Byla e2-17394-775/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 1 708 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė su atsakove sudarė sutartį, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti vakuuminį maišelių užlydymo įrenginį, o atsakovė įsipareigojo priimti užsakytas kokybiškas prekes bei atsiskaityti už jas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 2015-09-11 atsakovė atliko 1393,56 Eur avansinį mokėjimą. 2015-09-17 prekė buvo perduota. 2015-09-18 ieškovė išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą – faktūrą, tačiau praėjus sutartyje nustatytam 90 dienų apmokėjimo terminui ir ieškovei kreipusis į atsakovę su raginimu padengti susidariusią skolą, atsakovė atliko tik 500 Eur dalinį mokėjimą. Ieškovė nusiuntė raginimą atsakovei dėl likusios skolos, tačiau atsakovė į raginimą nereagavo, skolos nepadengė. Ieškovė kreipėsi į teisinių paslaugų ir skolų išieškojimo įmonę MB „Soreinus“ dėl susidariusios skolos išieškojimo. 2016-04-14 MB „Soreinus“ išsiuntė pretenziją atsakovei dėl susidariusios skolos apmokėjimo, atsiskaitymui buvo suteiktas terminas iki 2016-04-19, tačiau atsakovė reaguodama į pateiktą pretenziją atliko dalinius mokėjimus, padengti likusią skolos dalį delsė, atsiskaitymo terminą atidėdavo tolimesniam laikui.

4Ieškinys tenkintinas.

5Nustatyta, kad ieškovė su atsakove sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 15 dėl vakuuminio maišelių užlydymo įrenginio, už kurį atsakovė įsipareigojo ieškovei sumokėti 4 645,19 Eur. Pagal sutartį 2015-09-11 atsakovė sumokėjo 1 393,56 Eur avansą (b. l. 11). 2015-09-17 šalys pasirašė pakavimo įrenginio perdavimo aktą (b. l. 13). Ieškovė 2015-09-18 atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą 4 645,19 Eur sumai (b. l. 12). 2015-03-01 atsakovė sumokėjo 500 Eur ieškovei (b. l. 14). 2015-03-30 ieškovė kreipėsi į atsakovę su raginimu apmokėti likusią skolos dalį iki 2016-04-06, tačiau atsakovė į raginimą nereagavo, skolos nepadengė (b. l. 15). Ieškovei sudarius sutartį su skolų išieškojimo įmone MB „Soreinus“ dėl skolos išieškojimo, minėta įmonė išsiuntė atsakovei pretenziją dėl susidariusios skolos apmokėjimo iki 2016-04-19 (b. l. 17). Atsakovė reaguodama į pretenziją atliko 600 Eur ir 300 Eur mokėjimus, tačiau skolos pilnai nepadengė ( b. l. 19, 20).

6Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Šalys privalo tinkamai, sąžiningai bei laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdžius ar įvykdžius netinkamai, privalo kitai šaliai atlyginti jos patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.200 str. 1 d., 6.256 str.). Skolininkas, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovė pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus laiku atsiskaityti už vakuuminio maišelių užlydymo įrenginį, delsė padengti likusią skolos dalį, atsiskaitymo terminą atidėdavo tolimesniam laikui. Atsakovė per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nepadengė, taigi ieškovė prašo iš atsakovės priteisti nesumokėtą skolos sumą. Atlikus byloje esančių įrodymų vertinimą ir nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę atsakovė yra įvykdžiusi, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 1 708 Eur skola (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.63 str. 1 d. 2 p.).

7Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str.).

8Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos: 19 Eur žyminis mokestis, 300 Eur už ieškinio parengimą ir 99 Eur už teisines paslaugas dėl skolos išieškojimo (CPK 93 str.)

9Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ), į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ), į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), 1 708 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų aštuonių eurų) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 708 Eur) nuo bylos iškėlimo (2016-06-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 418 Eur (keturių šimtų aštuoniolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

14Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

15Informuoti atsakovą: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

17Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai