Byla 2-1116-124/2012
Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo byloje

1Šiaulių apygardos teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Ignei Maslovienei, dalyvaujant kreditoriaus atstovei J. S., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Restrus“ pareiškimą dėl UAB „Šiaulių vandenys“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo byloje ir

Nustatė

2kad restruktūrizuojamos UAB „Žemda“ administratorius kreipėsi į teismą , ginčydamas UAB „Šiaulių vandenys“ kreditorinį reikalavimą 646 631,86 Lt sumai dėl delspinigių pagal 2010 kovo 23 d. rangos sutartį Nr.2010-03-23/1 .

3Bylos nagrinėjimo metu dalyvaujantys byloje asmenys sudarė taikos sutartį, kurią kreditoriaus atstovė prašo patvirtinti ir bylą nutraukti.

4Kiti byloje dalyvaujantys asmenys neatvyko, apie posėdį jiems žinoma, taikos sutartyje prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

5Prašymas tenkintinas. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje.Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra vykdomasis dokumentas, taip pat nuo teismo patvirtintos taikos sutarties įsigaliojimo ši civilinė byla yra nutraukiama ir civilinės bylos šalys negalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Kreditoriaus atstovė teismo posėdyje nurodė, kad taikos sutartis sudaryta gera valia, tai nurodyta ir sutartyje. Iš bylos duomenų matyti, kad taikos sutartį pasirašė šalių atstovai, kurie yra įgalioti atlikti šiuos procesinius veiksmus. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės, apie ką šalys nurodė taikos sutartyje (CPK 140 str., 293-294 str.).Taip pat šalims yra žinoma, kad pagal LR CK 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią.

6Teismo nuomone, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka šalių interesus, šalys patvirtino, kad taikos sutartį sudarė gera valia,jos yra atstovaujamos profesionalių teisininkų, todėl sutartis yra priimtina, tvirtintina, o byla nutrauktina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.,293 str.1d.5p.). Šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str:

Nutarė

8Patvirtinti taikos sutartį tarp RUAB „Žemda“, atstovaujamos restruktūrizavimo administratoriaus , ir UAB „Šiaulių vandenys“ tokio turinio :

  1. 9Šia Sutartimi Šalys nustato sąlygas, kuriomis remdamosi susitaria ir išsprendžia Šalių reikalavimų, pareikštus restruktūrizavimo civilinėje byloje Nr. B2-583-124/2012, ir kitų su šios civilinės bylos nagrinėjimu susijusių (buvusių ir esamų) reikalavimų išsprendimo bei išlaidų atlyginimo klausimą ir prašo civilinę bylą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo nutraukti.

  2. Kreditorius atsisako RUAB „Žemda" pareikšto kreditorinio reikalavimo: 646 631,86 Lt (šešių šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio litų, 86 ei) delspinigių, paskaičiuotų pagal 2010 m. kovo 23 d. statybos rangos sutartį Nr. 2010-03-23/1.
  3. Pareiškėjas atsisako 212 464,57 Lt (dviejų šimtų dvylikos tūkstančių keturių šimtų Šešiasdešimt keturių tūkstančių litų.,57 ct) įsiskolinimo, remiantis Pareiškėjo Kreditoriui išrašyta 2012 m. gruodžio 5 d. kreditine sąskaita Nr. K-407.
  4. Šalys susitaria, jog kiekvienos iš Šalių turėtos ir/arba faktiškai patirtos bylinėjimosi išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis advokato pagalbai apmokėti) yra padengiamos kiekvienos iš tokias išlaidas faktiškai patyrusių Šalių ir jokių reikalavimų dėl šių išlaidų padengimo Šalys viena kitai neturi (t. y. tokios išlaidos nėra paskirstyrinos tarp Šalių). Taip pat Šalys susitaria, kad nereikalaus iš viena kitos atlyginti ir jokių kitų bet kurios iš Šalių patirtų ir/ar patirtinų bylinėjimosi išlaidų.
  5. Šalys susitaria, kad Pareiškėjas atlygins teismo priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.
  6. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra visoms Šalims priimtinas kompromisinis susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 5 p.).
7.Šalys nurodo, kad ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla būtų nutraukta. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.

10Nutraukti civilinę bylą Nr.2-1116-124/2012 pagal RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Restrus“ pareiškimą dėl UAB „Šiaulių vandenys“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo byloje

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai