Byla e2-33708-433/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovei Ž. T. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1 321,10 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2019 m. spalio 1 d. CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovei ieškinyje prašant ir vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė tiekė geriamąjį vandenį bei tvarkė nuotekas butui, esančiam adresu ( - ), kuris pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą laikotarpiu nuo 1995 m. gruodžio 12 d. iki 2018 m. vasario 14 d. nuosavybės teise priklausė atsakovui Ž. T.. Byloje nėra duomenų, kad tarp ieškovės ir atsakovo būtų sudaryta rašytinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis, tačiau laikytina, kad tokia sutartis dėl šalto vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie tiekimo tinklų, todėl atsakovė, kaip patalpų savininkė, turėjo prievolę mokėti už šaltą vandenį ir už nuotekų šalinimą bei valymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.384 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, kad atsakovės įsiskolinimas už nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. vasario 14 d. priskaičiuotus mokesčius už patiektą vandenį ir ieškovo suteiktas paslaugas yra 1 321,10 Eur. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

8CK 6.38 straipsnis įtvirtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovė prievolės mokėti ieškovei už patiektą vandenį, nuotekų šalinimą bei valymą tinkamai nevykdė, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 1 321,10 Eur skolos.

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 321,10 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 30,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 84,70 Eur už advokato teisinę pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 114,70 Eur.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

12Kadangi atsakovei procesinių dokumentų įteikti jos gyvenamosios ir darbo vietos adresais nėra galimybės, ieškovė neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo procesinius dokumentus atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu, teismo sprendimas už akių atsakovei Ž. T. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės Ž. T., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849, naudai: 1 321,10 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt vieno euro ir 10 ct) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (1 321,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 114,70 Eur (vieno šimto keturiolikos eurų ir 70 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

19„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2019 m. lapkričio 11 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-33708-433/2019 pagal ieškovės UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovei Ž. T. dėl skolos priteisimo. Atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl sprendimas už akių jai yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojama, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (85) 262 6053“.

Proceso dalyviai