Byla 2A-819-109/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Eduardo Monkevičiaus, sekretoriaujant Deimantei Milevičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovui R. P. , viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo VĮ “Regitra“ Kauno filialo apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 04 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr.2-2206-475/2007 pagal ieškovo UAB “Osviris“ patikslintą ieškinį atsakovui VĮ “Regitra“ Kauno filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pažeistų teisių.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB “Osviris“ patikslintu ieškiniu prašė nustatyti juridinę reikšmę turinį faktą,kad transporto priemonės VW EUROVAN identifikavimo Nr. yra ( - ) ir pripažinti ieškovui UAB „Osviris", įmonės kodas 134608124, teisę įregistruoti VĮ “Regitra transporto priemonę VW EUROVAN, kurios identifikacinis Nr. ( - ) .

4Ieškovas ieškinyje nurodė ir ieškovo atstovė paaiškino, kad 2006-09-20 Kauno miesto apylinkės NVT II-ojo sk. prokuroro nutarimu baudžiamojoje byloje Nr.24-1-0888-06 buvo nutarta grąžinti UAB „Osviris" automobilį VW EUROVAN identifikavimo Nr. ( - ) , pagaminimo metai- 2002m. Šiuo metu automobilis yra grąžintas ir yra saugomas UAB „Osviris" bendrovės įgalioto asmens. Po automobilio grąžinimo UAB „Osviris" kreipėsi į VĮ „Regitra" , prašydamas įregistruoti minėtą transporto priemonę. VĮ „Regitra" Kauno filialas 2006-10-20 raštu atsakė, jog automobilio VW EUROVAN registruoti negali, nes po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo transporto priemonė neidentifikuota, todėl nesant kitų galimybių, prašė teismo pripažinti UAB „Osviris" teisę įregistruoti transporto priemonę VW EUROVAN identifikavimo Nr. yra ( - ) , VĮ “Regitra“. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Osviris“ minėtą transporto priemonę pirko Amerikoje, sumokėjo visus pinigus, ir automobilį įvežė į Lietuvą, automobilis buvo apžiūrėtas muitinėje, ką patvirtina spaudai deklaracijoje. Taigi, UAB „Osviris" yra neginčytinai sąžiningas transporto priemonės įgijėjas. Faktą, jog minėtos transporto priemonės identifikacinis Nr. ( - ) , patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai- pirkimo dokumentai, iš kurių akivaizdu, kad UAB „Osviris" įgijo automobilį VW EUROVAN, kurio Vin.Nr. ( - ) , deklaracija, bei 2006-06-16 Alytaus techninės apžiūros centro pažyma apie transporto priemonės perdirbimą Nr. E-114, kuriame nurodyta išvada, kad automobilis VW Eurovan, identifikavimo Nr. ( - ) , pagaminimo metai 2002 m., atitinka pagrindinius reikalavimus kelių transporto priemonėms .

5Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. balandžio 04 d. sprendimu patenkino patikslintą ieškinį pilnutinai. (b.l. 58-61).

6Teisinės registracijos tikslu nustatė juridinę reikšmę turinį faktą, kad transporto priemonės

7VW EUROVAN identifikavimo Nr. yra ( - ) ir pripažino ieškovui UAB „Osviris", įmonės kodas 134608124, teisę įregistruoti VĮ “Regitra“ transporto priemonę VW EUROVAN, kurios identifikacinis Nr. ( - ) .“

8Atsakovas VĮ “Regitra“ Kauno filialas, apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo ir išaiškinimo, ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą arba perduoti bylą nagrinėti pagal teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui.

9Apeliaciniame skunde nurodoma, kad:

10pirma, teismas neteisingai traktavo “Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių“, (toliau taisyklės) patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr.260 (2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr.IV-268 redakcija) 16.2 p. teigdamas, jog transporto priemonė gali būti registruojama po teisėsaugos institucijų atlikto atitinkamo patikrinimo (tyrimo), kai transporto priemonės identifikavimo žymenys turi taisymo, klastojimo požymių arba tokių žymenų iš viso nėra. Tačiau ši norminio akto nuostata nustato tik atvejus kada turi būti atliekamas teisėsaugos institucijų tyrimas ir jokiu būdu neleidžia registruoti neidentifikuotų transporto priemonių;

11antra, teismas neteisingai traktavo taisyklių 67.1 p., kuris nustato, kad transporto priemonė gali būti registruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė grąžinta jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo. Tačiau VĮ “Regitra“ Kauno filialas ir nereikalavo pateikti šio dokumento. Vienintelis ir pats svarbiausias argumentas atsisakyti registruoti transporto priemonę yra tai, jog jos identifikacinis numeris yra suklastotas ir nustatyti originalų VIN nėra galimybės. Faktą, jog minimo automobilio identifikacinis numeris yra suklastotas įvirinant pertvarą su esamu VIN bei faktą, jog šiuo atveju nustatyti tikrąjį VIN cheminiais – fizikiniais metodais nėra galimybės patvirtina Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada 2006-08-18 Nr.6918;

12trečia, apeliantas mano, kad ši civilinė byla yra teisminga ne bendrosios kompetencijos teismui, o Kauno apygardos administraciniam teismui, nes iš esmės ginčijamas VĮ “Regitra“ Kauno filialo darbuotojų, kurie teikia viešąsias paslaugas (registruoja transporto priemones) atsisakymas įregistruoti transporto priemonę, įpareigojant ją įregistruoti. Kadangi atsakovas, t.y. VĮ “Regitra“ Kauno filialas neginčija ieškovo nuosavybės teisių į transporto priemonę, todėl nėra pagrindo manyti, jog ginčas kilęs iš civilinių teisinių santykių. (b.l. 61-66).

13Iš ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas tenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą skundžiamojoje dalyje. Neatžvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

17Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino nustatęs, jog ieškovas yra sąžiningas transporto priemonės įgijėjas. Faktą, jog minėtos transporto priemonės identifikacinis yra Nr. ( - ) , patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai- pirkimo dokumentai, iš kurių akivaizdu, kad UAB „Osviris" įgijo automobilį VW EUROVAN ,kurio VIN.Nr. ( - ) (b.l. 8-11,15), deklaracija (b.l. 16), bei 2006-06-16 Alytaus techninės apžiūros centro pažyma apie transporto priemonės perdirbimą Nr. E-114, kuriame nurodyta išvada, kad automobilis VW Eurovan, identifikavimo Nr. ( - ) , pagaminimo metai 20002m., atitinka pagrindinius reikalavimus kelių transporto priemonėms (b.l. 12). Nors Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2006-08-18 išvadoje Nr. 6918 nurodoma, jog automobilio VW EUROVAN, VIN: ( - ) yra pakeistas įvirinant pertvarą su esamu VIN (b.l. 29-30), tačiau nustatyta , jog tikrojo automobilio VIN cheminiais-fizikiniais metodais nustatyti nėra galimybės. Be to, Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2006 09 20 nutarime nurodyta , jog jokių ginčų dėl automobilio, spręstinų civilinio proceso tvarka nėra ir negali būti, nes neįmanoma nustatyti tikrojo VIN-o (b.l. 13). CPK 445 str. nustato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada , kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Ieškovui negalint kitokia tvarka gauti automobilio VW EUROVAN VIN patvirtinančius dokumentus, transporto priemonės registracijos tikslu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovo UAB „Osviris“ įsigyto automobilio VW Eurovan identifikavimo Nr. yra ( - ) .

19CK 4.39 str. nustato , kad nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo, o kilus abejonių dėl nuosavybės teisės apribojimo, visais atvejais laikoma, kad nuosavybės teisė neapribota. Ieškovas į minėtą automobilį nuosavybės teisę įgijo pagal sandorį (CK 4.47 str. 1p.). CK 4.98 str. nustato, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, todėl turi būti ginamos ieškovo kaip savininko teisės CK 1. 138 str. 1p.pagrindu. Ieškovui neįregistravus transporto priemonės, jis kaip savininkas, sąžiningas įgijėjas negali pilnai realizuoti savo teisių, todėl patenkino ieškovo reikalavimą pripažinti ieškovui teisę įregistruoti VĮ “Regitra“ transporto priemonę VW EUROVAN, kurios identifikacinis

20Nr. ( - ) (CK 1.138 str. 1p., 4.98 str., 4.39 str.2d., 4.253 str., 4.254, CPK 177,178 str.).

21Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, kad ši civilinė byla yra teisminga Kauno apygardos administraciniam teismui, nes ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė ir reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo teisinės registracijos tikslu. CPK 26 str. 2d. nustato, kad jeigu byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumą. Atsakovas savo atsiliepime nurodęs, jog ginčas turėtų būti sprendžiamas Kauno apygardos administraciniame teisme , nurodė konkrečias bylas, tačiau teismas nesiremia nurodytomis bylomis, kadangi tose bylose yra visiškai kitos bylos aplinkybės. Be to, Kauno m. VPK Santakos PK atliekant ikiteisminį tyrimą dėl automobilio VW EUROVAN yra priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą (b.l. 27). Atsakovas VĮ "Regitra" Kauno filialas neregistravo ieškovo transporto priemonės, vadovaujantis "Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių" (toliau Taisyklių) , patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 (2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 redakcija) 14.3. punkto nuostatomis. Šis norminis aktas numato kad neidentifikuotos transporto priemonės neregistruojamos. Tačiau minėtų Taisyklių 16 p. reglamentuoja transporto priemonių registravimą po teisėsaugos institucijų atlikto atitinkamo patikrinimo (tyrimo), todėl atsakovas šiuo atveju turėjo vadovautis Taisyklių 16.2p., kuris nustato, kad transporto priemonė gali būti registruojama tik po teisėsaugos institucijų atlikto atitinkamo patikrinimo (tyrimo), kai transporto priemonės identifikavimo žymenys turi taisymo, klastojimo požymių arba tokių žymenų iš viso nėra. Taip pat atsakovas turėjo vadovautis Taisyklių 67.1p. kuris nustato, kad transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė grąžinta jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo.

22Teisėjų kolegijos nuomone, teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

23Teisėjų kolegija visiškai sutinka su apelianto apeliacinio skundo argumentais, kuriais prašo panaikinti teismo sprendimą dėl materialinės teisės normų pažeidimo (CPK 330 str.) ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti, todėl teisėjų kolegija naikindama teismo sprendimą apeliacinio skundo argumenttų nebekartoja. Teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų – “Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių“ 16.2 p., 67.1 p. išaiškinimo ir taikymo, ir netaikymo paminėtų taisyklių 14.3 punkto reikalavimų.

24VĮ “Regitra“ Kauno filialo priimtas sprendimas neregistruoti neidentifikuotos transporto priemonės yra grindžiamas “Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių“, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr.260 (2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr.IV-268 redakcija) 14.3. punkto nuostatomis. Šis norminis aktas numato, kad neidentifikuotos transporto priemonės neregistruojamos.

25Ši nuostata taip pat yra išdėstyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2001 m. gegužės 7 d. sprendime administracinėje byloje Nr.I2-4-01 dėl norminio akto teisėtumo, kuriame nurodyta, kad “pagrindiniu automobilio identifikavimo požymiu yra pripažįstamas jo kėbulo numeris, kuris nurodomas transporto priemonės registracijos liudijime kaip identifikavimo numeris. Todėl transporto priemonės identifikaciniam numeriui neatitinkant nurodyto dokumentuose, esant pažeistam ar turint klastojimo požymių, bei po teisėsaugos patikrinimo nenustačius autentiško identifikacinio numerio, ir tokią transporto priemonę įregistravus, netenkama galimybės atskirti ją nuo kitų transporto priemonių, kurių kiti požymiai (tipas, markė, modelis, spalva, pagaminimo metai) sutampa. Esant tokiai situacijai nebūtų pasiekti automobilių registravimo tikslai, todėl darytina išvada, kad neidentifikuotų transporto priemonių registravimas neleistinas.

26Leidus įregistruoti neidentifikuotas transporto priemones, galėtų būti pažeista kitų asmenų nuosavybės teisių apsauga, kadangi tai apsunkintų vogtų automobilių paiešką ir savininkų nustatymą bei transporto priemonių grąžinimą jiems. Transporto priemonių su pakeistais ir nenustatytais autentiškais identifikaciniais numeriais registravimas drauge turėtų neigiamos įtakos nusikalstamumo mažinimui, kadangi sudarytų sąlygas vogtoms transporto priemonėms įteisinti. Toks registravimas taip pat apsunkintų padėtį, sprendžiant žalos, padarytos autoavarijos metu kitų asmenų turto, sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginimo klausimus, kadangi pasunkėtų dalyvavusių autoavarijose automobilių, o kartu jų valdytojų (kai žalą privalo atlyginti transporto priemonės, kaip padidinto pavojaus šaltinio, valdytojas) bei žalą padariusių asmenų nustatymas“.

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2001 m. gegužės 7 d. sprendimuadministracinėje byloje Nr.I2-4/2001 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1996 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.511 (2000 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr.170 redakcija) patvirtintų Transporto priemonių valstybinio registravimo taisyklių 21 punktą (dabar atitinka Taisyklių 14.3 p.), pripažino teisėtu, neprieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. ir 1964 m. Civilinio kodekso 96 str. 1 d. nuostatoms.

28Be to, pažymėtina, kad, 2006-07-25 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro specialistas V. R. davė išvadą, kad pateikto tyrimui JAV transporto priemonės nuosavybės dokumento Nr.89662524 blankas neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų, t.y. pateikto tyrimui JAV transporto priemonės nuosavybės dokumento Nr.896625 24 blankas yra netikras. Blankas pagamintas poligrafiniu ofsetinės spaudos būdu. Pirminio turinio rekvizitų pakeitimo požymių neaptikta (b.l. 31), o iš pardavimo kvito matyti, kad automobilis pripažintas avarijoje visiškai sugadintu automobiliu (b.l. 8). Pagal paminėtų Taisyklių 14.4 p. surinktos iš transporto priemonių atsarginių dalių ir agregatų, transporto priemonės neregistruojamos.

29Teisėjų kolegija šiuo aspektu teismo sprendimo pagrįstumo neanalizuoja CPK 320 str. pagrindu.

30Ieškovo argumentas, kad jis, sąžiningas įgijėjas, negali kitokiu būdu savo pažeistą teisę naudotis automobiliu ginti kitais įstatymų nustatytais būdais, nepagrįstas ir atmestinas. Ieškovas gali ginčyti sandorį, kuriuo įgytas automobilis CK 1.91 str. ar kitais pagrindais. Patenkinus tokį ieškinį, jam būtų grąžinta visa, ką yra perdavęs pagal sandorį antrajai šaliai.

31Apelianto prašymas panaikinus teismo sprendimą, bylą pagal teismingumą perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui atmestinas, nes administraciniai teismai nenagrinėja bylų dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas išnagrinėjęs bylą nepažeidė bylos rūšinio teismingumo taisyklių (CPK 329 str. 2 d. 6 p.).

32Dėl virš nurodytų argumentų apeliacinis skundas tenkintinas, teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

34apeliacinį skundą patenkinti.

35Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 04 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškovo UAB “Osviris“ ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas UAB “Osviris“ patikslintu ieškiniu prašė nustatyti juridinę... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė ir ieškovo atstovė paaiškino, kad 2006-09-20... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. balandžio 04 d. sprendimu patenkino... 6. Teisinės registracijos tikslu nustatė juridinę reikšmę turinį faktą, kad... 7. VW EUROVAN identifikavimo Nr. yra ( - ) ir pripažino ieškovui UAB... 8. Atsakovas VĮ “Regitra“ Kauno filialas, apeliaciniu skundu prašo... 9. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad:... 10. pirma, teismas neteisingai traktavo “Kelių transporto priemonių... 11. antra, teismas neteisingai traktavo taisyklių 67.1 p., kuris nustato, kad... 12. trečia, apeliantas mano, kad ši civilinė byla yra teisminga ne bendrosios... 13. Iš ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 16. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 17. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 18. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino nustatęs, jog ieškovas yra... 19. CK 4.39 str. nustato , kad nuosavybės teisė gali būti apribota paties... 20. Nr. ( - ) (CK 1.138 str. 1p., 4.98 str., 4.39 str.2d., 4.253 str., 4.254, CPK... 21. Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, kad ši civilinė byla... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.... 23. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su apelianto apeliacinio skundo... 24. VĮ “Regitra“ Kauno filialo priimtas sprendimas neregistruoti... 25. Ši nuostata taip pat yra išdėstyta Lietuvos vyriausiojo administracinio... 26. Leidus įregistruoti neidentifikuotas transporto priemones, galėtų būti... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2001 m.... 28. Be to, pažymėtina, kad, 2006-07-25 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų... 29. Teisėjų kolegija šiuo aspektu teismo sprendimo pagrįstumo neanalizuoja CPK... 30. Ieškovo argumentas, kad jis, sąžiningas įgijėjas, negali kitokiu būdu... 31. Apelianto prašymas panaikinus teismo sprendimą, bylą pagal teismingumą... 32. Dėl virš nurodytų argumentų apeliacinis skundas tenkintinas, teismo... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 34. apeliacinį skundą patenkinti.... 35. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 04 d. sprendimą...