Byla e2-20115-1084/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TELE2“ ieškinį atsakovui E. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „TELE2“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo E. S. 54,33 Eur skolą, 1,96 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur žyminį mokestį, 20,57 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 0,29 Eur banko komisinį mokestį.

5Atsakovui E. S. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2020 m. rugpjūčio 13 d. šeimos nariui – sutuoktinei L. S.. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalimi, laikoma, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje, nustatyta, kad ieškovė UAB „TELE2“ ir atsakovas E. S. 2016 m. gegužės 5 d. sudarė Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 2.12–67377879–14405 (toliau – sutartis), pagal kurią UAB „TELE2“ įsipareigojo teikti atsakovui E. S. judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas, o atsakovas E. S. įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka sumokėti už teikiamas paslaugas. Už suteiktas paslaugas UAB „TELE2“ atsakovui E. S. išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras: 2017 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17114363337, kurioje nurodyta mokėtina suma 5,79 Eur; 2017 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 17114957627, kurioje nurodyta iš viso mokėtina suma – 11,58 Eur; 2017 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 17115559791, kurioje nurodyta iš viso mokėtina suma – 17,37 Eur; 2017 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 17116160258, kurioje nurodyta iš viso mokėtina suma – 23,16 Eur; 2017 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 17116761926, kurioje nurodyta iš viso mokėtina suma – 28,95 Eur; 2017 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 17117368434, kurioje nurodyta iš viso mokėtina suma – 34,80 Eur; 2017 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17117982805, kurioje nurodyta iš viso mokėtina suma – 40,75 Eur; 2017 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17118599556, kurioje nurodyta mokėtina suma 47,65 Eur; 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17119222300, kurioje nurodyta iš viso mokėtina suma 54,33 Eur. Atsakovas už suteiktas paslaugas turėjo sumokėti PVM sąskaitose faktūrose nustatyta tvarka ir terminais, tačiau E. S. nevykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, pateiktų sąskaitų neapmokėjo. Ieškovė 2018 m. sausio 31 d. vienašališkai nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį, nes atsakovas pažeidė prievolę laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

11Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp ieškovės UAB „TELE2“ ir atsakovo E. S. buvo susiklostę atlygintinių paslaugų teikimo teisiniai santykiai ( CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Atsakovas E. S. savo įsipareigojimų ieškovei neįvykdė iki šiol, už suteiktas paslaugas nesumokėjo, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 54,33 Eur skola.

12Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK 6.70 straipsnis). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Šalių sudarytos sutarties 4 dalyje (4 dalies 5 pastraipa) įtvirtinta ieškovės teisė reikalauti už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną 0,02 procento dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1,96 Eur delspinigius, paskaičiuotus taikant 0,02 procentų dydžio delspinigių normą už 180 dienų. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė už jam suteiktas paslaugas, ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas, iš atsakovo ieškovei priteistina 1,96 Eur delspinigiai, paskaičiuoti už 180 dienų.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. rugpjūčio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 20,57 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 0,29 Eur banko komisinis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Iš viso ieškovei iš atsakovo priteistina 35,86 Eur bylinėjimosi išlaidos.

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje yra 1,86 Eur. Nurodytos išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 5,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2020-01-22, Nr. 2020-00970).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259 straipsniais, 262 straipsnio 2 dalimi, 263–264, 285–287 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „TELE2“, juridinio asmens kodas 111471645, iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) 54,33 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 33 ct) skolą, 1,96 Eur (vieno euro 96 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. rugpjūčio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35,86 Eur (trisdešimt penkių eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Atsakovas E. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai