Byla e2-19657-566/2017
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Mprintas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus A. S., ieškinį atsakovui M. L. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-972-866/2016 iškėlė bankroto bylą UAB „Mprintas“, jos administratoriumi paskirdamas ieškovą A. S.. Nurodo, jog bankroto bylos iškėlimo dieną buvo įmonės direktoriumi buvo atsakovas M. L.. Atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartimi nustatyta pareiga per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos (iki 2016 m. vasario 4 d.) perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybe, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Ieškinyje nurodoma, jog pareiga perduoti visą ieškovo turtą atsakovui buvo žinoma, atsakovas apie ją pasirašytinai informuotas 2016 m. sausio 28 d., įteikiant įsakymą dėl UAB „Mprintas“ priklausančio turto perdavimo bankroto administratoriui. Ieškovo teigimu, atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos neperdavė bankroto administratoriui įmonės balanse apskaityto turto, kurio vertė sudaro 9498,37 Eur, tuo atlikdamas neteisėtus veiksmus, kuriais įmonei buvo padaryta 9498,37 Eur dydžio žala. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 9498,37 Eur žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas (e.b.l. 1-5).

4Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 7 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. B2-972-866/2016 (dabartinis Nr. B2-1543-866/2017) iškėlė UAB „Mprintas“ bankroto bylą, paskirdamas bendrovės administratoriumi A. S. (e.b.l. 6-7). Minėta nutartimi bankrutuojančios įmonės valdymo organai buvo įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (nutartis įsiteisėjo 2016 m. sausio 19 d.) perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Mprintas“ vadovu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. yra paskirtas atsakovas M. L. (e.b.l. 10-14). Byloje nustatyta, kad apie pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, atsakovas buvo informuotas 2016 m. sausio 28 d. pasirašytinai (e.b.l. 15-16). Remiantis UAB „Mprintas“ 2016 m. sausio 19 d. balansu, 2016 m. balandžio 5 d. ilgalaikio turto sąrašu bei atsakovo pasirašytu įmonės turto sąrašu, UAB „Mprintas“ priklausantį ir bankroto administratoriui perduotiną turtą, be kita ko, sudarė: įranga Wohlenberg 76 (likutinė vertė – 810,36 Eur), kirtimo įranga (likutinė vertė – 260,84 Eur), vartai (likutinė vertė – 59,17 Eur), lazerinis spausdintuvas ir nešiojamasis kompiuteris (likutinė vertė – 300,00 Eur) bei piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje – 8068,00 Eur (toliau –Turtas) (e.b.l. 8-9, 17). Bendra nurodyto Turto vertė sudaro 9498,37 Eur sumą. Duomenų, patvirtinančių, kad aukščiau nurodytą Turtą atsakovas būtų perdavęs ieškovui, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.246 straipsnio 1 dalimi numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliktus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Ieškovo teigimu, atsakovas nei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartimi nustatytu terminu, nei vėliau neįvykdė įpareigojimo perduoti administratoriui įmonės Turtą, todėl byloje nesant duomenų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, konstatuotina, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus. Bylos duomenimis, bankroto administratoriui perduotino Turto likutinė vertė sudarė 9498,37 Eur sumą, kuri pripažintina BUAB „Mprintas“ patirtais nuostoliais (žala). Teismo vertinimu, jei atsakovas įmonės Turtą būtų perdavęs bankroto administratoriui, ieškovas nebūtų patyręs žalos, nes būtų galėjęs panaudoti lėšas, buvusias įmonės kasoje, o turtą – realizuoti. Taigi tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos konstatuotinas tiesioginis priežastinis ryšys. Minėta, jog nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamos bylos atveju yra nustatytos visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti (CK 6.246-6.249 straipsniai). Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas perdavė bankroto administratoriui Turtą (CPK 178 straipsnis), ieškinys tenkintinas, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 9498,37 Eur žalos atlyginimo.

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 9498,37 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kurio suma nagrinėjamu atveju sudaro 214,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 80 straipsnio 7 dalis). Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškinį patenkinus visiškai, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 214,00 Eur žyminio mokesčio.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui BUAB „Mprintas“, į. k. 302464269, atstovaujamam bankroto administratoriaus A. S., iš atsakovo M. L., a.k. ( - ) 9498,37 Eur (devynis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus ir 37 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 9498,37 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovo M. L., a.k. ( - ) 214,00 Eur (du šimtus keturiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai