Byla 2-770-524/2011
Dėl žalos atlyginimo priteisimo,ir

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Erika Misiuniene, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškoves atstovui V. M., atsakoves UAB ,,Rove‘‘ atstovui adv. K. V., atsakoves UAB ,,Velba-7‘‘ atstovui adv. Arunui Skuoleviciui, atsakoves AB,,Kalnapilio-Tauro grupe‘‘ atstovams adv. G. P., L. B., atsakoves II V. B. atstovei adv. padejejai J. J. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves UAB „Acumen“ ieškini atsakovams UAB „Rove“, UAB „Velba 7“, UAB „7 fazenda“, AB „Kalnapilio - Tauro grupe“, V. B. individualiai imonei, treciasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, del žalos atlyginimo priteisimo,ir

2n u s t a t e :

3ieškove kreipesi i teisma prašydama priteisti iš atsakovu solidariai 30 000 Lt žalos sumoketai baudai kompensuoti 78 400 Lt patirtos žalos atlyginimo del trukdymo naudotis priklausanciu turtu, bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad atsakovai neatlaisvino ieškovei priklausanciu patalpu, todel pagal 2008-02-01 negyvenamuju patalpu nuomos sutarti, sudaryta su UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“, ieškove sumokejo 30 000 Lt netesybas. Iš atsakovu prašomos priteisti žalos dydi sudaro negautas nuomos mokestis už laikotarpi nuo 2010 m. sausio men. iki 2010 m. liepos men.

4Atsakove UAB „Rove“ atsiliepimu prašo atmesti ieškini. Nurodo, kad 2008-02-01 ieškoves ir UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ sudaryta negyvenamuju patalpu nuomos sutartis yra tariamas sandoris, nes nebuvo iregistruota viešajame registre, ieškovas nepateike jokiu sutarties vykdymo irodymu. Paaiškina, kad tarp atsakovu nera jokiu ryšio, t. y. neegzistuoja imoniu grupe. Atsakoves nuomone, ieškove piktnaudžiauja savo teisemis.

5UAB „7 fazenda“ atsiliepimu prašo ieškini atmesti. Nurode, kad 2008-02-01 sudaryta negyvenamuju patalpu nuomos sutartis yra tariama, t. y. sandoris yra niekinis ir negalioja nuo sudarymo momento. 2008-02-01 sudaryta sutartis nebuvo registruota viešajame registre, ieškove nepateike jokiu realiu sutarties vykdymo irodymu, t. y. priemimo–perdavimo akto, šaliu susirašinejimo, saskaitu. Atsakoves nuomone, ši sutartis sudaryta siekiant pasipelnyti atsakovu saskaita. Paaiškina, kad tarp atsakovu nera jokio ryšio, t. y. neegzistuoja imoniu grupe. Atsakoves nuomone, ieškove piktnaudžiauja savo teisemis.

6UAB „Velba 7“ atsiliepimu prašo ieškini atmesti. Nurode, kad 2008-02-01 sudaryta negyvenamuju patalpu nuomos sutartis yra tariamas sandoris, t. y. niekinis, ir negalioja nuo sudarymo momento. 2008-02-01 sudaryta sutartis nebuvo registruota viešajame registre, ieškove nepateike jokiu realiu sutarties vykdymo irodymu, t. y. priemimo–perdavimo akto, šaliu susirašinejimo, saskaitu. Atsakoves nuomone, ši sutartis sudaryta siekiant pasipelnyti atsakovu saskaita. Paaiškina, kad nera butinu civilines atsakomybes salygu, todel ieškinys nepagristas. Atsakoves nuomone, ieškove piktnaudžiauja savo teisemis.

7Atsakove UAB „Kalnapilio-Tauro grupe“ prašo ieškini atmesti, priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad atsakove pagristai tikejo, kad nuomotojai UAB „Velba 7“ ir UAB „7 fazenda“ išnuomodami ginco patalpas veikia teisetai. UAB „Kalnapilio–Tauro grupe“ veike kaip sažiningas patalpu nuomininkas ir negali buti traktuojamas tinkamu atsakomybes subjektu šioje byloje. Pažymi, kad ieškove iki bylos iškelimo nebuvo jokia forma informavusi atsakoves apie savo kaip patalpu savininkes teises, reiškiamas pretenzijas ar ketinimus naudotis nuosavybes teise priklausanciomis patalpomis. Atsakoves nuomone, ieškoves ir UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ 2008-02-01 sudaryta sutartis nera registruota viešajame registre, todel yra galiojanti tik sutarties šalims ir ieškove negali ja remtis reikšdama reikalavimus šioje byloje. Nurode, UAB „Kalnapilio–Tauro grupe“ pareigos atlyginti žala negali buti, nes nera visu civilines atsakomybes salygu.

8Atsakove V. B. individuali imone atsiliepimu prašo ieškini atmesti, priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškove atsakovei V. B. individualiai imonei prašo taikyti deliktine atsakomybe, taciau nera visu butinu civilines atsakomybes salygu.

9Ieškove dublikais palaiko ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovu solidariai 30 000 Lt žalos sumoketai baudai kompensuoti 78 400 Lt patirtos žalos atlyginimo del trukdymo naudotis priklausanciu turtu, bylinejimosi išlaidas. nesutinka su atsiliepimuose išdestytais argumentais ir motyvais.

10Atsakove UAB „Rove“ tripliku prašo ieškini atmesti. Palaiko atsiliepime i ieškini išdestytus motyvus.

11Atsakove UAB „7 fazenda“ tripliku prašo ieškini atmesti. Palaiko atsiliepime i ieškini išdestytus motyvus.

12Atsakove UAB „Velba 7“ tripliku prašo ieškini atmesti. Palaiko atsiliepime i ieškini išdestytus motyvus.

13Daugiau šaliu procesiniu dokumentu per teismo nustatyta termina negauta.

14Ieškinys atmestinas.

15Iš ieškinio nustatyta, kad ieškove prašo atlyginti žala nurodydama, kad nuo 2010 m. sausio men. iki liepos menesio imtinai negavo 78 400 Lt pajamu - nuomos mokescio pagal 2008-02-01 sutarti, sudaryta su treciuoju asmeniu, bei 30 000 Lt baudos, sumoketos treciajam asmeniui už šios sutarties nevykdyma, todel pagal CPK 178 str. nustatytas irodinejimo naštos paskirstymo taisykles ieškove privalejo irodyti visas civilines atsakomybes salygas atsakovu veikoje.

16Nekilnojamojo turto registro pažyma (t.2, b.l.23) irodo, kad ieškove 2010-06-09 priemimo-perdavimo aktu perleido nuosavybes teise i ginco patalpas. Byloje nustatyta, kad Klaipedos miesto apylinkes teismas 2005-06-16 sprendimu iškeldino UAB „Rove“ iš ieškovei nuosavybes teise priklausanciu patalpu, esanciu Smilteles g. 19, Klaipedoje, ipareigojo atsakove atlaisvinti automobiliu stovejimo aikštele, esancia Smilteles g. 19, Klaipedoje (t.1, b.l.9), taciau 2008-02-07 antstolio rašte konstatuota, kad šiose patalpose veikla vykdo atsakovai. 2010-07-01 faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas irodo (t.1, b.l.36), kad šiose patalpose veikla vykdo V. B. individuali imone, UAB ,,7 Fazenda‘‘ ir UAB ,,Kalnapilis-Tauro grupe‘‘, šis protokolas perduotas ieškovei, nors nuo 2010-06-09 ji nera patalpu savininke. Mokejimo nurodymas irodo, jog ieškove sumokejo 30 000 Lt bauda treciajam asmeniui 2010-07-20, t. y. jau nebudama šiu patalpu savininke nuo 2010-06-09 (t.1, b.l.40).

17Civiline atsakomybe yra turtine prievole ir atlieka kompensacini vaidmeni. Ji atsiranda esant asmens, ipareigoto atlikti atitinkamus veiksmus ar nuo ju susilaikyti, neteisetiems veiksmams ar neveikimui, kaltei del šiu neteisetu veiksmu padarymo ar neveikimo ir priežastiniam ryšiui tarp veiksmu ar neveikimo ir atsiradusios žalos. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susije su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulemusiais atsakovo civiline atsakomybe tokiu budu, kad nuostoliai pagal ju civilines atsakomybes prigimti gali buti laikomi atsakovo veiksmu (veikimo, neveikimo) rezultatas. Remiantis teismu praktika (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. lapkricio 9 d. nutartis, priimta civilineje byloje R. B. v. Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos, bylos Nr. 3K-3-556/2005; 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilineje byloje A. T. ir kt. v. Lietuvos Respublika ir kt., bylos Nr. 3K-3-518/2006; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2007 m. lapkricio 26 d. nutartis, priimta civilineje byloje L. B. ir kt. v. Daugiabucio namo savininku bendrija „Medvegalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007) priežastinio ryšio nustatymo civilineje byloje procesa salygiškai galima padalyti i du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai svarstoma, ar žalingi padariniai kyla iš neteisetu veiksmu, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai butu atsirade, jeigu nebutu buve neteiseto veiksmo. Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai svarstoma, ar padariniai teisiškai nera pernelyg nutole nuo neteiseto veiksmo. Tam, kad butu konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, butina visapusiškai analizuoti šaliu veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Priežastinis ryšys, kaip civilines teises pažeidimo sudeties elementas, yra teisine kategorija ir ar jis yra, ar ne, sprendžia teismas, visapusiškai ivertines visas bylos aplinkybes. Todel priežastinio ryšio neimanoma nustatyti teisiškai neivertinus šaliu veiksmu teisetumo. Civiline byla, kurioje 2005-06-16 priimtas teismo sprendimas del UAB,,Rove’’ iškeldinimo iš ginco patalpu irodo, kad vyko teisminiai gincai tarp ieškoves ir atsakoves UAB,,Rove’’. Antstolio raštu (t.1, b.l.28) bei faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolu(t.1, b.l.36) irodyta, jog atsakove UAB,,Rove’’ 2008-01-15 išsikele iš 2005-06-16 sprendime nurodytu patalpu ir 2010-01-01 iki 2010-08-01 ji tose patalpose veiklos nevykde, todel šios atsakoves veikla nera susijusi priežastiniu ryšiu su ieškoves irodinejamomis pasekmemis. Iš ieškoves atstovo paaiškinimo nustatyta, jog ieškove irodineja šios atsakoves neteiseta veika tuo aspektu, jog UAB,,Rove’’ veikla šiose patalpose vykde per kitas atsakoves - UAB ,,Velba-7’’, UAB,,7 fazenda’’, taciau šiam paaiškinimui pagristi nepateike jokiu irodymu del imoniu steigeju, savininku bendrumo, todel toks paaiškinimas irodymu pakankamumo prasme nera pakankamas irodymas paminetai aplinkybei irodyti (CPK 177, 185 str.). Vertinant kitu atsakovu veikla ieškovo patalpose teisiškai reikšminga aplinkybe yra ta, kad ieškove negincijo panaudos, nuomos sutarciu, kuriu pagrindu kiti atsakovai dirbo šiose patalpose. Be to, iki 2010-06-09 ieškove nepasinaudojo vienu paprasciausiu savo teisiu gynimo budu - vindikacinio ieškinio pareiškimu CK 4.95 str. nustatyta tvarka bei nepateike jokiu irodymu, kad kreipesi i atsakovus del išsikeldinimo ar reikalavo sumoketi nuomos mokesti per ginco laikotarpi, nors nuomos sutarti su treciuoju asmeniu sudare 2008-02-01(t.1, b. l. 11). Be to, iš atsakoves V. B. individuali imones atstoves paaiškinimo nustatyta, kad ieškoves atstovas žodžiu leido pasilikti šiai imonei ginco patalpose, o atsakove ,,Kalnapilio-Tauro grupe‘‘ raštu siule ieškovei sudaryti nuomos sutarti (t.1, b.l.122), o nuomos mokesti sumokejo i notaro depozitine saskaita (t.2, b.l.61). Nors paminetas paaiškinimas nera tinkamas irodymas, taciau visos atsakoves atsiliepimuose pareiške, kad apie ieškoves pretenzijas sužinojo tik iškelus byla teisme, anksciau ieškove joms jokiu pretenziju nereiške. Esant abejonems del nuomos santykiu teisetumo visos atsakoves butu išsikelusios. Be to, šiame teisiniame santykyje ivertintina ir pasyvi treciojo asmens pozicija del ginco patalpu bei 2008-02-01 nuomos sutarties neiregistravimo viešame registre faktas. CK 1.75 straipsnio 1 dalyje itvirtinta, kad istatymas gali nustatyti privaloma tam tikru sandoriu teisine registracija. Tokios registracijos tikslas – išviešinti sandorio sudarymo fakta tretiesiems asmenims. Nesilaikius istatymo nustatyto reikalavimo iregistruoti sandori, šalims sandoris galioja, taciau jo sudarymo fakto šalys negali panaudoti prieš treciuosius asmenis ir irodineti savo teisiu prieš treciuosius asmenis remdamosi kitais irodymais, pvz., liudytoju parodymais ir pan. (CK 1.75 straipsnio 2 dalis). Atsakoves nebuvo sutarties šalimi, todel šiame teisiniame santykyje laikytinos treciuoju asmeniu CK 1.75 str. 2 d. prasme. Nekilnojamojo turto registro istatymo 3 str. galiojusioje 2008-02-01 sandorio sudarymo metu redakcijoje nustatyta, kad daiktines teises i nekilnojamaji turta, šiu teisiu suvaržymai ir kt. juridiniai faktai atsiranda jas iregistravus Nekilnojamojo turto registre. Ši sutartis reiškia nuomininko teises i nekilnojamaji turta. Bylos medžiaga irodo, jog ji nebuvo iregistruota, todel CK 1.75 str. 2 d. prasme negali buti panaudota prieš treciuosius asmenis, nes tik tokio sandorio iregistravimas leidžia padaryti prielaida, jog ne sandorio šaliai, o treciajam asmeniui butu sudarytos tinkamos salygos sužinoti visas jam teksiancias pareigas, susijusias su sutarties vykdymu. Ginco sutarties neiregistravimas pašalina istatymuose itvirtinta prezumpcija, kad tretieji asmenys - atsakovai - žinojo apie sandorius del nekilnojamojo turto. Todel prieš treciuosius asmenis visi nekilnojamojo turto sandoriai gali buti panaudoti ir jiems sukelia teisiniu pasekmiu tik tokiu atveju, jeigu jie istatymo nustatyta tvarka iregistruoti viešame registre.

18Šioje byloje vertintinas ir ieškoves irodinejamos žalos dydis. Žala yra suprantama kaip neigiamas poveikis tam tikram teises saugomam objektui ir pasireiškia daikto ekonomines ar ukines vertes sumažejimu. Daiktui padaryti ivairaus pobudžio pakenkimai daro žala, nes sumažina arba sunaikina daikto ekonomine verte ar jo naudojamasias savybes. Pinigais ivertinti netekimai, susidare del negalimumo naudotis daiktu, yra nuostoliai, taciau jie civilineje byloje privalo buti tiksliai irodyti, o žalos dydis civilineje atsakomybeje negali buti paremtas negautomis tiketinomis pajamomis, kurias nurodo ieškove, nes ji nurodo 78 400 Lt negautu pajamu – nuomos mokescio už laikotarpi nuo 2010-01-01 iki 2010-08-01 ne iš atsakovu, o pagal neiregistruota viešame registre sutarti, sudaryta su treciuoju asmeniu (CK 6.249 str. ). Ivertintina tai, kad nuo 2010-06-09 ieškove pardave patalpas, nors 30 000 Lt bauda sumokejo 2010-07-20. Todel ivertinus ieškoves veiksmus bei atsakovu civilines atsakomybes salygas darytina išvada, kad ieškove neirode civilines atsakomybes salygu, todel tenkinti ieškinio nera pagrindo.

19Iš ieškoves atsakovei UAB,,Kalnapilio-Tauro grupe‘‘ priteistini 2928,20 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (t.2, b.l.58), nes ši suma pagal suteiktas paslaugas neviršija Lietuvos advokatu tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine paslauga (paslaugas) maksimalaus dydžio. Ieškovo pateiktas prašymas priteisti 1210 Lt pagal PVM saskaita faktura (t.2, b.l. 128), tenkintinas iš dalies, nes advokatas nurodo, jog ši saskaita išrašyta už pasiruošima bylai ir dalyvavima teismo posedžiuose 5 val., iskaitant ir 2011-08-16 posedi, taciau šis prašymas tenkintinas iš dalies, nes 2011-06-06 teismo posedis vyko 2 val. ir 2011-08-16 posedis vyko 2 val. LR CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darbo ir laiko sanaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose del užmokescio dydžio. Lietuvos advokatu tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine paslauga (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šiu Rekomendaciju 7 p. numato, kad užmokescio už teisine pagalba maksimalus dydžiai apskaiciuojami taikant koeficientus, kuriu pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta minimali menesine alga. Rekomendaciju 8.2 p. nustato, kad maksimalus užmokestis už teisines paslaugas paruošiant ieškini apskaiciuojamas taikant koeficienta 3. Pažymetina, kad bylos nagrinejimo pirmosios instancijos teisme metu minimali menesine alga buvo 800 Lt, todel maksimalus užmokestis už nurodytu procesiniu dokumentu paruošima galejo buti 2400 Lt. Pagal Rekomendaciju 8.18 p. užmokestis už teisine pagalba apskaiciuotinas taikant koeficienta 0,15 už viena atstovavimo valanda, todel priteistini iš ieškoves atsakovei 480 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi pagal pateikta PVM saskaita faktura (t.2, b.l. 128 ). Iš viso priteisti iš ieškoves atsakovei UAB ,,Kalnapilio-Tauro grupe‘‘ 3408,20 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

20Sprendimui isiteisejus naikintinos laikinosios apsaugos priemones, taikytos atsakovu turtui 2010-07-23 Klaipedos apygardos teismo nutartimi ( t.1, b.l.45, CPK 150 str. 4d. ).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 str.,

Nutarė

22ieškini atmesti.

23Priteisti iš UAB ,,Acumen‘‘ , imones kodas ( - ), UAB ,,Kalnapilio-Tauro grupe‘‘ 3408,20 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

24Sprendimui isiteisejus panaikinti laikinasias apsaugos priemones, pritaikytas atsakovu turtui 2010-07-23 Klaipedos apygardos teismo nutartimi.

25Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Erika Misiuniene,... 2. n u s t a t e :... 3. ieškove kreipesi i teisma prašydama priteisti iš atsakovu solidariai 30 000... 4. Atsakove UAB „Rove“ atsiliepimu prašo atmesti ieškini. Nurodo, kad... 5. UAB „7 fazenda“ atsiliepimu prašo ieškini atmesti. Nurode, kad 2008-02-01... 6. UAB „Velba 7“ atsiliepimu prašo ieškini atmesti. Nurode, kad 2008-02-01... 7. Atsakove UAB „Kalnapilio-Tauro grupe“ prašo ieškini atmesti, priteisti... 8. Atsakove V. B. individuali imone atsiliepimu prašo... 9. Ieškove dublikais palaiko ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš... 10. Atsakove UAB „Rove“ tripliku prašo ieškini atmesti. Palaiko atsiliepime i... 11. Atsakove UAB „7 fazenda“ tripliku prašo ieškini atmesti. Palaiko... 12. Atsakove UAB „Velba 7“ tripliku prašo ieškini atmesti. Palaiko... 13. Daugiau šaliu procesiniu dokumentu per teismo nustatyta termina negauta.... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Iš ieškinio nustatyta, kad ieškove prašo atlyginti žala nurodydama, kad... 16. Nekilnojamojo turto registro pažyma (t.2, b.l.23) irodo, kad ieškove... 17. Civiline atsakomybe yra turtine prievole ir atlieka kompensacini vaidmeni. Ji... 18. Šioje byloje vertintinas ir ieškoves irodinejamos žalos dydis. Žala yra... 19. Iš ieškoves atsakovei UAB,,Kalnapilio-Tauro grupe‘‘ priteistini 2928,20... 20. Sprendimui isiteisejus naikintinos laikinosios apsaugos priemones, taikytos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. ieškini atmesti.... 23. Priteisti iš UAB ,,Acumen‘‘ , imones kodas ( - ), UAB ,,Kalnapilio-Tauro... 24. Sprendimui isiteisejus panaikinti laikinasias apsaugos priemones, pritaikytas... 25. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti...