Byla N-63-549-10
Dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutarimo A. M. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Audriaus Bakavecko ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Akmenės rajono agentūros apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutarimo A. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Akmenės rajono agentūros (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas 2007 m. gegužės 2 d. surašė A. M. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2007 m. gegužės 1 d., 12.30 val. ir 2007 m. gegužės 2 d., 16.30 val., parduotuvėje (duomenys neskelbtini), esančioje Respublikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, nebuvo superkamos pakuotės (tušti buteliai) iš pirkėjų, kai šie grąžina pakuotes, už kurias nustatytas užstatas. Taip buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1506 patvirtintos Pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, užstato dydžio ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos IV skyriaus 16 punktas, atsakomybė už pažeidimą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau –ATPK) 5112 straipsnio 6 dalyje. Institucijos vyresnysis valstybinės aplinkos apsaugos inspektorius A. N. 2007 m. gegužės 8 d. nutarimu A. M. už minėto pažeidimo padarymą skyrė 3750 litų baudą.

5A. M. su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Institucijos nutarimą ir bylą nutraukti. Šiaulių apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs skundą, 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi iš dalies jį tenkino, t. y. sumažino Institucijos nutarimu skirtą baudą iki 350 litų.

6II.

7Nesutikdama su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi, A. M. pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi jį tenkino iš dalies, t. y. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikino ir grąžino bylą nagrinėti teisme iš naujo konstatavęs, jog sutinka su apeliantės argumentais, kad teismas nesiaiškino aplinkybių dėl subjektyviųjų administracinio teisės pažeidimo sudėties požymių buvimo, taip pat netirta, ar Institucijos pareigūno veikla, išaiškinant galimai padarytą administracinį teisės pažeidimą, buvo teisėta.

8III.

9Nagrinėdamas bylą iš naujo, Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 27 d. nutarimu A. M. skundą tenkino, t. y. panaikino Institucijos nutarimą ir administracinę bylą nutraukė. Teismas nurodė, jog apklausta parduotuvėje kasininke dirbusi I. S. paaiškino, kad A. N. buvo atvykęs į parduotuvę ir paklausė jos, ar superka butelius, o ši atsakiusi, kad superka, tačiau nukreipė pas L. V., nes nežinojo, kokia padėtis yra su tara. Apklausta L. V. parodė, kad 2007 m. gegužės 1 d. A. N. buvo atvykęs į parduotuvę ir klausė, ar priima butelius, kurių turėjo tris maišus. Ji pasiūlė priimti 20 vienetų, nes daugiau taros nebuvo. Sekančią dieną A. N. vėl buvo atvykęs, bet nei vieno butelio neturėjo. Klausė dėl butelių supirkimo, vėliau aiškinosi su vedėja. Teismas pažymėjo, jog iš bylos aplinkybių matyti, kad A. N. 2007 m. gegužės 1 d. į parduotuvę pristatė itin didelį butelių kiekį, apie 120 vienetų, kurį visą tuo metu priimti parduotuvė neturėjo jokių realių galimybių dėl taros ir sandėliavimo ploto trūkumo, t. y. objektyviai negalėjo užtikrinti pareigos priimti pakuotes, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad būtų atsisakyta priimti mažesnius butelių kiekius. Teismo nuomone, dėl tų pačių aplinkybių 250 butelių iš A. N. buvo priimta kitose dviejose parduotuvėse dalimis. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2007 m. gegužės 1 d. A. N. veikė ne kaip pareigūnas, o kaip paprastas pilietis, pažeidimo fakto raštiškai neužfiksavo ir administracinio teisės pažeidimo protokolo nesurašė, o 2007 m. gegužės 2 d. jis jau jokių butelių neturėjo, todėl konstatuotina, kad nebuvo realaus butelių pateikimo fakto ir jų kiekio, todėl ir negalėjo būti realaus atsisakymo juos priimti, taip pat ir pareiškėjos kaltės. Teismas konstatavo, jog ginčijamu atveju aplinkybės, kuriomis A. M. padarė pažeidimą, buvo dirbtinai pareigūno A. N. sukurtos tam, kad asmuo padarytų pažeidimą, neatsižvelgiant į objektyvias susiklosčiusias aplinkybes parduotuvėje dėl taros ir sandėliavimo patalpų trūkumo, todėl pažeidimas pripažįstamas ne tikru, o tariamu.

10IV.

11Nesutikdama su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutarimu, Institucija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutarimą panaikinti. Apeliaciniame skunde nurodo, jog tiek A. M., tiek teisme apklaustos liudytojos neneigia, kad pakuotę, už kurią numatytas užstatas, priimdavo tik tais atvejais, kai turėdavo taros buteliams sudėti. A. M. pripažįsta, kad ji, kaip parduotuvės vedėja, yra atsakinga už užstatinės taros supirkimą. Atsižvelgiant į tai mano, jog Institucijos nutarimu A. M. nubausta pagrįstai.

12Atsiliepdama į apeliacinį skundą, A. M. prašo jį atmesti palaikydama Šiaulių apygardos administracinio teismo nutarimo motyvus. Papildomai nurodo, jog bylos aplinkybės neabejotinai rodo, kad pareigūnas A. N. provokavo padaryti pažeidimą, buvo aktyvus jo kurstytojas, ką teismas tinkamai nustatė ir įvertino. Pažymi, jog ji, kaip parduotuvės vedėja, neturi teisės ir įgaliojimų plėsti parduotuvės sandėliavimo ploto, todėl ji apskritai negalėjo būti A. N. nustatyto pažeidimo subjektu.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Skundžiamu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutarimu panaikintas Institucijos 2007 m. gegužės 8 d. nutarimas (teismo nutarimo rezoliucinėje dalyje nurodyta kita Institucijos nutarimo data teisėjų kolegijos vertinama kaip rašymo apsirikimas), kuriuo A. M. už pažeidimo, numatyto ATPK 5112 straipsnio 6 dalyje, padarymą skirta 3750 Lt bauda, ir administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta nenustačius A. M. veiksmuose kaltės.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad administracinės atsakomybės senaties institutas ATPK nėra išsamiai apibrėžtas, tačiau ATPK 7 straipsnio 1 dalis imperatyviai nurodo, jog niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip nei įstatymų numatytais pagrindais ir tvarka. Siekiant įgyvendinti šią nuostatą, nesant atitinkamų normų, reikalingų nagrinėjamam visuomeniniam santykiui sureguliuoti, vadovaujamasi įstatymo analogija. Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad taikant administracinės atsakomybės senatį, turi būti vadovaujamasi ATPK 35 straipsniu ir Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 95 straipsnio 1 dalyje 1 punkto a papunktyje apibrėžtu apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis bylose Nr. N17-240/2006, N575-1434/2008, N575-2985/2009). Pabrėžtina, kad žmogaus teisių apsaugos požiūriu būtų nepateisinama, jeigu atsakomybė už administracinį teisės pažeidimą galėtų būti taikoma ilgesnį laiko tarpą, nei Baudžiamajame kodekse numatytas laiko tarpas, per kurį gali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis padarius baudžiamąjį nusižengimą. Minėtame BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktyje numatyta, jog asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję dveji metai, kai padarytas baudžiamasis nusižengimas.

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, A. M. buvo pareikštas administracinis kaltinimas pagal ATPK 5112 straipsnio 6 dalį dėl veikos, atliktos 2007 m. gegužės 1 ir 2 dienomis (b. l. 41), skundžiamu teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta, šiai dienai yra praėję daugiau nei dveji metai nuo pažeidimo padarymo, todėl teisėjų kolegijai nenustačius aplinkybių, dėl kurių BK 95 straipsnio 1 dalyje 1 punkto a papunktyje numatytas senaties terminas būtų sustojęs (BK 95 str. 3 - 4 d.), konstatuotina, kad spręsti klausimą dėl A. M. administracinėn atsakomybės nebėra teisinio pagrindo, nes net ir konstatavus, jog pirmosios instancijos teismo nutarimas neteisėtas, A. M. kaltė šiame procese nebegalėtų būti nustatinėjama, nes yra suėjęs patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminas.

19Atsižvelgiant į tai, apeliacinis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos administracinio teismo nutarimas paliekamas nepakeistu.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Akmenės rajono agentūros apeliacinį skundą atmesti.

22Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutarimą palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai