kreditorius turi teisę pasirinkti, kas turi vykdyti prievolę (ĮPVĮ 49 straipsnis 2 dalis.). Laiduotojas, apmokėjęs vekselį, įgyja atgręžtinio reikalavimo pagal vekselį teises į asmenį , už kurį jis laidavo, ir tuos, kurie asmeniui , už- kurį buvo laiduota, įsipareigoję pagal vekselį (ĮPVĮ 34 straipsnis 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. liepos 15 d. nutartyje ( civilinė byla Nr.3K-7-278/2011), išaiškino, kad vekselio buvimas pas vekselio turėtoją preziumuoja ir vekselio pateikimą apmokėti. Išplėstinė teisėjų kolegija nutartyje nurodė, kad vekselio turėtojas, pateikdamas notarui prašymą išduoti vykdomąjį įrašą paprastajam neprotestuotinam vekseliui, neprivalo pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad , kad vekselis pateiktas apmokėti ar pateiktas apmokėti praleidus įstatyme (ĮPVĮ 40 str.).Tačiau aplinkybe, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti ar pateiktas apmokėti praleidus nustatytus terminus (ĮPVĮ 40 str.), gali gintis suinteresuotas asmuo, ginčydamas vekselio turėtojo reikalavimo teises ( ĮPVĮ 48 str.2 d).Vekselis 32000 Lt. sumai išrašytas 2003-04-28 d., tai jis turėjo būti pateiktas apmokėjimui 2004-04-28 , 10 000 Lt. sumai vekselis išrašytas 2003-08-01 , tai jis apmokėjimui turėjo būti pateiktas 2004-08-01, t.y. toks vekselis turi būti pateiktas apmokėjimui per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos ( ĮPVĮ 36 str.1 d.), tačiau byloje nėra jokių rašytinių pagrindžiančių įrodymų, kad ieškovė UAB „Valstona“ būtų pateikusi apmokėti šiuos minėtus vekselius per vienerius metus nuo jų išrašymo dienos ( ĮPVĮ 36 str.1 d), ir dėl kokių svarbių priežasčių ji vekselio turėtojo reikalavimo teises negynė iki 2012-01-31( t.y. ieškinio pateikimo teismui dienos), bei tokį ilgą laiko tarpą , t.y. 2004-04-28 ir 2004-08-01 d. iki 2012-01-31- daugiau nei septynerius metus. Ieškovės UAB „Valstona“ direktoriaus S.Ivanovo nurodytos aplinkybės, jog jis tikėjo UAB „Vevelija“ direktoriaus J.V. S. žodžiu, kad skolos jam bus grąžintos, tokį ilgą laiko tarpą nesidomėjo UAB „Vevelija“ veikla, ir tik apie 2011 m. , gavus raštą iš UAB „Verslo konsultantai“ pranešimą, sužinojo, kad ši įmonė likviduota, tokias aplinkybes paneigia, jo paties duoti paaiškinimai , jog apie tai, kad UAB „Vevelija“ iškelta bankroto byla, jis sužinojęs 2007 ar 2008 metais (T2 b.l.70), tačiau vėliau į atstovės užduotą klausimą, patikslino, jog sužinojęs 2011 m. 2012-07-09 teismo posėdyje S.Ivanovas nurodė tokias aplinkybes, kad laikotarpiu nuo 2004 m. iki 2007 m. kreipėsi reguliariai dėl skolos į J.V. S. , t.y. kas du mėnesiai , kas pusmetį, bei buvę atvejų, kad ir metus nesikreipė, kuomet atsakovas gulėjo ligoninėje. Šios byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad vekselių turėtojas UAB „Valstona“ , remiantis ĮPVĮ 36 str.1 d. terminu nepateikė jų apmokėjimui bei negynė aktyviai savo kaip vekselių turėtojo teisių . Ieškovo atstovo nurodytos aplinkybės, kad jis tikėjo J.V. S. pažadu dėl skolos grąžinimo, nelaikytina svarbiomis aplinkybėmis, ir šiuo pagrindu atnaujinti praleistą terminą ieškiniui pateikti nėra jokio įstatyminio pagrindo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo atstovo paaiškinimu 2012-07-09 teismo posėdyje (T2 b.l.67), nurodė, jog jam nežinomos aplinkybės kokiu tikslu įmonė skolinosi pinigų, buvo kalba apie grūdų, miltų pirkimą, bei nežinantis ar paskolintos lėšos buvo panaudotos S. šeimos poreikių tenkinimui (T2 b.l.67). Teismas, neturi jokio pagrindo netikėti tokiu paties ieškovės atstovo duotu paaiškinimu, bei atsakovo J.V. S. , trečiojo asmens J. B. duotais paaiškinimas , kad pinigai buvo panaudoti įmonės, o ne atsakovo J.V. S. ir jo sutuoktinės A.S. S. šeimos interesams, todėl yra nepagrįstas ieškovės reikalavimas priteisti skolą solidariai iš atsakovų Stančikų.

18Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas. Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens , t.y.. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios.Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį , remdamasis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl jo valios ydingumo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-216/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-181/2011). Vekseliai pasirašyti 2003 metais, o bankroto byla iškelta bendrovei „Vevelija“ 2004-01-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, todėl akivaizdu , kad įmonė buvo nemoki, bei tokias aplinkybes teismo posėdyje patvirtino J.V. S., trečiasis asmuo J. B., bei jų paaiškinimu nustatyta , ieškovei UAB „Valstona“ direktoriui buvo žinomos aplinkybės dėl bendrovės sunkios turtinės padėties ( T2 b.l.136-137).Trečiojo asmens J. B. patvirtinimu, ji pati girdėjusi kai direktorius UAB „Vevelija“ J.V. S. apie tai sakė UAB „Valstona“ direktoriui S.Ivanovui., bei tarp jų buvo kalba grąžinti skolą kitu turtu ( transporto priemonėmis, įranga, produkcija), tačiau tokios aplinkybės ieškovo netenkino ( t2 b.l.137). Ieškovo atstovo S.Ivanovo ir atsakovo J.V. S. parodymais nustatyta, jog tarp jų buvo pasirašyta sutartis Nr.20 ( T1 b.l.29), kurios nepateikė šalys (T2 b.l.136), bei iš byloje pateikto rašto (T2 b.l.144) matyti, kad UAB „Valstona“ tokios sutarties įmonėje nerado, bei tokia sutartis nebuvo rasta Elektrėnų savivaldybės administracijos archyve (T2 b.l.145), todėl minėtos sutarties turinio , teismui ėmusis visų priemonių, nustatyti nepavyko.

19Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės administratorius veikia visų jos kreditorių vardu. IBĮ 11 straipsnio 3 d.8p. nustato, kad įmonės administratorius patvirtina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarydamas per ne mažiau kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais ką 2012-10-17d. teismo posėdyje paaiškino trečiojo asmens UAB „Verslo konsultantai“ atstovas A. M. (T2 b.l.138-139). Tuomet atstovas paaiškino, kad byloje pateikti paprastieji vekseliai nėra vizuoti, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtų ėmęsis juos įforminti protestui ir notaro vykdomiesiems raštams gauti. Bylos duomenimis , trečiajam asmeniui UAB „Verslo konsultantai“ ieškovė administratoriui nepateikė reikalavimo apmokėti vekselius , todėl šiuo atveju ieškinio senaties terminas yra praleistas. Ieškovės UAB „Valstona“ direktorius S.Ivanovas ( yra verslininkas) , atstovaudamas bendrovės interesus, turėjo būti apdairus, ir visas galimybes pasikonsultuoti su advokatu ar kitu kompetentingu asmeniu dėl vekselių pateikimo apmokėjimui per įstatymu nustatytą terminą, atsiradus reikalavimo teisei (ĮPVĮ 4 straipsnis 2 d., 25 str.1 d.,36 str.1 dalis), ir šia reikalavimo teisė ieškovė nepasinaudojo nuo 2004-04-28 ir 2004-08-01 d. , nors dalis pinigų 490 Lt., 1600 Lt. ( grąžinta 2003 m.) (T1 b.l 89, 90,.91,138), ieškinį teisme pateikė tik 2012-01-31 (T1 b.l.3).

20LR CK 1.131 str. 2 d. numato, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties , pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujintas. Nors byloje (T1 b.l.19) yra pateiktas raštas UAB „Verslo konsultantų, kuriuo pranešta ieškovės UAB „Valstona“ advokatei G. Girdzijauskienei pranešimas apie UAB ‚Vevelija“ iškeltą bankroto bylą 2004-01-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, 2007-05-31 įmonės išregistravimą iš Juridinių asmenų registro (T1 b.l.19,20,21,22,23) ir pateikti su tuo susiję duomenys , bei pateiktas iš Elektrėnų savivaldybės archyvo administracijos raštas (T1 b.l.27), jog UAB „Valstona“ nebuvo įtraukta į kreditorių sąrašą UAB „Vevelijos“ , tačiau aukščiau nurodytu, kad ieškovės atstovas nurodė kitas aplinkybes , susijusias apie bankroto bylos iškėlimo sužinojimą -2007-2008 m., vėliau patikslinęs 2011 m. ( T2 b.l.70),kas rodo, kad ieškovei tokios aplinkybės buvo žinomos anksčiau. LR CK 1.5 str. nustato , jog civilinių santykių subjektai įgyvendindami savo teises bei atlikti pareigas , privalo veikti pagal teisingumo , protingumo. Šiuo atveju ieškovės UAB „Valstona“ direktorius S.Ivanovas (T1 b.l.10,11), kaip bendrovės direktorius, verslininkas , turėjo pasidomėti UAV „Vevelija“ veikla , nes apie bankroto bylos iškėlimą skelbiama viešai Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“, spaudoje, apie įmonės statuso pasikeitimą informuojamas juridinių asmenų registras, bei informacija talpinama VĮ Registrų centre viešai prieinamoje bazėje. Šiuo atveju ieškovė turėjo apdairiai, atidžiai, rūpestingai domėtis skolininku ir jo turtine padėtimi . Bei LR CK 6.89 str.1 d. nuostata, kuri numato, kad kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat, kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Esant nurodytoms aplinkybėms, patikslintas ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų valstybei sudarė 74.20 Lt. ( LR CPK 88 str.1d.8p), kurios yra priteistinos iš ieškovės. Taip iš ieškovo priteistinos atsakovų J.V. S. ir S.A. S. patirtos bylinėjimosi išlaidos , kurias sudarė 3000 Lt.(T2 b.l.62,63), advokatės atstovavimas jų interesų byloje ( LR CPK 93 str.1d).

212012-02-21 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi ir 2012-07-25 Kauno apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės , areštas atsakovų J.V. S. ir A.S. S. turtui , naikintinos, įsiteisėjus teismo sprendimui (T1 b.l. 65-66,T2 90-92).

22Vadovaujantis LR CPK 259-270 str., str., 279 str.1d., 307 str.1 d. 96 str., teismas

Nutarė

23Ieškovės UAB „Valstona“ patikslintą ieškinį atmesti.

24Priteisti valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu iš ieškovo UAB „Valstonos“ , įmonės kodas 156897471, registracijos adresas Jonavos raj.sav., Jonavos m., Darbininkų g.4A, 74,20 Lt.( septyniasdešimt keturis litus,0,20 ct) . Išaiškinti, kad šias išlaidas reikia sumokėti į sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

25Priteisti iš UAB „Valstona“ , įmonės kodas 156897471, registracijos adresas Jonavos raj.sav., Jonavos m., Darbininkų g.4A, 3000( tris tūkstančius) litų atsakovų J. V. S. ir A. S. S. naudai.

26Panaikinti, įsiteisėjus teismo sprendimui , laikinąją apsaugos priemonę , taikytą 2012-07-25 Kauno apygardos teismo nuartimi,(T2 b.l.90-920, kuria ieškovės UAB „Valstona“( į.k.156897471, buveinė Darbininkų g.4A,Jonava) 2012-05-14 patikslintų ieškinio reikalavimų užtikrinimui, areštuota atsakovei A. S. S. (a.k( - ) gyv. duomenys neskelbtini) priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai ne didesnei kaip 39910 Lt. sumai( solidariai su atsakovu J. V. S., a.k. duomenys neskelbtini, gyv. ten pat), kurio atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012-03-19 nutartimi civ.b. Nr.2-248-753/2012), uždraudžiant atsakovei nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (jais disponuoti), o neužtenkant ( ar nesant) šio turto, likusiai reikalavimo sumai užtikrinti areštuotos atsakovės piniginės lėšos, leidžiant iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, mokėti privalomuosius mokesčius valstybei ( centrinės hipotekos įstaigos pranešimas turto arešto akto pakeitimo duomenų įregistravimas turto arešto aktų registre 2012-08-01 Nr.TA2-12-012663)( T2 b.l.90-92, 97-98).

27Panaikinti, įsiteisėjus teismo sprendimui, laikinąją pasaugos priemonę , taikytą 2012-02-21 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi, kuria UAB „Valstona“ (įmonės kodas 156897471, buveinė Darbininkų g. 4A, Jonava) reikalavimų užtikrinimui areštuota atsakovui J. V. S. (a.k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini) priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai ne didesnei kaip 42 000 Lt (keturiasdešimt dviejų tūkstančių litų) sumai. Areštuojant atsakovui priklausantį turtą, uždrausta atsakovui nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant atsakovui teisę nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais. Neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai reikalavimo sumai užtikrinti, areštuotos atsakovo pinigines lėšas, uždraudžiant disponuoti atsakovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, tačiau leidžiant atsakovui iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti privalomuosius mokesčius valstybei, savivaldybei ( 2012-02-22 turto arešto akto Nr.0312001586).

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Dženkaitienei, Nijolei Agurkienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Valstona“ atstovui Stanislavui Ivanovui, jo... 4. ieškovas UAB „Valstona“ pateikė teismui ieškinį, patikslintą ieškinį... 5. J. V. S.. 2004-01-15 Vilniaus apygardos teisme UAB „Vevelija“ buvo iškelta... 6. 2011-10-26 Elektrėnų savivaldybės administracija raštu informavo, kad... 7. Ieškovės UAB „Valstona“ atstovas Stanislovas Ivanovas palaikė... 8. Ieškovo UAB „Valstona“ atstovė advokatė Gintarė Girdzijauskienė pilnai... 9. Atsakovas J.V. S. nesutiko su ieškovės UAB“Valstona“ pareikštu... 10. Atsakovo J.V. S. ir S.A. S. atstovė advokatė N. G. prašė atmesti ieškovės... 11. Trečiojo asmens J. B. (T2 b.l.137-138) paaiškinimu ( dirbusi UAB... 12. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį atsakovai J.V. S. ir UAB „Vevelija“... 13. Atsakovė A. S. S. teismo posėdyje nedalyvavo, kuriai tinkamai ir laiku... 14. Trečiojo asmens UAB „Verslo konsultantai“ atstovai V. Kalvaitis ir J.... 15. Trečiasis asmuo –UAB „Verslo konsultantai“ byloje pateikė atsiliepimą... 16. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 17. Vekselis yra vertybinis popierius , kuris išrašomas Lietuvos Respublikos... 18. Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip... 19. Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės administratorius veikia visų jos... 20. LR CK 1.131 str. 2 d. numato, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio... 21. 2012-02-21 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi ir 2012-07-25 Kauno... 22. Vadovaujantis LR CPK 259-270 str., str., 279 str.1d., 307 str.1 d. 96 str.,... 23. Ieškovės UAB „Valstona“ patikslintą ieškinį atmesti.... 24. Priteisti valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu... 25. Priteisti iš UAB „Valstona“ , įmonės kodas 156897471, registracijos... 26. Panaikinti, įsiteisėjus teismo sprendimui , laikinąją apsaugos priemonę ,... 27. Panaikinti, įsiteisėjus teismo sprendimui, laikinąją pasaugos priemonę ,... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...