Byla eB2-281-555/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Vieversys“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei,

3dalyvaujant kreditorės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei R. M.,

4atsakovės bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Vieversys“ atstovei advokatei A. G.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl atsakovės bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Vieversys“ veiklos pripažinimo pasibaigusia, ir

Nustatė

6atsakovės bankrutavusios ŽŪB „Vieversys“ bankroto administratorė UAB „Tytus“ pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir nurodė, kad yra atlikti visi bankroto administravimo veiksmai, numatyti Įmonių bankroto įstatyme. Įmonė turto neturi, teisminių ginčų, kuriose vien iš šalių būtų įmonė, nėra (reg. Nr. DOK-25099).

7Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi sprendimo dėl bankrutavusios ŽŪB „Vieversys“ veiklos pripažinimo pasibaigusia priėmimo klausimą nutarė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

8Prašymas tenkinamas

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartimi ŽŪB „Vieversys“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tytus“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 25 d. 2017 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtintas ŽŪB „Vieversys“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. spalio 31 d. nutartimi buvo patikslintas. Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi ŽŪB „Vieversys“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Atsižvelgdamas į administratorės prašyme nurodytas aplinkybes, byloje esančius ir naujai pateiktus įrodymus, t. y. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos pažymą apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiusi, 2018 m. lapkričio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 2, kuriame nutarta įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia, 2019 m. rugpjūčio 30 d. balansą ir tos pačios dienos likvidavimo ataskaitą – likvidacinį aktą, taip pat VĮ Registrų centro pateiktas Nekilnojamojo turto kadastro ir registrų duomenų bylas, teismas konstatuoja, kad bankroto proceso metu bankrutavusios ŽŪB „Vieversys“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių suma 4 045,11 Eur, bankroto proceso metu gauta 3 000,00 Eur pajamų (išieškojus pagal ieškinį iš vadovo), kurios buvo panaudotos, apmokant bankroto administravimo išlaidas. Bankroto administratorė pabaigė visas Įmonių bankroto įstatyme nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Taigi, šiuo metu įmonė veiklos nevykdo, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad teismuose nagrinėjamų bylų, kuriose įmonės vardu būtų pareikšti turtiniai reikalavimai kitiems asmenims, nėra. Atsižvelgiant į išdėstytą, nėra pagrindo daryti išvadą, kad šiuo atveju yra kliūčių priimti sprendimą dėl bankrutavusios ŽŪB „Vieversys“ veiklos pripažinimo pasibaigusia.

12Teismas taip pat pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog bankroto administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

14Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, teisėjas

Nutarė

16pripažinti bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Vieversys“, j. a. k. ( - ), veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

17Šio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Vieversys“ bankroto administratorei ir įpareigoti ją atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

18Įsiteisėjus šiam sprendimui, VĮ Registrų centrui grąžinti septynias nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bylas, adresu ( - ).

19Sprendimas per trisdešimt (30) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai