Byla 2-5030-571/2015
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos išieškojimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 210,72 Eur skolą neatsiskaičius už gyvenamosios patalpos nuomą, 284,52 Eur skolą už daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 47,44 Eur delspinigius, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 20 Eur žyminį mokestį, 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane ir 0,83 Eur už Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų teikimą.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei LR CPK 142 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad buto, esančio( - ), savininkė yra Marijampolės savivaldybė. 2010-11-26 su atsakove buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.( - ), kurios 7 punkte nustatyta, jog atsakovė už naudojimąsi gyvenamąja patalpa pagal paskirtį privalo mokėti nuomos mokestį, kuris turi būti sumokėtas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Sutinkamai su minėtos sutarties 8 p., atsakovė kaip nuomininkė, taip pat nustatyta tvarka privalo mokėti mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kt.), kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos.

8Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimu“ pagrindu teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), kuriame atsakovė nuomos sutarties sąlygomis laikinai valdo ir naudoja gyvenamąją patalpą Nr.433 gyvenimui, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), bendrojo naudojimo elektros energiją, teritorijos, laiptinės valymą, žemės nuomos mokestį), bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-06-29 sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3 p., 4 p., 9 p. pagrindu renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Atsakovė nevykdo 2010-11-26 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nustatytų įsipareigojimų – mokėti buto nuomos mokestį, mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) ir laikotarpiu nuo 2013-10-01 – 2015-08-31 yra įsiskolinusi: 210,72 Eur neatsiskaičius už gyvenamosios patalpos nuomą, 284,52 Eur neatsiskaičius už daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

10Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (2-4 b.l.), mokėjimo nurodymu apie sumokėtą žyminį mokestį (5 b.l.), mokėtino žyminio mokesčio sąrašu (6 b.l.), UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos narių posėdžio protokolu (7 b.l.), skolos ir delspinigių paskaičiavimu (8 b.l.), nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašu (9-10 b.l.), nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartimi (11-12 b.l.), Gyventojų tegistro tarnybos išrašu apie asmenį (13 b.l.), asmens duomenų teikimo sutartimi (14-15 b.l.), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir patvirtintu tvarkos aprašu (16-19 b.l.), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (20-21 b.l.), Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi ir papildomu susitarimu (22-24 b.l.).

11Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės ieškovui priteistina 210,72 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 284,52 Eur skola už mokestį už daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas.

12Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnyje numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus dydžio delspinigių, todėl iš atsakovės priteistini delspinigiai – 47,44 Eur.

13LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-09-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 20 Eur valstybei sumokėtas žyminis mokestis, 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane ir 0,83 Eur už Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų teikimą (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

15Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

16Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovui UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a.s. Nr.LT894010040800030239, AB DNB bankas, b.k.40100, iš atsakovės R. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 542,68 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt du eurus 68 centus) skolą su netesybomis, 5 (penkis) procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,69 Eur (dvidešimt vieną eurą 69 centus) bylinėjimosi išlaidas.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovei LR CPK 142 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad buto, esančio( - ), savininkė yra... 8. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymo... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi... 10. Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (2-4 b.l.), mokėjimo nurodymu apie... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės ieškovui priteistina 210,72 Eur... 12. Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų... 13. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 14. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui priteistina... 15. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23... 16. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...