Byla II-204-84/2009

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Marytė Švažienė,

3sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,

4nedalyvaujant nubaustajam S. V.,

5dalyvaujant institucijos, paskyrusios nuobaudą VĮ Telšių miškų urėdijos, atstovui Kostui Gulbiui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nubaustojo S. V. skundą institucijai, paskyrusiai nuobaudą VĮ Telšių miškų urėdijai, dėl administracinės nuobaudos panaikinimo,

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

82009-04-14 VĮ Telšių miškų urėdijos pareigūnų nutarimu administracinėje byloje Nr.2 S. V. nubaustas pagal LR ATPK 63 str. 1 d. 75 Lt administracine bauda. Nubaustas už tai, kad 2009 m. kovo mėnesį, diena nenustatyta, S. V. tvarkydamas savo mišką, esantį Telšių raj. Duseikių kadastrinėje vietovėje, su traktoriumi traukė ir vežė medieną per pasodintą mišką, kuris priklauso VĮ Telšių miškų urėdijai. Pažeidimas padarytas Telšių raj. Ubiškės girininkijoje, 80 kvartale, 9 sklype. Sunaikino 62 eglaites, tuo Telšių miškų urėdijai padarė 310 Lt materialinę žalą. S. V. pažeidė Miškų įstatymo 9 str. ir padarė pažeidimą, numatytą LR ATPK 63 str.1 d.

9Nubaustasis S. V. į teismo posėdį atvyko, tačiau prieš posėdžio pradžią teismo patalpose padarė nedidelį chuliganizmą ir buvo pristatytas į Šiaulių apskrities VPK 1-ąjį policijos komisariatą. Teismo posėdis buvo atidėtas dviem valandoms, tačiau nubaustasis į teismo posėdį nebeatvyko. Savo rašytiniame skunde prašo panaikinti VĮ Telšių miškų urėdijos pareigūnų nutarimu paskirtąją piniginę baudą, kadangi jokio pažeidimo nepadarė, todėl mano, kad nubaustas nepagrįstai ir neteisėtai.

10Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą VĮ Telšių miškų urėdijos, atstovas K. Gulbis mano, kad nuobauda nubaustajam S. V. paskirta pagrįstai, nes jo kaltė padarius jam inkriminuojamą pažeidimą įrodyta pilnai apžiūrint įvykio vietą, liudytojų parodymais ir kitomis faktinėmis aplinkybėmis.

11Nubaustojo S. V. skundas netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas. Iš byloje esančios medžiagos matosi, kad VĮ Telšių miškų urėdijos pareigūnai pilnai ištyrė visas įvykio aplinkybes ir nubaustajam S. V. administracinę nuobaudą pagal LR ATPK 63 str. 1 d. paskyrė pagrįstai. Nubaustasis S. V. teismo posėdyje nedalyvavo, padaręs nedidelį chuliganizmą viešoje vietoje – teismo patalpose, iš teismo patalpų išėjo ir į teismo posėdį nebeatvyko, jokių paaiškinimų ar įrodymų dėl jam paskirtos administracinės nuobaudos nedavė. Pirminiuose rašytiniuose įrodymuose jis neigia padaręs administracinį teisės pažeidimą. Teismo posėdyje liudytojais apklausti Petras Rudnickis, Petras Mažeika ir Arūnas Galinauskas nurodė, kad 2009 m. balandžio mėn. apžiūrint VĮ Telšių miškų urėdijai priklausantį mišką, esantį Telšių raj. Duseikių kadastrinėje vietovėje, besiribojantį su pil. S. V. nuosavu mišku, buvo pastebėta, kad išvažinėtos urėdijos pasodintos eglaitės. Pagal vėžias nustatė, kad mediena buvo traukta iš S. V. priklausančio miško ir vėžių ratų protektorius atitiko S. V. turimos traktorinės priekabos protektoriaus raštus. Liudytojai nurodė, kad S. V. traktorinė priekaba turi išskirtinius ratų protektoriaus raštus. Iš pateiktos medžiagos matyti, kad nubaustasis apžiūrint pažeidimo vietą dalyvauti atsisakė. Teismas tiki ir remiasi liudytojų parodymais, nes jie yra nuoseklūs, pagrįsti nenuginčijamais įrodymais. Administracine tvarka nagrinėjant administracinę bylą nubaustasis į VĮ Telšių urėdiją, kur buvo paskirtas bylos nagrinėjimas, neatvyko, nepaaiškino visų įvykio aplinkybių, o tai rodo jo abejingumą padarytam pažeidimui. Teismas mano, kad nuobauda paskirta atsižvelgiant į visas aplinkybes remiantis surinktais įrodymais. Teismo posėdžio metu naujų aplinkybių nepaaiškėjo, todėl S. V. skundas atmestinas ir netenkintinas.

12Teismas remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 18 str. 2 d. 8 p.,124 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

13Nubaustojo S. V. skundo netenkinti ir atmesti kaip nepagrįstą. VĮ Telšių miškų urėdijos nutarimą administracinėje byloje Nr. 2 priimtą S. V. atžvilgiu palikti galioti.

14Nutartis per 10 d. gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai