Byla eB2-2243-260/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Taurida“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą Nr. eB2-2243-260/2015 pagal pareiškėjo VSDFV Marijampolės skyriaus ir pareiškėjo UAB „Taurida“ direktoriaus D. A. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Taurida“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Taurida“. Prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą, pareiškėjas nurodė, jog bendrovė „Taurida“ nereguliariai moka priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas nuo 2014 metų liepos mėnesio, tokių įmokų įsiskolinimas 2015 m. liepos 15 d. buvo 9949,69 Eur.

3Atsakovės vadovas D. A. pateiktame pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Taurida“ nurodė, kad įmonė yra nemoki, komercinę veiklą vykdo nuostolingai, neturi lėšų sumokėti darbuotojams su darbo santykiais susijusių išmokų.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas daro išvadą, kad UAB „Taurida“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Kad ši įmonė yra nemoki, pripažįsta jos vadovas. Įmonės balanse apskaityto turto vertė yra 832863 Eur, o pradelsti įsiskolinimai – 430434 Eur – viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Be to įmonė, kaip nurodė jos vadovas, nevykdo darbuotojams su darbo santykiais susijusių finansinių įsipareigojimų, kas taip pat yra pagrindas iškelti bankroto bylą ( ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p) (b.l.36-46).

7Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

8Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus atrankos teisme tvarkos, nustatytos Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647. Teismui bankroto administratoriaus atranką vykdžius pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, atrinktas administratorius Inara Ragaišytė. Ją teismas skiria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Taurida“ administratore.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Taurida“ (juridinio asmens kodas 302519819; adresas Lankų g. 8, Gotlybiškių k., Šakių rajonas) bankroto bylą.

11Paskirti UAB „Taurida“ administratore Inarą Ragaišytę ( adresas S. Žukausko g. 35-94, Vilnius; el. paštas inara@bankrotodepartamentas.lt; asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA241).

12Sustabdyti atsakovės UAB „Taurida“ (juridinio asmens kodas 302519819) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus.

13Uždėti areštą atsakovės UAB „Taurida“ (juridinio asmens kodas 302519819) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

15Nustatyti, kad įmonės vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui.

17Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose bei 7 d. 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai