Byla e2-46002-994/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Algraižė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015-10-08 buvo išduotas teismo įsakymas išieškoti kreditoriui UAB „Doka Lietuva“ iš skolininko UAB „Algraižė“ pareiškime nurodytas sumas. Priėmus skolininko prieštaravimus, kuriuose nurodyta, kad su reikalavimais nesutinka, tačiau įrodymų nepridėta, ir pasiūlius kreditoriui pateikti ieškinį, teisme 2015-11-03 gautas UAB „Doka Lietuva“ ieškinys, kurį teismas 2015-11-03 nutartimi priėmė.

3Ieškovas UAB „Doka Lietuva“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo UAB „Algraižė“ 2 490,76 Eur skolą, 133,33 Eur delspinigius, 40,00 Eur sumą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2014-09-23 ieškovas su atsakovu sudarė Klojinių nuomos sutartį Nr. 14/09/23N, kuria ieškovas įsipareigojo laikinai išnuomoti atsakovui statybai reikalingus klojinius su jiems priklausančiais priedais, o atsakovas įsipareigojo naudoti klojinius pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį bei mokestį už kitas suteiktas paslaugas. Ieškovas išnuomojo atsakovui klojinius, tačiau atsakovas savo pareigų nevykdė ir liko skolingas ieškovui 2 490,76 Eur sumą. Už kiekvieną su ieškovu atsiskaityti uždelstą dieną, ieškovas atsakovui priskaičiavo 133,33 Eur delspinigius. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 40,00 Eur sumą.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui 2015-11-06 (2015-11-04 pažyma), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 2 d. nuostatomis. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2014-09-23 buvo sudaryta Klojinių nuomos sutartis Nr. 14/0923N, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui laikinai išnuomoti atsakovui statybai reikalingus klojinius su jiems priklausančiais priedais, o atsakovas įsipareigojo naudoti klojinius pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį bei mokestį už kitas suteiktas paslaugas. Remiantis minėtos sutarties 5.1. p., apmokėjimas už suteiktas paslaugas turi būti atliekamas per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras už klojinių nuomą: 2015-06-01 sąskaita faktūra Serija Nr. 432604255, 2015-06-30 sąskaita faktūra Serija Nr. 432023140, 2015-06-30 sąskaita faktūra Serija Nr. 432604499, 2015-07-17 sąskaita faktūra Serija Nr. 432604647, 2015-07-21 sąskaita faktūra Serija Nr. 432604667, 2015-07-21 sąskaita faktūra Serija Nr. 432604668, 2015-07-29 sąskaita faktūra Serija Nr. 432023161, 2015-07-31 sąskaita faktūra Serija Nr. 432604739. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo sutartinių prievolių nevykdė – neapmokėjo visos sumos pagal ieškovo išrašytas sąskaitas faktūras, todėl ieškovui liko skolingas 2 490,76 Eur sumą.

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 str. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 str. 1 d., jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalaujama priteisti 2 490,76 Eur suma pagrįsta ir priteistina iš atsakovo.

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Tarp ieškovo ir atsakovo 2014-09-23 buvo sudarytos Klojinių nuomos sutartis nuomos sutarties Nr. 14/0923N, 5.6 p. numatyta, kad nuomininkui laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,07 procento nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškovas už neįvykdytą prievolę priskaičiavo 133,33 Eur delspinigių, ši suma yra pagrįsta ir priteistina iš atsakovo (CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 40,00 Eur sumą, remdamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d., kurioje numatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2014-09-23 sudaryta Klojinių nuomos sutartis Nr. 14/0923N, atitinka šiame įstatyme nurodytus komercinės sutarties požymius, ieškovas (kreditorius) įgijo teisę į įstatyme nustatytas palūkanas, todėl ieškovo prašymas priteisti 40,00 Eur sumą iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2 664,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2, 6.210 str. 2 d.).

12Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 60,00 Eur žyminis mokestis ir 345,00 Eur advokato išlaidos už teisinę pagalbą, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos šios ieškovo turėtos 405,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d., 98 str.).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui UAB „Doka Lietuva“, įm. kodas 300042618, iš atsakovo UAB „Algraižė“, įm. kodas 249733070, 2 490,76 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt eurų 76 ct) skolą, 133,33 Eur (vieno šimto trisdešimt trijų eurų 33 ct) delspinigius, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų), 6 (šešių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (2 664,09) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 405,00 Eur (keturių šimtų penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai