Byla 2KT-56

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Konstanto Ramelio 2006 m. lapkričio 20 d. nutartimi dėl civilinės bylos Nr. 2-2479-41/2006 pagal ieškovo K. J. J. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Kauno miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Valeksa“ dėl valdžios ir valdymo institucijų veiksmais padarytos materialinės ir neturtinės žalos atlyginimo perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2006 m. lapkričio 21 d. gauta Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Konstanto Ramelio 2006 m. lapkričio 20 d. nutartis dėl civilinės bylos Nr. 2-2479-41/2006 pagal ieškovo K. J. J. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Kauno miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Valeksa“ dėl valdžios ir valdymo institucijų veiksmais padarytos materialinės ir neturtinės žalos atlyginimo, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

3Nutartyje teigiama, kad 2006 m. lapkričio 17 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė ieškovo K. J. J. 2006 m. lapkričio 14 d. ieškinio papildymą, kuriame pasisakoma dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjos T. Kazlauskienės veiksmų, be to, teisme yra gautas ieškovo K. J. J. ieškinio patikslinimas, kurio priėmimo klausimas dar nėra išspręstas, tačiau jame minimi ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo H. Jaglinskio veiksmai. Nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi nusišalino teisėja A. Radzevičienė, motyvuodama tuo, kad bylos nagrinėjimo metu būtų vertinami tame pačiame teisme dirbančios teisėjos T. Kazlauskienės veiksmai. Kilus abejonių dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nešališkumo nagrinėjant šią civilinę bylą, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko nuomone, tikslinga ją perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Vilniaus apygardos teismas nušalintinas nuo civilinės bylos nagrinėjimo ir byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

5Siekiant, kad būtų užtikrinta dalyvaujančių byloje asmenų teisė į nešališką bylos išnagrinėjimą, Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio antrosios dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas nutartimi bylą perduoda kitam teismui, jeigu nušalinus vieną ar kelis teisėjus arba teisėjams nusišalinus, jų pakeisti kitais tame teisme negalima.

6Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko K. Ramelio 2006 m. lapkričio 20 d. nutartyje nurodytos ir kitos civilinės bylos aplinkybės iš esmės atitinka CPK 34 straipsnio antrosios dalies 3 punkte nustatytas sąlygas. Bylos perdavimo kitam teismui klausimas šiuo atveju, siekiant maksimaliai užtikrinti objektyvų jo išsprendimą, pagal CPK 3 straipsnio šeštąją dalį gali būti sprendžiamas CPK 35 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta tvarka.

7Iš ieškovo K. J. J. pateiktuose procesiniuose dokumentuose pareikštus reikalavimus pagrindžiančių aplinkybių turinio matyti, jog nagrinėjant šią civilinę bylą teismas turės vertinti ir pasisakyti dėl kai kurių Vilniaus apygardos teisme dirbančių teisėjų veiksmų. Tai gali kelti abejonių dėl bylą nagrinėjančių Vilniaus apygardos teismo teisėjų nešališkumo. Todėl Vilniaus apygardos teismas nušalintinas nuo civilinės bylos Nr. 2-2479-41/2006 pagal ieškovo K. J. J. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Kauno miesto savivaldybei, UAB ,,Valeksa“ dėl valdžios ir valdymo institucijų veiksmais padarytos materialinės ir neturtinės žalos atlyginimo, nagrinėjimo ir ši civilinė byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui – Panevėžio apygardos teismui (CPK 66 str., 69 str., 34 str. 2 d. 3 p., 35 str., 2 d., 3 str. 6 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 66, 69 straipsniais, 34 straipsnio antrosios dalies 3 punktu, 35 straipsnio antrąja dalimi ir 3 straipsnio šeštąja dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Nušalinti Vilniaus apygardos teismą nuo civilinės bylos Nr. 2-2479-41/2006 pagal ieškovo K. J. J. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Kauno miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Valeksa“ dėl valdžios ir valdymo institucijų veiksmais padarytos materialinės ir neturtinės žalos atlyginimo, nagrinėjimo.

10Civilinę bylą Nr. 2-2479-41/2006 pagal ieškovo K. J. J. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Kauno miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Valeksa“ dėl valdžios ir valdymo institucijų veiksmais padarytos materialinės ir neturtinės žalos atlyginimo perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai