Byla 2-28021-934/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ ieškinį atsakovui UAB „NT Verslas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 45 736,65 Lt skolos, 841,20 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2014-07-05, procesinius dokumentus priėmė juridinio asmens vadovo M. K. žmona Ž. K. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2011-09-14 sudarė Tiekimo sutartį Nr. V6652011.09.14/01 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti nuosavybės teise atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (Sutarties 1 punktas). Šalys susitarė, kad atsakovas už jam pateiktas prekes moka per 21 dieną nuo prekių gavimo momento pervedant pinigus į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą, kuri nurodyta PVM sąskaitoje – faktūroje (Sutarties 4.2, 4.3 punktai). Ieškovas už atsakovui parduotas prekes išrašė ir apmokėjimui pateikė 2013-08-02 PVM sąskaitą – faktūrą 53 893,35 Lt sumai, kurią atsakovas apmokėjo dalinai – sumokėjo 30 526,64 Lt, nesumokėta suma sudaro 23 366,71 Lt. Ieškovas už negrąžintą tarą atsakovui pateikė 2014-05-22 ir 2014-05-26 PVM sąskaitas - faktūras 342,43 Lt ir 363,00 Lt sumai. Atsakovas pagal Sutartį iš viso skolingas ieškovui 24 072,14 Lt.

7Taip pat ieškovas su atsakovu 2011-09-12 sudarė Marketingo paslaugų sutartį Nr. 552 (toliau tekste - Marketingo paslaugų sutartis), kurioje šalys numatė, jog šios sutarties tikslas - ieškovo gaminamos ir platinamos produkcijos populiarinimas ir platinimas (Marketingo paslaugų sutarties 1.1 straipsnis). Atsakovas įsipareigojo sutarties galiojimo laikotarpiu eksploatuoti lauko kavinę, organizuoti tarp šalių suderintas ieškovo pilstomo alaus pardavimų skatinimo akcijas (Marketingo paslaugų sutarties 3.7., 3.8 punktai). Ieškovas įsipareigojo už 3.7, 3.8. punktuose minėtas paslaugas sumokėti atsakovui avansu 55 000 Lt + PVM sumą per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo datos, o atsakovas - pateikti kas mėnesį ieškovui sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktas reklamos paslaugas bei skatinimo akcijas (Marketingo paslaugų sutarties 5.1. punktas). Šalys numatė, jog sutartis gali būti nutraukta vienašališkai ieškovo iniciatyva, atsakovui nutraukus arba apribojus ieškovo produkcijos populiarinimą arba prekyba ja. Tokiu atveju atsakovas pagal Sutarties 7.2, 3.6 punktus įsipareigoja pilnai atsiskaityti su kita šalimi, kaip to reikalauja sutarties nuostatos, t.y. grąžinti nepadengtą avanso sumą (Marketingo paslaugų sutarties 7.3. punktas). Vykdydamas Marketingo paslaugų Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ieškovas pervedė avansu atsakovui 66 550,00 Lt sumą pagal 2011-09-30 Išankstinę sąskaitą Nr. 001.

8Atsakovui nevykdant Tiekimo ir Marketingo paslaugų sutarčių, 2013-09-23 Garantiniu raštu prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas, remdamasi Tiekimo sutarties 11.2 punkto, Marketingo paslaugų sutarties 7.3 punkto nuostatomis, 2013-12-13 dieną išsiuntė atsakovui Pretenziją ir pranešimą apie numatomą sutarčių nutraukimą, pareikalavo atsiskaityti pagal Tiekimo sutartį, grąžinti avanso likutį pagal Marketingo paslaugų sutartį.

9Atsakovas yra skolingas ieškovui pagal Tiekimo sutartį - 24 072,14 Lt sumą, pagal Marketingo paslaugų sutartį - 21 664,51 Lt sumą. Tiekimo sutarties 8.3 punkte šalys numatė, jog atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitų už parduotas prekes, privalo mokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas yra skolinga ieškovui pagal 2013-08-02 PVM sąskaitą faktūrą 23 366,71 Lt sumą todėl ieškovas šiuo ieškiniu prašo priteisti 841,20 Lt delspinigių (23 366,71 Lt x 0,02 proc. x 180 dienų = 841,20 Lt). Duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs skolą, nėra.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovo reikalavimas sumokėti 45 736,65 Lt skolą, 841,20 Lt delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.4, 6.38, 6.63, 6.71, 6.72 straipsniai, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys).

11Be to, tenkinant ieškovo ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos 46 577,85 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-20 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 1048,00 Lt žyminio mokesčio, 1028,50 Lt – už teisinę pagalbą rengiant ieškinį, iš viso – 2076,50 Lt (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

13Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15Priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „NT Verslas“, juridinio asmens kodas 302641310, 45 736,65 Lt skolą, 841,20 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 46 577,85 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-20 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2076,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“, juridinio asmens kodas 121958128, naudai.

17Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

19Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu... 7. Taip pat ieškovas su atsakovu 2011-09-12 sudarė Marketingo paslaugų sutartį... 8. Atsakovui nevykdant Tiekimo ir Marketingo paslaugų sutarčių, 2013-09-23... 9. Atsakovas yra skolingas ieškovui pagal Tiekimo sutartį - 24 072,14 Lt sumą,... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1... 11. Be to, tenkinant ieškovo ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6... 12. Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos:... 13. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. Priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo UAB „NT Verslas“, juridinio asmens kodas 302641310,... 17. Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas... 18. Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 19. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...