Byla N-62-2709-10
Dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimo M. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo M. J. (M. J.) ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Lokatija“ atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinius skundus dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimo M. J. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Institucija) specialistas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą M. J., dirbančiam UAB „Lokatija“, už tai, kad jis 2009 m. lapkričio 4 d., apie 8.50 val., kelio Panevėžys – Pasvalys 34-ame kilometre krovininiu automobiliu VW LT35 gabeno buitinę techniką ir baldus, kurių bendra vertė 15 884 litų, be privalomų krovinio gabenimą ar įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Šiais veiksmais M. J. pažeidė Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnio ir Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300, 19 punkto reikalavimus. Administracinė atsakomybė už tai kyla pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 16311 straipsnio 3 dalį (b. l. 2).

5Pasvalio rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimu pripažino M. J. kaltu padarius teisės pažeidimą, numatytą ATPK 16311 straipsnio 3 dalyje, ir skyrė jam administracinę nuobaudą – 4 000 (keturių tūkstančių) litų baudą su prekių, aprašytų 2009 m. lapkričio 4 d. daiktų paėmimo protokole Nr. (10.26)-1255/2, konfiskavimu (b. l. 36-37).

6II.

7Apeliaciniu skundu M. J. atstovas advokatas Dalius Vaitekūnas prašo panaikinti Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimą arba sumažinti paskirtą nuobaudą. Paaiškina, kad M. J. dėl aplaidumo ir patirties stokos pamiršo paimti klientei išrašytą sąskaitą, dėl to nuoširdžiai apgailestavo. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes ir neatsižvelgė į tai, kad krovinys buvo gabenamas kartu su pirkimo – pardavimo sutartimis, patvirtinančiomis, kad jo savininkė yra UAB „Lokatija“. Bendrovė tikrinančioms institucijoms nedelsiant faksu atsiuntė sąskaitą – faktūrą, o per dvi valandas pristatė ir šio dokumento originalą. Baldų įsigijimo dokumentai negalėjo būti pateikti dėl tos priežasties, kadangi buvo pagaminti UAB „Lokatija“. Baldų rangos sutarties ir brėžinių egzistavimas laikytinas tinkamu nuosavybės teisės įrodymu. Skunde pažymima, kad M. J. per mėnesį uždirba 800 litų, tačiau teismas, skirdamas 4 000 litų baudą, neįvertino jo sunkios materialinės padėties, neatsižvelgė į teisės pažeidimo mažareikšmiškumą bei nedidelį pavojingumą (b. l. 45-46).

8Apeliaciniu skundu UAB „Lokatija“ atstovas advokatas Dalius Vaitekūnas prašo panaikinti Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimo dalį, kuria konfiskuotas UAB „Lokatija“ priklausantis turtas. Paaiškina, kad 2009 m. lapkričio 4 d. daiktų paėmimo protokole Nr. (10.26)-1255/2 išvardyti daiktai jų sulaikymo metu buvo ne pažeidėjo, o UAB „Lokatija“ nuosavybė, todėl konfiskuoti neteisėtai. Pasvalio rajono apylinkės teismas, nepaisydamas šios aplinkybės, pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio ir ATPK 26 straipsnio nuostatas (b. l. 49-51).

9Institucija atsiliepime nesutinka su UAB „Lokatija“ atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliaciniu skundu ir prašo jo netenkinti. Paaiškina, kad be dokumentų gabentas krovinys yra tiesioginis M. J. padaryto teisės pažeidimo objektas, todėl konfiskuotas teisėtai ir pagrįstai.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12M. J. atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinis skundas netenkintinas.

13UAB „Lokatija“ atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinis skundas tenkintinas.

14ATPK 16311 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę už prekių (krovinio), kurių vertė viršija trisdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą, gabenimą Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra šio kodekso 210 straipsnyje numatytų požymių. Pažymėtina, kad šio pažeidimo sudėtis yra formalioji. Kvalifikuojant veiką pagal aptariamą straipsnį būtina nustatyti du momentus: prekių (krovinio) be dokumentų gabenimo faktą ir prekės (krovinio) vertę.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ATPK 16311 straipsnio taikymą, yra suformavęs taisyklę, jog ATPK 16311 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo subjektas yra asmuo, tiesiogiai transporto priemone gabenantis prekes (krovinį). ATPK 16311 straipsnis pavojinga veika pripažįsta prekių gabenimą be dokumentų, nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių prekių gabenimo ar įsigijimo dokumentai nebuvo pateikti (2007 m. sausio 3 d. administracinė nutartis Nr. N556-148/2007).

16Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad M. J. kaltinamas virtuvės buitinės įrangos ir baldų vežimu be nurodytų prekių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų. Pažeidimą įrodo rašytinė bylos medžiaga, M. J. ir Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto V. V. paaiškinimai posėdžio metu, jog tikrinamos transporto priemonės vairuotojas neturėjo krovinio važtaraščio ir PVM sąskaitos – faktūros (b. l. 33-35). Aplinkybė, kad pažeidimo nustatymo vietoje Institucijai buvo pateikta baldų gamybos ir pardavimo – pirkimo sutartis Nr. VČ09/25/1, nagrinėjamos veikos kvalifikacijos nekeičia, nes likusių prekių vertė ir tokiu atveju viršija 30 MGL (3 900 litų) (b. l. 5, 10-14). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad M. J. padarė jam inkriminuotą teisės pažeidimą, todėl administracinėn atsakomybėn patrauktas teisėtai ir pagrįstai.

17M. J. apeliaciniame skunde taip pat keliamas paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas, teigiant, jog yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas.

18Nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo ar pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuolat akcentuoja, kad administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (žr. administracinių teisės pažeidimų bylas Nr. N1-1396/2007, N17-103/2007). Teisėjų kolegija, įvertinusi jai pateiktą medžiagą, daro išvadą, kad tokių aplinkybių šioje byloje nėra.

19M. J. padaryta veika, teisėjų kolegijos vidiniu įsitikinimu, nėra mažareikšmė, todėl vien tik simbolinės, jo pageidavimus tenkinančios nuobaudos paskyrimas aiškiai prieštarautų administracinės nuobaudos tikslams. Tai, kad apeliantas pripažino savo kaltę ir dėl pažeidimo nuoširdžiai apgailestavo (b. l. 7), yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), kuri reikšminga parenkant poveikio priemonę įstatymo nustatytos sankcijos ribose. Pažeidėjo gaunamų pajamų dydis ir šeimyninė padėtis ATPK 301 straipsnio 1 dalies prasme nelaikytinos ypatingomis sąlygomis, ir nesuteikia jokio prioriteto svarstant administracinės atsakomybės švelninimo klausimą. Pripažintina, jog M. J. paskirta jo asmenybei ir padarytam teisės pažeidimui adekvati bei proporcinga poveikio priemonė, todėl sankcijos minimaliai ribai artima bauda nemažintina.

20Dėl prekių (krovinio) konfiskavimo.

21Pagal ATPK 26 straipsnio 1 dalį, konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu, šio kodekso 442, 62, 621, 622 straipsniuose, 877 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302, 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 1528, 15211 straipsniuose, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 15310 straipsnyje, 1545 straipsnio antrojoje dalyje, 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 173, 18818 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnyje, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2096, 210, 21410, 21427 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose.

22Atsižvelgiant į tai, kad ATPK 16311 straipsnis nepatenka į baigtinį teisės pažeidimų, kurių atveju netaikomi daiktų ir pajamų, esančių administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankiu arba tiesioginiu objektu, konfiskavimo apribojimai, šio straipsnio sankcijoje numatytas prekių (krovinio) konfiskavimas galimas tik tada, kai nustatomas teisės pažeidimą padariusio asmens ir prekių (krovinio) savininko sutapimas. Nagrinėjamoje byloje surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių UAB „Lokatija“ nuosavybės teisę į 2009 m. lapkričio 4 d. daiktų paėmimo protokole Nr. (10.26)-1255/2 išvardytą turtą (b. l. 10-19, 55-65), todėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimo dalis, kuria be įstatyminio pagrindo konfiskuota UAB „Lokatija“ nuosavybė, keistina kaip iš esmės pažeidžianti UAB „Lokatija“ turtinius interesus. Neteisėtai ir nepagrįstai valstybės žinion paimta bendrovės nuosavybė privalo būti nedelsiant jai grąžinta (ATPK 286 str. 4 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24M. J. atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinio skundo netenkinti.

25UAB „Lokatija“ atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinį skundą tenkinti.

26Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

27„Pripažinti M. J. (M. J.) kaltu ATPK 16311 straipsnio 3 dalyje numatyto teisės pažeidimo padarymu ir skirti jam 4 000 (keturių tūkstančių) litų baudą.

28Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. lapkričio 4 d. daiktų paėmimo protokole Nr. (10.26)-1255/2 aprašytą turtą grąžinti jo savininkei UAB „Lokatija“ (į. k. 125962387)“.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir... 5. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimu pripažino... 6. II.... 7. Apeliaciniu skundu M. J. atstovas advokatas Dalius Vaitekūnas prašo... 8. Apeliaciniu skundu UAB „Lokatija“ atstovas advokatas Dalius Vaitekūnas... 9. Institucija atsiliepime nesutinka su UAB „Lokatija“ atstovo advokato... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. M. J. atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. UAB „Lokatija“ atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinis skundas... 14. ATPK 16311 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę už prekių (krovinio), kurių... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ATPK 16311... 16. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad M. J. kaltinamas... 17. M. J. apeliaciniame skunde taip pat keliamas paskirtos administracinės... 18. Nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo ar pernelyg švelnios... 19. M. J. padaryta veika, teisėjų kolegijos vidiniu įsitikinimu, nėra... 20. Dėl prekių (krovinio) konfiskavimo.... 21. Pagal ATPK 26 straipsnio 1 dalį, konfiskuota gali būti tik daiktas ir... 22. Atsižvelgiant į tai, kad ATPK 16311 straipsnis nepatenka į baigtinį teisės... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. M. J. atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinio skundo netenkinti.... 25. UAB „Lokatija“ atstovo advokato Daliaus Vaitekūno apeliacinį skundą... 26. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimą pakeisti ir... 27. „Pripažinti M. J. (M. J.) kaltu ATPK 16311 straipsnio 3 dalyje numatyto... 28. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. lapkričio 4... 29. Nutartis neskundžiama....