Byla e2-21570-155/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB ( - ) ieškinį atsakovui Č. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas BUAB ( - ) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Č. B. 142,73 EUR skolos, 8,52 EUR patirtų išlaidų susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad BUAB ( - ) (buvęs pavadinimas UAB ( - )) nuo 2003 m. sausio 30 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. vykdė daugiabučių namų administravimą ir teikė komunalines paslaugas, tame tarpe ir atsakovui Č. B. nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam adresu ( - ). Todėl atsakovas turėjo už suteiktas paslaugas atsiskaityti, tačiau tinkamai to nepadarė ir neatsiskaitė su ieškovui pagal 2012 m. rugpjūčio mėn. pateiktą sąskaitą. Iš viso yra susidariusi 142,73 EUR skola. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

4A. Č. B. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu) 2016-05-12 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.)

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas, remiantis 2012-08-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1707, buvo paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ir laikotarpiu nuo 2003 m. sausio 30 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. teikė šiam objektui eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas. A. Č. B. NTR duomenimis šiame name nuo 1992-08-17 iki šiol priklauso butas Nr. 401. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovas už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui liko skolingas 142,73 EUR užmokesčio už suteiktas paslaugas pagal 2012 m. rugpjūčio mėn. sąskaitą.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovas būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nėra sumokėjęs susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovo reikalaujama 142,73 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina.

8CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Ieškovas taip pat prašė priteisti 8,52 eurų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (už siųstas ir parengtas pretenzijas, priminimus), kurios laikomos pagrįstomis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktu, priteistinos iš atsakovo.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos 400,00 eurų išlaidos advokato teisinei pagalbai mokestis ieškovo naudai.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 82, 92 straipsniais, iš atsakovo priteistinas 15,00 eurų žyminis mokestis valstybės naudai nuo kurio ieškovas buvo atleistas.

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo Č. B., a.k. ( - ) 142,73 EUR skolą, 8,52 eurų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 400 EUR bylinėjimosi išlaidas ieškovo BUAB ( - ), į. k. ( - ), naudai.

16Priteisti iš atsakovo Č. B., a.k. ( - ) 15,00 eurų žyminį mokestį valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai