Byla 2-242/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Alės Bukavinienės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės Turto bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 1 d. nutarties, kuria patikslinti kreditorių finansiniai reikalavimai, civilinėje byloje Nr.B2-995-40/2006 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus ieškinį atsakovui žemės ūkio bendrovei ,,Lavoriškės“, tretysis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, dėl bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ŽŪB ,,Lavoriškės“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“.

4Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 15 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 150 992,26 Lt sumai, tas pats teismas 2005 m. gegužės 27 d. nutartimi pripažino ŽŪB ,,Lavoriškės“ bankrutavusia.

5Bankrutavusios ŽŪB ,,Lvoriškės“ administratorius kreipėsi į teismą su prašymu remiantis reikalavimo perleidimo 2006 m. sausio 30 d. sutartimi vietoj kreditoriaus S. R. įtraukti A. R. su 225,36 Lt finansiniu reikalavimu, remiantis reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 52-19/02-08-2436 vietoj kreditoriaus Garantinio fondo administracijos įtraukti AB Turto banką su

61 950,85 Lt su finansiniu reikalavimu, remiantis reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. (7.22-52-06)-T5-33 vietoj kreditoriaus AB Turto banko įtraukti UAB ,,Arudita“ su 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu.

7Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 1 d. nutartimi pakeitė bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ pirmos eilės kreditorių S. R. kreditore A. R. su tos pačios eilės 225,36 Lt finansiniu reikalavimu, antros eilės kreditorių Garantinio fondo administraciją kreditoriumi AB Turto banku su tos pačios eilės 1 950,85 Lt finansiniu reikalavimu į kreditorių UAB ,,Arudita“ (ĮBĮ 26 str. 1 ir 3 d., 35 str.), atsisakė keisti kreditorių AB Turo banką su antros eilės 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu į kreditorių UAB ,,Arudita“. Nurodė, kad AB Turto bankas savo paskirtimi yra specialus subjektas, kuris įsteigtas siekiant ginti valstybės turtinius interesus. 2006 m. sausio 26 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartimi UAB Turto bankas perleido teisę į bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ turtą 67 127,71 Lt skolą naujam kreditoriui – UAB ,,Arudita“ už 30 000 Lt. Tokio reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu kreditorių bankroto byloje atsisakytina keisti, nes būtų pažeistas viešasis interesas. Bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ turtą sudaro nekilnojamasis turtas – administraciniai ir gamybiniai pastatai, 2001 m. įvertinti 28 300 Lt, iš esmės nusidėvėjęs ilgalaikis turtas (kreditorių 2004 m. gruodžio 2 d. susirinkimo protokolas l. 56), bei bendrovės teisės naudotis žeme. AB Turto bankas perleido reikalavimą iki bendrovės turto realizavimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka, už sumą, mažesnę negu reikalavimo teisė. Kreditorių susirinkime pasikeitus kreditoriui, valstybės turtiniai interesai liks neginami. Be to, jei likviduojamos bendrovės nekilnojamojo turto nepavyktų parduoti varžytynėse, jis būtų pasiūlytas perimti kreditoriams, kartu su nekilnojamuoju turtu privatūs asmenys galėtų įgyti ir teises į žemę ne LR Žemės įstatymo ir LR Žemės reformos įstatymo nustatytu būdu, o tai teismo teigimu, pažeistų viešąjį interesą.

8Tretysis asmuo AB Turto bankas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 1 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė pakeisti kreditorių AB Turto banką su antros eilės 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu į kreditorių UAB ,,Arudita“ panaikinti , ir išspręsti klausimą iš esmės – pakeisti bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ antros eilės kreditorių AB Turto banką kreditoriumi UAB ,,Arudita“ su tos pačios eilės 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu. Skundą grindžia šiais reikalavimais:

91. Teismas skundžiamoje nutarties dalyje konstatavo galimą viešojo intereso pažeidimą, nenurodydamas konkrečių faktinių bylos aplinkybių ir konkrečių teisės normų, kurios esant vienokioms ar kitokioms bylos aplinkybėms, galėtų būti pažeistos. Teismas galimą viešojo intereso pažeidimą sieja su galimu teisės į žemę įgijimu, pažeidžiant LR Žemės ir LR Žemės reformos įstatymų nuostatas, tačiau nenurodo kaip ir kokios minėtų įstatymų nuostatos galėtų būti pažeistos. Teisės aktai nenumato glimybės AB Turto bankui priiminėti sprendimų, susijusių su teisėmis į žemę, kaip tai numatyta LR Žemės ir LR Žemės reformos įstatymuose, todėl AB Turto bankas neturi galimybės atstovauti valstybę bei ginti jos turtinių interesų, susijusių su teisėmis į žemę.

102. Teismas nutartyje nurodė, kad bankrutuojančios įmonės turtą sudaro teisės naudotis žeme, tačiau tokie duomenys nepažymėti įmonės buhalteriniuose dokumentuose, tai nėra užregistruota ir viešajame registre, apie tokias teises įmonės kreditorių administratorius neinformavo, todėl darytina išvada, kad nutartyje išdėstyti teismo argumentai nepagrįsti byloje surinktais įrodymais ir bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybėmis.

113. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pasikeitus kreditoriui, valstybės teisiniai interesai liks neginami. Šioje bankroto byloje valstybės turtinius interesus atstovauja kelios institucijos, joms suteiktų įgaliojimų ribose, tai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus m. skyrius, kurio 81 454 Lt finansinis reikalavimas patvirtintas 2004 m. lapkričio 15 d. nutartimi, ir AB Turto bankas, kurio reikalavimas, neskaitant UAB ,,Arudita“ perleisto reikalavimo, 1 950,95 Lt patvirtintas 2006 m. kovo 1 d. nutartimi, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad valstybės turtiniai interesai bankroto byloje liks neginami.

124. Teismas nutartyje nepasisakė, kad būtų buvę pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys reikalavimo teisių perleidimą, taip pat nepasisakė, kad 2006 m. sausio 26 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis negalioja, nenurodė įstatymu nustatytų pagrindų, kodėl reikalavimo perleidimo sutartis turėtų būti laikoma niekine ir kokios turėtų būti taikomos niekinio sandorio teisinės pasekmės. Esant galiojančiam ir neginčijamam sandoriui, teismas neturėjo pagrindo atsisakyti keisti kreditorių AB Turto bankas į kreditorių UAB ,,Arudita“.

13Bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 1 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė keisti kreditorių AB Turto bankas su antros eilės 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu į kreditorių UAB ,,Arudita“, panaikinti ir AB Turto bankas atskirąjį skundą patenkinti.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Pagal CPK pirmojo skirsnio pirmosios dalies nuostatas, bankroto bylos nagrinėjamos pagal minėto kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Toks specialus įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą ir kt., taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.). ĮBĮ 26 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad AB Turto bankas 2006 m. sausio 26 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ 67 127,71 Lt skolą perleido naujajam kreditoriui UAB ,,Arudita“ (b.l. 101-106).

17CK numatyta, jog vienas asmenų pasikeitimo prievolėje būdų - reikalavimo teisės perleidimas (CK 6.116-6.122 str.). Reikalavimo teisės perleidimu laikoma sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius savo reikalavimo teisę perduoda kitam asmeniui - naujajam kreditoriui, o pats nustoja būti prievolės šalimi. Taigi reikalavimo teisės perleidimas yra vienas iš prievolės dalyvių pasikeitimo atvejų, kai vietoj vieno asmens atsiranda kitas. Pagal bendrą sutarčių teisės principą teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis sukuria teisines pasekmes ir turi jos šalims įstatymo galią. AB Turto bankas ir UAB ,,Arudita“ reikalavimo teisių perleidimo sutarties teisėtumo niekas neginčijo, ji įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinta negaliojančia. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog esant galiojančiai ir įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytai reikalavimo teisės perleidimo sutarčiai ir ĮBĮ 26 straipsnio trečiojoje dalyje numatytai teisei kreditoriui perleisti savo reikalavimus kitam kreditoriui ar asmeniui, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti pripažinti reikalavimo teisės įgijėją UAB ,,Arudita“ bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ kreditoriumi.

18Pirmosios instancijos teismas atsisakymą keisti bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ antros eilės kreditorių AB Turt o banką į UAB ,,Arudita“ motyvavo tuo, jog kreditorių susirinkime pasikeitus kreditoriui, valstybės turtiniai interesai liks neginami. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto skunde nurodyta teisine argumentacija, jog viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Teismas konstatuodamas viešojo intereso pažeidimą, nenurodė aplinkybių, kurioms esant būtų pažeistas viešasis interesas. Kaip galimą viešojo intereso pažeidimą teismas laikė galimą bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ teisės į žemę įgijimą, pažeidžiant LR Žemės ir LR Žemės reformos įstatymų nuostatas, tačiau nenurodė kaip ir kokios šių įstatymų nuostatos galėtų būti pažeistos. LR Žemės įstatymo (1994 m. balandžio 26 d. redakcija Nr. I-446) 7 straipsnyje nustatyta, kad valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai yra apskričių viršininkai, valstybės turto privatizavimo institucijos, kiti įstatymų nustatyti subjektai. LR Žemės reformos įstatymo (1991 m. liepos 25 d. redakcija Nr. I-1607) 16 straipsnyje numatyta, kad žemės reformą įgyvendina ir sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai ir parduoti valstybinę žemę priima apskričių viršininkai arba kita įstatymų nustatyta institucija. Teisės aktai nenumato galimybės AB Turto bankui priimti sprendimus, susijusius su teisėmis į žemę, todėl jis neturi galimybės atstovauti valstybės bei ginti jos turtinių interesų.

19Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais argumentais, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė keisti bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ kreditorių AB Turto banką į kreditorių UAB ,,Arudita“, todėl ši skundžiama teismo nutarties dalis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - pakeičiant bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ antros eilės kreditorių AB Turto banką kreditoriumi UAB ,,Arudita“ su tos pačios eilės 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 1 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ antros eilės kreditorių AB Turto banką su 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu keisti į kreditorių UAB ,,Arudita“, panaikinti.

22Pakeisti bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ antros eilės kreditorių AB Turto banką kreditoriumi UAB ,,Arudita“ su tos pačios eilės 67 127,71 Lt finansiniu reikalavimu.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ŽŪB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 15 d. nutartimi patvirtino... 5. Bankrutavusios ŽŪB ,,Lvoriškės“ administratorius kreipėsi į teismą su... 6. 1 950,85 Lt su finansiniu reikalavimu, remiantis reikalavimo perleidimo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 1 d. nutartimi pakeitė bankrutavusios... 8. Tretysis asmuo AB Turto bankas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 9. 1. Teismas skundžiamoje nutarties dalyje konstatavo galimą viešojo intereso... 10. 2. Teismas nutartyje nurodė, kad bankrutuojančios įmonės turtą sudaro... 11. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pasikeitus kreditoriui, valstybės... 12. 4. Teismas nutartyje nepasisakė, kad būtų buvę pažeisti teisės aktai,... 13. Bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ administratorius atsiliepimu į... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Pagal CPK pirmojo skirsnio pirmosios dalies nuostatas, bankroto bylos... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad AB Turto bankas 2006 m. sausio 26 d.... 17. CK numatyta, jog vienas asmenų pasikeitimo prievolėje būdų - reikalavimo... 18. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą keisti bankrutavusios ŽŪB... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais argumentais, konstatuoja, jog... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 21. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 1 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta... 22. Pakeisti bankrutavusios ŽŪB ,,Lavoriškės“ antros eilės kreditorių AB...