Byla e2-22307-375/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 12170,82 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškinio pateikimo dienai sudaro 137,00 Eur žyminio mokesčio.

5Prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškovo reikalavimas yra piniginis, kurio pagrindas – ieškovės ir atsakovės sudaryto sandorio nesilaikymas. Visos esminės, bylos išnagrinėjimui reikšmingos aplinkybės yra pagrįstos leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

9Ieškinyje ieškovė nurodė, kad šalys 2016 m. lapkričio 9 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ). Pagal Sutarties 1.1. punktą, UAB „Mono Status“ (subrangovas) įsipareigojo Sutartyje numatytomis sąlygomis, savo jėgomis ir rizika atlikti sandėliavimo paskirties pastato, esančio ( - ), sieninių panelių, ventiliuojamo fasado įrengimo ir fasado apdailos darbus, adresu ( - ) ir perduoti darbų rezultatą atsakovei UAB „Kauno dujotiekio statyba“ (rangovas) Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, už 2 sutarties skyriuje numatytą kainą, kurią pagal Sutarties 3.1.3. punktą įsipareigojo sumokėti atsakovė. Sutarties 2.1.3. punkte nurodyta bendra darbų kaina su PVM - 50 300,27 Eur. Pagal 5.4. Sutarties punktą, rangovas už tinkamai atliktą darbą moka pagal suderintą darbų perdavimo - priėmimo aktą. Apmokėjimas atliekamas lėšas pervedant į subrangovo nurodytą banko sąskaitą per 35 dienas po atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto ir jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos - faktūros. 6.7. punktu nustatyta, jog uždelsus darbų apmokėjimą pagal Sutartį, subrangovas gali reikalauti iš rangovo už uždelsimo laikotarpį 0,05 proc. delspinigių nuo vėluojamų apmokėti darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną. 2017 m. sausio 9 d. šalys sudarė Papildomą susitarimą prie 2016 m. lapkričio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. ( - ), kuriuo subrangovas įsipareigojo atlikti papildomus aliuminio profilių apklijavimo ir fasado šiltinimo vatos įrengimo darbus, nurodytus šio susitarimo prieduose. Papildomo susitarimo 2 punktu šalys susitarė dėl darbų kainos - 1 971,89 Eur su PVM. Pagal Papildomo susitarimo 7 punktą, šiame susitarime nurodytų darbų atlikimui galioja sąlygos, nurodytos 2016 m. lapkričio 9 d. Statybos rangos sutartyje Nr. ( - ), nebent šiame Papildomame susitarime nurodyta kitaip.

102017 m. kovo 31 d. ieškovė perdavė pagal susitarimus atliktus darbus atsakovei, kuri darbus priėmė. Ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitą - faktūra Nr. MOS000000748, už atliktus remonto darbus, 5 309,57 Eur sumai, terminas apmokėjimui iki 2017 m. gegužės 5 d. 2017 m. balandžio 28 d. ieškovė perdavė pagal susitarimus atliktus darbus atsakovei, kuri darbus priėmė. Ieškovė išrašė atsakovei UAB „Kauno dujotiekio statyba“ PVM sąskaitą - faktūra Nr. MOS000000754, už atliktus remonto darbus, 560,86 Eur sumai, terminas apmokėjimui iki 2017 m. birželio 2 d. 2017 m. gegužės 26 d. ieškovė perdavė pagal susitarimus atliktus darbus atsakovei, kuri darbus priėmė. Ieškovė UAB išrašė atsakovei PVM sąskaitą - faktūra Nr. MOS000000755, už atliktus remonto darbus, 2334,70 Eur sumai, terminas apmokėjimui iki 2017 m. birželio 30 d. 2017 m. balandžio 28 d. ieškovė perdavė pagal susitarimus atliktus darbus atsakovei, kuri darbus priėmė. Ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitą - faktūra Nr. MOS000000753, už atliktus remonto darbus, 3949,88 Eur sumai, terminas apmokėjimui iki 2017 m. gegužės 28 d. Minėtas sąskaitas išrašė ieškovės direktorius J. K., o atsakovės statybos projektų vadovas S. D. savo parašu ir antspaudu patvirtino, jog PVM sąskaitas - faktūras gavo. PVM sąskaitos - faktūros Nr. MOS000000748 5309,57 Eur sumai, Nr. MOS000000754, 560,86 Eur sumai, Nr. MOS000000755 2334,70 Eur sumai ir Nr. MOS000000753 3949,88 Eur nėra apmokėtos, nors terminai jas apmokėti pasibaigę. Viso atsakovė ieškovei yra skolinga 12 170,82 Eur

11Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia – 2016 m. lapkričio 9 d. Statybos rangos sutartis Nr. ( - ) su priedu Nr. 2; 2017 m. sausio 9 d. Papildomas susitarimas prie 2016 m. lapkričio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. ( - ); PVM sąskaita - faktūra Nr. MOS000000748 5309,57 Eur sumai; atliktų darbų aktas už 2017 m. kovo mėnesį; pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 3; PVM sąskaita - faktūra Nr. MOS000000754, 560,86 Eur sumai; atliktų darbų aktas už 2017 m. balandžio mėnesį; PVM sąskaita - faktūra Nr. MOS000000755 2334,70 Eur sumai; pažyma apie atliktų darbų vertę už 2017 m. gegužės mėnesį; atliktų darbų aktai už 2017 m. gegužės mėnesį; PVM sąskaita – faktūra Nr. MOS000000753 3949,88 Eur sumai; pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 4; apyvarta nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.

12Atlikus byloje esančių įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi atsakovė pretenzijų dėl paslaugų ieškovei nepareiškė, todėl privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus ir sumokėti pagal jai išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę atsakovė yra įvykdžiusi 12 170,82 Eur skola priteistina ieškovei iš atsakovės (CK 6.1, 6.2 straipsniai, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.123 straipsnio 1 dalis).

13Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi skolininkė privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.123, 6.210, 6.874 straipsniai).

14Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos: 137,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnis).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“, juridinio asmens kodas 133276384, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“, juridinio asmens kodas 301672662, 12 170,82 Eur (dvylika tūkstančių vieną šimtą septyniasdešimt eurų 82 ct) skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (12 170,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 7 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 137,00 Eur (vieną šimtą trisdešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

20Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas;

21Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkė pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

22Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Civilinio proceso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

23Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 12170,82 Eur... 5. Prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Ieškovo reikalavimas yra piniginis, kurio pagrindas – ieškovės ir... 9. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad šalys 2016 m. lapkričio 9 d. sudarė... 10. 2017 m. kovo 31 d. ieškovė perdavė pagal susitarimus atliktus darbus... 11. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 12. Atlikus byloje esančių įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra... 13. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę... 14. Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos ieškovės patirtos... 15. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio... 19. Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 20. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 21. Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 22. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Civilinio proceso 430 straipsnio... 23. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....