Byla P-442-136-11
Dėl sprendimų panaikinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556 - 319/2011)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556 - 319/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. S-238(7-196/2009), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. 69-136 bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. (21.26)-256-157.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu bylą dėl skundo reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. (21.26)-256-157 dalį, kuri nesusijusi su pareiškėjui paskaičiuotais pridėtinės vertės bei pelno mokesčių delspinigiais ir baudomis, nutraukė, o likusią skundo dalį atmetė.

6Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje byloje.

10Pareiškėjas nurodo, kad procesas turėtų būti atnaujintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu dėl naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kuri nebuvo ir negalėjo būti jam žinoma bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjas nurodo, kad dėl jo darbuotojų A. Z. ir O. Z. veiksmų, susijusių su šiai administracinei bylai svarbiomis aplinkybėmis, buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris buvo nutrauktas Generalinės prokuratūros 2010 m. kovo 24 d. nutarimu. Ši ikiteisminio tyrimo nutraukimo aplinkybė yra esminė. Apie ją pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu nežinojo ir ji byloje nebuvo įvertinta. Apie šią naujai paaiškėjusią aplinkybę pareiškėjas sužinojo tik 2011 m. kovo 1 d., t. y. jau po Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo priėmimo.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Procesą atnaujinti atsisakytina.

14Sprendžiant proceso baigtoje administracinėje byloje atnaujinimo klausimą, byloje priimtų teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas nėra nagrinėjamas iš esmės. Tokiu atveju yra tik patikrinama, ar nėra esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą byloje priimtus teismų procesinius sprendimus pripažinti neteisėtais ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje. Šių aplinkybių (proceso atnaujinimo pagrindų) buvimą turi pagrįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo. Jeigu toks asmuo nepateikia pakankamų argumentų, patvirtinančių įstatyme numatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo

15159 straipsnio 1 dalis).

16Iš pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, kad jame remiamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kuriame numatyta, jog procesas gali būti atnaujintas, jeigu naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Tačiau, analizuojant prašymą, minėto proceso atnaujinimo pagrindo buvimas nagrinėjamu atveju negali būti konstatuotas.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusios aplinkybės yra tokios, kurios paaiškėja po administracinės bylos užbaigimo. Nagrinėjamu atveju byla buvo užbaigta, kai baigėsi joje vykęs apeliacinis procesas ir buvo priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis. Vadinasi, šioje byloje naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti laikomos tik tokios aplinkybės, kurios paaiškėja po 2011 m. kovo 21 d. Tuo tarpu pareiškėjas savo prašyme pripažįsta, kad jo nurodoma naujai paaiškėjusi aplinkybė (ikiteisminio tyrimo nutraukimas) jam buvo žinoma dar iki 2011 m. kovo 21 d. (pareiškėjo teigimu, apie šią aplinkybę tapo žinoma 2011 m. kovo 1 d.). Beje, tą patvirtina ir bylos duomenys, iš kurių matyti, kad apie ikiteisminio tyrimo nutraukimą, kuriuo jis remiasi, pareiškėjas pranešė apeliacinės instancijos teismui, kartu pateikdamas ir atitinkamą prokuratūros nutarimą, 2011 m. kovo 9 d., t. y. dar iki šio teismo posėdžio (b. l. 136-144). Visa tai liudija, kad minėta aplinkybė negali būti laikoma naujai paaiškėjusia.

18Taigi darytina išvada, jog pareiškėjas nepagrindė įstatyme numatyto proceso atnaujinimo pagrindo buvimo, todėl procesas pagal jo prašymą negali būti atnaujintas.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20Atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556 - 319/2011).

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai