Byla 2-64-370/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2322-413/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „ELT valdymas“, uždarajai akcinei bendrovei „Statra“, R. L. ir R. B. dėl žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pareiškė atsakovams ieškinį dėl 998 608,50 Lt žalos atlyginimo, 913 579367 Lt palūkanų, 6 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, taip pat priverstinio akcijų įkeitimo.

5Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo iniciatyva taikė laikinąsias apsaugos priemones ir neviršijant 1 912 188,17 Lt sumos areštavo atsakovams priklausantį nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, akcijas, obligacijas, turtines teises ir kitą turtą, esantį pas atsakovus, trečiuosius asmenis ar priklausantį gauti iš kitų asmenų, uždraudė juo disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti, o šio turto nesant ar nepakankant – areštavo atsakovams priklausančias lėšas, esančias kredito įstaigose, įmonių kasose ar pas trečiuosius asmenis arba priklausančias gauti iš kitų asmenų, uždraudė jomis disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti. Apeliacinės instancijos teismas šią nutartį paliko nepakeistą.

6Atsakovas UAB „ELT valdymas“ pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 129 759,49 Lt sumai, o atsakovas UAB „Statra“ – 553 865,06 Lt sumai. Nurodė, kad atsakovai 2014 m. liepos 15 d. sudarė su UAB „PARA“ statybos rangos sutartis, atsakovas UAB „ELT valdymas“ – 129 759,49 Lt sumai, o atsakovas UAB „Statra“ – 553 865,06 Lt sumai. Pasak atsakovų, nuostoliai bus patiriami dėl taikyto arešto atsakovo lėšoms. Atsakovų veiklos pobūdis yra paremtas didelių sumų apyvarta, todėl būtina turėti nesuvaržytą galimybę disponuoti lėšomis, skirtomis įsigyti medžiagas, nuomotis specialią techniką, mokėti darbo užmokestį. Taigi atsakovų prašymai iš esmės grindžiami statybos rangos sutarčių vykdymo apsunkinimu dėl areštuotų lėšų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi atmetė atsakovų prašymus. Pažymėjo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia areštavo atsakovų nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o tik šio turto nesant ar nepakankant – atsakovų lėšas. Duomenų apie tai, kad antstolis, vykdydamas nutartį ir sudarydamas turto aprašą, areštavo atsakovų lėšas, nėra. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad vien atsakovų UAB „ELT valdymas“ ir UAB „Statra“ bendra ilgalaikio turto vertė siekia 1 880 798 Lt (t. y. beveik visiškai užtikrina ieškovo 1 912 188,17 Lt reikalavimą), o ieškinys pareikštas keturiems atsakovams, padarė išvadą, jog taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovams UAB „ELT valdymas“ ir UAB „Statra“ paliekama galimybė disponuoti apyvartinėmis lėšomis.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

10Atskiruosiuose skunduose atsakovai UAB „ELT valdymas“ ir UAB „Statra“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos ir atsakovų lėšoms. Tai patvirtina prie skundo pridedami taikyto arešto mastą patvirtinantys dokumentai. Apeliantų teigimu, teismui nenurodžius, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovams taikomos solidariai, antstolis nutartį vykdo atskirai kiekvienam atsakovui. UAB „PARA“ 2014 m. rugpjūčio 18 d. jau pateikė pretenzijas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, jose užsiminė apie sutarčių nutraukimą ir nuostolių atlyginimą. Apeliantų teigimu, galimų nuostolių atsiradimą sąlygoja būtent negalėjimas disponuoti areštuotomis lėšomis.

11Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas prašo skundus atmesti. Nurodo, kad iš pridedamų antstolio 2014 m. rugsėjo 15 d. patvarkymų matyti, jog apeliantų lėšos areštuotos tik 717 123,17 Lt sumai. Ieškovas sutinka su tuo, kad lėšų areštas gali varžyti apeliantų komercinės veiklos galimybes, todėl 2014 m. spalio 6 d. kreipėsi į antstolį su prašymu dėl lėšų arešto panaikinimo. Antstoliui netenkinus šio prašymo, ieškovas ketina analogišką prašymą pateikti teismui. Ieškovo nuomone, tai reiškia, kad apeliantai jokių nuostolių nepatirs.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalies nuostatą šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinimas ir banko garantija. Nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

14Nagrinėjamu atveju atsakovai (apeliantai) UAB „ELT valdymas“ ir UAB „Statra“ prašymus dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo grindė jų prieš laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sudarytų statybos rangos sutarčių vykdymo apsunkinimu, areštavus apeliantų lėšas. Pirmosios instancijos teismas apeliantų prašymus atmetė iš esmės motyvuodamas tuo, kad apeliantai beveik visai ieškinio sumai turi ilgalaikio turto, be to, nepateikė duomenų, jog vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolis aprašė (areštavo) apeliantų lėšas.

15Nagrinėjant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, būtina pažymėti ieškovo atsiliepime į atskiruosius skundus nurodytą, o vėliau ir pasitvirtinusią aplinkybę, kad ieškovas, sužinojęs apie apeliantų galimus nuostolius dėl taikyto lėšų arešto, kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, dalį dėl apeliantų lėšų arešto. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas 2014 m. spalio 17 d. nutartimi panaikino minėtos 2014 m. liepos 24 d. nutarties dalį dėl apeliantų lėšų arešto ir leido ją vykdyti skubiai (CPK 179 str. 3 d.). Ši nutartis įstatymo numatytu terminu nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo.

16Pažymėtina, kad apeliantai nepateikė duomenų, jog dėl taikyto lėšų arešto jie jau patyrė nuostolių, t. y. jų nurodomi nuostoliai yra hipotetiniai. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismui panaikinus apeliantams taikytą lėšų areštą, nebeturi teisinės prasmės apeliantų nuostolių, galimų dėl taikyto lėšų arešto, atlyginimo užtikrinimas, nes apeliantai jau gali disponuoti savo lėšomis.

17Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad šiuo metu taikyti apeliantų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis, kuria atmesti tokie apeliantų prašymai, paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai