Byla e2VP-1210-329/2017
Dėl papildomo sprendimo priėmimo

1rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

2Teismas

Nustatė

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-5715-329/2016 patvirtino tarp ieškovės V. L. ir atsakovo R. K. sudarytą taikos sutartį dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir civilinę bylą nutraukė. Nutartis apskųsta nebuvo ir yra įsiteisėjusi.

42017 m. sausio 30 d. teisme gautas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau-VGTPT) prašymas atnaujinti terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo paduoti ir priimti papildomą sprendimą - priteisti iš atsakovo R. K. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas, kurias valstybė patyrė teikdama antrinę teisinę pagalbą ieškovei V. L., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

5Dėl termino prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo paduoti atnaujinimo

6Iš el. civilinės bylos Nr.2-5715-329/2017 priedų nustatyta, kad VGTPT Kauno skyriaus 2015 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-15-T-3932-4535 nuspręsta ieškovei V. L. teikti antrinę teisinę pagalbą, apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų civilinėje byloje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, bendravimo tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymo. Šis VGTPT Kauno skyriaus sprendimas buvo pateiktas į Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr.2-5715-329/2017 pagal ieškovės V. L. ieškinį atsakovui R. K. dėl priteisto materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo.

7VGTPT Kauno skyriaus 2016 m. gruodžio 12 d. pažyma Nr. NTP-7-13598, pateikta kartu su 2017 m. sausio 30 d. teisme gautu VGTPT prašymas, patvirtina, kad valstybės išlaidos už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą sudaro 137,13 Eur.

8Teismas atkreipia dėmesį, kad 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi šių išlaidų atlyginimo valstybei klausimas išspręstas nebuvo, kadangi pažyma apie valstybės patirtas išlaidas dėl ieškovei suteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos nagrinėtoje byloje Nr.e2-5715-329/2016 teismui iki šiol nebuvo pateikta.

9CPK 99 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal šio Kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Šias išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Jeigu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimas nebuvo išspręstas teismo sprendimu dėl bylos esmės, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojanti institucija turi teisę kreiptis į teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo šio Kodekso 277 straipsnyje nustatyta tvarka.

10Klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima iškelti per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.). Teismo procesinis sprendimas (nutartis) šioje byloje yra priimtas 2016 m. gruodžio 21 d., taigi terminas iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo (nutarties) baigėsi 2017 m. sausio 10 d. Prašyme dėl papildomo sprendimo priėmimo VGTPT nurodė, kad apie 2016 m. gruodžio 21 d. priimtą teismo nutartį sužinojo tik advokatei J. K. pateikus prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą. Aplinkybę, jog apie priimtą teismo procesinį sprendimą VGTPT informuota suėjus terminui kreiptis dėl papildomo sprendimo priėmimo, patvirtina kartu su prašymu pateikta advokatės prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą kopija, iš kurios matyti, kad šis prašymas VGTPT Kauno skyriuje buvo gautas 2017 m. sausio 9 d. Ši aplinkybė pripažintina svarbia ir pateisinančia termino pateikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo praleidimą. Todėl atsižvelgiant į tai, kad prašymas dėl papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo buvo pateiktas per protingą laiką nuo sužinojimo apie 2016 m. gruodžio 21d. nutartį, praleistas terminas paduoti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atnaujintinas (CPK 78 str. 1 d.).

11Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo

12Pažymėtina, kad šalys sudarytoje ir teismo patvirtintoje taikos sutartyje (sutarties 5 punktas) susitarė nereikalauti viena iš kitos atlyginti turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Taigi pagal šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas, šalys nusprendė nereikalauti tik jų pačių, o ne valstybės turėtų bylinėjimosi išlaidų. Tačiau šalys neaptarė kitų bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė valstybė, teikdama ieškovei antrinę teisinę pagalbą, atlyginimo. Kadangi šiuo atveju bylinėjimosi išlaidas patiria valstybė, kuri tiesiogiai nedalyvauja šalims sudarant taikos sutartį, todėl šalims nesusitarus, kuri iš jų atlygins visas valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas, jos valstybei turi būti atlyginamos vadovaujantis CPK 96 straipsnio nuostatomis.

13Spręsdamas pateiktą VGTPT prašymą dėl ieškovei V. L. suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš atsakovo R. K., teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovo elgesys procese buvo tinkamas, šalys viena kitai padarė nuolaidų, todėl nagrinėjamu atveju ieškovei suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų (ar jų dalies) priteisimas iš atsakovo prieštarautų teisingumo ir protingumo principams, neskatintų ateityje ginčus spręsti tarpusavio nuolaidų keliu.

14Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad VGTPT Kauno skyriaus 2015 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. TP-2-(2.2)-15-T-3932-4535 suteikti ieškovei V. L. valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų civilinėje byloje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, bendravimo tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymo galiojo iki 2016 m. spalio 28d. Ieškovės V. L. ieškinys atsakovui R. K. dėl priteisto materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo teismui pateiktas 2016 m. spalio 10 d. Byloje nėra duomenų, kad ieškovei V. L. būtų pratęstas valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimas.

15Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, jog yra pagrindas taikyti CPK 96 str. 5 d. ir atsakovą R. K. atleisti nuo ieškovei V. L. suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo.

16Teismui atleidus atsakovą R. K. nuo suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo, VGTPT prašymas priteisti iš atsakovo R. K. ieškovei V. L. suteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas netenkintinas (CPK 277 str. 1 d. 3 p., 5 d.)

17Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78, 96, 99, 277, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

18atnaujinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo paduoti.

19Atsakovą R. K. atleisti nuo ieškovei V. L. suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo.

20Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo priteisti valstybei iš atsakovo R. K. išlaidas už ieškovei V. L. suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą netenkinti.

21Apie nutarties priėmimą informuoti šalis ir VGTPT, išsiunčiant nutarties kopijas.

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjos Valstybės garantuojamos... 2. Teismas... 3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 4. 2017 m. sausio 30 d. teisme gautas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 5. Dėl termino prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo paduoti atnaujinimo ... 6. Iš el. civilinės bylos Nr.2-5715-329/2017 priedų nustatyta, kad VGTPT Kauno... 7. VGTPT Kauno skyriaus 2016 m. gruodžio 12 d. pažyma Nr. NTP-7-13598, pateikta... 8. Teismas atkreipia dėmesį, kad 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi šių... 9. CPK 99 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybės garantuojamos teisinės... 10. Klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima iškelti per dvidešimt... 11. Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo ... 12. Pažymėtina, kad šalys sudarytoje ir teismo patvirtintoje taikos sutartyje... 13. Spręsdamas pateiktą VGTPT prašymą dėl ieškovei V. L. suteiktos antrinės... 14. Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad VGTPT Kauno skyriaus 2015 m. spalio 28... 15. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, teismas... 16. Teismui atleidus atsakovą R. K. nuo suteiktos antrinės teisinės pagalbos... 17. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. atnaujinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai terminą... 19. Atsakovą R. K. atleisti nuo ieškovei V. L. suteiktos antrinės teisinės... 20. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo priteisti... 21. Apie nutarties priėmimą informuoti šalis ir VGTPT, išsiunčiant nutarties... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...