Byla 2-173-267/2010
Dėl skolos priteisimo

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Danute Burbuliene, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB DnB NORD lizingas atstovui advokatui Nedui Šilaikai, atsakovui G. C., atsakovu UAB „AGV Transport“ ir G. C. atstovei advokatei Jolantai Grigaliunienei, atsakoves A. C. atstovui advokatui Rolandui Tamašauskui, treciojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ atstovei advokatei Gintarei Raišutienei, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB DnB NORD lizingas ieškini atsakovams UAB „AGV Transport“, G. C., A. C., treciajam asmeniui UAB DK „PZU Lietuva“ del skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :

3Ieškovas UAB DnB NORD lizingas kreipesi i teisma prašydamas priteisti solidariai iš UAB „AGV Transport“, G. C. ir A. C. 582519,95 Lt skola, 6 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad tarp ieškovo UAB DnB NORD lizingas bei A. C. ir partneriu KUB, kuri buvo reorganizuota i UAB „AGV Transport“ (toliau tekste – UAB „AGV Transport“) 2007-05-17 buvo sudaryta Lizingo sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas (lizingo davejas) isigijo nuosavybes teise pagal 2007-05-22 pirkimo – pardavimo sutarti Nr. ( - ) lizingo objekta – du sunkvežimius ( - ) (identifikavimo numeriai ( - ) ir ( - )), ir suteike teise atsakovui UAB „AGV Transport“ (lizingo gavejui), lizingo termino metu minetus sunkvežimius valdyti ir naudoti, o UAB „AGV Transport“ isipareigojo moketi lizingo mokejimus, nustatytus mokejimu grafike.

4Isipareigojimu pagal lizingo sutarti ivykdymo užtikrinimui 2007-05-17 buvo sudarytos laidavimo sutartys tarp ieškovo UAB DnB NORD lizingas ir laiduotojo G. C. bei laiduotojos A. C. (Nr. ( - ) Nr. ( - )) Laidavimo sutarciu 2.1 punktais laiduotojai isipareigojo kaip solidarieji skolininkai ivykdyti prievoles pagal lizingo sutarti, tuo atveju, jei UAB „AGV Transport“ neivykdys visu ar dalies prievoliu pagal lizingo sutarti Nr. ( - ).

5Atsakovas sutartimi prisiimtus isipareigojimus vykde netinkamai, t.y. nemokejo lizingo mokejimu pagal mokejimu grafika. Todel atsakovams buvo pateikta 2008-08-08 pretenzija, raginant iki 2008-08-21 padengti susidariusi isiskolinima. Atsakovams skolos negražinus, 2008-10-24 pranešimu Nr. 1130 del lizingo sutarciu nutraukimo ieškovas vienašališkai nutrauke 2007-05-17 lizingo sutarti Nr. ( - ).

6Nutraukus lizingo sutarti UAB „AGV Transport“ turejo pareiga gražinti ieškovui lizingo objektus, taciau to nepadare. Ieškovo žiniomis, lizingo objektai – sunkvežimiai ( - ), identifikaciniai Nr. ( - ) ir ( - )) galimai neteisetai perregistruoti ( - ) ir valdomi nenustatytu asmenu, del ko kreiptasi i Vilniaus r. policijos komisariata. Kadangi UAB „AGV Transport“ lizingo objektu pagal pareikalavima nesugražino, ieškovas praše priteisti iš atsakovu likusia neapmoketa lizingo objekto, t.y. sunkvežimiu verte pagal Lizingo sutarti Nr. ( - ), kuri sudaro 582 519,95 Lt. (b. l. 1 – 3 t. 1).

7Teismui pateiktame procesiniame dokumente dublike ieškovas praše ieškini tenkinti, akcentavo aplinkybes, susijusias su imoku pagal lizingo sutarti terminu pažeidimu, pateike tai patvirtinancia buhalterine pažyma ir nurode, kad G. C. 2008-10-06 išrašytas ir neapmoketas paprastasis vekselis 317539,12 Lt sumai, negali buti vertinamas kaip tinkamas prievoles pagal Lizingo sutarti ivykdymas. Taip pat ieškovas nurode, kad lizingo objekto dingimo faktas neatleidžia lizingo gavejo nuo prievoliu pagal lizingo sutarti vykdymo (b. l. 97 – 98, 99 – 102 t. 1).

8Teismui pateiktame 2009-07-22 rašytiniame paaiškinime ieškovas atkreipe demesi, kad G. C. pats praše nutraukti Lizingo sutarti, o vekselio suma – tai pradelstu isiskolinimu suma vekselio išrašymo dienai – 2008-10-06. Ieškovas akcentavo tai, kad ieškiniu prašoma priteisti 582519,95 Lt likusi neapmoketa lizingo objekto verte pagal Lizingo sutarti, o ne pradelsti mokejimai pagal grafika. Kartu su paaiškinimais ieškovas pateike lizingo gavejo isiskolinimu paskaiciavima ir mokejimu išklotine (b. l. 1 – 4, 22 – 47 t. 2).

9Nagrinejant byla iš esmes ieškovo atstovas advokatas Nedas Šilaika palaike byloje pareikšta ieškini ir praše ji tenkinti. Nurode, kad po pranešimo apie sutarties nutraukima išsiuntimo atsakovai nevykde mokejimu ir sutarties nutraukimo negincijo. Todel sutarties nutraukimas isigaliojo. Draudimo išmoku ieškovas negavo, todel lizingo davejas turi teise išsiieškoti iš atsakovu nesumoketa negražinto po sutarties nutraukimo lizingo objekto kaina.

10Atsakovai UAB „AGV Transport“, G. C. ir A. C. atsiliepimu i pareikšta ieškini nesutinka su ieškiniu ir prašo ji atmesti. Nurodo, kad UAB „AGV Transport“ su ieškovu sudare Lizingo sutarti del dvieju krovininiu automobiliu (sunkvežimiu) ( - ) lizingo, o G. C. ir A. C. pagal laidavimo sutartis, kuriomis ieškini grindžia ieškovas, laidavo už atsakova UAB „AGV Transport“ (lizingo gaveja), garantuodami prievoles ivykdyma tuo atveju, jeigu jos neivykdys arba netinkamai ivykdys lizingo gavejas.

11Atsakovai mano, kad lizingo gavejas tinkamai vykde pareiga moketi lizingo imokas, todel ieškovui nebuvo teisinio pagrindo vienašališkai prieš termina nutraukti tarp šaliu sudarytas lizingo sutartis, tarp ju ir šioje byloje nagrinejama 2007-05-17 lizingo sutarti Nr. ( - ).

12Taip pat nurodo, kad ieškovas nepateike jokiu duomenu ir irodymu apie tai, kiek lizingo imoku pagal konkrecia šioje byloje nagrinejama 2007-05-17 Lizingo sutarti sumokejo atsakovai, kokiais terminais jos buvo sumoketos, kiek ir kokiais terminais atsakovai velavo sumoketi. Tai pat ieškovas nepateike jokiu duomenu ir dokumentu apie tai, kad pretenzija buvo siunciama kitiems atsakovams: UAB „AGV Transport“ ir G. C..

13Be to, 2007-10-06 atsakovas – laiduotojas G. C. išdave ieškovui 317539,12 Lt paprastaji neprotestuotina vekseli, kuri ieškovas privalejo pateikti, o atsakovas G. C. privalejo apmoketi 2008-10-30. Ši vekselio suma, padenge visus isiskolinimus pagal vekselio išrašymo diena buvusias atsakovo UAB „AGV Transport“ skolas lizingo sutarciu pagrindu, iskaitant ir galimas netesybas. Ieškovas, nepateikes vekselio apmoketi atsakovui G. C., kreipesi i notara del vykdomojo irašo išdavimo, ji gavo ir kreipesi i antstolio R. K. kontora del vykdomojo dokumento administravimo. Tai, kad vekselis buvo išrašytas, dengiant isiskolinimus pagal šioje byloje nagrinejama Lizingo sutarti patvirtina ir tas faktas, kad ieškovas, kreipdamasis i antstoli del vykdomojo irašo administravimo, nurode, jog A. C. yra laidavusi už skolininko (UAB „AGV Transport“) prievoles. Lietuvos Respublikos CK 6.36 str. 2 d. nustatyta, jog pinigines prievoles gali buti istatymu nustatyta tvarka apmokamos vekseliais, todel atsakovai mano, kad jie savo prievoles pagal šioje byloje nagrinejama Laidavimo sutarti ir kitas tarp šaliu sudarytas laidavimo sutartis ivykde tinkamai ir ieškovas tai pripažino, nes pateike dokumentus išieškojimui pagal vekseli vykdyti (nors ir ne vekselio davejui, bet notarui vykdomojo irašo išdavimui, o po to pradejo priverstinio išieškojimo pagal vykdomaji iraša procesa).

14Atsakovu nuomone, ieškovas nepagristai nutrauke Lizingo sutarti 10.5 p. „c“ papunkcio pagrindu, o prie ieškinio pridetos Lizingo sutarties tekstas patvirtina, kad ieškovas pažeide ir kitas sutarties salygas, taigi, visiškai neturejo teises reikalauti atsakovu sumoketi lizingo imokas (b. l. 56 – 61 t. 1).

15Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovai patvirtino savo atsiliepime išdestytus argumentus ir motyvus, nurodydami, kad ju nepaneigia ieškovo dublikas (b. l. 140 – 143 t. 1).

16Teismo posedyje atsakovas G. C., jo ir UAB „AGV Transport“ atstove advokate Jolanta Grigaliuniene ir A. C. atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas praše ieškini atmesti. G. C. nurode, kad sutartis buvo nutraukta neteisetai ir tai sutrukde jam ieškoti automobiliu. G. C. ir UAB „AGV Transport“ atstove praše byloje pareikšto priešieškinio, kuri teismas atsisake priimti, argumentus vertinti kaip atsakovu pateiktus atsikirtimus i pareikšta ieškini ir pripažinti sutarties nutraukima neteisetu, akcentavo, kad vekselis yra vertybinis popierius, o vekselio suma viršijo isiskolinimo pagal Lizingo sutarti suma.

17Atsakoves A. C. atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas nurode, kad 2008-10-24 pretenzijoje bankas nurode skolos dydi, bei delspinigius, o 2008-10-06 prieme vekseli. Tokiu budu buvo atsiskaityta. Todel mano, kad sutarciu nutraukimas buvo neteisetas ieškovas negali pakartotinai reikalauti iš atsakoves tos pacios sumos.

18Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu i ieškovo UAB DnB NORD lizingas ieškini prašo ieškini atmesti kaip nepagrista ir priteisti turetas bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad ginco sutarti ieškovas nutrauke nepagristai, nes pagal Lizingo sutarties 5.6 p. , lizingo objektui dingus, lizingo davejas nuo kito menesio po šiu aplinkybiu paaiškejimo sustabdo saskaitu išrašyma pagal Lizingo sutarti tol kol bus baigtas draudiminio ivykio tyrimas, o ieškovas šios salygos nesilaike ir nepagristai vienašališkai nutrauke lizingo sutarti. Be to, byloje nustatyta, kad atsakovas G. C., dengiant isiskolinimus pagal lizingo sutarti išdave ieškovui 317539,12 Lt paprastaji neprotestuotina vekseli ir tai yra tinkamas pinigines prievoles ivykdymas. Atsiliepime tretysis asmuo nurode, kad su draudeju UAB „AGV Transport“ buvo sudaryta transporto priemoniu draudimo sutartis PZULT Nr. ( - ) del ieškinyje nurodomu transporto priemoniu (lizingo objektu) draudimo. 2008-10-17 draudejas UAB „AGV Transport“ praneše draudikui UAB DK „PZU Lietuva“ jog dingo apdraustos transporto priemones. Žalos bylos administravimo metu buvo konstatuota, kad draudejas netinkamai vykde Draudimo taisyklese numatytas pareigas. Kartu su atsiliepimu tretysis asmuo teismui pateike žalos bylos del apdraustu lizinguojamu vilkiku dingimo dokumentu nuorašus (b. l. 110 – 217 t. 2).

192010-08-12 tretysis asmuo pateike teismui papildomus dokumentus, susijusius su Šiauliu apskrities VPK Nusikaltimu tyrimo biuro Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriuje atliekamu ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje Nr.57-1-1831-08 del turto iššvaistymo pagal LR BK 184 str. 2 d. 4d., kuriame yra duomenys, kad G. C. pareikšti itarimai del turto iššvaistymo (b. l. 1 – 34 t. 4).

20Nagrinejant byla iš esmes treciojo asmens atstove praše ieškini atmesti, nes ieškovas savo reikalavima patenkino gaves vekseli. Nurode, kad draudikas tyrima baige 2009-01-20 ir išsiunte pranešimus, kad draudimo išmoka nebus mokama, nes ivykio faktines aplinkybes atitinka nedraudimini ivyki. Šio sprendimo draudejas – UAB „AGV Transport“ neskunde. Atstove patvirtino, kad draudikas palaiko savo atsisakyma nemoketi draudimo išmokos. Praše priteisti iš treciojo asmens – A. C. bylinejimosi išlaidas.

21Ieškinys tenkintinas visiškai.

22Faktines bylos aplinkybes.

23Byloje nera ginco, kad šalis atitinkamai sieja sutartiniai santykiai, atsirade iš penkiu lizingo sutarciu (( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), kuriu Nr. ( - ), Nr. ( - ) Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (b. l. 1 – 13 t. 2).

24Nagrinejamoje byloje gincas kilo del ieškovo UAB DnB NORD lizingas ir atsakovo UAB „AGV Transport“ 2007-05-17 sudarytos lizingo sutarties Nr. ( - ), pagal kuria ieškovas isipareigojo isigyti nuosavybes teise du sunkvežimius ( - ), kuriu bendra verte 750293,44 Lt iš pardavejo UAB „Adampolis“ ir perduoti juos lizingo gavejui – atsakovui UAB „AGV Transport“, valdyti už užmokesti, vykdymo.

25Lizingo gavejo isipareigojimai papildomai buvo užtikrinti bendraatsakoviu šioje byloje G. C. ir A. C. laidavimu, pasirašant 2007-05-17 laidavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (b. l. 4 – 20 t. 1).

26Ieškovas 2007-05-22 nupirko iš Lizingo gavejo pasirinkto pardavejo UAB „Adampolis“ minetus sunkvežimius ir perdave lizingo gavejui. Šia aplinkybe patvirtina teismui pateikti dokumentai, t. y. 2007-05-22 pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ), pirkimo pardavimo objekto specifikacija, perdavimo naudotis aktas (b. l. 21 – 27 t.1).

27Atsakovas UAB „AGV Transport“, vykdydamas Lizingo sutartimi prisiimtus isipareigojimus (Lizingo sutarties 2.4.2., 5.1. ir 5.2. punktai), su draudimo imone UAB „PZU Lietuva“ sudare transporto priemoniu draudimo sutarti PZULT Nr. ( - ) del lizingo objektu draudimo (b. l. 129 – 131 t. 2).

282008-08-08 ieškovas pateike pretenzija A. C. ir UAB „AGV Transport“ del 197042,38 Lt pradelstu mokejimu, delspinigiu pagal penkias ginco šaliu sudarytas Lizingo sutartis sumokejimo (b. l. 28 t. 1).

292008-10-06 atsakovas G. C. išdave ieškovui 317539,12 Lt sumai paprastaji neprotestuotina vekseli isiskolinimui pagal visas ginco šaliu sudarytas lizingo sutartis padengti. Vekseli privalejo apmoketi 2008-10-30. G. C. nustatytu terminu vekselio neapmokejo. Todel ieškovas kreipesi i notara del vykdomojo irašo išdavimo, ji gavo ir 2008-12-01 kreipesi i antstolio kontora del vykdomojo dokumento administravimo (b. l. 62 – 64 t.1).

30Tarp šaliu nera ginco, kad vekselis jame nurodytu terminu ir bylos nagrinejimo dienai neapmoketas.

31Byloje nustatyta, kad lizingo gavejas UAB „AGV Transport“, pažeide Lizingo sutarties 4.7. p. ir draudimo sutarties (transporto priemoniu draudimo taisykliu Nr.049 6.2.2.1. – 6.2.2.7 punktai) nuostatas, nes savavališkai 2008-05-21 nuomos sutarties pagrindu lizingo objekta – sunkvežimius perdave laikinam valdymui ir naudojimui už užmokesti Rusijos gamybinei komercinei firmai „Grifon“.

322008 metu spalio 1 d. sunkvežimiai buvo pavogti (b. l. 203 – 204 t. 2).

33Atsakovas UAB „AGV Transport“ direktorius G. C. tik 2008-10-14 raštu informavo ieškova apie sunkvežimiu vagyste, o 2008-10-17 raštu buvo informuotas draudikas (b. l. 85 t.1, b. l. 140 t. 2).

34Tretysis asmuo Draudimo kompanija UAB DK „PZU Lietuva“, atlikusi tyrima, ivyki pripažino nedraudiminiu ir 2009-01-20 atsisake išmoketi draudimo išmoka (b. l. 129 – 213, 178,179, 191 – 192 t. 2).

35Del vagystes pradetas ikiteisminis tyrimas, 2010-02-04 atsakovui G. C. pareikšti itarimai del turto iššvaistymo pagal LR BK 184 str. 2 d. 4 d. (b. l. 30 t. 1, b. l. 165 – 167, 175 – 177 t. 2, b. l. 13 – 24, 106 – 107, 129 – 213 t. 3, b. l. 4 – 7 t. 4).

362008-10-24 raštu Nr.1130 ieškovas informavo atsakova UAB „AGV Transport“ apie lizingo sutarciu nutraukima ir pareikalavo gražinti lizingo objektus. Sutarties nutraukimo priežastimi nurode Lizingo sutarties 10.5 p. „c“ papunkti, susijusi su isiskolinimais ir pradelstais lizingo mokejimais pagal mokejimu grafika (b. l. 29 t. 1).

37Sutarti nutraukes ieškovas UAB DnB NORD lizingas 2009-02-09 iškele byla teisme prašydamas priteisti solidariai iš UAB „AGV Transport“, G. C. ir A. C. likusia neapmoketa lizingo objekto verte pagal Lizingo sutarti – 582519,95 Lt ir 6 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

38Byloje nera ginco, kad tarp šaliu susikloste lizingo ir laidavimo sutarciu teisiniai santykiai ir ieškovas savo sutartine prievole – nupirkti lizingo daikta ir ji perduoti lizingo gavejui – ivykde (CK 6.567 str. – 6.574 str.). Taciau šalys nesutaria del lizingo gavejo ir laiduotoju prisiimtu sutartiniu isipareigojimu ivykdymo, lizingo sutarties nutraukimo teisetumo ir ieškovo reikalavimo sumoketi 582519,95 Lt likusios neapmoketos lizingo objekto vertes pagristumo.

39Ieškovas mokejimu grafiko pažeidimus ir lizingo imoku isiskolinima vertina kaip esmini sutarties pažeidima, o atsakovai tvirtina, kad lizingo gavejas tinkamai vykde sutartine prievole – moketi lizingo imokas nustatytu grafiku, nes, vadovaujantis CK 6.36 str. 2 d. nuostatomis, G. C. išduotas vekselis yra tinkamas pinigines prievoles ivykdymas.

40Irodymu vertinimas ir teisiniai argumentai.

41Teismas pasisako del visu ieškinyje išdestytu reikalavimu ir atsakovu pateiktu atsikirtimu (tame tarpe ir priešieškinyje, kuris atsakovu atstoves prašymu vertinamas kaip procesinis dokumentas (CPK 42 str. 1 d.), pagrindžiantis atsikirtimus i pareikšta ieškini) pagristumo.

42Del sutartiniu prievoliu tinkamo vykdymo ir sutarties Nr. ( - ) nutraukimo.

43Atsakovai nesutinka su byloje pareikštu ieškiniu, nurodydami, kad 2008-10-24 pretenzijoje UAB DnB NORD lizingas nurode skolos dydi, bei delspinigius, o 2008-10-06 prieme G. C. išrašyta vekseli del 317539,12 Lt skolos apmokejimo. Tokiu budu ieškovas, atsakovu teigimu, savo reikalavima patenkino gaves vekseli. Su tokia atsakovu pozicija negalima sutikti, nes ji prieštarauja faktinems bylos aplinkybems ir neatitinka atsiskaitymu pagal Lizingo sutartis ir isipareigojimu pagal vekseli vykdymo teisinio reglamentavimo bei Lietuvos Aukšciausiojo teismo formuojamos teismines praktikos šios kategorijos bylose.

44Pagal Lietuvoje nustatyta teisini reglamentavima vekselis yra vertybinis popierius ir civiliniu teisiu objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekseliu išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokejimo, reikalavimu, atsirandanciu pagal vekseli, pareiškimo ir patenkinimo tvarka bei isipareigojusiu pagal vekseli asmenu santykius reglamentuoja IPVI. Vekseliu išrašymas, iforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. rugsejo 13 nutarimu Nr.987 patvirtintose Vekseliu naudojimo taisyklese. Vekselis, kaip vertybinis popierius, istatyme apibrežiamas kaip dokumentas, kuriuo ji išrašantis asmuo be išlygu isipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumoketi tam tikra pinigu suma vekselyje nurodytam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., IPVI 2 str. 1 d.).

45Lietuvos Aukšciausiasis teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojancias teises normas, formuoja praktika ta linkme, kad nebutu pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisine esme, pagal kuria vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teiseto jo turetojo besalygiška, nepriklausancia nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teise i vekselyje nurodyta pinigu suma, ir kartu itvirtinantis besalygiška skolininko pagal vekseli pareiga sumoketi šia suma teisetam vekselio turetojui. Vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris. Šiuo sandoriu sukuriamas naujas civiliniu teisiu objektas – vertybinis popierius, kuriame itvirtinta nauja prievole dalyvauja civilineje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievole, iš esmes teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio, kurio pagrindu ji buvo sukurta. Tai reiškia, kad skolininkas, išduodamas vekseli, sukuria kreditoriaus naudai jau visiškai kita, negu jo isipareigojimas pagal tam tikra teisini santyki (nagrinejamu atveju lizingo sutarti), del kurio išduodamas vekselis, prievole – prievole pagal vekseli (Lietuvos Aukšciausiojo teismo 2007-10-01 nutartis civilineje byloje Nr. 3K7-216/2007, Lietuvos Aukšciausiojo teismo 2010-07-02 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-314/2010 ).

46Todel galima teigti, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas, patvirtinantis nepriklausancia nuo jokiu juridiniu faktu (ivykiu ar veiksmu) teiseto vekselio turetojo turtine teise, t. y. reikalavimo teise i jame nurodyta pinigu suma, o ne tinkama pinigines skolininko prievoles kreditoriui ivykdyma irodantis dokumentas, kaip teigia atsakovai.

47Iš nagrinejamos bylos duomenu akivaizdu, kad 2008-10-06 G. C. vekselis išrašytas lizingo teisiniu santykiu pagrindu (pagal penkias ginco šaliu pasirašytas lizingo sutartis) iki Lizingo sutarties nutraukimo 317539,12 Lt pradelstiems Lizingo sutarciu mokejimams padengti (b. l. 28, 29, 64 t. 1). Jame nurodyta, kad jis turi buti apmoketas 2008-10-30. Vekselis nustatytu terminu nebuvo apmoketas (b. l. 62 – 64 t. 2). Šalys pripažista, kad ir bylos nagrinejimo metu vekselis taip pat neapmoketas. Todel nagrinejamu atveju vekselio išdavimas negali buti vertinamas kaip tinkamas prievoles ivykdymas CK 6.65 str. prasme, o atsakovu atsikirtimai, susije su CK 6.36 str. 2 d. nuostatu taikymu atmestini kaip teisiškai nepagristi.

48Ieškovas sutarties Nr. ( - ) nutraukima grindžia Lizingo sutarties bendrosios dalies 10.5 punkto „c“ papunkcio nuostata, 2009-03-24 buhalterine pažyma apie atsakovui UAB „AGV Transport“ išrašytu saskaitu ir gautu mokejimu suvestine pagal sutarti Nr. ( - ) (b. l. 99 -102 t. 1, b. l. 43 – 46 t. 2). Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog skolininko kalte yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), o skolininko pareiga saugoti prievoles ivykdyma pagrindžiancius dokumentus itvirtinta istatyme (CK 6.65 str.). Todel atsakovu teiginiai, susije su ieškovo pareiga pateikti irodymus, susijusius su atsakovo atliktais mokejimais pagal Lizingo sutarti, atmestini kaip visiškai nepagristi. Juolab, kad paties atsakovo pateikti irodymai – UAB AGV Transport saskaitu išrašai ir kreditines saskaitos fakturos pagrindžia ieškovo teiginius, jog mokejimai pagal Lizingo sutarti buvo atliekami pažeidžiant mokejimu grafikuose nustatytus terminus (b. l. 19, 65 – 87 t. 1).

49CK 6.217 straipsnio 1 dalyje ir 6.574 str. itvirtinta Lizingo davejo teise nutraukti sutarti vienašališkai tuo atveju, kai lizingo davejas pažeidžia šaliu sudaryta sutarti iš esmes. Tokiais atvejais sutarti istatyme leidžiama nutraukti nesikreipiant i teisma. Istatyme nustatyti tik sutarties nutraukimo kriterijai (CK 6.217 straipsnio 2 dalis). Ar sutartis pažeista, yra fakto klausimas, kuri, kilus gincui, vadovaudamasis istatyme nustatytais kriterijais, gali nustatyti tik teismas. Tuo atveju, kai yra gincijamas sutarties nutraukimo pagristumas, šalis turi irodyti, kad sutarties pažeidimas nebuvo esminis, todel nukentejusi šalis neturejo teises jos nutraukti. Tuo tarpu, nagrinejamoje byloje atsakovai, 2008-10-24 sužinoje apie sutarties nutraukima, teismine tvarka nutraukimo pagristumo negincijo ir jokiu mokejimu pagal lizingo sutarti nevykde. Tik po to, kai 2009-02-05 ieškovas, lizingo davejas, pareiške ieškini del 582519,95 Lt priteisimo, atsakovai (lizingo gavejas ir laiduotojai) pateike teismui atsikirtimus, kad sutartis nutraukta nepagristai. Dar veliau, beveik po metu, 2009-08-18, teismui buvo pateiktas žyminiu mokesciu neapmoketas priešieškinis del lizingo sutarciu nutraukimo pripažinimo neteisetu (b. l. 52 – 59 t. 2). Teismui atsisakius priimti priešieškini atsakovu atstove praše ši dokumenta vertinti kaip ginco šalies atsikirtimus i pareikšta ieškini.

50Toks atsakovu elgesys, teismo vertinamas kaip pažeidžiantis istatyme nustatytas irodinejimo naštos paskirstymo taisykles (CK 217 str. 2d.) ir neatitinkantis LR CK 1.5 straipsnyje itvirtintu bendruju teisingumo, protingumo ir sažiningumo principu (CK 217 str. 2d.).

51Teismas, spresdamas tarp šaliu kilusi ginca, ivertina aplinkybe, kad ginco sutartis po jos nutraukimo nebuvo vykdoma. Atsakovas G. C. 2010-11-24 teismo posedžio metu patvirtino, kad sutartiniai teisiniai lizingo santykiai pagal ginco sutarti tarp šaliu pasibaige, kai buvo pagrobti sunkvežimiai ir ieškovas informavo apie sutarties nutraukima.

52Apibendrinant galima teigti, jog nagrinejamu atveju ginco šalys išreiške savo valia, kai 2008 metu spalio 24d., paaiškejus faktui, kad lizingo gavejas prarado automobilius, nutrauke ginco sutarties vykdyma. Bylos medžiaga leidžia teismui spresti, kad ginco sutartis yra pasibaigusi jos nutraukimu ir tai neprieštarauja CK 6.154 straipsnio 1 dalies, 6.156 straipsnio ir 6.574 straipsnio nuostatoms, bei Lizingo sutarties X skyriaus nuostatoms, nes yra prarastas lizingo sutarties objektas ir ivykdyti šaliu sudaryta lizingo sutarti (lizingo gavejui net ir sumokejus visus lizingo mokejimus, nera galimybes perduoti jam nuosavybes teises i lizingo objekta pagal Sutarties 10.1. p.).

53Visiškai teisus yra ieškovas, nurodes, jog byloje pakanka irodymu, patvirtinanciu, jog atsakovas pažeide Lizingo sutarties 3.2 punkte nustatytus mokejimu terminus ir ieškovas turejo teisini pagrinda vienašališkai nutraukti sutarti (Sutarties 10.5 p.). Mokejimo terminu pažeidimo fakta patvirtina ieškovo teismui pateikta išrašytu saskaitu ir gautu mokejimu suvestine pagal sutarti ( - ) (b. l. 43 – 46 t. 2). Vekselio išrašymo faktas, teismo vertinimu, taip pat patvirtina aplinkybe, kad 2008 metu spalio menesio šešta diena atsakovas UAB „AGV Transport“ turejo skoliniu isipareigojimu pagal Lizingo sutarti ieškovui, o tai reiškia, kad velavo sumoketi lizingo mokejimus pagal grafika, t. y. esminiai pažeide sutarti (b. l. 64 t. 1). Be to, nagrinejamu atveju aktualu yra tai, kad laiduotojo G. C. sutarties vykdymo metu išduotas vekselis nera susijes su atsakovu sutartine prievole sumoketi lizingo davejui neapmoketa dingusio lizingo objekto verte.

54Net ir pripažinus fakta, kad sutartine lizingo gavejo prievole – moketi lizingo imokas, išrašius vekseli buvo ivykdyta, akivaizdu, jog paaiškejus, kad del neteisetu UAB „AGV Transport“ vadovo G. C. veiksmu, lizingo objektai prarasti, sutartis toliau negalejo buti vykdoma ir privalejo buti nutraukta. Kad atsakovas UAB „AGV Transport“ vadovas G. C., vykdydamas sutarti, elgesi neteisetai patvirtina bylos medžiaga: lizingo objektai be ieškovo ir treciojo asmens – UAB DK „PZU Lietuva“ žinios buvo išnuomoti ( - ) imonei OOO GKF „Grifon“; sužinojes apie automobiliu dingima, pažeisdamas lizingo ir draudimo sutarciu nuostatas, G. C. delse pranešti lizingo davejui ir draudejui apie lizingo objekto praradimo aplinkybes, neskunde draudejo sprendimo atsisakyti moketi draudimine išmoka. G. C. veiksmu neteisetuma pagrindžia ir 2008-09-17 jo pasirašytas pareiškimas ( - ) imonei OOO GKF „Grifon“ del nuomos imoku už lizingo objekto nuoma pagal 2008-05-21 nuomos sutarti pervedimo i Firmos UAB „Kroning LT“ saskaita (b. l. 46 t. 4).

55Pagal šaliu sudarytos Lizingo sutarties 10.5 punkto nuostatas lizingo davejas turi teise vienašališkai nutraukti lizingo sutarti, kai lizingo gavejas iš esmes pažeidžia Lizingo sutarti. Šioje nutartyje aptarti lizingo gavejo padaryti sutarties pažeidimai (nesilaike periodiniu mokejimu grafiko, del ko susidare didelis isiskolinimas, perleido teise naudotis lizingo objektu tretiesiems asmenims be lizingo davejo ir draudimo imones sutikimo, savalaikiai neinformavo apie lizingo objektu praradima ir kt.) turi buti vertinami kaip esminiai. Dalies atsakovo padarytu sutarties pažeidimu, ivertinant sunkvežimiu praradimo fakta, atsakovai pašalinti nebegalejo, o tai reiškia, kad ginco sutartis buvo nutraukta teisetai ir pagristai. Todel atsakovu argumentai del lizingo sutarties nutraukimo neteisetumo atmestini, kaip prieštaraujantys LR CK 1.5 itvirtintiems teisingumo, protingumo ir sažiningumo principams.

56Treciojo asmens argumentai, susije su Lizingo sutarties 5.6 p. nuostatu taikymu atmesti kaip neturintis teisines reikšmes sprendžiant tarp šaliu kilusi ginca, nes draudiminio ivykio tyrimas šiuo metu yra baigtas, o ieškovas prašo priteisti neapmoketa lizingo objekto verte, o ne isiskolinima pagal pradelstus mokejimus.

57Teisetai nutraukes sutarti ieškovas turi teise reikalauti sumoketi jam sutartimi sulygtas imokas už ta laikotarpi, kada atsakovas naudojosi lizingo objektais – sunkvežimiais, taip pat neapmoketa lizingo objekto verte, bei išieškoti tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo daveja gražintu i tokia padeti, kokia butu buvusi, jeigu lizingo gavejas butu tinkamai vykdes sutarti (CK 6.217 str., 6.218 str., 6.571 str., 6.574 str.).

58Ieškovas šioje byloje pareiške tik viena reikalavima – priteisti likusia neapmoketa lizingo objekto verte – 582519,95 Lt pagal lizingo sutarti Nr. ( - ). Teise i pareikšto ieškinio patenkinima ieškovui garantuoja CK 6.221 str. 2 d., 6.574 str. ir Lizingo sutarties 8.5 p., 9.1 p., 10.6 p nuostatos.

59Ieškinio suma pagrista Lizingo sutarties ( - ) specialiu finansavimo salygu duomenimis, pirkimo pardavimo sutarties Nr. ( - ) duomenimis, kur nurodyta bendra lizingo objektu verte sutarties sudarymo metu – 885346,26 Lt. 2009-03-24 Lizingo gavejo UAB AGV Transport išrašytu saskaitu ir gautu mokejimu suvestines pagal sutarti Nr. ( - ) pagrindžia lizingo gavejo apmoketa lizingo objekto verte – 302826,31 Lt (b. l. 43 – 46 t.2). Atsakovai, teikdami atsikirtimus, negincijo ieškovo pateiktu paskaiciavimu teisingumo. Todel teismas, spresdamas tarp šaliu kilusi ginca, vadovaujasi ieškovo pateiktais duomenimis, kad likusi neapmoketa lizingo objekto verte pagal Lizingo sutarti Nr. ( - ) yra 582519,95 Lt (b. l. 31 t. 1).

60Del laiduotojams pareikštu reikalavimu pagristumo.

61Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neivykdžius prievoles, už jos ivykdyma atsakys treciasis asmuo – laiduotojas (CK 6.76 str. 1 d.).

62Teismui pateikti rašytiniai irodymai, iš kuriu matyti, kad tarp ieškovo AB DnB NORD lizingas ir atsakovu G. C. ir A. C. 2007 m. gegužes 17 d. buvo sudarytos Laidavimo sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pagal kurias laiduotojai, kaip solidarus skolininkai, isipareigojo ivykdyti pagal lizingo sutarti Nr. ( - ) lizingo gavejui – UAB „AGV Transport“ atsirandancias prievoles lizingo davejo naudai, tuo atveju, jeigu lizingo gavejas tinkamai neivykdys visu ar dalies prievoliu, atsirandanciu pagal mineta sutarti (b. l. 15 – 18 t.1). Laiduotojai isipareigojo atsakyti lizingo davejui – ieškovui UAB DnB NORD lizingas visa apimtimi ir visu savo turtu kaip ir skolininkas UAB „AGV Transport“ pagal Lizingo sutarti (sutarties 2.1 p., 3.1 p., 3. 2 p.).

63Laiduotoju G. C. ir A. C. atsakomybe kreditoriui UAB DnB NORD lizingas atsirado lizingo sutarties Nr. ( - ) ir laidavimo sutarciu Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) pagrindu, nes pagrindinis skolininkas – UAB „AGV Transport“, neivykde laidavimu užtikrintos prievoles, t. y. negražino lizingo objekto ir neapmokejo likusios neapmoketos lizingo objekto vertes. Kai prievole neivykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariaja prievole turintys bendraskoliai (CK 6.81 str.). Tai reiškia, jog pagrindinis skolininkas ir laiduotojai yra solidarieji bendraskoliai (CK 6.6 str.), todel kreditorius turi teise reikalauti, kad jie ivykdytu prievole tiek kartu, tiek ir skyrium. Ieškovui teise reikšti ieškini ir pradiniam skolininkui (UAB „AGV Transport“) ir laiduotojams (G. C. ir A. C.) garantuoja CK 6.6 str. 4 d., 6.6. str. 5 d., 6.14 str. 3 d., 6. 81 str. ir Laidavimo sutarciu 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 punktai.

64Istatymas nustato, jog sutartines prievoles turi buti vykdomos sažiningai ir tinkamai (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Todel lizingo gavejui UAB „AGV Transport“ neivykdžius prievoles pagal lizingo sutarti, t. y. neapmokejus likusios neapmoketos lizingo objekto vertes, laiduotojai G. C. ir A. C. privalo kreditoriui UAB DnB NORD lizingas atsakyti už prievoles neivykdyma kaip solidariaja prievole turintys bendraskoliai (LR CK 6.81 str.).

65Atsakovu ir ju atstovu argumentai, kad visi isiskolinimai pagal lizingo ir laidavimo sutartis padengti G. C. išrašytu vekseliu, atmestini kaip nepagristi ir nuneigti faktiniu bylos aplinkybiu.

66Išdestytu aplinkybiu pagrindu, teismas konstatuoja, kad ieškovo UAB DnB NORD bankas ieškinys del likusios neapmoketos lizingo objekto vertes – 582519,95 Lt, 6 procentu metiniu palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo iš lizingo gavejo ir laiduotoju yra pagristas, irodytas ir turi buti tenkinamas (CK 6.38 str., 6.76 str., 6.77 str., 6.78 str., 6.81 str. 1, 2 d., 6.37 str., 6. 200 str. 1 d., 6. 210 str., 6. 567 str., 6. 571str., 6.574 str.).

67Vadovaujantis LR CPK 88 str., 93 str., 98 str., iš atsakovu priteistina ieškovo naudai jo sumoketas žyminis mokestis – 9825 Lt ir 4165 Lt atstovavimo išlaidos. Taip pat iš atsakovu priteistini 107,81 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidos valstybei, pagristos bylos dokumentais (b. l. 40, 46 t. 1; b. l. 46 t. 4).

68Treciojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimas priteisti bylinejimosi išlaidas negali buti tenkinamas, nes nagrinejamu atveju, teismo vertinimu, egzistuoja akivaizdus priešingas treciojo asmens ir byla laimejusio ieškovo, kuris laimejo byla, suinteresuotumas bylos baigtimi. Todel, ieškini patenkinus, nera teisinio pagrindo tenkinti treciojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“, istojusio i byla atsakovu puseje, prašyma priteisti patirtas bylinejimosi išlaidas (CPK 47 str., 93 str.).

69Vadovaudamasis LR CPK 150, 259, 270 str., teismas

Nutarė

70Ieškini patenkinti visiškai.

71Priteisti solidariai iš atsakovu UAB ”AGV Transport” (imones kodas 145907697, buveines adresas: Lieporiu g. 21 – 29, Šiauliai, adresas korespondencijai: Pramones g. 26 -21, Šiauliai, a. s. Nr.( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440), G. C. (asmens kodas ( - ) adresas: ( - )) ir A. C. (asmens kodas ( - ) adresas: ( - )) 582519,95 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du tukstancius penkis šimtus devyniolika Lt 95 ct skola, 6 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo civilines bylos iškelimo teisme dienos (2009-02-09) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 13990 Lt (trylika tukstanciu devynis šimtus devyniasdešimt Lt) bylinejimosi išlaidas ieškovui UAB DnB NORD lizingas (imones kodas 124385737, adresas Žalgirio g. 92, Vilnius, saskaita Nr.( - ) AB DnB NORD banke, banko kodas 40100).

72Priteisti iš solidariai iš atsakovu UAB ”AGV Transport” (imones kodas 145907697, buveines adresas: Lieporiu g. 21 – 29, Šiauliai, adresas korespondencijai: Pramones g. 26 -21, Šiauliai, a. s. Nr.( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440), G. C. (asmens kodas ( - ) adresas: ( - )) ir A. C. (asmens kodas ( - ) adresas: ( - )) 107,81 Lt (šimta septynis Lt aštuoniasdešimt viena ct) pašto išlaidu valstybei.

732009-09-15 nutartimi byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo ivykdymo.

74Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo teiseja Danute Burbuliene, sekretoriaujant Irenai... 2. Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :... 3. Ieškovas UAB DnB NORD lizingas kreipesi i teisma prašydamas priteisti... 4. Isipareigojimu pagal lizingo sutarti ivykdymo užtikrinimui 2007-05-17 buvo... 5. Atsakovas sutartimi prisiimtus isipareigojimus vykde netinkamai, t.y. nemokejo... 6. Nutraukus lizingo sutarti UAB „AGV Transport“ turejo pareiga gražinti... 7. Teismui pateiktame procesiniame dokumente dublike ieškovas praše ieškini... 8. Teismui pateiktame 2009-07-22 rašytiniame paaiškinime ieškovas atkreipe... 9. Nagrinejant byla iš esmes ieškovo atstovas advokatas Nedas Šilaika palaike... 10. Atsakovai UAB „AGV Transport“, G. C. ir 11. Atsakovai mano, kad lizingo gavejas tinkamai vykde pareiga moketi lizingo... 12. Taip pat nurodo, kad ieškovas nepateike jokiu duomenu ir irodymu apie tai,... 13. Be to, 2007-10-06 atsakovas – laiduotojas G. C. išdave... 14. Atsakovu nuomone, ieškovas nepagristai nutrauke Lizingo sutarti 10.5 p.... 15. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovai patvirtino... 16. Teismo posedyje atsakovas G. C., jo ir UAB „AGV... 17. Atsakoves A. C. atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas... 18. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu i ieškovo UAB DnB NORD... 19. 2010-08-12 tretysis asmuo pateike teismui papildomus dokumentus, susijusius su... 20. Nagrinejant byla iš esmes treciojo asmens atstove praše ieškini atmesti, nes... 21. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 22. Faktines bylos aplinkybes.... 23. Byloje nera ginco, kad šalis atitinkamai sieja sutartiniai santykiai, atsirade... 24. Nagrinejamoje byloje gincas kilo del ieškovo UAB DnB NORD lizingas ir atsakovo... 25. Lizingo gavejo isipareigojimai papildomai buvo užtikrinti bendraatsakoviu... 26. Ieškovas 2007-05-22 nupirko iš Lizingo gavejo pasirinkto pardavejo UAB... 27. Atsakovas UAB „AGV Transport“, vykdydamas Lizingo sutartimi prisiimtus... 28. 2008-08-08 ieškovas pateike pretenzija A. C. ir UAB... 29. 2008-10-06 atsakovas G. C. išdave ieškovui 317539,12 Lt... 30. Tarp šaliu nera ginco, kad vekselis jame nurodytu terminu ir bylos nagrinejimo... 31. Byloje nustatyta, kad lizingo gavejas UAB „AGV Transport“, pažeide Lizingo... 32. 2008 metu spalio 1 d. sunkvežimiai buvo pavogti (b. l. 203 – 204 t. 2).... 33. Atsakovas UAB „AGV Transport“ direktorius G. C. tik... 34. Tretysis asmuo Draudimo kompanija UAB DK „PZU Lietuva“, atlikusi tyrima,... 35. Del vagystes pradetas ikiteisminis tyrimas, 2010-02-04 atsakovui 36. 2008-10-24 raštu Nr.1130 ieškovas informavo atsakova UAB „AGV Transport“... 37. Sutarti nutraukes ieškovas UAB DnB NORD lizingas 2009-02-09 iškele byla... 38. Byloje nera ginco, kad tarp šaliu susikloste lizingo ir laidavimo sutarciu... 39. Ieškovas mokejimu grafiko pažeidimus ir lizingo imoku isiskolinima vertina... 40. Irodymu vertinimas ir teisiniai argumentai.... 41. Teismas pasisako del visu ieškinyje išdestytu reikalavimu ir atsakovu... 42. Del sutartiniu prievoliu tinkamo vykdymo ir sutarties Nr. ( - ) nutraukimo.... 43. Atsakovai nesutinka su byloje pareikštu ieškiniu, nurodydami, kad 2008-10-24... 44. Pagal Lietuvoje nustatyta teisini reglamentavima vekselis yra vertybinis... 45. Lietuvos Aukšciausiasis teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojancias... 46. Todel galima teigti, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas,... 47. Iš nagrinejamos bylos duomenu akivaizdu, kad 2008-10-06 48. Ieškovas sutarties Nr. ( - ) nutraukima grindžia Lizingo sutarties bendrosios... 49. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje ir 6.574 str. itvirtinta Lizingo davejo teise... 50. Toks atsakovu elgesys, teismo vertinamas kaip pažeidžiantis istatyme... 51. Teismas, spresdamas tarp šaliu kilusi ginca, ivertina aplinkybe, kad ginco... 52. Apibendrinant galima teigti, jog nagrinejamu atveju ginco šalys išreiške... 53. Visiškai teisus yra ieškovas, nurodes, jog byloje pakanka irodymu,... 54. Net ir pripažinus fakta, kad sutartine lizingo gavejo prievole – moketi... 55. Pagal šaliu sudarytos Lizingo sutarties 10.5 punkto nuostatas lizingo davejas... 56. Treciojo asmens argumentai, susije su Lizingo sutarties 5.6 p. nuostatu taikymu... 57. Teisetai nutraukes sutarti ieškovas turi teise reikalauti sumoketi jam... 58. Ieškovas šioje byloje pareiške tik viena reikalavima – priteisti likusia... 59. Ieškinio suma pagrista Lizingo sutarties ( - ) specialiu finansavimo salygu... 60. Del laiduotojams pareikštu reikalavimu pagristumo.... 61. Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui... 62. Teismui pateikti rašytiniai irodymai, iš kuriu matyti, kad tarp ieškovo AB... 63. Laiduotoju G. C. ir A. C. atsakomybe... 64. Istatymas nustato, jog sutartines prievoles turi buti vykdomos sažiningai ir... 65. Atsakovu ir ju atstovu argumentai, kad visi isiskolinimai pagal lizingo ir... 66. Išdestytu aplinkybiu pagrindu, teismas konstatuoja, kad ieškovo UAB DnB NORD... 67. Vadovaujantis LR CPK 88 str., 93 str., 98 str., iš atsakovu priteistina... 68. Treciojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimas priteisti bylinejimosi... 69. Vadovaudamasis LR CPK 150, 259, 270 str., teismas... 70. Ieškini patenkinti visiškai.... 71. Priteisti solidariai iš atsakovu UAB ”AGV Transport” (imones kodas... 72. Priteisti iš solidariai iš atsakovu UAB ”AGV Transport” (imones kodas... 73. 2009-09-15 nutartimi byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones palikti... 74. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliaciniu...