Byla II-41-999/2018
Dėl 2018 m. sausio 15 d. Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 93-ANR_N-21-2018, panaikinimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina Dyburienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. G., gim. ( - ), gyvenančio ( - ), skundą dėl 2018 m. sausio 15 d. Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 93-ANR_N-21-2018, panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4V. G. Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato 2018 m. sausio 15 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 93-ANR_N-21-2018 buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 416 straipsnio 4 dalį, 415 straipsnio 1, 2 dalis 120 eurų dydžio bauda už tai, kad jis 2017 m. rugsėjo 21 d. 14 val. 42 min. Mažeikiai-Plungė-Tauragė Šilalės r. krašto keliai Mažeikiai- Plungė-Tauragė 95 kilometre važiavo 127 km/val. greičiu +-2 km/val. paklaida ir greitį viršijo 35 km/val. Leistinas važiavimo greitis 90 km/val. Automobilis neįregistruotas (neperregistruotas) įstatymų nustatyta tvarka, neapdraustas transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Tokiais veiksmais V. G. kaltinamas pažeidęs Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 127, 226 punktų reikalavimus.

52018 m. vasario 5 d. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmuose gautas Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato persiųstas V. G. skundas dėl Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato 2018 m. sausio 15 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 93-ANR_N-21-2018 panaikinimo. Nurodoma, kad minėtas nutarimas, kuris jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu buvo atsiųstas paštu, neatitinka ANK 618 straipsnio keliamų reikalavimų, kur teigiama, kad nutarime turi būti išdėstytos ir motyvuotai įvertintos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės. Minėtame nutarime nėra nurodyta važiuojant kokia transporto priemone padaryti nusižengimai, kokie transporto priemonės valstybiniai numeriai. Nėra aišku kokia greičio fiksavimo sistema buvo nustatytas greičio viršijimas. Jis taip pat nebuvo kviečiamas į Tauragės AVPK Šilalės rajono policijos komisariatą administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Apie atliekamą tyrimą neturėjo jokios informacijos. Administracinio nusižengimo protokolas jam nebuvo siųstas, jis jo negavo, atitinkamai negalėjo suteikti pareigūnui, kuris nustatė nusižengimą jokios informacijos apie įvykio aplinkybes, negalėjo teikti paaiškinimų, prašymų. Vienintelis dokumentas, kuris buvo gautas jo gyvenamosios vietos adresu yra 2018 m. sausio 15 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 93-ANR_N-21-2018 (ROIK 17072944402).

6V. G. nurodė, jog dirba individualiai, teikia transporto priemonių pirkimo, pardavimo paslaugas, todėl automobilius perka ir parduoda gana dažnai. Kadangi 2018 m. sausio 15 d. nutarime nėra nurodoma kokia transporto priemone buvo padarytas administracinis nusižengimas, tai pagal nusižengimo padarymo datą, tuo laikotarpiu parduotas transporto priemones, jis sprendžia, kad nusižengimas buvo padarytas automobiliu Mazda Premacy, valstybinis numeris ( - ) Šią transporto priemonę, pasirašant pirkimo - pardavimo sutartį, 2017 m. rugpjūčio 14 d. jis pardavė E. B., a. k. ( - ) gyvenančiam Dariaus ir Girėno g. 34- 56, Tauragėje. Nuo pardavimo datos minėtos transporto priemonės nėra matęs, asmuo prisistatęs E. B. pirktu automobiliu išvažiavo. Daugiau su E. B. jam kontaktuoti neteko. Jis kategoriškai neigia padaręs jam inkriminuojamus ANK 416 straipsnio 4 d., 415 straipsnio 2 d., 415 straipsnio 1 dalyje numatytus nusižengimus. 2017 m. rugsėjo 21 d. transporto priemonės Mazda Premacy, valstybinis numeris ( - ) jis nevairavo, nes transporto priemonė minėtu laiku jam nepriklausė, šios transporto priemonės valdytojas buvo E. B.. Tai akivaizdžiai turėtų matytis fiksuojant nusižengimą greičio fiksavimo sistemos pagalba. Įvykio metu jis buvo 30 metų amžiaus, E. B. - 52 metų amžiaus, šis amžiaus skirtumas turėtų būti akivaizdžiai matomas, o administracinio nusižengimo tyrimą atlikę pareigūnai turėjo visas galimybes, naudojantis duomenų bazėmis, patikrinti administracinėn atsakomybėn trauktino asmens duomenis. Taigi Tauragės AVPK Šilalės r. PK nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, subjektyviai vertino įrodymus, vadovavosi netinkamai sulinktais įrodymais, jų visapusiškai ir objektyviai neįvertino, vengė atlikti papildomus tyrimo veiksmus, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

7Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariatas atsiliepime į skundą nurodė, kad su V. G. skundu kategoriškai nesutinka. Administracinio nusižengimo protokolas su nurodymu 2017 m. gruodžio 7 d., Nr.93PTS-133757450-17 buvo išsiųstas paštu ir siunta jam įteikta 2017 m. gruodžio 12 d. V. G. iki 2018 m. sausio 6 d. buvo pasiūlyta sumokėti 60 eurų baudą. Neįvykdžius administracinio nurodymo ir negavus dėl administracinių nusižengimų paaiškinimo bei prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso, V. G. administracinio nusižengimo byla buvo išnagrinėta 2018 m. sausio 15 d. rašytinio proceso tvarka ir jam paskirta 120 eurų bauda. V. G. prie skundo prideda 2017 m. rugpjūčio 14 d. pirkimo pardavimo sutartį ir teigia, kad administracinio nusižengimo padarymo metu, t. y. 2017 m. rugsėjo 21 d., jam transporto priemonė Mazda Premacy, valst. Nr. ( - ) nepriklausė, nes šios transporto priemonės valdytojas buvo E. B., tačiau šias aplinkybes paneigia VĮ „Regitra“ duomenų bazės informacija, kurioje nurodyta, kad „2017 m. rugpjūčio 17 d. pranešta apie transporto priemonės pardavimą. Naujas savininkas nuo 2017 m. rugpjūčio 17 d. V. G.“. Netikėti VĮ „Regitra“ tvarkoma informacija nėra pagrindo. Todėl automobilio savininkas V. G. turėjo įvykdyti administracinį nurodymą, t. y. iki 2018 m. sausio 6 d., sumokėti 60 eurų baudą arba vadovaujantis ANK 608 straipsniu, jeigu administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo turėjo pranešti institucijai, kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą, ir pateikti duomenis apie asmenį, kuris tuo metu valdė ar naudojosi jam priklausančia transporto priemone.

8Teismas

konstatuoja:

9Skundas tenkintinas.

10Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo, dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 641 straipsnis). Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimą įstatymas sieja su administracine atsakomybe. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus ir (ar) ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos bylos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos.

11Nustatyta, jog V. G. 2017 m. gruodžio 7 d. surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 416 straipsnio 4 dalį, 415 straipsnio 1, 2 dalis, kuriame nurodyta, jog jis, 2017 m. rugsėjo 21 d. 14 val. 42 min. Mažeikiai-Plungė-Tauragė Šilalės r. krašto keliai Mažeikiai- Plungė-Tauragė 95 kilometre važiavo automobiliu MAZDA PREMACY, valst. Nr. ( - ) 127 km/val. greičiu +-2 km/val. paklaida ir greitį viršijo 35 km/val. Leistinas važiavimo greitis 90 km/val. Automobilis neįregistruotas (neperregistruotas) įstatymų nustatyta tvarka, neapdraustas transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Tokiais veiksmais V. G. kaltinamas pažeidęs Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 127, 226 punktų reikalavimus.

122018 m. sausio 15 d. nutarimu V. G. paskirta administracinė nuobauda ANK 416 straipsnio 4 dalies, 415 straipsnio 1, 2 dalių pagrindu - 120 Eur bauda.

13Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. G. skunde nurodė, jog 2017 m. rugpjūčio 14 d. automobilį MAZDA PREMACY, valst. Nr. ( - ) pardavė E. B.. Šį jo teiginį patvirtina transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis, pasirašyta 2017 m. rugpjūčio 14 d. V. G., kaip pardavėjo, ir E. B., kaip pirkėjo. Iš VĮ „Regitra“ pateiktos informacijos apie kelių transporto priemones matyti, kad automobilio MAZDA PREMACY, valst. Nr. ( - ) savininkas A. B. 2017 m. rugpjūčio 17 d. VĮ „Regitra“ pateikė deklaraciją apie transporto priemonės pardavimą ir pasikeitusį jos valdytoją (savininką). Nurodė, jog naujasis automobilio savininkas V. G.. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog A. B. dar iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., kuomet V. G. pardavė automobilį MAZDA PREMACY E. B., minėtą transporto priemonę buvo pardavęs V. G., tiesiog duomenis VĮ „Regitra“ pateikė vėliau, t. y. jau po to kai V. G. automobilį buvo perleidęs trečiajam asmeniui. Pats V. G., įsigijęs automobilį, per 10 dienų po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipėsi automobilio pardavėjas A. B., nesikreipė į VĮ „Regitra“ dėl automobilio perregistravimo savo vardu, todėl 2017 m. rugpjūčio 27 d. automobilis buvo automatiškai išregistruotas, t. y. neteko leidimo dalyvauti viešajame eisme. Kadangi paskutinius duomenis VĮ „Regitra“ apie automobilio MAZDA PREMACY savininką pateikė A. B., todėl 2017 m. rugsėjo 21 d., t. y. nusižengimo padarymo dieną, registre minimo automobilio savininkas nurodytas V. G.. Tačiau aplinkybių visuma: V. G. nurodė, jog iki pažeidimo padarymo jis automobilį jau buvo pardavęs E. B., pardavimą patvirtina minėta tarp jų 2017 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta sutartis, V. G. vykdo individualią automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimą, suponuoja išvadą, jog jis į šią transporto priemonę neturi jokių pretenzijų.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog automobilio registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Transporto priemonės įregistravimas, kaip tai nustatyta Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 1 straipsnyje, 2 straipsnio 35 punkte, 25 straipsnio 2 dalyje, netapatus registravimo duomenų keitimui; pasikeitus transporto priemonės valdytojui, transporto priemonė nėra iš naujo registruojama, bet tik pakeičiami registracijos duomenys, vietoje senojo valdytojo (savininko) įrašomas naujasis. Daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Pagal formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio mėn. 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Kolegija pažymėjo, kad jokie teisės aktai nenumato pareigos automobilio pirkėjui ar pardavėjui viešajame registre įregistruoti automobilio pirkimo – pardavimo sutarties, todėl pagrįstai galima teigti, jog sprendžiant klausimą dėl automobilio priklausomumo nuosavybės teise, duomenys viešajame registre turi būti vertinami kritiškai ir jais turi būti vadovaujamasi tik tokiu atveju, jeigu byloje nėra kitų duomenų, patvirtinančių nuosavybės teisių.

15Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reglamentavimą, byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nors 2017 m. rugsėjo 21 d. pažeidimo padarymo metu automobilis MAZDA PREMACY, valst. Nr. ( - ) teisiškai buvo registruotas V. G. vardu, tačiau iš tiesų, faktiškai jis priklausė E. B.. Tas faktas, kad viešajame registre transporto priemonės savininku liko V. G., nėra pagrindas konstatuoti, kad nuosavybės teisė E. B. neperėjo.

16Teismo nuomone, V. G. nepagrįstai ir neteisėtai yra nubaustas už nusižengimų, numatytų 416 straipsnio 4 dalyje, 415 straipsnio 1, 2 dalyse, padarymą, jo veikoje nėra administracinių nusižengimų sudėties. Jokių objektyvių, pakankamai patikimų, vienareikšmiškų ir neginčijamų duomenų, patvirtinančių, jog V. G. padarė minėtus administracinius nusižengimus, nesurinkta. Administracinėn atsakomybėn asmuo traukiamas tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamų administracinių nusižengimų sudėtis. Kaltu dėl administracinių nusižengimų padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama administracinė nuobauda.

17Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, vadovaudamasis ANK 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas daro išvadą, jog pažeidimo padarymo metu transporto priemonės MAZDA PREMACY, valst. Nr. ( - ) valdytojas ir savininkas buvo E. B., o ne V. G., todėl Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato 2018 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 93-ANR_N-21-2018 naikintinas ir administracinio nusižengimo teisena V. G. atžvilgiu nutrauktina.

18Kiti skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus ir procesinę bylos baigtį, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakoma.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Skundą tenkinti.

21Panaikinti 2018 m. sausio 15 d. Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 93-ANR_N-21-2018, kuriuo V. G. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 4 dalį, 415 straipsnio 1, 2 dalis paskirta 120 eurų bauda ir administracinio nusižengimo teiseną V. G. atžvilgiu nutraukti.

22Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina Dyburienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. G., gim. ( - ), gyvenančio ( - ),... 3. Teismas... 4. V. G. Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato 2018 m.... 5. 2018 m. vasario 5 d. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmuose gautas... 6. V. G. nurodė, jog dirba individualiai, teikia transporto priemonių pirkimo,... 7. Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariatas atsiliepime į... 8. Teismas... 9. Skundas tenkintinas.... 10. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo, dėl ne teismo tvarka priimto... 11. Nustatyta, jog V. G. 2017 m. gruodžio 7 d. surašytas administracinio... 12. 2018 m. sausio 15 d. nutarimu V. G. paskirta administracinė nuobauda ANK 416... 13. Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. G. skunde nurodė, jog 2017 m.... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog automobilio... 15. Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reglamentavimą, byloje nustatytas... 16. Teismo nuomone, V. G. nepagrįstai ir neteisėtai yra nubaustas už... 17. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, vadovaudamasis ANK 642... 18. Kiti skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus ir... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 20. Skundą tenkinti.... 21. Panaikinti 2018 m. sausio 15 d. Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono... 22. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar...