Byla e2-466-844/2018
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, priimdamas sprendimą už akių

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g. 14, Visaginas ieškinį atsakovams I. G., asmens kodas ( - ), E. G., asmens kodas ( - ) A. G., asmens kodas ( - ) E. K., gim. ( - ), gyvenantys ( - ), dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos 2010-04-19 nuomos sutartį Nr. 22-811 su visais vėlesniais jos pakeitimais su atsakove I. G. ir iškeldinti ją ir atsakoves E. G., A. G., E. K. iš Visagino savivaldybės gyvenamųjų patalpų su visu jiems priklausančiu turtu, esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

42017 m. lapkričio 29 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2211-844/2017 (šiuo metu bylos Nr. e2-466-844/2018) ieškovui buvo nustatytas 7 dienų terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Ieškovė 2017-12-07 pateikė prašymą dėl trūkumų šalinimo civilinėje byloje Nr. e2-2211-844/2017, kuriame pateikė nepilnamečių atsakovų E. G., A. G., E. K. atstovų pagal įstatymus duomenis – A. K., I. G..

5Atsakovei I. G. dokumentai įteikti pagal jos darbovietę 2018-01-17.

6Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

7Ieškinį tenkinti iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso Visagino savivaldybei (toliau - nuomotojas). Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi Nr. 22-811, sudaryta 2010-04-19 (toliau - Sutartis), išnuomotos atsakovei I. G. (toliau - nuomininkė) ir jos šeimos nariams E. G., A. G.. Šiuo metu bute deklaruota atsakovės E. K. gyvenamoji vieta. Vėliausiai sudarytu 2014-04-16 susitarimu dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos 2010-04-19 sutarties Nr. 22-181 pratęsimo Nr. 22A-413 gyvenamųjų patalpų nuomos terminas pratęstas iki 2017-04-16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.611 straipsnyje yra nustatyta, kad, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, <...>, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

10Sutarties 2 punktas nustato, kad nuomininkas įsipareigoja <...> mokėti nuomos mokestį. Sutarties 3 punktas nustato, kad gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos. Sutarties 8.1 punktas nustato nuomininkui pareigą kiekvieną mėnesį sumokėti mokesčius už komunalines paslaugas pagal su paslaugos tiekėjais sudarytas sutartis ir jų sąskaitas.

11Nuomininkė pagal Sutartį įsipareigojo mokėti būsto nuomos mokestį, tačiau daugiau kaip 3 mėnesius nevykdė šio įsipareigojimo, todėl 2017-06-01 susidarė 278,75 Eur nuomos mokesčio skola. Nuomos mokesčio skola mokama priverstinai, t. y. išieškant antstoliui. Pagal Visagino savivaldybės buhalterinės apskaitos programos FINAS duomenis nuomininkės nuomos mokesčio skola iki 2017-10-31 padidėjo iki 309,06 Eur. Nuomininkė taip pat nemoka už suteiktas paslaugas (komunalines paslaugas, elektrą, vandenį ir pan.).

12UAB „Visagino būstas“ ieškovei 2017-07-03 raštu Nr. 74-111, pateikė duomenis apie Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančius butus, iš kurių matyti, kad nuomininkės įsiskolinimas UAB „Visagino būstas“ iki 2017-06-30 už suteiktas komunalines ir eksploatacines paslaugas yra - 584,18 Eur. Skola už komunalines paslaugas yra neapmokama daugiau kaip 3 mėnesius, paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2017-04-19.

13VĮ „Visagino energija“ ieškovei pateikė 2017-07-11 pažymą apie įsiskolinimą Nr. (4.9)14SP-769, kad nuomininko įsiskolinimas pažymos pateikimo dienai už energijos išteklius yra 4195,87 Eur, įsiskolinimas susidarė iki 2017-06-30. Mokesčiai už VĮ „Visagino energija“ tiekiamus energijos išteklius yra neapmokamas daugiau kaip 3 mėnesius, mokėjimų nuo 2012 metų rugpjūčio mėnesio nebuvo.

14Nuomininkė 2017-06-30 raštu Nr. (4.26)-1-3060 „Dėl skolos už būsto nuomą“ Visagino savivaldybės administracijos buvo informuota, kad iki 2017-07-15 ji privalo sumokėti 278,75 Eur būsto nuomos mokestį. Apie skolos apmokėjimą atsakovė nepranešė.

15Atsakovė buto nuomos ir kitų mokesčių, susijusių su buto aptarnavimu nemoka. Atsakovė (nuomininkas) pasirašydama minėto buto nuomos sutartį žinojo apie savo pareigas savalaikiai mokėti nuomos ir kitus buto aptarnavimo mokesčius, sudaryti sąlygas ieškovės darbuotojams tikrinti nuomojamo būsto būklę ir naudojimą pagal paskirtį, tačiau šiuo metu nuomininkė mokesčių nesumokėjusi, tai įrodo skolos ieškovei susidarymo laikotarpis ir skolos dydis, todėl minėto buto nuomos sutartis Sutarties 15.5.1. punkte numatytu pagrindu su nuomininke nutrauktina ir atsakovai su visu jiems priklausančiu turtu iškeldintini, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

16CK 4.95 straipsnis numato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. CK 6.612 straipsnis nustato, kad savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t. y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama. Butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Visagino savivaldybei. Nuomos sutartimi nustatytas buto nuomos terminas yra pasibaigęs. Nuomininkė į Visagino savivaldybės administraciją dėl minėto buto nuomos sutarties pratęsimo, nutraukimo ar atnaujinimo nesikreipė, nuomos ir kitų mokesčių, susijusių su buto aptarnavimu nemoka. Nuomininkė pasirašydama minėto buto nuomos sutartį žinojo apie Sutarties termino pabaigą, todėl Sutartis pagal Sutarties 8.6, 8.8, 15.1 punktus laikytina pasibaigusia ir todėl taip pat nutrauktina.

17Visagino savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus 2018-01-11 pateiktoje išvadoje Nr. (11.5)-30-40 pažymima, kad atsakovai I. G., gim. ( - ), sugyventinis A. K. (A. K.), gim. ( - ), ir jų nepilnamečiai vaikai: E. G., gim. ( - ), A. G., gim. ( - ) ir E. K., gim. ( - ), gyvena Visagino savivaldybės administracijos skirtame socialiniame būste ( - ), kur vaikams yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. Skyriaus manymu, ieškovo – Visagino savivaldybės administracijos prašymas iškeldinti I. G. ir jos vaikus E. G., A. G. ir E. K. iš buto, esančio ( - ), neturi pagrindo, kadangi šie asmenys minėtame bute negyvena. I. G. ir A. K. nėra įtraukti į Skyriaus kontroliuojamų šeimų apskaitą; informacijos apie netinkamą vaikų priežiūrą gauta nebuvo.

18Iš ieškovo pateiktų duomenų ( VĮ „Visagino energija“, UAB “Visagino būstas“ pažymų apie įsiskolinimus) matyti, kad nuomininkas nevykdo įsipareigojimų ne tik ieškovui bet ir tretiesiems asmenims.

19Atsakovai jokių argumentų, paneigiančių ieškinio pagrindus nepateikė, todėl neginčijant aplinkybes, kad nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemokėjo būtinų mokesčių, teismo atsisakymas ginti savininko teises paneigtų sąžiningo sutarčių vykdymo principus, suteiktų atsakovams galimybę ir toliau piktnaudžiauti, išvengiant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, ir kartu pažeistų kitų į socialinį būstą pretenduojančių asmenų interesus. Kaip matyti iš byloje pateiktos Visagino savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados, ieškovai ir jų nepilnamečiai vaikai nuomojamame bute negyvena. Taigi akivaizdu, kad nutraukus buto nuomos sutartį ir nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų, atsakovų bei jų nepilnamečių vaikų interesai niekaip nebus pažeisti. Žmogaus teisiu ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio prasme ginamo asmens „būsto“ sąvoka yra faktinė asmens gyvenamoji vieta, kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į faktines aplinkybes, patvirtinančias asmens pakankamu ir tęstiniu ryšiu su konkrečia vieta, buvimą (pvz., Buckley v. United Kingdom, judgment of 25 September 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996‑IV, § 52-54, and Commission’s report of 11 January 1995, § 63; Gillow v.United Kingdom, judgment of 24 November 1986, Series A no. 109, § 46; Wiggins v. United Kingdom, no. 7456/76, Commission decision of 8 February 1978, Decisions and Reports (DR) 13, p. 40). Nežiūrint į tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė buto nuomos teisiniai santykiai, byloje nėra duomenų, patvirtinančių atsakovų ir jų nepilnamečių vaikų tęstinio, glaudaus ryšio su ginčo butu, nes šeima faktiškai jame negyvena. Šis faktas byloja, kad nuomojamas būstas atsakovams nereikalingas, taigi, pagal Konvencijos 8 straipsnį atsakovų teisės į būstą nutraukiant nuomos sutartį, nebus pažeistos. Kita vertus, atsakovai nepateikė įrodymu, nei ieškovui nei teismui, kurie patvirtintų, kad jie yra socialiai remtina šeima ir jai reikalingas toks būstas. Byloje nustatytos faktines aplinkybes leidžia pripažinti nuomos santykių nutraukimą proporcingu, ginant teisėto busto savininko (ieškovo) teises. Priešingu atveju būtų užkrauta savininkui nepakeliama našta rūpintis visuomenėje sunkiau prisitaikančiais asmenimis

20Pažymėtina, kad pirmiausia būtent tėvai privalo rūpintis nepilnamečiais vaikais, juos auklėti, globoti, išlaikyti. J. T. vaiko teisiu konvencijos 27 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinu vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. Vaiko teisių apsaugos pagrindu įstatymo 11 straipsnyje taip pat nustatyta, kad vaiko teisė į jo vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas visų pirma privalo užtikrinti vaiko tėvai. Byloje nėra duomenų, patvirtinančiu, kad vaiko tėvai dėl objektyvių priežasčių negali pasirūpinti savo vaiku, todėl minėtų pareigų našta, piktnaudžiaujant socialiniu statusu, negali būti perkelta vien tik valstybei.

21Ieškovė į bylą, kaip atsakovus įtraukė nepilnamečius asmenis E. G., gim. ( - ), A. G., gim. ( - ) ir E. K., gim. ( - ), taigi ieškinio padavimo dienai jie neturi civilinio veiksnumo, todėl atsakovu byloje negali būti ( CK. 2.5 str.) Būtent dėl netinkamo atsakovo pasirinkimo, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

22Ieškovė pagal įstatymą yra atleista nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 10 p.). Ieškinys pareikštas dėl ginčo, kylančio iš nuomos teisinių santykių už kurį mokėtinas 150 Eur dydžio žyminis mokestis, kuris priteistinas iš atsakovės I. G. valstybės naudai. (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 96 str. 1 d.).

23Atsakovams nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę pateikti teismo vykdomąjį raštą antstoliui ir pradėti atsakovų iškeldinimo procedūrą, kuri reglamentuota CPK 766 – 769 str., CPK 771 str. reglamentuotos sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo pasekmės vykdymo procese.

24Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d.).

25Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 - 287 str., 307 str.,

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Nutraukti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos 2010-04-19 nuomos sutartį Nr. 22-811 su visais vėlesniais jos pakeitimais, sudarytus Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus su atsakove I. G., asmens kodas ( - ).

28Iškeldinti atsakovę I. G., asmens kodas ( - ) ir nepilnamečius vaikus: E. G., asmens kodas ( - ) A. G., asmens kodas ( - ) E. K., gim. ( - ), iš Visagino savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), unikalus daikto Nr. ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

29Priteisti iš atsakovės I. G., asmens kodas ( - ), 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės kodas 188659752, a. s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

30Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2-3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

31Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti Savivaldybei... 4. 2017 m. lapkričio 29 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi... 5. Atsakovei I. G. dokumentai įteikti pagal jos darbovietę 2018-01-17.... 6. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl,... 7. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), unikalus... 10. Sutarties 2 punktas nustato, kad nuomininkas įsipareigoja <...> mokėti... 11. Nuomininkė pagal Sutartį įsipareigojo mokėti būsto nuomos mokestį,... 12. UAB „Visagino būstas“ ieškovei 2017-07-03 raštu Nr. 74-111, pateikė... 13. VĮ „Visagino energija“ ieškovei pateikė 2017-07-11 pažymą apie... 14. Nuomininkė 2017-06-30 raštu Nr. (4.26)-1-3060 „Dėl skolos už būsto... 15. Atsakovė buto nuomos ir kitų mokesčių, susijusių su buto aptarnavimu... 16. CK 4.95 straipsnis numato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo... 17. Visagino savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus... 18. Iš ieškovo pateiktų duomenų ( VĮ „Visagino energija“, UAB “Visagino... 19. Atsakovai jokių argumentų, paneigiančių ieškinio pagrindus nepateikė,... 20. Pažymėtina, kad pirmiausia būtent tėvai privalo rūpintis nepilnamečiais... 21. Ieškovė į bylą, kaip atsakovus įtraukė nepilnamečius asmenis E. G., gim.... 22. Ieškovė pagal įstatymą yra atleista nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1... 23. Atsakovams nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę pateikti teismo... 24. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 - 287 str., 307... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Nutraukti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos... 28. Iškeldinti atsakovę I. G., asmens kodas ( - ) ir nepilnamečius vaikus: E.... 29. Priteisti iš atsakovės I. G., asmens kodas ( - ), 150,00 Eur (vieną šimtą... 30. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 31. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...