Byla AS-892-756/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“ dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–55), kurį patikslino (V t., b. l. 4–62), prašydamas:

51) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2013 m. lapkričio 27 d. išvadą Nr. A/2005/M11 dėl projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 sutartyje „Naujojo Marijampolės regioninio sąvartyno statyba“;

62) panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. T1-190 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti Agentūrai iš viso 795 166,53 Lt;

73) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013).

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 13 d. sprendime (XII t., b. l. 35–43) pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atmetė.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi (XII t., b. l. 47–48) ištaisė rašymo apsirikimą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-3182-437/2015: teismo sprendimo 9 lapo 5 pastraipoje nuo viršaus vietoje įrašo „Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nenustatė, kad pareiškėjas pažeidė kokias nors VPĮ nuostatas, darytina išvada, kad finansinis koregavimas nėra galimas ir Įsakyme nepagrįstai pareiškėjo atžvilgiu taikytas Finansinių pataisų rekomendacijų 1 priedo 3 punktas, inter alia nustatantis, kad nesilaikant viešųjų pirkimų tvarkos sudarytų papildomų darbų ir paslaugų sutarčių atveju, taikoma 100 proc. neteisėtai sudarytų sutarčių vertės finansinė korekcija, kuri, esant tam tikroms sąlygoms (dėl tokių išlaidų neviršijimo 50 proc. pagrindinės sutarties sumos), gali būti mažinama iki 25 proc.“ įrašė taip: „Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas pažeidė VPĮ nuostatas, darytina išvada, kad finansinis koregavimas yra galimas ir Įsakyme pagrįstai pareiškėjo atžvilgiu taikytas Finansinių pataisų rekomendacijų 1 priedo 3 punktas, inter alia nustatantis, kad nesilaikant viešųjų pirkimų tvarkos sudarytų papildomų darbų ir paslaugų sutarčių atveju, taikoma 100 proc. neteisėtai sudarytų sutarčių vertės finansinė korekcija, kuri, esant tam tikroms sąlygoms (dėl tokių išlaidų neviršijimo 50 proc. pagrindinės sutarties sumos), gali būti mažinama iki 25 proc.“.

11Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 94 straipsnio 2 dalį, kol sprendimas neįvykdytas, teismas gali savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu ištaisyti sprendime aptiktus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas. Ištaisymų klausimas išsprendžiamas nepranešus šalims, priimant nutartį.

12Teismas pažymėjo, kad 2015 m. balandžio 13 d. sprendime konstatavo, kad skundžiami aktai vertintini teisėtais, jų naikinimo pagrindų nenustatyta.

13Teismas įvertino, kad siekiant įsigyti papildomus darbus, turėjo būti laikomasi nustatytų procedūrų. Sprendime pasisakyta, kad faktiškai sudarant Pakeitimo orderius Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 6/1, Nr. 9/1 buvo keičiama rangos sutartis, o ne realizuojamas jos turinys, kaip tvirtina pareiškėjas. Akcentuota, kad darbų vertės pagal šiuos pakeitimo orderius yra didelės. Sprendime pasisakyta, kad siekiant įsigyti papildomus darbus iš tiekėjo, su kuriuo yra sudaryta sutartis, būtina vykdyti savarankiškas viešojo pirkimo procedūras (teismo sprendimo 7 lapas).

14Teismo sprendimo 9 lapo 5 pastraipoje nuo viršaus yra įrašas: „Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nenustatė, kad pareiškėjas pažeidė kokias nors VPĮ nuostatas, darytina išvada, kad finansinis koregavimas nėra galimas ir Įsakyme nepagrįstai pareiškėjo atžvilgiu taikytas Finansinių pataisų rekomendacijų 1 priedo 3 punktas, inter alia nustatantis, kad nesilaikant viešųjų pirkimų tvarkos sudarytų papildomų darbų ir paslaugų sutarčių atveju, taikoma 100 proc. neteisėtai sudarytų sutarčių vertės finansinė korekcija, kuri, esant tam tikroms sąlygoms (dėl tokių išlaidų neviršijimo 50 proc. pagrindinės sutarties sumos), gali būti mažinama iki 25 proc.“ Šiame įraše yra rašymo apsirikimas. Jis taisytinas.

15Teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo 9 lapo 5 pastraipoje nuo viršaus įrašytina taip: „Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas pažeidė VPĮ nuostatas, darytina išvada, kad finansinis koregavimas yra galimas ir Įsakyme pagrįstai pareiškėjo atžvilgiu taikytas Finansinių pataisų rekomendacijų 1 priedo 3 punktas, inter alia nustatantis, kad nesilaikant viešųjų pirkimų tvarkos sudarytų papildomų darbų ir paslaugų sutarčių atveju, taikoma 100 proc. neteisėtai sudarytų sutarčių vertės finansinė korekcija, kuri, esant tam tikroms sąlygoms (dėl tokių išlaidų neviršijimo 50 proc. pagrindinės sutarties sumos), gali būti mažinama iki 25 proc.“ Pažymėtina, kad toks rašymo apsirikimo ištaisymas atitinka teismo sprendimo turinį ir esmę.

16III.

17Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pateikė atskirąjį skundą (XII t., b. l. 60–63), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį.

18Pareiškėjo manymu, nagrinėjamu atveju teismo atliktas klaidų ištaisymas negali būti laikomas nekeičiančiu sprendimo turinio ir esmės, kadangi juo iš esmės pakeistas vienas pagrindinių teismo sprendimų motyvų (pagal kurį pareiškėjo atžvilgiu atsakovas neteisėtai pritaikė finansinį koregavimą).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi, kuria teismas nutarė ištaisyti 2015 m. balandžio 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-3182-437/2015 padarytą rašymo apsirikimo klaidą, t. y. minėto teismo sprendimo 9 lapo 5 pastraipoje nuo viršaus vietoje įrašo „Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nenustatė, kad pareiškėjas pažeidė kokias nors VPĮ nuostatas, darytina išvada, kad finansinis koregavimas nėra galimas ir Įsakyme nepagrįstai pareiškėjo atžvilgiu taikytas Finansinių pataisų rekomendacijų 1 priedo 3 punktas, inter alia nustatantis, kad nesilaikant viešųjų pirkimų tvarkos sudarytų papildomų darbų ir paslaugų sutarčių atveju, taikoma 100 proc. neteisėtai sudarytų sutarčių vertės finansinė korekcija, kuri, esant tam tikroms sąlygoms (dėl tokių išlaidų neviršijimo 50 proc. pagrindinės sutarties sumos), gali būti mažinama iki 25 proc.“ įrašė taip: „Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas pažeidė VPĮ nuostatas, darytina išvada, kad finansinis koregavimas yra galimas ir Įsakyme pagrįstai pareiškėjo atžvilgiu taikytas Finansinių pataisų rekomendacijų 1 priedo 3 punktas, inter alia nustatantis, kad nesilaikant viešųjų pirkimų tvarkos sudarytų papildomų darbų ir paslaugų sutarčių atveju, taikoma 100 proc. neteisėtai sudarytų sutarčių vertės finansinė korekcija, kuri, esant tam tikroms sąlygoms (dėl tokių išlaidų neviršijimo 50 proc. pagrindinės sutarties sumos), gali būti mažinama iki 25 proc.“.

23Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 2 dalis numato, kad kol sprendimas neįvykdytas, teismas gali savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu ištaisyti sprendime aptiktus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, iš tokios nuostatos seka, kad įstatymas leidžia tokią procesinę priemonę naudoti tik tokių teismo sprendimo netikslumų ištaisymui, kurie pagal bylos medžiagą yra akivaizdus rašymo apsirikimas ar aiški aritmetinė klaida, ir kurių ištaisymas nekeičia sprendimo turinio ir esmės (LVAT 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146‑ 59/2011).

24Patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamoje nutartyje ABTĮ 94 straipsnio 2 dalies nuostatas taikė netinkamai. Šiuo atveju sutiktina su pareiškėjo atskirajame skunde išdėstyta pozicija, jog pirmosios instancijos teismo atliktas klaidų ištaisymas 2015 m. balandžio 21 d. nutartyje negali būti laikomas nekeičiančiu sprendimo turinio ir esmės. Šia nutartimi buvo iš esmės pakeistas vienas pagrindinių teismo sprendimo motyvų, t. y. teismo išvada, pagal kurią pareiškėjo atžvilgiu atsakovas neteisėtai pritaikė finansinį koregavimą, nes nenustatyta, jog pareiškėjas pažeidė kokias nors VPĮ nuostatas. Skundžiamoje nutartyje suformulavus visiškai priešingą teiginį, iš esmės pakeičiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-3182-437/2015 motyvuojamoji dalis. Toks keitimas nelaikytinas akivaizdžiu rašymo apsirikimu ir nėra leidžiamas, kadangi pažeidžia ABTĮ 94 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad klausimai dėl byloje atlikto įrodymų vertinimo ir jais remiantis teismo prieitų išvadų pagrįstumo, gali būti patikrinti tik per apeliacijos institutą, t. y. apeliacine tvarka išnagrinėjus skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo (ABTĮ 137, 138 str.).

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri naikintina.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą patenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį panaikinti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 5. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 6. 2) panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr.... 7. 3) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 13 d. sprendime... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi... 11. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 12. Teismas pažymėjo, kad 2015 m. balandžio 13 d. sprendime konstatavo, kad... 13. Teismas įvertino, kad siekiant įsigyti papildomus darbus, turėjo būti... 14. Teismo sprendimo 9 lapo 5 pastraipoje nuo viršaus yra įrašas:... 15. Teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo 9 lapo 5 pastraipoje nuo viršaus... 16. III.... 17. Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 18. Pareiškėjo manymu, nagrinėjamu atveju teismo atliktas klaidų ištaisymas... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų... 23. Administracinių bylų teisenos įstatymo 24. Patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....