Byla 2S-1585-123/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Danguolės Martinavičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. B. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovams A. B., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriui dėl žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė patikslintu ieškiniu prašo teismą pripažinti iš dalies negaliojančia žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties dalį dėl ( - ) asfaltuoto akligatvio ties namu Nr. 2, privatizavimo, taikyti restituciją – grąžinti šią kelio dalį valstybei. Nurodo, kad į jai priklausančią namų valdą, esančią ( - ) patekti gali ( - ) asfaltuotu akligatviu, pro namą Nr. 2, kuris priklauso A. B. Kito kelio į ieškovei priklausančią namų valdą nėra. Mano, kad akligatvis iš ( - ) pro atsakovui A. B. priklausantį namą Nr. 2 privatizuotas neteisėtai.

42011-06-13 teismui pateiktu prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą A. B. netrukdyti ieškovei įvažiuoti į jos namų valdą asfaltuotu keliu, esančiu A. B. priklausančiame žemės sklype.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-06-20 nutartimi patenkino ieškovės A. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – įpareigojo atsakovą A. B. leisti ieškovei patekti į jos namų valdą, esančią ( - ), naudojantis atsakovo žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), esančiu asfaltuotu keliu. Teismas patenkino ieškovės prašymą nustatęs, kad ieškovė negali patekti į savo namų valdą kitaip, nei atsakovui priklausančiu keliu.

6Atskiruoju skundu atsakovas A. B. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-06-20 nutartį. Ieškovė prašo teismo pripažinti iš dalies negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties dalį, todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškinio dalyku. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones neįvertinęs, ar yra objektyvi grėsmė, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-06-20 nutartį palikti nepakeistą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyrius sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – įpareigojimo atsakovui

11leisti ieškovei patekti į jos namų valdą naudojantis atsakovo žemės sklype esančiu asfaltuotu keliu.

12Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutu siekia apsaugoti dalyvaujančių byloje asmenų interesus bei užtikrinti būsimo teismo sprendimo civilinėje byloje realų įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas civiliniame procese turi trejopą paskirtį: užtikrinti galutinio sprendimo įvykdymą; apsaugoti turtinius ir neturtinius asmens interesus bei užkirsti kelią žalai šiems interesams (prevencinės priemonės); užtikrinti įrodymus. Viena iš prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių yra CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių pagrindinis tikslas – užkirsti kelią tolimesniam galimam asmens teisių pažeidimui bei žalos padidėjimui, taip pat naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui. Kartu pažymėtina, jog teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti.

13Taikant laikinąsias apsaugos priemones yra vertinama grėsmė, kad galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas arba iki bylos išnagrinėjimo bus padaryta žala įstatymo saugomiems asmenų interesams, taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties dalies dėl ( - ) asfaltuoto akligatvio ties namu Nr. 2, pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Iš ieškinio aplinkybių matyti, kad ieškovės manymu kelio dalis privatizuota neteisėtai, siekia, kad ši dalis taikius restituciją būtų grąžinta valstybei ir ji galėtų nevaržomai šiuo įvažiavimu naudotis, nes kito įvažiavimo į ieškovės namų valdas įrengti neįmanoma. Nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones – leisti ieškovei patekti į jos namų valdą per atsakovo žemės sklype esantį kelią, tikslinga siekiant apsaugoti neturtinius asmens (ieškovės) interesus bei užkirsti kelią žalai šiems interesams (prevencinės priemonės). Taikomos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis šalių interesų pusiausvyros, nes iš šalių paaiškinimų matyti, kad ieškovė šiuo keliu naudojosi visą laiką, atsakovas trukdo ieškovei patekti į savo namų valdą, o kito kelio patekti ieškovės sklypą nėra.

14Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai